Wiadomości - 2015

2015
luty27

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego ZP/7/PN/2015

Przetarg nieograniczony na:
03910 - Budowa ul. Wojanowskiej i drogi w ciągu Al. Stabłowickiej we Wrocławiu.

więcej >>>

2015
luty20

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego ZP/5/PN/2015

Przetarg nieograniczony na:
03380- Budowa kanalizacji deszczowej na skrzyżowaniu ul. Przyjaźni i ul. Karkonoskiej we Wrocławiu

więcej >>>

2015
luty13

Zestawienie ofert do postępowania ZP/59/PN/2014

Przetarg nieograniczony na:
03830 – Część I - Zadanie nr 1 - 03830 Zintegrowany System Transportu Szynowego w Aglomeracji i we Wrocławiu – Etap II w zakresie „Przebudowa pętli tramwajowej Oporów wraz z odcinkiem torowiska od pętli tramwajowej Cmentarz Grabiszyński”
Część II - Zadanie nr 2 - Przebudowa ul. Grabiszyńskiej we Wrocławiu na odcinku od Cmentarza Grabiszyńskiego do mostu na rzece Ślęza

więcej >>>

2015
luty13

Zamknięcie ulicy Mulickiej

W związku z koniecznością wykonania przyłączy w ramach realizowanego projektu Budowa łącznika ulicy Gorlickiej od ronda w ul. Krzywoustego do skrzyżowania ulic Gorlickiej z ul. Mulicką we Wrocławiu od dnia 14 lutego 2015 roku zostanie zamknięta dla ruchu ul. Mulicka. Przepraszamy za utrudnienia.

więcej >>>

2015
luty11

Rozbudowa ul. Rudolfa Weigla

Rozpoczęcie zadania „Rozbudowa ul. Rudolfa Weigla we Wrocławiu na odcinku od wjazdu na teren Szpitala Wojskowego do ul. Spiskiej oraz ul. Spiskiej od ul. R. Weigla do wjazdu na teren ASK przy ul. Borowskiej we Wrocławiu wraz z budową parkingu przy ul. R. Weigla” powoduje, że od 14 lutego 2015 planowane jest wyłączenie z ruchu wymienionego odcinka drogi. Przepraszamy za utrudnienia.

więcej >>>

2015
luty10

Informacja o unieważnieniu postępowania ZP/1/PN/2015

03380- Budowa kanalizacji deszczowej na skrzyżowaniu ul. Przyjaźni i ul. Karkonoskiej we Wrocławiu

więcej >>>

2015
luty05

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty do postępowania ZP/57/PN/2014

03920 – Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego celem realizacji przedsięwzięcia pn. „Zagospodarowanie rejonu Parku Tysiąclecia od strony ul. Sukielickiej we Wrocławiu wraz z budową infrastruktury sportowej w ramach World Games 2017” wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego.

więcej >>>

2015
luty03

Rusza przebudowa ulicy Okulickiego

W związku z rozpoczęciem realizacji zadania „Przebudowa ul. Okulickiego od ul. Przedwiośnie do ul. Odolanowskiej ze skrzyżowaniami i pętlą autobusową oraz budową kanalizacji deszczowej i sanitarnej we Wrocławiu” w nocy z 6/7 lutego 2015r. planowane jest wdrożenie organizacji ruchu zastępczego umożliwiające rozpoczęcie prac. Ulica Okulickiego zostanie zamknięta dla ruchu na odcinku między ulicami Przedwiośnie i Odolanowską. Przepraszamy za utrudnienia.

więcej >>>

2015
styczeń30

Zestawienie ofert do postępowania ZP/1/PN/2015

Przetarg nieograniczony na:
03380 - Budowa kanalizacji deszczowej na skrzyżowaniu ul. Przyjaźni i ul. Karkonoskiej we Wrocławiu

więcej >>>

2015
styczeń16

Zestawienie ofert do postępowania ZP/57/PN/2014

Przetarg nieograniczony na:
03920 – Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego celem realizacji przedsięwzięcia pn. „Zagospodarowanie rejonu Parku Tysiąclecia od strony ul. Sukielickiej we Wrocławiu wraz z budową infrastruktury sportowej w ramach World Games 2017” wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego.

więcej >>>

2015
styczeń13

Ogłoszenie przetargu ograniczonego ZP/60/PO/2014

Przetarg ograniczony na:
„03750 - Modernizacja i przebudowa basenu przy ul. Wejherowskiej - Budowa krytej pływalni z zespołem zewnętrznych basenów sportowo – rekreacyjnych, zagospodarowaniem terenu, infrastrukturą techniczną oraz niezbędnymi obiektami i urządzeniami, przyłączami oraz instalacjami zewnętrznymi:
Część 1: Budowa krytego basenu sportowego przy ul. Wejherowskiej
Część 2: Przebudowa zewnętrznych basenów rekreacyjno-sportowych przy ul. Wejherowskiej”

więcej >>>

2015
styczeń09

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty do postępowania ZP/58/PN/2014

„03750 – Zmiana projektu budowlanego dla budowy krytej pływalni z zespołem zewnętrznych basenów sportowo-rekreacyjnych, zagospodarowaniem terenu, infrastrukturą techniczną oraz niezbędnymi urządzeniami budowlanymi przy ul. Wejherowskiej 34 we Wrocławiu wraz z uzyskaniem decyzji o zmianie pozwolenia na budowę oraz pełnieniem nadzoru autorskiego”

więcej >>>

2015
styczeń08

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego ZP/1/PN/2015

Przetarg nieograniczony na:
03380- Budowa kanalizacji deszczowej na skrzyżowaniu ul. Przyjaźni i ul. Karkonoskiej we Wrocławiu

więcej >>>