Ta strona używa ciasteczek. Jesli chcesz poznać politykę prywatnosci w tym zakresie kliknij [tutaj]

Wiadomości - 2019

2019
luty15

Informacja o unieważnieniu postępowania ZP/90/PN/2018

04340 – „Rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej na terenie WTWK – Partynice” w zakresie budowy dwóch stajni wyścigowych

więcej >>>

2019
luty15

Informacja, o której mowa w art. 86 ust 5 ustawy PZP do postępowania ZP/8/PN/2019

04370 - Przebudowa fragmentu nawierzchni ul. Braterskiej we Wrocławiu.

więcej >>>

2019
luty14

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego ZP/15/PN/2019

04470 „Przebudowa nawierzchni w ul. Berenta na odc. od ul. Boya – Żeleńskiego do al. Kasprowicza wraz z przejściem dla pieszych przez al. Kasprowicza”

więcej >>>

2019
luty13

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego ZP/14/PN/2019

03940 Budowa Mostów Bolesława Chrobrego w ciągu drogi wojewódzkiej 455 we Wrocławiu

więcej >>>

2019
luty12

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego ZP/11/PN/2019

„04180 – Remont Mostów Średzkich we Wrocławiu”

więcej >>>

2019
luty12

Informacja, o której mowa w art. 86 ust 5 ustawy PZP do postępowania ZP/9/PN/2019

04040 - Budowa trasy tramwajowej w ul. Hubskiej - Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie zastępcze – w zakresie dokończenia robót budowlanych i uzyskania pozwolenia na użytkowanie dla całej inwestycji

więcej >>>

2019
luty08

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego ZP/7/PN/2019

04330 - Rewitalizacja linii kolejowej nr 292 na odcinku Jelcz Miłoszyce – Wrocław Sołtysowice w celu przywrócenia przewozów pasażerskich we WROF – ZADANIE D
Część 1: Przystanek Wrocław Łany: Budowa drogi dojazdowej;
Część 2: Przystanek Wrocław Strachocin: Budowa wiaty rowerowej i ciągu pieszego;

więcej >>>

2019
luty06

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego ZP/1/PN/2019

03480 - „Rozbiórka estakady zachodniej na pl. Społecznym”

więcej >>>

2019
luty04

Informacja, o której mowa w art. 86 ust 5 ustawy PZP do postępowania ZP/6/PN/2019

04420 „Poprawa nawierzchni ul. Morskiej we Wrocławiu”

więcej >>>

2019
styczeń30

Informacja o unieważnieniu postępowania ZP/95/PN/2018

04520: pn. „Przebudowa ul. Hubskiej w celu wydzielenia dróg rowerowych” od ul. Glinianej do połączenia z ul. Armii Krajowej

więcej >>>

2019
styczeń30

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty do postępowania ZP/94/PN/2018

04730 - Budowa pętli autobusowej na Polanowicach w ciągu ul. Kamieńskiego we Wrocławiu

więcej >>>

2019
styczeń30

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego ZP/5/PN/2019

04440 – Rozbudowa ul. Osobowickiej na odcinku od obwodnicy śródmiejskiej do ul. Lipskiej we Wrocławiu

więcej >>>

2019
styczeń29

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty do postępowania ZP/86/PN/2018

04640: pn. „Remont chodników przy ul. Opolskiej we Wrocławiu” po stronie wschodniej na odcinku od Zabrzańskiej do Opolskiej nr 16 w ramach Programu Inicjatyw Rad Osiedli.

więcej >>>

2019
styczeń28

Ulica Osobowicka – informacja o przetargu

Informacja o ogłoszeniu postępowania przetargowego dla zadania „Rozbudowa ul. Osobowickiej na odcinku od obwodnicy śródmiejskiej do ul. Lipskiej we Wrocławiu” została wysłana w dniu 28.01.2019r. do dziennika urzędowego Unii Europejskiej.

2019
styczeń28

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego ZP/9/PN/2019

04040 - Budowa trasy tramwajowej w ul. Hubskiej - Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie zastępcze – w zakresie dokończenia robót budowlanych i uzyskania pozwolenia na użytkowanie dla całej inwestycji

więcej >>>

2019
styczeń28

Informacja, o której mowa w art. 86 ust 5 ustawy PZP do postępowania ZP/4/PN/2019

Opracowanie koncepcji dla zadania nr 04720 „Koncepcja rewitalizacji osiedla BOREK we Wrocławiu- plan remontu ulic (układ przedwojenny)”

więcej >>>

2019
styczeń25

Informacja o unieważnieniu postępowania ZP/91/PN/2018

04830 - Poprawa nawierzchni ulicy Tarnogórskiej we Wrocławiu.

więcej >>>

2019
styczeń25

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego ZP/8/PN/2019

04370 - Przebudowa fragmentu nawierzchni ul. Braterskiej we Wrocławiu.

więcej >>>

2019
styczeń24

Informacja o unieważnieniu postępowania ZP/93/PN/2018

04040 - Budowa trasy tramwajowej w ul. Hubskiej - Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie zastępcze – w zakresie dokończenia robót budowlanych i uzyskania pozwolenia na użytkowanie dla całej inwestycji

więcej >>>

2019
styczeń21

Informacja, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy pzp do postępowania ZP/93/PN/2018

04040 - Budowa trasy tramwajowej w ul. Hubskiej - Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie zastępcze – w zakresie dokończenia robót budowlanych i uzyskania pozwolenia na użytkowanie dla całej inwestycji

więcej >>>

2019
styczeń17

Informacja, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy pzp do postępowania ZP/95/PN/2018

04520: pn. „Przebudowa ul. Hubskiej w celu wydzielenia dróg rowerowych” od ul. Glinianej do połączenia z ul. Armii Krajowej.

więcej >>>

2019
styczeń17

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego ZP/4/PN/2019

Opracowanie koncepcji dla zadania nr 04720 „Koncepcja rewitalizacji osiedla BOREK we Wrocławiu- plan remontu ulic (układ przedwojenny)”

więcej >>>

2019
styczeń17

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego ZP/6/PN/2019

04420 „Poprawa nawierzchni ul. Morskiej we Wrocławiu”

więcej >>>

2019
styczeń16

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego ZP/2/PN/2019

04150 – Przebudowa ulic w ciągu Drogi Wojewódzkiej nr 342 we Wrocławiu

więcej >>>

2019
styczeń16

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty do postępowania ZP/85/PN/2018

04760 - Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Przebudowa ul. Marca Polo we Wrocławiu

więcej >>>

2019
styczeń15

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty do postępowania ZP/64/PN/2018

04320 - Budowa drogi łączącej WPT z WPP - Przebudowa ul. Fabrycznej i ul. Otyńskiej we Wrocławiu.

więcej >>>

2019
styczeń15

Przejazd między ulicami Pułaskiego i Dyrekcyjną

Od soboty 19 stycznia 2019 roku planowane jest przywrócenie ruchu na zamkniętym odcinku ulicy Pułaskiego, między skrzyżowaniami z ul. Małachowskiego a ulicami Hubską, Dyrekcyjną i Suchą. Prace nad wdrożeniem nowych rozwiązań mają być prowadzone już 18 stycznia. Uwaga, zmiana w organizacji ruchu wiąże się z wprowadzeniem pierwszeństwa przejazdu na ciągu Pułaskiego, Dyrekcyjna, co oznacza podporządkowanie wyjazdu z ul. Gajowej pozostającej trasą objazdu dla zamkniętej Hubskiej. Na skrzyżowaniu Gajowa-Dyrekcyjna ruchem będzie kierowała sygnalizacja świetlna. Dojazd do Suchej możliwy wyłącznie Gajową, jednak na Dyrekcyjnej, jadąc od Joannitów, obowiązywać ma zakaz skrętu w lewo. Prosimy o zwracanie uwagi na nowe oznakowanie i wciąż prowadzone roboty drogowe.
Przepraszamy za utrudnienia.

Od 19 stycznia 2019 roku (sobota) autobusy linii 122 i kursy nocne linii 206 i 240 powrócą na swoje stałe trasy przejazdu w obrębie Dworca Głównego PKP i Dworca Autobusowego.

2019
styczeń10

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty do postępowania ZP/55/PN/2018

04130 - Budowa trasy tramwajowej wzdłuż ul. Popowickiej, Starogroblowej – Długiej (od ul. Milenijnej do ul. Jagiełły) wraz z przebudową wiaduktu nad ul. Długą – Etap I podetap IA oraz budową zintegrowanego węzła tramwajowo – kolejowego Wrocław – Popowice wraz z zaprojektowaniem i wybudowaniem przystanku kolejowego Wrocław Szczepin.

więcej >>>

2019
styczeń09

Informacja, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy pzp do postępowania ZP/94/PN/2018

04730 - Budowa pętli autobusowej na Polanowicach w ciągu ul. Kamieńskiego we Wrocławiu

więcej >>>

2019
styczeń08

Informacja, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy pzp do postępowania ZP/91/PN/2018

04830 - Poprawa nawierzchni ulicy Tarnogórskiej we Wrocławiu

więcej >>>

2019
styczeń08

Informacja o unieważnieniu postępowania ZP/84/PN/2018

04420 „Poprawa nawierzchni ul. Morskiej we Wrocławiu”

więcej >>>

2019
styczeń07

Informacja, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy pzp do postępowania ZP/90/PN/2018

04340 – „Rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej na terenie WTWK – Partynice” w zakresie budowy dwóch stajni wyścigowych

więcej >>>

2019
styczeń07

Informacja o unieważnieniu postępowania ZP/92/PN/2018

Opracowanie koncepcji dla zadania Opracowanie koncepcji programowych dla budowy parkingów Parkuj i Jedź we Wrocławiu część II.

więcej >>>

2019
styczeń04

Informacja, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy pzp do postępowania ZP/78/PN/2018

Opracowanie koncepcji dla zadania nr 04720 „Koncepcja rewitalizacji osiedla BOREK we Wrocławiu- plan remontu ulic (układ przedwojenny)” wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego.

więcej >>>