Wiadomości - 2014

2014
kwiecień18

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego ZP/16/PN/2014

Przetarg nieograniczony na:
03840 – Poprawa nawierzchni ul. Wyszyńskiego na odcinku od ul. Nowowiejskiej do ul. A. Mosbacha we Wrocławiu

więcej >>>

2014
kwiecień18

Świąteczne zmiany na skrzyżowaniu ulic Przyjaźni i Krzyckiej

Postępujące roboty drogowe prowadzone na ul. Przyjaźni umożliwiają stopniowe udostępnienie do ruchu kolejnych odcinków jezdni. Od 19 kwietnia 2014r. na skrzyżowaniu ulic Krzyckiej i Przyjaźni planowane jest dopuszczenie do eksploatacji nowopowstałego odcinka ulicy Przyjaźni – będzie się nim odbywał ruch w stronę ul. Krzyckiej, częściowo po specjalnie dobudowanej przy wlocie w Krzycką jezdni tymczasowej. W przeciwnym kierunku przejazd po istniejącej drodze tymczasowej. Od 22 kwietnia kolejna zmiana - planowane jest przełożenie ruchu w obu kierunkach na nową jezdnię i udrożnienie połączenia z ul. Skrajną. Istniejąca jezdnia tymczasowa zostanie zlikwidowana. Prosimy zwracać uwagę na oznakowanie.

więcej >>>

2014
kwiecień16

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty do postępowania ZP/11/PN/2014

03850 – Opracowanie projektu budowlanego, projektu wykonawczego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę celem realizacji przedsięwzięcia pn. Program poprawy stanu technicznego infrastruktury drogowej w zakresie „Przebudowy wiaduktu w ul. Chociebuskiej we Wrocławiu” wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego.

więcej >>>

2014
kwiecień16

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego ZP/14/PN/2014

Przetarg nieograniczony na:
„03600 - Remont ul. I. Łukasiewicza od ul. M. Skłodowskiej – Curie do ul. M. Smoluchowskiego we Wrocławiu”

więcej >>>

2014
kwiecień14

Zestawienie ofert do postępowania ZP/5/PN/2014

Przetarg nieograniczony na:
Opracowanie koncepcji programowo - przestrzennej wraz z wariantami dla wybranych elementów oraz projektu budowlanego i projektów wykonawczych z uzyskaniem wszelkich decyzji, uzgodnień i pozwoleń dla wskazanego fragmentu i pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania 03900 pn. „Budowa wydzielonej trasy transportu zbiorowego - METROBUS”

więcej >>>

2014
kwiecień10

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego ZP/15/PN/2014

Przetarg nieograniczony na:
03860 - Połączenie ścieżki rowerowej w ul. Grota Roweckiego ze ścieżką w ul. Borowskiej poprzez budowę ciągu pieszo rowerowego po zachodniej stronie ul. Borowskiej oraz wykonanie lewoskrętu w ul. J. Kukuczki we Wrocławiu

więcej >>>

2014
kwiecień10

Wybrzeżem Pasteura tylko w jednym kierunku

W związku z trwającą przebudową ul. Skłodowskiej-Curie z piątku na sobotę 11/12 kwietnia 2014r. planowane jest wdrożenie organizacji ruchu zastępczego polegające na zamknięciu wjazdu w wybrzeże Pasteura od skrzyżowania z ul. Skłodowskiej-Curie, wybrzeżem Wyspiańskiego i mostem Zwierzynieckim. Na ok. 50-metrowym odcinku wybrzeża Pasteura od wymienionego wyżej skrzyżowania będzie obowiązywał ruch jednokierunkowy. Pozostaje możliwość wyjazdu z Pasteura. Przepraszamy za utrudnienia.

więcej >>>

2014
kwiecień08

Zestawienie ofert do postępowania ZP/10/PN/2014

Przetarg nieograniczony na:
03860 - Połączenie ścieżki rowerowej w ul. Grota Roweckiego ze ścieżką w ul. Borowskiej poprzez budowę ciągu pieszo rowerowego po zachodniej stronie ul. Borowskiej oraz wykonanie lewoskrętu w ul. J. Kukuczki we Wrocławiu

więcej >>>

2014
kwiecień08

Zestawienie ofert do postępowania ZP/8/PN/2014

Przetarg nieograniczony na:
Usługi kserograficzne

więcej >>>

2014
kwiecień07

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty do postępowania ZP/7/PN/2014

Obsługa laboratoryjna robót budowlanych na obiektach drogowych, mostowych, kubaturowych i torowiskach dla potrzeb realizacji zadań inwestycyjnych.

więcej >>>

2014
kwiecień04

Zestawienie ofert do postępowania ZP/11/PN/2014

Przetarg nieograniczony na:
03850 – Opracowanie projektu budowlanego, projektu wykonawczego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę celem realizacji przedsięwzięcia pn. Program poprawy stanu technicznego infrastruktury drogowej w zakresie „Przebudowy wiaduktu w ul. Chociebuskiej we Wrocławiu” wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego.

więcej >>>

2014
kwiecień02

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty do postępowania ZP/6/PN/2014

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania 03730 pn. Budowa infrastruktury technicznej, dróg oraz miejskich obiektów użyteczności publicznej na osiedlu „Nowe Żerniki”

więcej >>>

2014
marzec28

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego ZP/8/PN/2014

Przetarg nieograniczony na:
Usługi kserograficzne

więcej >>>

2014
marzec27

Zestawienie ofert do postępowania ZP/7/PN/2014

Przetarg nieograniczony na:
Obsługa laboratoryjna robót budowlanych na obiektach drogowych, mostowych, kubaturowych i torowiskach dla potrzeb realizacji zadań inwestycyjnych.

więcej >>>

2014
marzec25

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego ZP/11/PN/2014

Przetarg nieograniczony na:
03850 – Opracowanie projektu budowlanego, projektu wykonawczego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę celem realizacji przedsięwzięcia pn. Program poprawy stanu technicznego infrastruktury drogowej w zakresie „Przebudowy wiaduktu w ul. Chociebuskiej we Wrocławiu” wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego.

więcej >>>

2014
marzec25

Ogłoszenie przetargu ograniczonego ZP/9/PO/2014

Przetarg ograniczony na:
„02100 – Budowa obwodnicy osiedla Leśnica od ul. Średzkiej do ul. Granicznej we Wrocławiu”

więcej >>>

2014
marzec24

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty do postępowania ZP/3/PN/2014

„03511 - Budowa łącznika ulicy Gorlickiej do ronda w ul. Krzywoustego do skrzyżowania ulic Gorlickiej z ul. Mulicką we Wrocławiu”

więcej >>>

2014
marzec21

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego ZP/10/PN/2014

Przetarg nieograniczony na:
03860 - Połączenie ścieżki rowerowej w ul. Grota Roweckiego ze ścieżką w ul. Borowskiej poprzez budowę ciągu pieszo rowerowego po zachodniej stronie ul. Borowskiej oraz wykonanie lewoskrętu w ul. J. Kukuczki we Wrocławiu

więcej >>>

2014
marzec20

Zestawienie ofert do postępowania ZP/4/PN/2014

Przetarg nieograniczony na:
„03730 - Przebudowa ul. Kosmonautów w ciągu drogi Krajowej nr 94 we Wrocławiu w zakresie budowy skrzyżowania z Trasą Targową wraz z budową i przebudową niezbędnej infrastruktury na potrzeby skomunikowania układu drogowego z osiedlem Nowe Żerniki (WUWA 2)”

Część nr 1 Przebudowa ul. Kosmonautów w ciągu drogi Krajowej nr 94 we Wrocławiu w zakresie budowy skrzyżowania z Trasą Targową wraz z budową i przebudową niezbędnej infrastruktury

Część nr 2 Przebudowa mostu w ciągu drogi krajowej nr 94 we Wrocławiu wraz z odtworzeniem nawierzchni drogowej i torowiska tramwajowego oraz z wykonaniem projektów wykonawczych w tym zakresie.

Część nr 3 Regulacja rzeki Ługowina wraz z budową rowu Ł-16A wraz z wykonaniem projektu wykonawczego w tym zakresie

więcej >>>

2014
marzec19

Zestawienie ofert do postępowania ZP/6/PN/2014

Przetarg nieograniczony na:
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania 03730 pn. Budowa infrastruktury technicznej, dróg oraz miejskich obiektów użyteczności publicznej na osiedlu „Nowe Żerniki”

więcej >>>

2014
marzec17

Oferty pracy

Wrocławskie Inwestycje Sp. z o.o. ogłaszają nabór na stanowisko: Specjalista ds. zamówień publicznych - praca na etat oraz Specjalista ds. płac i kadr - praca okresowa na umowę zlecenie.

więcej >>>

2014
marzec14

Zestawienie ofert do postępowania ZP/3/PN/2014

Przetarg nieograniczony na:
„03511 - Budowa łącznika ulicy Gorlickiej do ronda w ul. Krzywoustego do skrzyżowania ulic Gorlickiej z ul. Mulicką we Wrocławiu”

więcej >>>

2014
marzec13

Informacja o unieważnieniu postępowania ZP/64/PN/2013

„Przygotowanie infrastruktury sportowej w związku z World Games - renowacja Stadionu Olimpijskiego”

więcej >>>

2014
marzec12

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego ZP/7/PN/2014

Przetarg nieograniczony na:
Obsługa laboratoryjna robót budowlanych na obiektach drogowych, mostowych, kubaturowych i torowiskach dla potrzeb realizacji zadań inwestycyjnych.

więcej >>>

2014
marzec05

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego ZP/6/PN/2014

Przetarg nieograniczony na:
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania 03730 pn. Budowa infrastruktury technicznej, dróg oraz miejskich obiektów użyteczności publicznej na osiedlu „Nowe Żerniki”

więcej >>>

2014
marzec04

Zestawienie ofert do postępowania ZP/64/PN/2013

Przetarg nieograniczony na:
„Przygotowanie infrastruktury sportowej w związku z World Games - renowacja Stadionu Olimpijskiego”

więcej >>>

2014
luty28

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego ZP/5/PN/2014

Przetarg nieograniczony na:
„03900 - Opracowanie koncepcji programowo przestrzennej wraz z wariantami dla wybranych elementów oraz projektu budowlanego i projektów wykonawczych z uzyskaniem wszelkich decyzji, uzgodnień i pozwoleń dla wskazanego fragmentu i pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania 03900 pn. Budowa wydzielonej trasy transportu zbiorowego METROBUS”

więcej >>>

2014
luty26

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego ZP/4/PN/2014

Przetarg nieograniczony na:
„03730 - Przebudowa ul. Kosmonautów w ciągu drogi Krajowej nr 94 we Wrocławiu w zakresie budowy skrzyżowania z Trasą Targową wraz z budową i przebudową niezbędnej infrastruktury na potrzeby skomunikowania układu drogowego z osiedlem Nowe Żerniki (WUWA 2)”

więcej >>>

2014
luty24

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego ZP/3/PN/2014

Przetarg nieograniczony na:
„03511 - Budowa łącznika ulicy Gorlickiej do ronda w ul. Krzywoustego do skrzyżowania ulic Gorlickiej z ul. Mulicką we Wrocławiu”:

więcej >>>

2014
luty21

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty do postępowania ZP/65/PN/2013

„03780 – Budowa placu postojowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla autobusów MPK Wrocław przy ul. Obornickiej”

więcej >>>

2014
luty17

Zestawienie ofert do postępowania ZP/2/PN/2014

Przetarg ograniczony na:
„03540 - Przebudowa ul. Mińskiej od ul. Tyrmanda do ul. Zagony we Wrocławiu”

więcej >>>

2014
luty12

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty do postępowania ZP/1/PN/2014

03830

Część I
Zadanie 1 Przebudowa torowiska tramwajowego w ul. Grabiszyńskiej na odcinku od pętli tramwajowej „Grabiszyńska” do km 0+230, Zadanie 2 Budowa dojazdu do Pomnika Wspólnej Pamięci

więcej >>>

2014
luty11

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty do postępowania ZP/61/PN/2013

„03810 - Przebudowa ul. Okulickiego od ul. Przedwiośnie do ul. Odolanowskiej ze skrzyżowaniami i pętlą autobusową oraz budową kanalizacji deszczowej i sanitarnej we Wrocławiu)”

więcej >>>

2014
luty05

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty do postępowania ZP/1/PN/2014

03830

Część II
Zadanie 3 Wycinka drzew i krzewów oraz wyłączenie i demontaż trakcji tramwajowej

więcej >>>

2014
styczeń31

Zestawienie ofert do postępowania ZP/1/PN/2014

Przetarg nieograniczony na:

03830

Część I

Zadanie 1 Przebudowa torowiska tramwajowego w ul. Grabiszyńskiej na odcinku od pętli tramwajowej „Grabiszyńska” do km 0+230
Zadanie 2 Budowa dojazdu do Pomnika Wspólnej Pamięci

Część II
Zadanie 3 Wycinka drzew i krzewów oraz wyłączenie i demontaż trakcji tramwajowej

więcej >>>

2014
styczeń28

Umowa na projekt basenu przy ul. Wejherowskiej

W dniu 28 stycznia 2014 roku została podpisana umowa dla zadania: „Przebudowa basenu kąpielowego przy ul. Wejherowskiej we Wrocławiu wraz z elementami zagospodarowania terenu. Projekt budowlany i uzyskanie pozwolenia na budowę”. Kontrakt w imieniu Wrocławskich Inwestycji podpisał prezes Paweł Rychel, wykonawcę, ASPA Pracownia Architektoniczna Aleksander Szarapo, reprezentował Maciej Szarapo.

więcej >>>

2014
styczeń27

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego ZP/2/PN/2014

Przetarg nieograniczony na:
„03540 - Przebudowa ul. Mińskiej od ul. Tyrmanda do ul. Zagony we Wrocławiu”:

więcej >>>

2014
styczeń23

Ograniczenia na skrzyżowaniu ulic Przyjaźni i Krzyckiej

Od 25 stycznia 2014r. w związku z remontem ul. Przyjaźni ponownie planowane jest zamknięcie dla ruchu skrzyżowania ulic Przyjaźni i Krzyckiej. Ruch na osi ulic Krzycka-Wałbrzyska będzie odbywał się po jezdni tymczasowej zorganizowanej na terenie pętli tramwajowej. Uwaga, przewiduje się zamknięcie wylotu ul. Skrajnej, dojazd do Skrajnej możliwy tylko od ul. Partynickiej. Przystanek autobusowy Klecina w stronę centrum przeniesiony zostaje bliżej ul. Buraczanej. Przepraszamy za utrudnienia.

więcej >>>

2014
styczeń22

Zestawienie ofert do postępowania ZP/65/PN/2013

Przetarg ograniczony na:
„03780 – Budowa placu postojowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla autobusów MPK Wrocław przy ul. Obornickiej”

więcej >>>

2014
styczeń21

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty do postępowania ZP/63/PN/2013

03790: Przebudowa ul. Nowowiejskiej od ul. Prusa do Piastowskiej oraz remont od ul. Wyszyńskiego do ul. Prusa

więcej >>>

2014
styczeń17

Zmiany na skrzyżowaniu ulic Przyjaźni i Krzyckiej w innym terminie

Planowane od 18 stycznia 2014r. zamknięcie dla ruchu skrzyżowania ulic Przyjaźni i Krzyckiej z powodów technicznych zostanie wdrożone w innym terminie, o którym poinformujemy osobnym komunikatem.

więcej >>>

2014
styczeń16

Ograniczenia na skrzyżowaniu ulic Przyjaźni i Krzyckiej

W związku z remontem ul. Przyjaźni od 18 stycznia 2014r. planowane jest zamknięcie dla ruchu skrzyżowania ulic Przyjaźni i Krzyckiej. Ruch na osi ulic Krzycka-Wałbrzyska będzie odbywał się po jezdni tymczasowej zorganizowanej na terenie pętli tramwajowej. Planowane jest zamknięcie wylotu ul. Skrajnej, dojazd do Skrajnej możliwy tylko od ul. Partynickiej. Przystanek autobusowy Klecina w stronę centrum przeniesiony zostaje bliżej ul. Buraczanej. Przepraszamy za utrudnienia.

więcej >>>

2014
styczeń16

Zestawienie ofert do postępowania ZP/61/PN/2013

Przetarg ograniczony na:
„03810 - Przebudowa ul. Okulickiego od ul. Przedwiośnie do ul. Odolanowskiej ze skrzyżowaniami i pętlą autobusową oraz budową kanalizacji deszczowej i sanitarnej we Wrocławiu)”

więcej >>>

2014
styczeń15

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego ZP/1/PN/2014

Przetarg nieograniczony na:
„03830 Część I Zadanie 1 Przebudowa torowiska tramwajowego w ul. Grabiszyńskiej na odcinku od pętli tramwajowej „Grabiszyńska” do km 0+230 Zadanie 2 Budowa dojazdu do Pomnika Wspólnej Pamięci Cześć II Zadanie 3 – Wycinka drzew i krzewów oraz wyłączenie i demontaż trakcji tramwajowej”

więcej >>>

2014
styczeń09

Zestawienie ofert do postępowania ZP/63/PN/2013

Przetarg ograniczony na:
03790: Przebudowa ul. Nowowiejskiej od ul. Prusa do Piastowskiej oraz remont od ul. Wyszyńskiego do ul. Prusa

więcej >>>

2014
styczeń08

Zestawienie ofert do postępowania ZP/62/PN/2013

Przetarg ograniczony na:

03830
Zadanie 1 Przebudowa torowiska tramwajowego w ul. Grabiszyńskiej na odcinku od pętli tramwajowej „Grabiszyńska” do km 0+230
Zadanie 2 Budowa dojazdu do Pomnika Wspólnej Pamięci

więcej >>>