Wiadomości - 2016

2016
maj25

Zestawienie ofert do postępowania ZP/14/PN/2016

Przetarg nieograniczony na:
04130 - Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszelkich decyzji, uzgodnień, pozwoleń włącznie z ostateczną decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej umożliwiającą realizację robót budowlanych i ich zakończenie, jak również pełnienia nadzoru autorskiego w ramach zadania nr 04130 Budowa trasy tramwajowej wzdłuż ulic Popowickiej - Starogroblowej – Długiej we Wrocławiu (od ul. Milenijnej do ul. W. Jagiełły) wraz z przebudową wiaduktu nad ul. Długą oraz budową zintegrowanego węzła tramwajowo-kolejowego Wrocław - Popowice

więcej >>>

2016
maj23

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty do postępowania ZP/13/PN/2016

Przetarg nieograniczony na:
„03811 – Zagospodarowanie obszaru w obrębie trzech ulic: Stoczniowej, Zatorskiej i Księżycowej we Wrocławiu”

więcej >>>

2016
maj20

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego ZP/24/PN/2016

03332 – „Wdrożenie rozwiązań zazielenienia placu Nowy Targ we Wrocławiu”.

więcej >>>

2016
maj20

Zamknięta ul. Klimasa przy Międzyleskiej

W związku z realizacją zadania Przebudowa ul. Międzyleskiej i ul. Klimasa we Wrocławiu od soboty 21.05.2016 zaczną obowiązywać ograniczenia w ruchu. Na początek przejazd ul. Klimasa zostaje zamknięty na wysokości ul. Bogedaina (z pozostawieniem przejazdu przez tą ulicę od Miedzyleskiej w kierunku Armii Krajowej), jednak w najbliższych dniach w rejonie skrzyżowania ulic Klimasa, Bogedaina i Międzyleskiej będą sukcesywnie zamykane kolejne odcinki drogi. Objazd przez ulice Gazową i Tarnogajską.
Przepraszamy za utrudnienia.

2016
maj19

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty do postępowania ZP/10/PN/2016

Przetarg nieograniczony na:
04050 Przebudowa ul. Parafialnej, Pawiej i Pszczelarskiej we Wrocławiu

więcej >>>

2016
maj19

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty do postępowania ZP/8/PN/2016

Przetarg nieograniczony na:
03900 - Opracowanie koncepcji programowo – przestrzennej wraz z wariantami dla wybranych odcinków trasy oraz projektu budowlanego i projektów wykonawczych z uzyskaniem wszelkich decyzji, uzgodnień i pozwoleń oraz pełnienie nadzoru autorskiego w ramach zadania nr 03900 Budowa wydzielonej trasy autobusowo-tramwajowej łączącej osiedle Nowy Dwór z Centrum Wrocławia

więcej >>>

2016
maj18

Zestawienie ofert do postępowania ZP/18/PN/2016

Przetarg nieograniczony na:
„04110 - Opracowanie dokumentacji projektowej w tym projektu budowlanego, projektu wykonawczego, przedmiarów robót, stwiorb, kosztorysu inwestorskiego (zwanych dalej „opracowaniem” lub „dokumentacją”) oraz uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia (lub postanowienia o odmowie wszczęcia postepowania środowiskowego) i decyzji o pozwoleniu na budowę, a także sprawowania nadzoru autorskiego dla realizacji przedsięwzięcia pn. 04110 – „Przebudowa Mostu Pomorskiego Południowego we Wrocławiu””

więcej >>>

2016
maj16

Zestawienie ofert do postępowania ZP/19/PN/2016

Przetarg nieograniczony na:
03730 - Przebudowa ul. Białodrzewnej, Bukowej oraz Grabowej we Wrocławiu: Część nr 1 – Przebudowa ul. Białodrzewnej i Bukowej we Wrocławiu, Część nr 2 – Przebudowa ul. Grabowej we Wrocławiu

więcej >>>

2016
maj13

Utrudnienia na wjeździe do parkingu przy NFM

W dniach 16 i 17 maja 2016 planowane jest mycie ścian na rampach wjazdowych parkingu przy NFM. Może to powodować chwilowe utrudnienia w ruchu za które przepraszamy. Prosimy o ostrożna jazdę.

2016
maj09

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty do postępowania ZP/16/PN/2016

Przetarg nieograniczony na:
04100 Przebudowa ul. Międzyleskiej i ul. Klimasa we Wrocławiu

więcej >>>

2016
maj06

Ulica Rdestowa nie łączy Granicznej i Jerzmanowskiej

W związku z budową obwodnicy Leśnicy i rozpoczęciem robót na przecięciu z ul. Rdestową droga ta od 7 maja 2016 r. zostaje zamknięta. Dojazd zarówno od ulicy Jerzmanowskiej jak i Granicznej będzie możliwy tylko do skrzyżowania z powstającą trasą. Objazd wyznaczony zostaje od Jerzmanowskiej przez ulice: Strachowicką, Pieprzną i Przybyły do Granicznej. Analogicznie w kierunku przeciwnym. Przepraszamy za utrudnienia.

więcej >>>

2016
maj04

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego ZP/21/PN/2016

03760-Zaprojektowanie i wykonanie kotłowni gazowej zlokalizowanej w budynku Trybuny Zachodniej Stadionu Olimpijskiego we Wrocławiu w ramach zadania pn. "03760-Przygotowanie infrastruktury sportowej w związku z World Games 2017 - renowacja Stadionu Olimpijskiego"

więcej >>>

2016
kwiecień26

Informacja o unieważnieniu postępowania ZP/7/PN/2016

03760-Zaprojektowanie i wykonanie kotłowni gazowej zlokalizowanej w budynku Trybuny Zachodniej Stadionu Olimpijskiego we Wrocławiu w ramach zadania pn. "03760-Przygotowanie infrastruktury sportowej w związku z World Games 2017 - renowacja Stadionu Olimpijskiego"

więcej >>>

2016
kwiecień25

Objazd na Nowym Dworze

W związku z przebudowa wiaduktu na ul. Chociebuskiej od 23 kwietnia 2016r. z ruchu zostają wyłączone ulica Żernicka od Zemskiej do Chociebuskiej i Chociebuska od Żernickiej do Rogowskiej. Objazd zamkniętych dróg w obie strony ulicami Rogowską od Chociebuskiej i Zemską do Żernickiej.
Przepraszamy za utrudnienia.

więcej >>>

2016
kwiecień22

Zestawienie ofert do postępowania ZP/13/PN/2016

Przetarg nieograniczony na:
„03811 – Zagospodarowanie obszaru w obrębie trzech ulic: Stoczniowej, Zatorskiej i Księżycowej we Wrocławiu”

więcej >>>

2016
kwiecień22

Zestawienie ofert do postępowania ZP/16/PN/2016

Przetarg nieograniczony na:
04100 Przebudowa ul. Międzyleskiej i ul. Klimasa we Wrocławiu

więcej >>>

2016
kwiecień15

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego ZP/19/PN/2016

03730 - Przebudowa ul. Białodrzewnej, Bukowej oraz Grabowej we Wrocławiu: Część nr 1 – Przebudowa ul. Białodrzewnej i Bukowej we Wrocławiu, Część nr 2 – Przebudowa ul. Grabowej we Wrocławiu

więcej >>>

2016
kwiecień12

Zestawienie ofert do postępowania ZP/10/PN/2016

Przetarg nieograniczony na:
04050 Przebudowa ul. Parafialnej, Pawiej i Pszczelarskiej we Wrocławiu

więcej >>>

2016
kwiecień12

Zestawienie ofert do postępowania ZP/8/PN/2016

Przetarg nieograniczony na:
03900 - Opracowanie koncepcji programowo – przestrzennej wraz z wariantami dla wybranych odcinków trasy oraz projektu budowlanego i projektów wykonawczych z uzyskaniem wszelkich decyzji, uzgodnień i pozwoleń oraz pełnienie nadzoru autorskiego w ramach zadania nr 03900 Budowa wydzielonej trasy autobusowo-tramwajowej łączącej osiedle Nowy Dwór z Centrum Wrocławia

więcej >>>

2016
kwiecień06

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego ZP/18/PN/2016

„04110 - Opracowanie dokumentacji projektowej w tym projektu budowlanego, projektu wykonawczego, przedmiarów robót, stwiorb, kosztorysu inwestorskiego (zwanych dalej „opracowaniem” lub „dokumentacją”) oraz uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia (lub postanowienia o odmowie wszczęcia postepowania środowiskowego) i decyzji o pozwoleniu na budowę, a także sprawowania nadzoru autorskiego dla realizacji przedsięwzięcia pn. 04110 – „Przebudowa Mostu Pomorskiego Południowego we Wrocławiu””

więcej >>>

2016
kwiecień05

Zestawienie ofert do postępowania ZP/7/PN/2016

Przetarg nieograniczony na:
03760-Zaprojektowanie i wykonanie kotłowni gazowej zlokalizowanej w budynku Trybuny Zachodniej Stadionu Olimpijskiego we Wrocławiu w ramach zadania pn. "03760-Przygotowanie infrastruktury sportowej w związku z World Games 2017 - renowacja Stadionu Olimpijskiego"

więcej >>>

2016
kwiecień04

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego ZP/16/PN/2016

04100 Przebudowa ul. Międzyleskiej i ul. Klimasa we Wrocławiu.

więcej >>>

2016
kwiecień01

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego ZP/13/PN/2016

„03811 – Zagospodarowanie obszaru w obrębie trzech ulic: Stoczniowej, Zatorskiej i Księżycowej we Wrocławiu”

więcej >>>

2016
marzec31

Koncert Davida Gilmoura na pl. Wolności

Porozumienie ESK Wrocław 2016 z Wrocławskimi Inwestycjami sp. z o.o przewiduje w czasie planowanego 25 czerwca koncertu Davida Gilmoura udostępnienie pl. Wolności dla publiczności. Tym samym zmieniamy harmonogram realizacji dla zadania Budowa zadaszeń zewnętrznych klatek schodowych parkingu podziemnego przy Narodowym Forum Muzyki we Wrocławiu. Montaż dwóch wiat po zachodniej stronie pl. Wolności (od strony budynku NFM) rozpocznie się po 28 czerwca 2016r., a termin zakończenia inwestycji zostaje przesunięty na koniec sierpnia 2016r.
Uczestnikom spotkania życzymy miłej zabawy.

więcej >>>

2016
marzec24

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty do postępowania ZP/09/PN/2016

Przetarg nieograniczony na:
Wykonanie studiów wykonalności, audytów efektywności energetycznej oraz dokumentacji aplikacyjnych wraz z załącznikami dla zadania 04120 „Kompleksowa modernizacja budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych przy ul. Hubskiej 8-16 we Wrocławiu”

więcej >>>

2016
marzec23

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego ZP/14/PN/2016

04130 - Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszelkich decyzji, uzgodnień, pozwoleń włącznie z ostateczną decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej umożliwiającą realizację robót budowlanych i ich zakończenie, jak również pełnienia nadzoru autorskiego w ramach zadania nr 04130 Budowa trasy tramwajowej wzdłuż ulic Popowickiej - Starogroblowej – Długiej we Wrocławiu (od ul. Milenijnej do ul. W. Jagiełły) wraz z przebudową wiaduktu nad ul. Długą oraz budową zintegrowanego węzła tramwajowo-kolejowego Wrocław - Popowice

więcej >>>

2016
marzec21

Zestawienie ofert do postępowania ZP/9/PN/2016

Przetarg nieograniczony na:
Wykonanie studiów wykonalności, audytów efektywności energetycznej oraz dokumentacji aplikacyjnych wraz z załącznikami dla zadania 04120 „Kompleksowa modernizacja budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych przy ul. Hubskiej 8-16 we Wrocławiu”

więcej >>>

2016
marzec17

Objazd Podwala

Od soboty 19 marca 2016r. planowane jest zamknięcie Podwala od Alei Słowackiego do skrzyżowania z ul. Traugutta (przejazd Traugutta pozostaje drożny). Przejazd pomiędzy Słowackiego i Traugutta, zamiast wyłączonej z ruchu drogi, zostanie zorganizowany przez ul. Krasińskiego. Zmiany spowodowane są wymianą nawierzchni i remontem kanału ogólnospławnego w obrębie zamykanego fragmentu jezdni.

Przepraszamy za utrudnienia.

2016
marzec11

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego ZP/9/PN/2016

Wykonanie studiów wykonalności, audytów efektywności energetycznej oraz Dokumentacji aplikacyjnych wraz z załącznikami dla zadania 04120 „Kompleksowa modernizacja budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych przy ul. Hubskiej 8-16 we Wrocławiu”

więcej >>>

2016
marzec10

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego ZP/10/PN/2016

Przetarg nieograniczony na:
04050 Przebudowa ul. Parafialnej, Pawiej i Pszczelarskiej we Wrocławiu

więcej >>>

2016
marzec01

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty do postępowania ZP/06/PN/2016

Przetarg nieograniczony na:
02100 Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z wykonaniem wszystkich czynności niezbędnych do skutecznego uzyskania decyzji ZRID dla budowy łącznika ul. Beskidzkiej z ul. Gromadzką we Wrocławiu w ramach zadania 02100 „Budowa obwodnicy osiedla Leśnica we Wrocławiu”

więcej >>>

2016
marzec01

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego ZP/8/PN/2016

Przetarg nieograniczony na:
03900 - Opracowanie koncepcji programowo – przestrzennej wraz z wariantami dla wybranych odcinków trasy oraz projektu budowlanego i projektów wykonawczych z uzyskaniem wszelkich decyzji, uzgodnień i pozwoleń oraz pełnienie nadzoru autorskiego w ramach zadania nr 03900 Budowa wydzielonej trasy autobusowo-tramwajowej łączącej osiedle Nowy Dwór z Centrum Wrocławia

więcej >>>

2016
luty24

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego ZP/7/PN/2016

Przetarg nieograniczony na:
03760-Zaprojektowanie i wykonanie kotłowni gazowej zlokalizowanej w budynku Trybuny Zachodniej Stadionu Olimpijskiego we Wrocławiu w ramach zadania pn. "03760-Przygotowanie infrastruktury sportowej w związku z World Games 2017 - renowacja Stadionu Olimpijskiego"

więcej >>>

2016
luty24

Opłaty przez internet za pomocą aplikacji moBilet

Przypominamy o możliwości dokonania opłaty za parkowanie przez internet. Proste narzędzie, które oferuje operator parkingu firma Projekt-Parking umożliwia wjazd i wyjazd z obiektu po odczytaniu naszych danych z nr rejestracyjnego. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami.

więcej >>>

2016
luty10

Zestawienie ofert do postępowania ZP/6/PN/2016

Przetarg nieograniczony na:
02100 Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z wykonaniem wszystkich czynności niezbędnych do skutecznego uzyskania decyzji ZRID dla budowy łącznika ul. Beskidzkiej z ul. Gromadzką we Wrocławiu w ramach zadania 02100 „Budowa obwodnicy osiedla Leśnica we Wrocławiu”

więcej >>>

2016
luty09

Informacje dotyczące opłat na parkingu przy NFM

Od poniedziałku 15 lutego 2016 roku na parkingu podziemnym przy NFM zaczynają obowiązywać opłaty. Oznacza to, że każdy pojazd, który nie opuści parkingu przed północą z 14/15 lutego będzie miał naliczone 4 zł za godzinę (złotówkę za każde rozpoczęte 15 minut) i kierowca aby wyjechać będzie musiał stosowną kwotę uiścić w kasie. Informujemy o tym, ponieważ praktycznie co noc na parkingu pozostaje kilka samochodów. Korzystający z parkingu wjeżdżając w poniedziałek rano będą musieli przy szlabanie pobrać bilet. Podobnie jak na innych tego typu obiektach. Prosimy stosować się do poleceń obsługi i zapoznać się z regulaminem parkingu.

więcej >>>

2016
luty09

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty do postępowania ZP/55/PN/2015

Przetarg nieograniczony na:
04080 Budowa ul. Racławickiej - etap III wraz z mostem przez Ślęzę

więcej >>>

2016
luty09

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty do postępowania ZP/63/PN/2015

Przetarg nieograniczony na:
Budowa ekranu akustycznego w ul. gen. T. Bora – Komorowskiego we Wrocławiu”

więcej >>>

2016
luty04

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty do postępowania ZP/61/PN/2015

04030 – Program poprawy stanu technicznego infrastruktury drogowej w zakresie przebudowy ul. Sukielickiej

więcej >>>

2016
luty01

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego ZP/6/PN/2016

Przetarg nieograniczony na:
02100 Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z wykonaniem wszystkich czynności niezbędnych do skutecznego uzyskania decyzji ZRID dla budowy łącznika ul. Beskidzkiej z ul. Gromadzką we Wrocławiu w ramach zadania 02100 „Budowa obwodnicy osiedla Leśnica we Wrocławiu”

więcej >>>

2016
luty01

Informacja o unieważnieniu postępowania ZP/1/PN/2016

02100 Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z wykonaniem wszystkich czynności niezbędnych do skutecznego uzyskania decyzji ZRID dla budowy łącznika ul. Beskidzkiej z ul. Gromadzką we Wrocławiu w ramach zadania 02100 „Budowa obwodnicy osiedla Leśnica we Wrocławiu”

więcej >>>

2016
styczeń29

Zestawienie ofert do postępowania ZP/1/PN/2016

Przetarg nieograniczony na:
02100 Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z wykonaniem wszystkich czynności niezbędnych do skutecznego uzyskania decyzji ZRID dla budowy łącznika ul. Beskidzkiej z ul. Gromadzką we Wrocławiu w ramach zadania 02100 „Budowa obwodnicy osiedla Leśnica we Wrocławiu”

więcej >>>

2016
styczeń28

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty do postępowania ZP/49/PN/2015

„03920 Zagospodarowanie rejonu Parku Tysiąclecia od strony ul. Sukielickiej we Wrocławiu wraz z budową infrastruktury sportowej w ramach World Games 2017”

więcej >>>

2016
styczeń26

Ograniczenia na parkingu

Parking otwarty. Jednak poziom wjazdowy jest wyłączony z ruchu. Podobne ograniczenia w ruchu będą także w kolejnych dniach. Uwaga, w czwartek i piątek, 28 i 29 stycznia 2016r., z powodu prowadzonych prac zamknięta będzie brama wyjazdowa. Wyjazd zostanie zorganizowany przez bramę wjazdową. Prosimy o ostrożność. Przepraszamy za utrudnienia.

więcej >>>

2016
styczeń26

Parking chwilowo nieczynny

W związku z ignorowaniem przez kierowców poleceń obsługi parkingu i utrudnianiem prac związanych z montażem systemu pobierania opłat w dniu 26.01.2016 parking przy NFM zostaje chwilowo zamknięty. Parkowanie zostanie umożliwione tak szybko jak tylko będzie to możliwe. Przepraszamy za utrudnienia.

więcej >>>

2016
styczeń25

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty do postępowania ZP/64/PN/2015

„Opracowanie dokumentacji projektowej łącznika ul. Kwidzyńskiej z ul. Kowalską we Wrocławiu.”

więcej >>>

2016
styczeń22

Cennik parkingu przy NFM

Planujemy od 15 lutego 2016 roku uruchomienie systemu pobierania opłat na parkingu przy NFM. W związku z tym przedstawiamy obowiązujący cennik. Według niego stawka godzinowa wyniesie 4 zł z naliczaniem co 15 min, czyli 1 zł za każde rozpoczęte 15 min.
Przewidziana jest także sprzedaż abonamentów, która zostanie dla wszystkich uruchomiona od 1 lutego 2016r.
Prosimy zapoznać się z regulaminem parkingu i stosować się do niego.

więcej >>>

2016
styczeń21

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego ZP/1/PN/2016

Przetarg nieograniczony na:
02100 Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z wykonaniem wszystkich czynności niezbędnych do skutecznego uzyskania decyzji ZRID dla budowy łącznika ul. Beskidzkiej z ul. Gromadzką we Wrocławiu w ramach zadania 02100 „Budowa obwodnicy osiedla Leśnica we Wrocławiu”

więcej >>>

2016
styczeń20

Termin uruchomienia operatora parkingu przy NFM

Operator parkingu przy NFM i współpracujący z nim podwykonawcy rozpoczęli właśnie montaż systemu umożliwiającego zarządzanie parkingiem i pobierania opłat. Informujemy, że prace te nie spowodują zamknięcia parkingu, aczkolwiek mogą chwilowo powodować wyłączanie z użytku poszczególnych miejsc postojowych. Termin rozpoczęcia poboru opłat od kierowców zaplanowany jest na 15 lutego 2016r., a do końca lutego powinna zakończyć się kalibracja i testowanie urządzeń kontrolujących zajętość parkingu.
Cennik obowiązujący na parkingu i zasady wnoszenia opłat przedstawimy w najbliższych dniach.

więcej >>>

2016
styczeń12

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty do postępowania ZP/69/PN/2015

Opracowanie Koncepcji Programowo – Przestrzennej, oraz opracowanie Programu Funkcjonalno – Użytkowego dla zadania 04060 „Przebudowa al. Słowackiego na odcinku od pl. Powstańców Warszawy do ul. Janickiego we Wrocławiu”

więcej >>>

2016
styczeń11

Zestawienie ofert do postępowania ZP/63/PN/2015

Przetarg nieograniczony na:
03513 - Budowa ekranu akustycznego w ul. Bora-Komorowskiego we Wrocławiu

więcej >>>

2016
styczeń08

Zestawienie ofert do postępowania ZP/64/PN/2015

Przetarg nieograniczony na:
04070 – „Opracowanie dokumentacji projektowej łącznika ul. Kwidzyńskiej z ul. Kowalską we Wrocławiu.”

więcej >>>