Ta strona używa ciasteczek. Jesli chcesz poznać politykę prywatnosci w tym zakresie kliknij [tutaj]

ZP/32/PN/2022

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego:
04130 Wykonanie nasadzeń kompensacyjnych za wycinki zieleni wysokiej wykonanej w ramach zadania: „Budowa trasy tramwajowej wzdłuż ul. Popowickiej - Starogroblowej – Długiej (od ul. Milenijnej do ul. Jagiełły) wraz z przebudową wiaduktu nad ul. Długą oraz budową zintegrowanego węzła tramwajowo – kolejowego Wrocław – Popowice

  1. Ogłoszenie o zamówieniu
  2. Część I Instrukcja dla Wykonawców
  3. Część II Wzór umowy
  4. Część III Opis Przedmiotu Zamówienia
  5. Załączniki do Opisu Przedmiotu Zamówienia
  6. Załączniki do IDW - wersja edytowalna
  7. Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ)
  8. Instrukcja Wypełniania JEDZ
  9. Strona internetowa, na której dostępny jest klucz publiczny