Ta strona używa ciasteczek. Jesli chcesz poznać politykę prywatnosci w tym zakresie kliknij [tutaj]

Postępowania przetargowe

Przetargi ogłoszone od dnia 01.07.2022r.

Przetargi 2022 - ogłoszone do dnia 30.06.2022r.

Data
ogłoszenia
PrzetargStatusData otwarcia ofert
30 czerwca 2022

ZP/35/PN/2022
07160 07180 Budowa Park & Ride we Wrocławiu w zakresie:
Część 1: 07180 Park & Ride przy stacji kolejowej Wrocław Leśnica
Część 2: 07160 Park & Ride w rejonie skrzyżowania ulic Żmigrodzka/Wołowska:
Zadanie 1 - P&R w rejonie skrzyżowania ulic Żmigrodzka/Wołowska - Etap I (strona południowo-zachodnia)
Zadanie 2 - P&R w rejonie skrzyżowania ulic Żmigrodzka/Wołowska - Etap II (strona północno-zachodnia)

unieważniony 21.07.2022
24 czerwca 2022

ZP/32/PN/2022
04130 Wykonanie nasadzeń kompensacyjnych za wycinki zieleni wysokiej wykonanej w ramach zadania: „Budowa trasy tramwajowej wzdłuż ul. Popowickiej - Starogroblowej – Długiej (od ul. Milenijnej do ul. Jagiełły) wraz z przebudową wiaduktu nad ul. Długą oraz budową zintegrowanego węzła tramwajowo – kolejowego Wrocław – Popowice

rozstrzygnięty 26.07.2022
23 czerwca 2022

ZP/34/TP/2022
05100 Opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej i PFU dla zadania nr 05100 pn. "Park & Ride PKP Pracze"

unieważniony 04.07.2022
15 czerwca 2022

ZP/33/TP/2022
02090 Pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego w zakresie terenów zieleni, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony drzew w ramach zadania inwestycyjnego 02090 – Budowa Alei Wielkiej Wyspy we Wrocławiu

unieważniony 28.06.2022
10 czerwca 2022

ZP/31/TP/2022
04560 „Budowa dróg dla rowerów w ciągu ul. Dubois”.

unieważniony 30.06.2022
09 czerwca 2022

ZP/30/TP/2022
83570 Remont nawierzchni placu oraz instalacji odwodnienia przed budynkiem Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu

unieważniony 24.06.2022
20 maja 2022

ZP/26/TP/2022
07170 Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla dwóch zadań: Zadanie 1. - Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu ulicy Trawowej Zadanie 2. - Budowa ciągu pieszo-rowerowego na przedłużeniu ul. Francuskiej w ramach przedsięwzięcia pn.: "Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu ulic Francuskiej i Trawowej we Wrocławiu"

rozstrzygnięty 31.05.2022
19 maja 2022

ZP/29/TP/2022
83570 Remont nawierzchni placu oraz instalacji odwodnienia przed budynkiem Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu

unieważniony 06.06.2022
13 maja 2022

ZP/25/TP/2022
05410 "Budowa miejsc parkingowych wzdłuż ul. Idzikowskiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą" w ramach WBO

rozstrzygnięty 02.06.2022
12 maja 2022

ZP/27/TP/2022
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania nr 07120 pn. "Rozbudowa ul. Ołtaszyńskiej we Wrocławiu w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego - połączenie z gminą Kobierzyce" wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego

unieważniony 24.05.2022
12 maja 2022

ZP/28/TP/2022
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania "Przebudowa torowiska tramwajowego w ul. Bardzkiej na odcinku pomiędzy ul. Kamienną i al. Armii Krajowej we Wrocławiu" w ramach zadania nr 04811: pn. "Budowa bus-pasa na istniejącym torowisku w ciągu ul. Bardzkiej na odcinku od ul. Pięknej do Armii Krajowej"

rozstrzygnięty 13.06.2022
06 maja 2022

ZP/19/TP/2022
05220 Pieszo i sportowo po Gądowie - WBO 2019 (#230)

unieważniony 30.05.2022
04 maja 2022

ZP/24/TP/2022
04560 "Budowa drogi rowerowej w ciągu ul. Dubois od ul. Drobnera do mostów mieszczańskich we Wrocławiu"

unieważniony 25.05.2022
28 kwietnia 2022

ZP/23/TP/2022
05790 Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla dwóch zadań: Zadanie 1. - Przebudowa ul. Bożego Ciała i ul. Widok w celu wydzielenia drogi rowerowej Zadanie 2. - Budowa MKT oraz remont nawierzchni w ul. Szewskiej w ramach przedsięwzięcia pn. "Budowa trasy rowerowej na odcinku: ul. Świdnicka -ul. Bożego Ciała -ul. Widok -ul. Szewska we Wrocławiu

rozstrzygnięty 10.05.2022
25 kwietnia 2022

ZP/22/TP/2022
Wykonanie robót budowlanych w ramach poniższych zadań: Część 1: Wykonanie robót budowlanych dla zadania nr 04960 pn. „Oświetlenie i elektryfikacja parku Brochowskiego - etapy 2 i 3” w ramach projektu pn.: „Park Brochowski i na Skraju – rewitalizacja parków dla mieszkańców osiedli: Brochów, Bieńkowice, Tarnogaj, Jagodno, Księże Wielkie” – WBO; Część 2: Wykonanie robót budowlanych dla zadania nr 04790 pn. „Budowa oświetlenia przy ul. Konduktorskiej na odcinku od przejazdu kolejowego linii 276 do ul. Wiaduktowej wraz z remontem chodnika.”

rozstrzygnięty 18.05.2022
08 kwietnia 2022

ZP/20/TP/2022
05750 - PartyNice - strefa rekreacji i zagospodarowanie okolic stawu na terenie Wrocławskiego Toru Wyścigów Konnych – Partynice.

rozstrzygnięty 28.04.2022
29 marca 2022

ZP/16/PN/2022
03570 Obsługa eksploatacyjna urządzeń zapewniających obniżenie parcia hydrostatycznego wód gruntowych na płytę żelbetową i pozostałe elementy żelbetowej konstrukcji obiektu Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu wraz z monitoringiem obiektu

rozstrzygnięty 29.04.2022
23 marca 2022

ZP/17/TP/2022
04470 - „Doposażenie przystanków komunikacji miejskiej przy ul. Berenta we Wrocławiu w Tablice Systemu Dynamicznej Informacji Przystankowej”

unieważniony 11.04.2022
22 marca 2022

ZP/18/TP/2022
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania "Przebudowa torowiska tramwajowego w ul. Bardzkiej na odcinku pomiędzy ul. Kamienną i al. Armii Krajowej we Wrocławiu" w ramach zadania nr 04811: pn. "Budowa bus-pasa na istniejącym torowisku w ciągu ul. Bardzkiej na odcinku od ul. Pięknej do Armii Krajowej"

unieważniony 11.04.2022
11 marca 2022

ZP/12/TP/2022
05740 - NIECH STANIE SIĘ JASNOŚĆ - oświetlenie ścieżki pieszo - biegowej w parku linearnym na Wrocławskim Torze Wyścigów Konnych

rozstrzygnięty 05.04.2022
09 marca 2022

ZP/13/TP/2022
04891 Grow Green - Zielone miasta na rzecz klimatu, wody, zrównoważonego rozwoju gospodarczego, zdrowych mieszkańców i środowisk - Adaptacja do zmian klimatu - Parki kieszonkowe – etap 2 OBSZAR NR 2: wykonanie robót budowlanych na obszarze nr 2 – Podwórze pomiędzy ulicami Daszyńskiego, Żeromskiego, Orzeszkowej i Wyszyńskiego we Wrocławiu.

rozstrzygnięty 07.04.2022
04 marca 2022

ZP/10/TP/2022
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania 05800 „Budowa trasy rowerowej łączącej Gminę Kąty Wrocławskie z istniejącą infrastrukturą rowerową na ul. Mokronoskiej we Wrocławiu”, wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego.

rozstrzygnięty 21.03.2022
02 marca 2022

ZP/11/PN/2022
07000 - Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Budowa układu komunikacyjnego dla obsługi Wrocławskiego Centrum Sportu”

rozstrzygnięty 12.04.2022
21 lutego 2022

ZP/8/TP/2022
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „Przebudowa torowiska tramwajowego w ul. Bardzkiej na odcinku pomiędzy ul. Kamienną i al. Armii Krajowej we Wrocławiu” w ramach zadania nr 04811: pn. „Budowa bus-pasa na istniejącym torowisku w ciągu ul. Bardzkiej na odcinku od ul. Pięknej do Armii Krajowej”

unieważniony 14.03.2022
17 lutego 2022

ZP/9/TP/2022
05790 Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla dwóch zadań: Zadanie 1. – Przebudowa ul. Bożego Ciała i ul. Widok w celu wydzielenia drogi rowerowej
Zadanie 2. – Budowa MKT oraz remont nawierzchni w ul. Szewskiej w ramach przedsięwzięcia pn. „Budowa trasy rowerowej na odcinku: ul. Świdnicka –ul. Bożego Ciała –ul. Widok –ul. Szewska we Wrocławiu

unieważniony 03.03.2022
02 lutego 2022

ZP/6/PN/2022
„Przebudowa ul. Pomorskiej we Wrocławiu - na odcinku od ul. Dubois do wiaduktu przy ulicy Reymonta.”

rozstrzygnięty 18.03.2022
26 stycznia 2022

ZP/3/TP/2022
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania 05800 „Budowa trasy rowerowej łączącej Gminę Kąty Wrocławskie z istniejącą infrastrukturą rowerową na ul. Mokronoskiej we Wrocławiu”, wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego.

unieważniony 18.02.2022
24 stycznia 2022

ZP/5/TP/2022
05010 - Przebudowa ul. Legnickiej od Rybackiej do pl. JPII w celu wydzielenia drogi dla rowerów

rozstrzygnięty 09.02.2022
14 stycznia 2022

ZP/4/TP/2022
05790 Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla dwóch zadań:
Zadanie 1. – Przebudowa ul. Bożego Ciała i ul. Widok w celu wydzielenia drogi rowerowej
Zadanie 2. – Budowa MKT oraz remont nawierzchni w ul. Szewskiej
w ramach przedsięwzięcia pn. „Budowa trasy rowerowej na odcinku: ul. Świdnicka –ul. Bożego Ciała –ul. Widok –ul. Szewska we Wrocławiu

unieważniony 28.01.2022
14 stycznia 2022

ZP/2/TP/2022
04470 - „Doposażenie przystanków komunikacji miejskiej przy ul. Berenta we Wrocławiu w Tablice Systemu Dynamicznej Informacji Przystankowej”

unieważniony 31.01.2022
13 stycznia 2022

ZP/1/TP/2022
Budowa kładki pieszo-rowerowej przez rzekę Ślęzę w ciągu ul. Trawowa - Francuska we Wrocławiu

rozstrzygnięty 08.02.2022

Przetargi 2021

Data
ogłoszenia
PrzetargStatusData otwarcia ofert
03 grudnia 2021

ZP/37/TP/2021
05790 Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla dwóch zadań:
Zadanie 1. - Przebudowa ul. Bożego Ciała i ul. Widok w celu wydzielenia drogi rowerowej
Zadanie 2. - Budowa MKT oraz remont nawierzchni w ul. Szewskiej w ramach przedsięwzięcia pn. "Budowa trasy rowerowej na odcinku: ul. Świdnicka -ul. Bożego Ciała -ul. Widok -ul. Szewska we Wrocławiu

unieważniony 16.12.2021
10 listopada 2021

ZP/36/TP/2021
04891 Grow Green - Zielone miasta na rzecz klimatu, wody, zrównoważonego rozwoju gospodarczego, zdrowych mieszkańców i środowisk - Adaptacja do zmian klimatu - Parki kieszonkowe – etap 2
OBSZAR NR 6: wykonanie robót budowlanych na obszarze nr 6 – podwórze pomiędzy ulicami: Nowowiejską, Żeromskiego, Orzeszkowej i Barlickiego we Wrocławiu

rozstrzygnięty 30.11.2021
21 września 2021

ZP/34/TP/2021
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym na:
83760 Usunięcie uschniętych drzew oraz zakup i wykonanie nasadzeń drzew wraz z ich pielęgnacją w ramach usunięcia zgłoszonych usterek na zadaniu: "Naprawa usterek gwarancyjnych na Stadionie Olimpijskim we Wrocławiu - Zadanie III"

rozstrzygnięty 29.09.2021
31 sierpnia 2021

ZP/32/TP/2021
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym na:
05010 - Przebudowa ul. Legnickiej od Rybackiej do pl. JPII w celu wydzielenia drogi dla rowerów

unieważniony 15.09.2021
10 sierpnia 2021

ZP/33/PN/2021
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:
05210 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa Alei Północnej na odcinku od ul. Poświęckiej do ul. B. Krzywoustego we Wrocławiu

rozstrzygnięty 28.09.2021
29 lipca 2021

ZP/30/TP/2021
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym na:
03900 Dostawa środków ochrony indywidualnej w związku z COVID-19 (zarządzanie projektem) dla zadania 03900 Budowa wydzielonej trasy autobusowo-tramwajowej łączącej osiedle Nowy Dwór z Centrum Wrocławia

rozstrzygnięty 10.08.2021
29 lipca 2021

ZP/29/TP/2021
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym na:
04130 Dostawa środków ochrony indywidualnej w związku z COVID-19 (zarządzanie projektem) dla zadania pn.: "Zintegrowany System Transportu Szynowego w Aglomeracji i Wrocławiu - etap IIIA, zadanie 04130 Budowa trasy tramwajowej wzdłuż ul. Popowickiej - Starogroblowej - Długiej (od ul. Milenijnej do ul. W. Jagiełły) wraz z przebudową wiaduktu nad ul. Długą oraz budową zintegrowanego węzła tramwajowo-kolejowego Wrocław - Popowice"

rozstrzygnięty 10.08.2021
13 lipca 2021

ZP/23/TP/2021
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym na:
04110 - Przebudowa ulicy Pomorskiej we Wrocławiu - etap I - Przebudowa ulicy Pomorskiej na odcinku od Mostu Pomorskiego Północnego do ulicy Cybulskiego". Zadanie jest realizowane w ramach Programu Inicjatyw Rad Osiedli (PIRO).

rozstrzygnięty 16.08.2021
08 lipca 2021

ZP/28/TP/2021
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym na:
04891 Grow Green - Zielone miasta na rzecz klimatu, wody, zrównoważonego rozwoju gospodarczego, zdrowych mieszkańców i środowisk - Adaptacja do zmian klimatu - Parki kieszonkowe – etap 2 OBSZAR NR 6: wykonanie robót budowlanych na obszarze nr 6 – podwórze pomiędzy ulicami: Nowowiejską, Żeromskiego, Orzeszkowej i Barlickiego we Wrocławiu

unieważniony 23.07.2021
02 lipca 2021

ZP/27/TP/2021
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym na:
04790 - Rozbudowa ul. Konduktorskiej między przejazdami PKP we Wrocławiu

rozstrzygnięty 22.07.2021
22 czerwca 2021

ZP/24/TP/2021
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym na:
83760-Naprawa usterek gwarancyjnych na Stadionie Olimpijskim we Wrocławiu - zadanie II

rozstrzygnięty 07.07.2021
21 czerwca 2021

ZP/26/TP/2021
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym na:
05810 - Rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej na terenie WTWK- Partynice w zakresie zadania: Remont konserwatorski budynku starej Herbaciarni na terenie WTWK Partynice

unieważniony 07.07.2021
16 czerwca 2021

ZP/25/TP/2021
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym na:
Wykonanie robót budowlanych dla zadania nr 04960 „Oświetlenie i elektryfikacja parku Brochowskiego – etap 1” WBO

rozstrzygnięty 06.07.2021
15 czerwca 2021

ZP/22/TP/2021
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym na:
05820 - Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych przy ul. Szwajcarskiej we Wrocławiu.

rozstrzygnięty 05.07.2021
28 maj 2021

ZP/21/TP/2021
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym na:
05770 - Opracowanie dokumentacji projektowej dla Przebudowy ul. Koszarowej w ramach zadania pn.: "Poprawa nawierzchni w ul. Koszarowej - opracowanie dokumentacji projektowej"

rozstrzygnięty 25.06.2021
27 maj 2021

ZP/20/PN/2021
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:
04770 - Budowa ciągu komunikacji pieszej i rowerowej wzdłuż ul. Miłoszyckiej i Kowalskiej we Wrocławiu

rozstrzygnięty 11.06.2021
25 maj 2021

ZP/19/PN/2021
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:
05810- Rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej na terenie WTWK- Partynice w zakresie zadania: Remont konserwatorski budynku starej Herbaciarni na terenie WTWK Partynice

unieważniony 10.06.2021
20 maj 2021

ZP/18/PN/2021
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:
04891 Grow Green - Zielone miasta na rzecz klimatu, wody, zrównoważonego rozwoju gospodarczego, zdrowych mieszkańców i środowisk - Adaptacja do zmian klimatu - Parki kieszonkowe - etap 2
Część 1: OBSZAR NR 3: wykonanie robót budowlanych na obszarze nr 3 - podwórze pomiędzy ulicami: Daszyńskiego, Lompy, Orzeszkowej i Jaracza we Wrocławiu
Część 2: OBSZAR NR 6: wykonanie robót budowlanych na obszarze nr 6 - podwórze pomiędzy ulicami: Nowowiejską, Żeromskiego, Orzeszkowej i Barlickiego we Wrocławiu
Część 3: OBSZAR NR 7: wykonanie robót budowlanych na obszarze nr 7 - podwórze przy ul. Wygodnej pomiędzy ulicami: Nowowiejską a Żeromskiego we Wrocławiu.

rozstrzygnięty 14.06.2021
12 maj 2021

ZP/17/PN/2021
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:
05780 - Budowa oświetlenia toru wrotkarskiego na terenie Parku Tysiąclecia

rozstrzygnięty 27.05.2021
05 maj 2021

ZP/13/PN/2021
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:
03900 - Budowa torowiska tramwajowego i pętli tramwajowo-autobusowej oraz parkingu typu P+R wraz z infrastrukturą w ul. Rogowskiej oraz Przebudowa kanalizacji drenażowej w ramach zadania pn. Budowa wydzielonej trasy autobusowo-tramwajowej łączącej osiedle Nowy Dwór z centrum Wrocławia.

rozstrzygnięty 30.06.2021
30 kwiecień 2021

ZP/14/TP/2021
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym na:
03900, 04130 - Zakup powierzchni reklamowych na całoroczne potrzeby działań promocyjnych realizowanych przez Wrocławskie Inwestycje.

rozstrzygnięty 12.05.2021
16 kwiecień 2021

ZP/16/TP/2021
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym na:
83170 - Przebudowa kanału technologicznego wzdłuż ul. Buforowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 395 we Wrocławiu

rozstrzygnięty 10.05.2021
31 marzec 2021

ZP/11/TP/2021
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym na:
04770 - Budowa ciągu komunikacji pieszej i rowerowej wzdłuż ul. Miłoszyckiej i Kowalskiej we Wrocławiu

unieważniony 29.04.2021
31 marzec 2021

ZP/10/TP/2021
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym na:
04490 Przebudowa ul. Racławickiej w celu wydzielenia dróg rowerowych

rozstrzygnięty 30.04.2021
30 marzec 2021

ZP/9/PN/2021
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego:
03570 Obsługa eksploatacyjna urządzeń zapewniających obniżenie parcia hydrostatycznego wód gruntowych na płytę żelbetową i pozostałe elementy żelbetowej konstrukcji obiektu Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu wraz z monitoringiem obiektu

rozstrzygnięty 05.05.2021
26 marzec 2021

ZP/8/TP/2021
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego:
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: 05400 Poprawa dostępności przystanków komunikacji zbiorowej oraz powiązań dla pieszych i rowerzystów w rejonie skrzyżowania ulic Dubois-Drobnera

rozstrzygnięty 13.05.2021
22 marzec 2021

ZP/6/TP/2021
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym na:
05010 Budowa ścieżki rowerowej w ul. Suchej we Wrocławiu - realizowanej w ramach WBO - Rowerowy Wrocław 2018 (projekt nr 4)

rozstrzygnięty 09.04.2021
12 marzec 2021

ZP/7/TP/2021
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym na:
05060 - Drogi rowerowe na Sądowej - etap I - projekt nr 175 WBO 2018

rozstrzygnięty 16.04.2021
01 marzec 2021

ZP/4/TP/2021
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego:
03940 - Opracowanie dokumentacji projektowej budowy trasy tramwajowo - autobusowej na osiedle Swojczyce we Wrocławiu”.

rozstrzygnięty 26.04.2021
18 luty 2021

ZP/3/TP/2021
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym na:
03900, 04130 - Zakup powierzchni reklamowych na całoroczne potrzeby działań promocyjnych realizowanych przez Wrocławskie Inwestycje.

unieważniony 26.03.2021
08 luty 2021

ZP/2/TP/2021
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym na:
Oświetlenie miejsc niebezpiecznych na Biskupinie, Sępolnie i Bartoszowicach – projekt nr 366 WBO 2018
Część 1 - Budowa linii niskiego napięcia w rejonie ul. Dembowskiego we Wrocławiu – oświetlenie terenu
Część 2 - Budowa linii niskiego napięcia w rejonie ul. Smętnej we Wrocławiu – oświetlenie terenu.

rozstrzygnięty 25.02.2021
25 styczeń 2021

ZP/1/TP/2021
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym na:
83760 Wymiana dźwigów osobowych (zadanie I) oraz obsługa serwisowa i konserwacyjna instalacji, systemów i urządzeń dźwigowych wraz z asystą techniczną w trakcie imprez sportowych (zadanie II) na Stadionie Olimpijskim we Wrocławiu

rozstrzygnięty 09.02.2021

Przetargi 2020

Data
ogłoszenia
PrzetargStatusData otwarcia ofert
30 grudzień 2020

ZP/52/PN/2020
Przetarg nieograniczony na:
04970 - „Rowerem w obie strony po al. Armii Krajowej we Wrocławiu – etap I”

unieważniony 28.01.2021
16 grudzień 2020

ZP/50/PN/2020
Przetarg nieograniczony na:
05260 - „Wyciszenie nawierzchni ul. Złotnickiej. Etap II”.

rozstrzygnięty 08.01.2021
14 grudzień 2020

ZP/51/PN/2020
Przetarg nieograniczony na:
05000 - Oświetlenie miejsc niebezpiecznych na Biskupinie, Sępolnie i Bartoszowicach – projekt nr 366 WBO 2018 (Budowa linii niskiego napięcia w rejonie ul. Dembowskiego i ul. Smętnej we Wrocławiu – oświetlenie terenu)

unieważniony 08.01.2021
03 wrzesień 2020

ZP/39/PN/2020
Przetarg nieograniczony na:
04520 - Przebudowa ul. Hubskiej w celu wydzielenia dróg rowerowych od ul. Glinianej do połączenia z ul. Armii Krajowej

rozstrzygnięty 28.09.2020
26 sierpień 2020

ZP/38/PN/2020
Przetarg nieograniczony na:
02100 Budowa Osi Zachodniej we Wrocławiu w ciągu drogi krajowej nr 94

rozstrzygnięty 14.10.2020
25 sierpień 2020

ZP/40/PN/2020
Przetarg nieograniczony na:
05230 "Konikowo" - budowa placu zabaw na terenie Wrocławskiego Toru Wyścigów Konnych - Partynice.

rozstrzygnięty 09.09.2020
19 sierpień 2020

ZP/37/PN/2020
Przetarg nieograniczony na:
83760 Naprawa usterek gwarancyjnych na Stadionie Olimpijskim we Wrocławiu.

rozstrzygnięty 07.09.2020
23 lipiec 2020

ZP/35/PN/2020
Przetarg nieograniczony na:
05230 "Konikowo" - budowa placu zabaw na terenie Wrocławskiego Toru Wyścigów Konnych - Partynice.

unieważniony 07.08.2020
09 lipiec 2020

ZP/31/PN/2020
Przetarg nieograniczony na:
83760 Naprawa usterek gwarancyjnych na Stadionie Olimpijskim we Wrocławiu.

unieważniony 04.08.2020
03 lipiec 2020

ZP/34/PN/2020
Przetarg nieograniczony na:
05220 - Pieszo po Gądowie - WBO 2019 (#230)

rozstrzygnięty 16.07.2020
01 lipiec 2020

ZP/33/PN/2020
Przetarg nieograniczony na:
04320 - Budowa drogi łączącej WPT z WPP - Przebudowa ul. Fabrycznej i ul. Otyńskiej we Wrocławiu"

rozstrzygnięty 16.07.2020
23 czerwiec 2020

ZP/32/PN/2020
Przetarg nieograniczony na:
"04570 - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników ulicy Jedności Narodowej i Poniatowskiego poprzez budowę elementów poprawiających dostępność do komunikacji zbiorowej oraz bezpieczeństwo i komfort poruszania się pieszych i rowerzystów."

rozstrzygnięty 13.07.2020
16 czerwiec 2020

ZP/30/PN/2020
Przetarg nieograniczony na:
05220 - Pieszo po Gądowie - WBO 2019 (#230)

unieważniony 24.06.2020
05 czerwiec 2020

ZP/28/PN/2020
Przetarg nieograniczony na:
„04600 – Przebudowa ul. Swobodnej w celu wyznaczenia dróg rowerowych we Wrocławiu”

rozstrzygnięty 22.06.2020
22 maj 2020

ZP/27/PN/2020
Przetarg nieograniczony na:
83510- Naprawa nawierzchni z kostki kamiennej w ciągu ul. B. Krzywoustego we Wrocławiu.

rozstrzygnięty 08.06.2020
19 maj 2020

ZP/26/PN/2020
Przetarg nieograniczony na:
03910 – Wykonanie nasadzeń zieleni we Wrocławiu wraz z 3 letnim okresem pielęgnacji w ramach nasadzeń wyrównawczych za wycinkę zieleni na zadaniu „Budowa ul. Wojanowskiej i drogi w ciągu Al. Stabłowickiej we Wrocławiu”

rozstrzygnięty 28.05.2020
15 maj 2020

ZP/25/PN/2020
Przetarg nieograniczony na:
„04570 - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników ulicy Jedności Narodowej i Poniatowskiego poprzez budowę elementów poprawiających dostępność do komunikacji zbiorowej oraz bezpieczeństwo i komfort poruszania się pieszych i rowerzystów.”

unieważniony 05.06.2020
30 kwiecień 2020

ZP/24/PN/2020
Przetarg nieograniczony na:
04320-Budowa drogi łączącej WPT z WPP - Przebudowa ul. Fabrycznej i ul. Otyńskiej we Wrocławiu.

unieważniony 25.05.2020
01 kwiecień 2020

ZP/15/PN/2020
Przetarg nieograniczony na:
05200 Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego przebudowy mostu Osobowickiego we Wrocławiu

rozstrzygnięty 15.05.2020
31 marzec 2020

ZP/21/PN/2020
Przetarg nieograniczony na:
"04570 - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników ulicy Jedności Narodowej i Poniatowskiego poprzez budowę elementów poprawiających dostępność do komunikacji zbiorowej oraz bezpieczeństwo i komfort poruszania się pieszych i rowerzystów."

unieważniony 24.04.2020
27 marzec 2020

ZP/19/PN/2020
Przetarg nieograniczony na:
„04600 – Przebudowa ul. Swobodnej w celu wyznaczenia dróg rowerowych we Wrocławiu”

unieważniony 15.04.2020
25 marzec 2020

ZP/18/PN/2020
Przetarg nieograniczony na:
„05240 - Buforowa - Budowa parkingu przy kościele”

rozstrzygnięty 15.04.2020
24 marzec 2020

ZP/17/PN/2020
Przetarg nieograniczony na:
05020 - Budowa oświetlenia skweru przy ul. Stanisławowskiej. Zadanie WBO 2018, projekt nr 33

rozstrzygnięty 16.04.2020
17 marzec 2020

ZP/14/PN/2020
Przetarg nieograniczony na:
Budowa drogi łączącej WPT z WPP - Przebudowa ul. Fabrycznej i ul. Otyńskiej we Wrocławiu

unieważniony 15.04.2020
12 marzec 2020

ZP/13/PN/2020
Przetarg nieograniczony na:
03910 – Wykonanie nasadzeń zieleni we Wrocławiu wraz z 3 letnim okresem pielęgnacji w ramach nasadzeń wyrównawczych za wycinkę zieleni na zadaniu „Budowa ul. Wojanowskiej i drogi w ciągu Al. Stabłowickiej we Wrocławiu”

unieważniony 06.04.2020
10 marzec 2020

ZP/12/PN/2020
Przetarg nieograniczony na:
"Budowa Systemu "Parkuj i Jedź" we Wrocławiu - Etap II" 05110 Budowa parkingu "Parkuj i jedź" w rejonie stacji kolejowej Wrocław Osobowice - Etap I

rozstrzygnięty 25.03.2020
21 luty 2020

ZP/10/PN/2020
Przetarg nieograniczony na:
04840 - Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Królewskiej w ramach Programu Inicjatyw Rad Osiedla

rozstrzygnięty 11.03.2020
19 luty 2020

ZP/9/PN/2020
Przetarg nieograniczony na:
04340 - Budowa kanalizacji deszczowej oraz przyłączy wody i kanalizacji sanitarnej dla zadania „Rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej na terenie WTWK – Partynice” w zakresie budowy dwóch stajni wyścigowych.

rozstrzygnięty 10.03.2020
13 luty 2020

ZP/8/PN/2020
Przetarg nieograniczony na:
05240 - Buforowa - Budowa parkingu przy kościele

unieważniony 28.02.2020
05 luty 2020

ZP/6/PN/2020
Przetarg nieograniczony na:
Opracowanie koncepcji dla zadania nr 04720 „Koncepcja rewitalizacji osiedla BOREK we Wrocławiu- plan remontu ulic (układ przedwojenny)”.

rozstrzygnięty 17.02.2020
04 luty 2020

ZP/7/PN/2020
Przetarg nieograniczony na:
05010 - Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania pn. "Rowerowy Wrocław": "Budowa ścieżki rowerowej w ul. Legnickiej we Wrocławiu"

rozstrzygnięty 18.02.2020
31 stycznia 2020

ZP/4/PN/2020
Przetarg nieograniczony na:
04130 - Budowa trasy tramwajowej wzdłuż ul. Popowickiej, Starogroblowej – Długiej (od ul. Milenijnej do ul. Władysława Jagiełły) – Etap I podetap IB oraz Etap II.

rozstrzygnięty 09.04.2020
30 stycznia 2020

ZP/5/PN/2020
Przetarg nieograniczony na:
05250 " Budowa Systemu "Parkuj i Jedź" we Wrocławiu - Etap II" Budowa parkingu "Parkuj i jedź" w rejonie stacji kolejowej Wrocław Psie Pole (parking nr 5)

rozstrzygnięty 27.02.2020
16 stycznia 2020

ZP/2/PN/2020
Przetarg nieograniczony na:
03910 - Wykonanie nasadzeń zieleni we Wrocławiu wraz z 3 letnim okresem pielęgnacji w ramach nasadzeń wyrównawczych za wycinkę zieleni na zadaniu "Budowa ul. Wojanowskiej i drogi w ciągu Al. Stabłowickiej we Wrocławiu"

unieważniony 27.01.2020
08 stycznia 2020

ZP/1/PN/2020
Przetarg nieograniczony na:
Grow Green - Zielone miasta na rzecz klimatu, wody, zrównoważonego rozwoju gospodarczego, zdrowych mieszkańców i środowisk - Adaptacja do zmian klimatu - Parki kieszonkowe - etap 2

rozstrzygnięty 20.01.2020
03 stycznia 2020

ZP/81/PN/2019
Przetarg nieograniczony na:
Obsługa eksploatacyjna urządzeń zapewniających obniżenie parcia hydrostatycznego wód gruntowych na płytę żelbetową i pozostałe elementy żelbetowej konstrukcji obiektu Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu wraz z monitoringiem obiektu

rozstrzygnięty 07.02.2020

Przetargi 2019

Data
ogłoszenia
PrzetargStatusData otwarcia ofert
27 grudnia 2019

ZP/79/PN/2019
Przetarg nieograniczony na:
„Budowa Systemu „Parkuj i Jedź” we Wrocławiu – Etap II”
Część 1: 05080 Budowa parkingu "Parkuj i jedź" na pętli tramwajowej Klecina
Część 2: 05090 Budowa parkingu "Parkuj i jedź" w rejonie przystanków komunikacji miejskiej ul. Kosmonautów - Kamiennogórska
Część 3: 05140 Budowa parkingu "Parkuj i jedź" w rejonie przystanków komunikacji miejskiej ul. Kosmonautów - gen. Fieldorfa (parking nr 2)
Część 4: 05110 Budowa parkingu "Parkuj i jedź" w rejonie stacji kolejowej Wrocław Osobowice - Etap I

rozstrzygnięty 22.01.2020
27 grudnia 2019

ZP/84/PN/2019
Przetarg nieograniczony na:
02100 Budowa Osi Zachodniej we Wrocławiu

unieważniony 27.03.2020
05 grudnia 2019

ZP/78/PN/2019
Przetarg nieograniczony na:
04600 - Przebudowa ul. Swobodnej w celu wyznaczenia dróg rowerowych we Wrocławiu

unieważniony 28.01.2020
05 grudnia 2019

ZP/77/PN/2019
Przetarg nieograniczony na:
05010 -Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania pn. "Rowerowy Wrocław": "Budowa ścieżki rowerowej w ul. Legnickiej we Wrocławiu"

unieważniony 19.12.2019
22 listopada 2019

ZP/70/PN/2019
Przetarg nieograniczony na:
05010 - „Rowerowy Wrocław”: Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania pn. Budowa ścieżki rowerowej w ul. Suchej we Wrocławiu

rozstrzygnięty 11.12.2019
20 listopada 2019

ZP/73/PN/2019
Przetarg nieograniczony na:
05200 Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego przebudowy mostu Osobowickiego we Wrocławiu

unieważniony 09.01.2020
15 listopada 2019

ZP/75/PN/2019
Przetarg nieograniczony na:
Opracowanie koncepcji dla zadania nr 04720 „Koncepcja rewitalizacji osiedla BOREK we Wrocławiu- plan remontu ulic (układ przedwojenny)”.

unieważniony 16.12.2019
05 listopada 2019

ZP/67/PN/2019
Przetarg nieograniczony na:
03900 - Budowa wydzielonej trasy Autobusowo-Tramwajowej łączącej osiedle na Nowy Dwór z centrum Wrocławia - odcinek od Parku Biznesu do ul. Rogowskiej

rozstrzygnięty 23.04.2020
30 października 2019

ZP/72/PN/2019
Przetarg nieograniczony na:
04330 - Rewitalizacja linii kolejowej nr 292 na odcinku Jelcz Miłoszyce – Wrocław Sołtysowice w celu przywrócenia przewozów pasażerskich we WROF – ZADANIE D
Część 1: Przystanek Wrocław Wojnów Wschodni: Budowa drogi dojazdowej;
Część 2: Przystanek Wrocław Strachocin: Budowa wiaty rowerowej i ciągu pieszego;

rozstrzygnięty 18.11.2019
30 października 2019

ZP/68/PN/2019
Przetarg nieograniczony na:
„03940 Budowa Mostów Bolesława Chrobrego w ciągu drogi wojewódzkiej 455 we Wrocławiu ”

rozstrzygnięty 20.01.2020
18 październik 2019

ZP/66/PN/2019
Przetarg nieograniczony na:
04891 Opracowanie projektu budowlanego i projektów wykonawczych dla projektu: Grow Green - Zielone miasta na rzecz klimatu, wody, zrównoważonego rozwoju gospodarczego, zdrowych mieszkańców i środowisk - Adaptacja do zmian klimatu - Parki kieszonkowe - etap 2

unieważniony 08.11.2019
18 październik 2019

ZP/53/KONKURS/2019
Konkurs na:
04870 Konkurs architektoniczno-urbanistyczny na opracowanie koncepcji kompleksu zajezdni tramwajowej we Wrocławiu wraz z elementami towarzyszącymi

unieważniony termin skałdania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie: 20.11.2019
04 październik 2019

ZP/64/PN/2019
Przetarg nieograniczony na:
05200 Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego przebudowy mostu Osobowickiego we Wrocławiu

unieważniony 05.11.2019
30 wrzesień 2019

ZP/63/PN/2019
Przetarg nieograniczony na:
04470 „Przebudowa nawierzchni w ul. Berenta na odc. od ul. Boya – Żeleńskiego do al. Kasprowicza wraz z przejściem dla pieszych przez al. Kasprowicza”

rozstrzygnięty 29.10.2019
27 wrzesień 2019

ZP/60/PN/2019
Przetarg nieograniczony na:
04840 - Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Królewskiej w ramach Programu Inicjatyw Rad Osiedla

unieważniony 24.10.2019
20 wrzesień 2019

ZP/61/PN/2019
Przetarg nieograniczony na:
04380 „Budowa drogi kategorii gminnej łączącej ul. Miętową z ul. Pełczyńską we Wrocławiu z wyłączeniem skrzyżowania z ul. Pełczyńską we Wrocławiu”

rozstrzygnięty 11.10.2019
23 sierpnia 2019

ZP/54/PN/2019
Przetarg nieograniczony na:
05060 Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania pn. 05060 – Drogi rowerowe na Sądowej - etap I we Wrocławiu (zadanie realizowane w ramach WBO 2018 – projekt nr 175)

rozstrzygnięty 10.09.2019
20 sierpnia 2019

ZP/53/PN/2019
Przetarg nieograniczony na:
04970 – Rowerem w obie strony po Armii Krajowej – etap I (WBO 2018 #123)

rozstrzygnięty 29.08.2019
12 sierpnia 2019

ZP/52/PN/2019
Przetarg nieograniczony na:
"05030 - budowa boiska do gry w siatkówkę plażową w Parku Tysiąclecia we Wrocławiu w ramach WBO 2018, projekt nr 13"

unieważniony 30.08.2019
07 sierpnia 2019

ZP/51/PN/2019
Przetarg nieograniczony na:
„Wykonanie nasadzeń zieleni wraz z 3 letnim okresem pielęgnacji w ramach nasadzeń wyrównujących za wycinkę zieleni na zadaniu: 03170 „Przebudowa ul. Buforowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 395 we Wrocławiu – etap I”
Część 1: Nasadzenia wzdłuż ul. Konduktorskiej (wraz z elementami małej architektury) oraz wzdłuż ciągu pieszo-rowerowego pomiędzy ulicami Konduktorską a Buforową boczną.
Część 2: Nasadzenia na obszarze wyspy ronda.
Część 3: Nasadzenia drzew oraz krzewów soliterowych wzdłuż ul. Buforowej (z wyłączeniem ronda).”

rozstrzygnięty 02.09.2019
07 sierpnia 2019

ZP/50/PN/2019
Przetarg nieograniczony na:
04680 Remont nawierzchni ul. Sportowej we Wrocławiu w ramach Programu Inicjatyw Rad Osiedli wraz z przebudową kanalizacji deszczowej

rozstrzygnięty 28.08.2019
26 lipca 2019

ZP/49/PN/2019
Przetarg nieograniczony na:
04480- Gospodarowanie wodami opadowymi w obszarze ulic Racławicka i Skarbowców we Wrocławiu
Zadanie 1: Budowa części retencyjnej Parku Krzyckiego (zakres Gminy Wrocław)
Zadanie 2: Budowa kolektora deszczowego w łączniku ul. Przyjaźni i ul. Racławickiej (zakres MPWiK)

rozstrzygnięty 26.08.2019
25 lipca 2019

ZP/48/PN/2019
Przetarg nieograniczony na:
04970 – Rowerem w obie strony po Armii Krajowej – etap I (WBO 2018 #123)

unieważniony 05.08.2019
24 lipca 2019

ZP/42/PN/2019
Przetarg nieograniczony na:
04110 – Przebudowa Mostów Pomorskich wraz z przebudową ciepłociągu we Wrocławiu.

rozstrzygnięty 26.09.2019
11 lipca 2019

ZP/45/PN/2019
Przetarg nieograniczony na:
"Obsługa laboratoryjna robót budowlanych na obiektach drogowych, mostowych, kubaturowych i torowiskach dla potrzeb realizacji zadań inwestycyjnych."

rozstrzygnięty 09.08.2019
09 lipca 2019

ZP/46/PN/2019
Przetarg nieograniczony na:
„03940 Budowa Mostów Bolesława Chrobrego w ciągu drogi wojewódzkiej 455 we Wrocławiu ”

unieważniony 16.09.2019
03 lipca 2019

ZP/44/PN/2019
Przetarg nieograniczony na:
„05030 - budowa boisk do gry w siatkówkę plażową w Parku Tysiąclecia we Wrocławiu w ramach WBO 2018, projekt nr 13”

unieważniony 22.07.2019
28 czerwca 2019

ZP/43/PN/2019
Przetarg nieograniczony na:
03950 - Dokończenie robót budowlanych dla zadania „Rozbudowa ulicy Konduktorskiej we Wrocławiu wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego” od skrzyżowania z ul. Sygnałową w kierunku ul. Buforowej.

rozstrzygnięty 19.07.2019
21 czerwca 2019

ZP/40/PN/2019
Przetarg nieograniczony na:
04480- Gospodarowanie wodami opadowymi w obszarze ulic Racławicka i Skarbowców we Wrocławiu
Zadanie 1: Budowa części retencyjnej Parku Krzyckiego (zakres Gminy Wrocław)
Zadanie 2: Budowa kolektora deszczowego w łączniku ul. Przyjaźni i ul. Racławickiej (zakres MPWiK)

unieważniony 15.07.2019
19 czerwca 2019

ZP/41/PN/2019
Przetarg nieograniczony na:
04530 - Przebudowa ul. Dworcowej w celu wydzielenia dróg rowerowych we Wrocławiu - Zadanie I, 05170 – Przebudowa dróg w celu wyznaczenia dróg rowerowych w ulicach: Podwale, Komuny Paryskiej i Krasińskiego we Wrocławiu - Zadanie II

rozstrzygnięty 09.07.2019
17 czerwca 2019

ZP/39/PN/2019
Przetarg nieograniczony na:
04970 – Rowerem w obie strony po Armii Krajowej – etap I (WBO 2018 #123)

unieważniony 25.06.2019
12 czerwca 2019

ZP/31/PN/2019
Przetarg nieograniczony na:
04440 - Rozbudowa ul. Osobowickiej na odcinku od obwodnicy śródmiejskiej do ul. Lipskiej we Wrocławiu

rozstrzygnięty 23.07.2019
07 czerwca 2019

ZP/38/PN/2019
Przetarg nieograniczony na:
04750 – Poprawa nawierzchni ul. Wieśniaczej we Wrocławiu.

rozstrzygnięty 25.06.2019
07 czerwca 2019

ZP/36/PN/2019
Przetarg nieograniczony na:
03900 - Budowa wydzielonej trasy autobusowo-tramwajowej łączącej osiedle Nowy Dwór z Centrum Wrocławia; projektowanie odcinka ul. Rogowskiej

rozstrzygnięty 26.07.2019
04 czerwca 2019

ZP/34/PN/2019
Przetarg nieograniczony na:
„Wykonanie monitoringu przyrodniczego w ramach realizacji zadania 02100 Budowa Obwodnicy osiedla Leśnica od ul. Średzkiej do ul. Granicznej we Wrocławiu”

rozstrzygnięty 19.06.2019
04 czerwca 2019

ZP/37/PN/2019
Przetarg nieograniczony na:
03910 - Wykonanie nasadzeń zieleni we Wrocławiu wraz z 3 letnim okresem pielęgnacji w ramach nasadzeń wyrównawczych za wycinkę zieleni na zadaniu „Budowa ul. Wojanowskiej i drogi w ciągu Al. Stabłowickiej we Wrocławiu”.

unieważniony 18.06.2019
31 maja 2019

ZP/32/PN/2019
Przetarg nieograniczony na:
04980 Oświetlenie ul. Dziwnowskiej wzdłuż parku we Wrocławiu projekt WBO 2018 (#580)

rozstrzygnięty 17.06.2019
30 maja 2019

ZP/33/PN/2019
Przetarg nieograniczony na:
„Część 1: 05040 - Budowa oświetlenia w okolicy ul. Spiskiej i ul. Działkowej. Zadanie WBO 2018, projekt nr 46; Część 2: 05050 - Budowa oświetlenia w ul. Olgi Drahonowskiej na odcinku od ul. Szarych Szeregów do posesji nr 10. Zadanie WBO 2018, projekt nr 372”

rozstrzygnięty 17.06.2019
30 maja 2019

ZP/35/PN/2019
Przetarg nieograniczony na:
„05030 - budowa boisk do gry w siatkówkę plażową w Parku Tysiąclecia we Wrocławiu w ramach WBO 2018, projekt nr 13”

unieważniony 18.06.2019
29 maja 2019

ZP/26/PN/2019
Przetarg nieograniczony na:
03570 Obsługa eksploatacyjna urządzeń zapewniających obniżenie parcia hydrostatycznego wód gruntowych na płytę żelbetową i pozostałe elementy żelbetowej konstrukcji obiektu Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu wraz z monitoringiem obiektu

rozstrzygnięty 07.06.2019
08 maja 2019

ZP/30/PN/2019
Przetarg nieograniczony na:
04800 - „Budowa jezdni na ulicy Sygnałowej we Wrocławiu wraz z infrastrukturą drogową”

rozstrzygnięty 29.05.2019
25 kwietnia 2019

ZP/29/PN/2019
Przetarg nieograniczony na:
04740 „Budowa chodników i przejść dla pieszych w ciągu ul. Swojczyckiej i Ludowej we Wrocławiu”

rozstrzygnięty 24.05.2019
09 kwietnia 2019

ZP/25/PN/2019
Przetarg nieograniczony na:
04890 Grow Green - Zielone miasta na rzecz klimatu, wody, zrównoważonego rozwoju gospodarczego, zdrowych mieszkańców i środowisk - Adaptacja do zmian klimatu - Parki kieszonkowe:
Część 1:
Obszar 1. Podwórze przy ul. Ustronie i Rychtalskiej,
Obszar 2. Zachodnia część podwórza pomiędzy ulicami Daszyńskiego, Żeromskiego i Orzeszkowej.

Część 2:
Obszar 3. Podwórze wewnątrz kwartału zabudowy pomiędzy ulicami: Daszyńskiego, Lompy, Orzeszkowej i Jaracza,
Obszar 4. Podwórze wewnątrz kwartału zabudowy pomiędzy ulicami: Walecznych, Prusa i Reja.

Część 3:
Obszar 6. Podwórze wewnątrz kwartału zabudowy pomiędzy ulicami: Nowowiejską, Żeromskiego, Orzeszkowej i Barlickiego.
Obszar 7. Podwórze przy ulicy Wygodnej,

Część 4:
Obszar 5. Obszar przy skrzyżowaniu ulic Nowowiejskiej i B. Prusa,
Zielona ulica – ciąg ul. Daszyńskiego wraz z przegródkami oraz Zielona fragment ulicy B. Prusa na odcinku wzdłuż Skweru Ludzi ze Znakiem „P”.

rozstrzygnięty 24.04.2019
02 kwietnia 2019

ZP/18/KONKURS/2019
Konkurs na:
04870 Konkurs architektoniczno-urbanistyczny na opracowanie koncepcji kompleksu zajezdni tramwajowej we Wrocławiu wraz z elementami towarzyszącymi

unieważniony termin skałdania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie: 06.05.2019
27 marca 2019

ZP/24/PN/2019
Przetarg nieograniczony na:
04110 – Przebudowa Mostów Pomorskich wraz z przebudową ciepłociągu we Wrocławiu.

unieważniony 15.05.2019
20 marca 2019

ZP/23/PN/2019
Przetarg nieograniczony na:
04530 - Przebudowa ul. Dworcowej w celu wydzielenia dróg rowerowych we Wrocławiu - Zadanie I,
05170 – Przebudowa dróg w celu wyznaczenia dróg rowerowych w ulicach: Podwale, Komuny Paryskiej i Krasińskiego we Wrocławiu-Zadanie II

unieważniony 17.04.2019
13 marca 2019

ZP/21/PN/2019
Przetarg nieograniczony na:
04890 Grow Green - Zielone miasta na rzecz klimatu, wody, zrównoważonego rozwoju gospodarczego, zdrowych mieszkańców i środowisk - Adaptacja do zmian klimatu - Parki kieszonkowe:
Część 1:
Obszar 1. Podwórze przy ul. Ustronie i Rychtalskiej,
Obszar 2. Zachodnia część podwórza pomiędzy ulicami Daszyńskiego, Żeromskiego i Orzeszkowej.

Część 2:
Obszar 3. Podwórze wewnątrz kwartału zabudowy pomiędzy ulicami: Daszyńskiego, Lompy, Orzeszkowej i Jaracza,
Obszar 4. Podwórze wewnątrz kwartału zabudowy pomiędzy ulicami: Walecznych, Prusa i Reja.

Część 3:
Obszar 7. Podwórze przy ulicy Wygodnej,
Obszar 6. Podwórze wewnątrz kwartału zabudowy pomiędzy ulicami: Nowowiejską, Żeromskiego, Orzeszkowej i Barlickiego.

Część 4:
Obszar 5. Obszar przy skrzyżowaniu ulic Nowowiejskiej i B. Prusa,
Zielona ulica – ciąg ul. Daszyńskiego wraz z przegródkami oraz Zielona fragment ulicy B. Prusa na odcinku wzdłuż Skweru Ludzi ze Znakiem „P”.

unieważniony 29.03.2019
08 marca 2019

ZP/3/PN/2019
Przetarg nieograniczony na:
Dostawa wyposażenia serwerowni wraz z licencjami na oprogramowaniem, uruchomieniem i migracją obecnego środowiska.

rozstrzygnięty 20.03.2019
07 marca 2019

ZP/20/PN/2019
Przetarg nieograniczony na:
[04430] Budowa odcinka nawierzchni ul. Idzikowskiego od ul. Szybowcowej do ul. Sterowcowej we Wrocławia.

rozstrzygnięty 16.04.2019
06 marca 2019

ZP/19/PN/2019
Przetarg nieograniczony na:
04040 - Budowa trasy tramwajowej w ul. Hubskiej – Wykonanie projektów technicznych i przebudowy sieci teletechnicznej

rozstrzygnięty 21.03.2019
28 lutego 2019

ZP/17/PN/2019
Przetarg nieograniczony na:
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania nr 04690 „Przebudowa ul. Gajowickiej na odcinku od ul. Racławickiej do ul. Zaporoskiej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego.

rozstrzygnięty 03.04.2019
22 lutego 2019

ZP/16/PN/2019
Przetarg nieograniczony na:
04130 - Nasadzenia kompensacyjne zieleni dla zadania: [04130] Budowa trasy tramwajowej wzdłuż ul. Popowickiej – Starogroblowej – Długiej (od ul. Milenijnej do ul. W. Jagiełły) wraz z przebudową wiaduktu nad ul. Długą oraz budową zintegrowanego węzła tramwajowo – kolejowego Wrocław-Popowice” zaprojektowanych w formie skweru przy skrzyżowaniu ul. Dmowskiego i ul. Mieszczańskiej we Wrocławiu

unieważniony 11.03.2019
22 lutego 2019

ZP/12/PN/2019
Przetarg nieograniczony na:
04340 – „Rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej na terenie WTWK – Partynice” w zakresie budowy dwóch stajni wyścigowych

rozstrzygnięty 12.03.2019
19 lutego 2019

ZP/10/PN/2019
Przetarg nieograniczony na:
04830 - Poprawa nawierzchni ulicy Tarnogórskiej we Wrocławiu.

rozstrzygnięty 07.03.2019
14 lutego 2019

ZP/15/PN/2019
Przetarg nieograniczony na:
04470 „Przebudowa nawierzchni w ul. Berenta na odc. od ul. Boya – Żeleńskiego do al. Kasprowicza wraz z przejściem dla pieszych przez al. Kasprowicza”

unieważniony 24.04.2019
13 lutego 2019

ZP/14/PN/2019
Przetarg nieograniczony na:
03940 Budowa Mostów Bolesława Chrobrego w ciągu drogi wojewódzkiej 455 we Wrocławiu

unieważniony 17.04.2019
12 lutego 2019

ZP/11/PN/2019
Przetarg nieograniczony na:
„04180 – Remont Mostów Średzkich we Wrocławiu”

unieważniony 29.03.2019
08 lutego 2019

ZP/7/PN/2019
Przetarg nieograniczony na:
04330 - Rewitalizacja linii kolejowej nr 292 na odcinku Jelcz Miłoszyce – Wrocław Sołtysowice w celu przywrócenia przewozów pasażerskich we WROF – ZADANIE D
Część 1: Przystanek Wrocław Łany: Budowa drogi dojazdowej;
Część 2: Przystanek Wrocław Strachocin: Budowa wiaty rowerowej i ciągu pieszego;

unieważniony 26.02.2019
06 lutego 2019

ZP/1/PN/2019
Przetarg nieograniczony na:
03480 - „Rozbiórka estakady zachodniej na pl. Społecznym”

rozstrzygnięty 06.03.2019
30 stycznia 2019

ZP/5/PN/2019
Przetarg nieograniczony na:
04440 – Rozbudowa ul. Osobowickiej na odcinku od obwodnicy śródmiejskiej do ul. Lipskiej we Wrocławiu

unieważniony 26.03.2019
28 stycznia 2019

ZP/9/PN/2019
Przetarg nieograniczony na:
04040 - Budowa trasy tramwajowej w ul. Hubskiej - Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie zastępcze – w zakresie dokończenia robót budowlanych i uzyskania pozwolenia na użytkowanie dla całej inwestycji.

rozstrzygnięty 12.02.2019
25 stycznia 2019

ZP/8/PN/2019
Przetarg nieograniczony na:
04370 - Przebudowa fragmentu nawierzchni ul. Braterskiej we Wrocławiu.

rozstrzygnięty 15.02.2019
17 stycznia 2019

ZP/4/PN/2019
Przetarg nieograniczony na:
Opracowanie koncepcji dla zadania nr 04720 „Koncepcja rewitalizacji osiedla BOREK we Wrocławiu- plan remontu ulic (układ przedwojenny)”

unieważniony 28.01.2019
17 stycznia 2019

ZP/6/PN/2019
Przetarg nieograniczony na:
04420 „Poprawa nawierzchni ul. Morskiej we Wrocławiu”

rozstrzygnięty 04.02.2019
16 stycznia 2019

ZP/2/PN/2019
Przetarg nieograniczony na:
04150 – Przebudowa ulic w ciągu Drogi Wojewódzkiej nr 342 we Wrocławiu

rozstrzygnięty 28.03.2019

Przetargi 2018

Data
ogłoszenia
PrzetargStatusData otwarcia ofert
28 grudnia 2018

ZP/96/PN/2018
Przetarg nieograniczony na:
03900 - Budowa wydzielonej trasy autobusowo-tramwajowej łączącej osiedle Nowy Dwór z Centrum Wrocławia

rozstrzygnięty 18.02.2019
21 grudnia 2018

ZP/95/PN/2018
Przetarg nieograniczony na:
04520: pn. „Przebudowa ul. Hubskiej w celu wydzielenia dróg rowerowych” od ul. Glinianej do połączenia z ul. Armii Krajowej.

unieważniony 17.01.2019
19 grudnia 2018

ZP/94/PN/2018
Przetarg nieograniczony na:
04730 - Budowa pętli autobusowej na Polanowicach w ciągu ul. Kamieńskiego we Wrocławiu

rozstrzygnięty 09.01.2019
18 grudnia 2018

ZP/93/PN/2018
Przetarg nieograniczony na:
04040 - Budowa trasy tramwajowej w ul. Hubskiej - Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie zastępcze – w zakresie dokończenia robót budowlanych i uzyskania pozwolenia na użytkowanie dla całej inwestycji

unieważniony 21.01.2019
18 grudnia 2018

ZP/90/PN/2018
Przetarg nieograniczony na:
„Rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej na terenie WTWK – Partynice” w zakresie budowy dwóch stajni wyścigowych

unieważniony 07.01.2019
17 grudnia 2018

ZP/92/PN/2018
Przetarg nieograniczony na:
Opracowanie koncepcji dla zadania Opracowanie koncepcji programowych dla budowy parkingów Parkuj i Jedź we Wrocławiu część II.

unieważniony 31.12.2018
13 grudnia 2018

ZP/91/PN/2018
Przetarg nieograniczony na:
04830 - Poprawa nawierzchni ulicy Tarnogórskiej we Wrocławiu.

unieważniony 08.01.2019
10 grudnia 2018

ZP/85/PN/2018
Przetarg nieograniczony na:
04760 - Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Przebudowa ul. Marca Polo we Wrocławiu

rozstrzygnięty 18.12.2018
29 listopada 2018

ZP/86/PN/2018
Przetarg nieograniczony na:
04640: pn. „Remont chodników przy ul. Opolskiej we Wrocławiu” po stronie wschodniej na odcinku od Zabrzańskiej do Opolskiej nr 16 w ramach Programu Inicjatyw Rad Osiedli.

rozstrzygnięty 20.12.2018
23 listopada 2018

ZP/84/PN/2018
Przetarg nieograniczony na:
04420 „Poprawa nawierzchni ul. Morskiej we Wrocławiu”.

unieważniony 11.12.2018
16 listopada 2018

ZP/80/PN/2018
Przetarg nieograniczony na:
04730 – Budowa pętli autobusowej na Polanowicach w ciągu ul. Kamińskiego we Wrocławiu.

unieważniony 06.12.2018
09 listopada 2018

ZP/81/PN/2018
Przetarg nieograniczony na:
04430- Budowa odcinka nawierzchni ul. Idzikowskiego od ul. Szybowcowej do ul. Sterowcowej we Wrocławia.

unieważniony 21.12.2018
08 listopada 2018

ZP/82/PN/2018
Przetarg nieograniczony na:
04330- Rewitalizacja linii kolejowej nr 292 na odcinku Jelcz Miłoszyce – Wrocław Sołtysowice w celu przywrócenia przewozów pasażerskich we WROF – ZADANIE D

rozstrzygnięty 26.11.2018
08 listopada 2018

ZP/78/PN/2018
Przetarg nieograniczony na:
Opracowanie koncepcji dla zadania nr 04720 „Koncepcja rewitalizacji osiedla BOREK we Wrocławiu- plan remontu ulic (układ przedwojenny)” wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego.

unieważniony 22.11.2018
19 października 2018

ZP/72/PN/2018
Przetarg nieograniczony na:
04650- Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania pn. „Uregulowanie parkowania w rejonie szpitala przy pl. Hirszfelda i Sky Tower”
CZĘŚĆ I – Opracowanie dokumentacji w zakresie ulic: Gwiaździsta, Zaporoska, Radosna / Komandorska
CZĘŚĆ II – Opracowanie dokumentacji w zakresie ulic: Sanocka / Ślężna

unieważniony 30.10.2018
18 października 2018

ZP/77/PN/2018
Przetarg nieograniczony na:
04120 Modernizacja budynku przy ul. Hubskiej 8-16 – Przebudowa budynku magazynowego na potrzeby archiwum

rozstrzygnięty 15.11.2018
17 października 2018

ZP/71/PN/2018
Przetarg nieograniczony na:
04640: pn. „Remont chodników przy ul. Opolskiej we Wrocławiu” na odcinku od ul. Świątnickiej do ul. Rybnickiej.

unieważniony 08.11.2018
15 października 2018

ZP/76/PN/2018
Przetarg nieograniczony na:
04130 - Nasadzenia kompensacyjne zieleni dla zadania: [04130] Budowa trasy tramwajowej wzdłuż ul. Popowickiej – Starogroblowej – Długiej (od ul. Milenijnej do ul. W. Jagiełły) wraz z przebudową wiaduktu nad ul. Długą oraz budową zintegrowanego węzła tramwajowo – kolejowego Wrocław-Popowice” zaprojektowanych w formie skweru przy skrzyżowaniu ul. Dmowskiego i ul. Mieszczańskiej we Wrocławiu

unieważniony 05.11.2018
15 października 2018

ZP/73/PN/2018
Przetarg nieograniczony na:
04370 – Przebudowa fragmentu nawierzchni ul. Braterskiej we Wrocławiu

unieważniony 30.10.2018
09 października 2018

ZP/74/PN/2018
Przetarg nieograniczony na:
04850 - Dostawa wraz z montażem hali namiotowej na terenie Wrocławskiego Toru Wyścigów Konnych Partynice

rozstrzygnięty 18.10.2018
25 września 2018

ZP/70/PN/2018
Przetarg nieograniczony na:
04850 - Dostawa i montaż hali namiotowej na terenie Wrocławskiego Toru Wyścigów Konnych Partynice

unieważniony 03.10.2018
25 września 2018

ZP/69/PN/2018
Przetarg nieograniczony na:
04340 – „Rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej na terenie WTWK – Partynice” w zakresie budowy dwóch stajni wyścigowych

unieważniony 12.10.2018
20 września 2018

ZP/65/PN/2018
Przetarg nieograniczony na:
04690 „Przebudowa ul. Gajowickiej na odcinku od ul. Racławickiej do ul. Zaporoskiej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego.

unieważniony 31.10.2018
19 września 2018

ZP/68/PN/2018
Przetarg nieograniczony na:
04660 Budowa ścieżek rowerowych i ciągów pieszych na Gądowie Małym we Wrocławiu (projekt WBO/2017 nr 749)

rozstrzygnięty 09.10.2018
14 września 2018

ZP/66/PN/2018
Przetarg nieograniczony na:
Rewitalizacja linii kolejowej nr 292 na odcinku Jelcz Miłoszyce – Wrocław Sołtysowice w celu przywrócenia przewozów pasażerskich we WROF – ZADANIE D

unieważniony 08.10.2018
13 września 2018

ZP/67/PN/2018
Przetarg nieograniczony na:
Dostawa i montaż hali namiotowej na terenie Wrocławskiego Toru Wyścigów Konnych Partynice.

unieważniony 27.09.2018
10 września 2018

ZP/64/PN/2018
Przetarg nieograniczony na:
04320 - Budowa drogi łączącej WPT z WPP - Przebudowa ul. Fabrycznej i ul. Otyńskiej we Wrocławiu.

rozstrzygnięty 16.11.2018
27 sierpień 2018

ZP/63/PN/2018
Przetarg nieograniczony na:
04770 - Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania pn. Budowa chodnika i drogi dla rowerów wzdłuż ul. Miłoszyckiej i Kowalskiej we Wrocławiu

rozstrzygnięty 05.09.2018
24 sierpień 2018

ZP/61/PN/2018
Przetarg nieograniczony na:
04120 Modernizacja budynku przy ul. Hubskiej 8-16 – Przebudowa budynku magazynowego na potrzeby archiwum

unieważniony 19.09.2018
21 sierpień 2018

ZP/62/PN/2018
Przetarg nieograniczony na:
Wykonanie nasadzeń zieleni wysokiej wraz z 3 letnim okresem pielęgnacji w ramach nasadzeń wyrównujących za wycinkę zieleni na zadaniu: 03170 „Przebudowa ul. Buforowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 395 we Wrocławiu – etap I” w następujących lokalizacjach:
- wzdłuż ul. Konduktorskiej (wraz z elementami małej architektury)
- wzdłuż ciągu pieszo-rowerowego pomiędzy ulicami Konduktorską a Buforową boczną.

unieważniony 04.09.2018
14 sierpień 2018

ZP/60/PN/2018
Przetarg nieograniczony na:
04130 - Nasadzenia kompensacyjne zieleni dla zadania: [04130] Budowa trasy tramwajowej wzdłuż ul. Popowickiej – Starogroblowej – Długiej (od ul. Milenijnej do ul. W. Jagiełły) wraz z przebudową wiaduktu nad ul. Długą oraz budową zintegrowanego węzła tramwajowo – kolejowego Wrocław-Popowice” zaprojektowanych w formie skweru przy skrzyżowaniu ul. Dmowskiego i ul. Mieszczańskiej we Wrocławiu

unieważniony 17.09.2018
10 sierpień 2018

ZP/59/PN/2018
Przetarg nieograniczony na:
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania nr 04820 „Poprawa stanu nawierzchni w ul. Pomorskiej we Wrocławiu” w ramach Programu Inicjatyw Rad Osiedla.

rozstrzygnięty 21.09.2018
01 sierpień 2018

ZP/57/PN/2018
Przetarg nieograniczony na:
03900 - Budowa wydzielonej trasy autobusowo-tramwajowej łączącej osiedle Nowy Dwór z Centrum Wrocławia

rozstrzygnięty 09.10.2018
31 lipiec 2018

ZP/58/PN/2018
Przetarg nieograniczony na:
04650 - Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Uregulowanie parkowania w rejonie szpitala przy pl. Hirszfelda i Sky Tower” wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego.

unieważniony 20.08.2018
25 lipiec 2018

ZP/55/PN/2018
Przetarg nieograniczony na:
04130 - Budowa trasy tramwajowej wzdłuż ul. Popowickiej, Starogroblowej – Długiej (od ul. Milenijnej do ul. Jagiełły) wraz z przebudową wiaduktu nad ul. Długą – Etap I podetap IA oraz budową zintegrowanego węzła tramwajowo – kolejowego Wrocław – Popowice wraz z zaprojektowaniem i wybudowaniem przystanku kolejowego Wrocław Szczepin

rozstrzygnięty 02.10.2018
24 lipiec 2018

ZP/53/PN/2018
Przetarg nieograniczony na:
04810 – Budowa trasy tramwajowej na Jagodno we Wrocławiu – od ul. Świeradowskiej do pętli przy Kajdasza

rozstrzygnięty 07.09.2018
24 lipiec 2018

ZP/56/PN/2018
Przetarg nieograniczony na:
Przebudowa ronda w rejonie Portu Lotniczego przy ul. Granicznej we Wrocławiu

rozstrzygnięty 17.08.2018
24 lipiec 2018

ZP/54/PN/2018
Przetarg nieograniczony na:
04760 – Budowa chodnika w ul. Marca Polo we Wrocławiu

unieważniony 08.08.2018
24 lipiec 2018

ZP/48/PN/2018
Przetarg nieograniczony na:
04850 – Budowa hali namiotowej na terenie Wrocławskiego Toru Wyścigów Konnych Partynice.

unieważniony 13.08.2018
19 lipiec 2018

ZP/51/PN/2018
Przetarg nieograniczony na:
Wykonanie nasadzeń zieleni wysokiej wraz z 3 letnim okresem pielęgnacji w ramach nasadzeń wyrównujących za wycinkę zieleni na zadaniu: 03170 „Przebudowa ul. Buforowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 395 we Wrocławiu – etap I” w następujących lokalizacjach:
- wzdłuż ul. Konduktorskiej (wraz z elementami małej architektury)
- wzdłuż ciągu pieszo-rowerowego pomiędzy ulicami Konduktorską a Buforową boczną.

unieważniony 31.07.2018
16 lipiec 2018

ZP/50/PN/2018
Przetarg nieograniczony na:
04660 Budowa ścieżek rowerowych i ciągów pieszych na Gądowie Małym we Wrocławiu (projekt WBO/2017 nr 749)

unieważniony 02.08.2018
16 lipiec 2018

ZP/52/PN/2018
Przetarg nieograniczony na:
04790 - Remont ul. Konduktorskiej – między przejazdami – opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego”

rozstrzygnięty 27.07.2018
5 lipiec 2018

ZP/49/PN/2018
Przetarg nieograniczony na:
„ 04770 - Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania pn. Budowa chodnika i drogi dla rowerów wzdłuż ul. Miłoszyckiej, Kowalskiej i Mydlanej we Wrocławiu „

unieważniony 13.07.2018
27 czerwiec 2018

ZP/47/PN/2018
Przetarg nieograniczony na:
Dokończenie robót budowlanych dla zadania „Rozbudowa ulicy Konduktorskiej we Wrocławiu wraz z budową ciągu pieszo – rowerowego„

unieważniony 18.07.2018
22 czerwiec 2018

ZP/38/PN/2018
Przetarg nieograniczony na:
Wykonanie nasadzeń zieleni wysokiej wraz z 3 letnim okresem pielęgnacji w ramach nasadzeń wyrównujących za wycinkę zieleni na zadaniu: 03170 „Przebudowa ul. Buforowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 395 we Wrocławiu – etap I” w następujących lokalizacjach:
- wzdłuż ul. Konduktorskiej (wraz z elementami małej architektury)
- wzdłuż ciągu pieszo-rowerowego pomiędzy ulicami Konduktorską a Buforową boczną.

unieważniony 05.07.2018
21 czerwiec 2018

ZP/46/PN/2018
Przetarg nieograniczony na:
„ 04770 - Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania pn. Budowa chodnika i drogi dla rowerów wzdłuż ul. Miłoszyckiej, Kowalskiej i Mydlanej we Wrocławiu „

unieważniony 29.06.2018
19 czerwiec 2018

ZP/40/PN/2018
Przetarg nieograniczony na:
04550 – Wyciszenie nawierzchni na ul. Złotnickiej

rozstrzygnięty 04.07.2018
19 czerwiec 2018

ZP/42/PN/2018
Przetarg nieograniczony na:
04110 - Wykonanie robót budowlanych polegających na przełożeniu sieci ciepłowniczej 2xDn700 z zabytkowego Mostu Pomorskiego południowego nad Odrą pod dno rzeki z wykorzystaniem metody mikrotuneli wraz z budową komory startowej i komory odbiorczej we Wrocławiu

rozstrzygnięty 04.07.2018
14 czerwiec 2018

ZP/43/PN/2018
Przetarg nieograniczony na:
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania nr 04720 „Koncepcja rewitalizacji osiedla BOREK we Wrocławiu – plan remontu ulic (układ przedwojenny)” wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego

unieważniony 27.06.2018
13 czerwiec 2018

ZP/41/PN/2018
Przetarg nieograniczony na:
04760 – Przebudowa ul. Marca Polo we Wrocławiu

unieważniony 03.07.2018
11 czerwiec 2018

ZP/37/PN/2018
Przetarg nieograniczony na:
04620 „Budowa lewoskrętu na ul. Żernickiej – skrzyżowanie z ul. Kołobrzeską we Wrocławiu, WBO projekt nr 150”

unieważniony 26.06.2018
11 czerwiec 2018

ZP/39/PN/2018
Przetarg nieograniczony na:
„Budowa dróg rowerowych we Wrocławiu”

Część 1: 04630 Przebudowa ul. Legnickiej w celu wydzielenia dróg rowerowych na odcinkach: od ul. Kwiskiej do wysokości CH „Magnolia” / ul. Niedźwiedziej oraz od ul. Stacyjnej do pl. Strzegomskiego
Część 2: 04630 Przebudowa ul. Legnickiej w celu wydzielenia dróg rowerowych na odcinku od ul. Poznańskiej do ul. Niedźwiedziej
Część 3: 04610 Przebudowa ul. Krakowskiej i ul. Opolskiej w celu wydzielenia dróg rowerowych
Część 4: 04500 Przebudowa Placu Grunwaldzkiego w celu wydzielenia dróg rowerowych

unieważniony 21.06.2018
30 maj 2018

ZP/35/PN/2018
Przetarg nieograniczony na:
04640 - Remont chodników przy ul. Opolskiej (od ul. Rybnickiej do ul. Zabrzańskiej) we Wrocławiu

unieważniony 21.06.2018
30 maj 2018

ZP/36/PN/2018
Przetarg nieograniczony na:
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „04650 Uregulowanie parkowania w rejonie szpitala przy pl. Hirszfelda i Sky Tower” wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego.

unieważniony 19.06.2018
24 maj 2018

ZP/34/PN/2018
Przetarg nieograniczony na:
04340 - Budowa stajni drewnianej dla koni na terenie Wrocławskiego Toru Wyścigów Konnych – Partynice we Wrocławiu

unieważniony 11.06.2018
21 maj 2018

ZP/32/PN/2018
Przetarg nieograniczony na:
04790 - Remont ul. Konduktorskiej – między przejazdami – opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego”

unieważniony 05.06.2018
17 maj 2018

ZP/31/PN/2018
Przetarg nieograniczony na:
04800 - Budowa jezdni na ulicy Sygnałowej we Wrocławiu wraz z infrastrukturą drogową – opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego

rozstrzygnięty 08.06.2018
16 maj 2018

ZP/29/PN/2018
Przetarg nieograniczony na:
04760 – Przebudowa ul. Marca Polo we Wrocławiu

unieważniony 07.06.2018
14 maj 2018

ZP/30/PN/2018
Przetarg nieograniczony na:
04780 - Budowa chodnika wzdłuż ul. Bogedaina – Tarnogaj, WBO projekt nr 34

rozstrzygnięty 30.05.2018
08 maj 2018

ZP/28/PN/2018
Przetarg nieograniczony na:
04340 - Budowa stajni wyścigowej wraz z zapleczem trenerskim na terenie Wrocławskiego Toru Wyścigów Konnych – Partynice.

unieważniony 29.05.2018
27 kwiecień 2018

ZP/27/PN/2018
Przetarg nieograniczony na:
„Budowa dróg rowerowych we Wrocławiu”

unieważniony 14.05.2018
25 kwiecień 2018

ZP/26/PN/2018
Przetarg nieograniczony na:
04550 – Wyciszenie nawierzchni na ul. Złotnickiej

unieważniony 25.05.2018
21 kwiecień 2018

ZP/24/PN/2018
Przetarg nieograniczony na:
03900 - Budowa wydzielonej trasy autobusowo-tramwajowej łączącej osiedle Nowy Dwór z Centrum Wrocławia;
Część 1: Budowa trasy autobusowo – tramwajowej na odcinku od Pl. Orląt Lwowskich do skrzyżowania ul. Strzegomskiej z ul. Rogowską we Wrocławiu;
Część 2: Zaprojektowanie i wybudowanie trasy autobusowo – tramwajowej w ciągu ul. Rogowskiej na odcinku od skrzyżowania ul. Strzegomskiej i ul. Rogowskiej do pętli przy przystanku kolejowym Wrocław Nowy Dwór”

unieważniony 19.06.2018
19 kwiecień 2018

ZP/21/PN/2018
Przetarg nieograniczony na:
04320 - Budowa drogi łączącej WPT z WPP - Przebudowa ul. Fabrycznej i ul. Otyńskiej we Wrocławiu.

unieważniony 28.06.2018
19 kwiecień 2018

ZP/23/PN/2018
Przetarg nieograniczony na:
04130 - Budowa trasy tramwajowej wzdłuż ul. Popowickiej, Starogroblowej – Długiej (od ul. Milenijnej do ul. Jagiełły) wraz z przebudową wiaduktu nad ul. Długą oraz budową zintegrowanego węzła tramwajowo – kolejowego Wrocław – Popowice wraz z zaprojektowaniem i wybudowaniem przystanku kolejowego Wrocław-Szczepin

unieważniony 18.06.2018
17 kwiecień 2018

ZP/25/PN/2018
Przetarg nieograniczony na:
02100 – Zagospodarowanie obszaru ronda w rejonie Portu Lotniczego przy ulicy Granicznej we Wrocławiu

rozstrzygnięty 25.04.2018
11 kwiecień 2018

ZP/22/PN/2018
Przetarg nieograniczony na:
04620 „Budowa lewoskrętu na ul. Żernickiej – skrzyżowanie z ul. Kołobrzeską we Wrocławiu, WBO projekt nr 150”

unieważniony 27.04.2018
05 kwiecień 2018

ZP/20/PN/2018
Przetarg nieograniczony na:
04710 - Rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej WTWK Partynice – Etap I - Budowa parku linearnego wokół Toru Wyścigów Konnych z przyrodnicza ścieżką edukacyjną”

rozstrzygnięty 28.05.2018
05 kwiecień 2018

ZP/9/PN/2018
Przetarg nieograniczony na:
02100 – „Budowa łącznika drogowego pomiędzy ulicami Beskidzką i Gromadzką we Wrocławiu”

unieważniony 20.04.2018
30 marzec 2018

ZP/18/PN/2018
Przetarg nieograniczony na:
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania nr 04740 „Budowa chodników i przejść dla pieszych w ciągu ul. Swojczyckiej i Ludowej we Wrocławiu” wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego

rozstrzygnięty 11.04.2018
29 marzec 2018

ZP/17/PN/2018
Przetarg nieograniczony na:
04750- Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Poprawa nawierzchni ul. Wieśniaczej we Wrocławiu”

rozstrzygnięty 12.04.2018
29 marzec 2018

ZP/19/PN/2018
Przetarg nieograniczony na:
„Budowa dróg rowerowych we Wrocławiu”
Budowa dróg rowerowych we Wrocławiu”
Część 1: 04590 Budowa Kładki w ciągu ul. Trawowa- Francuska;
Część 2: 04530 Przebudowa ul. Dworcowej w celu wydzielenia dróg rowerowych
Część 3: 04630 Przebudowa ul. Legnickiej w celu wydzielenia dróg rowerowych
Część 4: 04610 Przebudowa ul. Krakowskiej i ul. Opolskiej w celu wydzielenia dróg rowerowych
Cześć 5: 04520 Przebudowa ul. Hubskiej w celu wydzielenia dróg rowerowych
Część 6: 04510 Przebudowa ul. Żmigrodzkiej w celu wydzielenia dróg rowerowych
Część 7: 04540 Budowa Kładki nad ujściem Widawy w celu wydzielenia dróg rowerowych
Część 8: 04560 Przebudowa ul. Dubois w celu wydzielenia dróg rowerowych
Część 9: 04570 Przebudowa ul. Jedności Narodowej w celu wydzielenia dróg rowerowych
Część 10: 04600 Przebudowa ul. Swobodnej w celu wydzielenia dróg rowerowych
Część 11: 04500 Przebudowa Placu Grunwaldzkiego w celu wydzielenia dróg rowerowych
Część 12: 04490 Przebudowa ul. Racławickiej w celu wydzielenia dróg rowerowych

rozstrzygnięty 10.04.2018
27 marzec 2018

ZP/15/PN/2018
Przetarg nieograniczony na:
04550 – Wyciszenie nawierzchni na ul. Złotnickiej

unieważniony 18.04.2018
23 marzec 2018

ZP/16/PN/2018
Przetarg nieograniczony na:
04360 opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnych dla zadania pn. „Przebudowa ul. Maślickiej wraz z budową torowiska tramwajowego”

rozstrzygnięty 11.04.2018
15 marzec 2018

ZP/14/PN/2018
Przetarg nieograniczony na:
04620 „Budowa lewoskrętu na ul. Żernickiej – skrzyżowanie z ul. Kołobrzeską we Wrocławiu, WBO projekt nr 150”

unieważniony 30.03.2018
12 marzec 2018

ZP/13/PN/2018
Przetarg nieograniczony na:
„Budowa dróg rowerowych we Wrocławiu”
Część 1:
Zadanie 1: 04590 Budowa Kładki w ciągu ul. Trawowa- Francuska;
Zadanie 2: 04530 Przebudowa ul. Dworcowej w celu wydzielenia dróg rowerowych;
Zadanie 3: 04610 Przebudowa ul. Krakowskiej i ul. Opolskiej w celu wydzielenia dróg rowerowych;

Część 2:
Zadanie 1: 04630 Przebudowa ul. Legnickiej w celu wydzielenia dróg rowerowych;
Zadanie 2: 04520 Przebudowa ul. Hubskiej w celu wydzielenia dróg rowerowych;
Zadanie 3: 04510 Przebudowa ul. Żmigrodzkiej w celu wydzielenia dróg rowerowych;

Część 3:
Zadanie 1: 04540 Budowa Kładki nad ujściem Widawy w celu wydzielenia dróg rowerowych;
Zadanie 2: 04560 Przebudowa ul. Dubois w celu wydzielenia dróg rowerowych;
Zadanie 3: 04570 Przebudowa ul. Jedności Narodowej w celu wydzielenia dróg rowerowych;

Część 4:
Zadanie 1: 04600 Przebudowa ul. Swobodnej w celu wydzielenia dróg rowerowych;
Zadanie 2: 04500 Przebudowa Placu Grunwaldzkiego w celu wydzielenia dróg rowerowych;
Zadanie 3: 04490 Przebudowa ul. Racławickiej w celu wydzielenia dróg rowerowych

unieważniony 26.04.2018
12 marzec 2018

ZP/11/PN/2018
Przetarg nieograniczony na:
„04660 Budowa ścieżek rowerowych i ciągów pieszych na Gądowie Małym we Wrocławiu (projekt WBO/2017 nr 749)”

unieważniony 25.04.2018
27 luty 2018

ZP/10/PN/2018
Przetarg nieograniczony na:
03730 - Wykonanie zastępcze robót polegających na zakończeniu budowy pawilonu technicznego – prace instalacyjne i wykończeniowe w ramach przedsięwzięcia pn. „Budowa infrastruktury technicznej, dróg oraz miejskich obiektów użyteczności publicznej na oś. Nowe Żerniki w obszarze bazarku”

rozstrzygnięty 16.03.2018
26 luty 2018

ZP/8/PN/2018
Przetarg nieograniczony na:
03910 - Wykonanie nasadzeń zieleni we Wrocławiu wraz z 3 letnim okresem pielęgnacji w ramach nasadzeń wyrównawczych za wycinkę zieleni na zadaniu „Budowa ul. Wojanowskiej i drogi w ciągu Al. Stabłowickiej we Wrocławiu

rozstrzygnięty 07.03.2018
12 luty 2018

ZP/7/PN/2018
Przetarg nieograniczony na:
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania 04400 „Remont ul. M. Jackowskiego i W. Gersona we Wrocławiu” wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego.

rozstrzygnięty 21.02.2018
22 stycznia 2018

ZP/6/PN/2018
Przetarg nieograniczony na:
03910 - Wykonanie nasadzeń zieleni we Wrocławiu wraz z 3 letnim okresem pielęgnacji w ramach nasadzeń wyrównawczych za wycinkę zieleni na zadaniu „Budowa ul. Wojanowskiej i drogi w ciągu Al. Stabłowickiej we Wrocławiu

unieważniony 31.01.2018
16 stycznia 2018

ZP/5/PN/2018
Przetarg nieograniczony na:
04050 – Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Grota Roweckiego i ul. Kurpiów we Wrocławiu.

rozstrzygnięty 13.02.2018
10 stycznia 2018

ZP/3/PN/2018
Przetarg nieograniczony na:
03730 - Wykonanie zastępcze robót polegających na zakończeniu budowy pawilonu technicznego – prace instalacyjne i wykończeniowe w ramach przedsięwzięcia pn. „Budowa infrastruktury technicznej, dróg oraz miejskich obiektów użyteczności publicznej na oś. Nowe Żerniki w obszarze bazarku”

unieważniony 25.01.2018
08 stycznia 2018

ZP/4/PN/2018
Przetarg nieograniczony na:
„Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. 04350 – Poprawa nawierzchni w ul. Chrzanowskiego wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego”

rozstrzygnięty 22.01.2018
05 stycznia 2018

ZP/2/PN/2018
Przetarg nieograniczony na:
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „04420 Poprawa nawierzchni dróg gruntowych ul. Morska i ul. Rewalska we Wrocławiu” wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego.

rozstrzygnięty 18.01.2018
04 stycznia 2018

ZP/1/PN/2018
Przetarg nieograniczony na:
04380 „Budowa fragmentu ul. Melioranckiej we Wrocławiu”

rozstrzygnięty 19.01.2018

Przetargi 2017

Data
ogłoszenia
PrzetargStatus
29 grudnia 2017

ZP/61/PN/2017
Przetarg nieograniczony na:
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania 04400 „Remont ul. M. Jackowskiego i W. Gersona we Wrocławiu” wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego.

unieważniony
13 grudnia 2017

ZP/44/PN/2017
Przetarg nieograniczony na:
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. 04350 – Poprawa nawierzchni w ul. Chrzanowskiego wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego.

unieważniony
12 grudnia 2017

ZP/60/PN/2017
Przetarg nieograniczony na:
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „04420 Poprawa nawierzchni dróg gruntowych ul. Morska i ul. Rewalska we Wrocławiu” wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego.

unieważniony
08 grudnia 2017

ZP/58/PN/2017
Przetarg nieograniczony na:
Aktualizacja wraz z przeprojektowaniem dokumentacji projektowej pn. „04440 - Rozbudowa ul. Osobowickiej na odcinku od obwodnicy śródmiejskiej do ul. Lipskiej we Wrocławiu”.

rozstrzygnięty
06 grudnia 2017

ZP/57/PN/2017
Przetarg nieograniczony na:
04380 „Budowa fragmentu ul. Melioranckiej we Wrocławiu”

unieważniony
01 grudnia 2017

ZP/55/PN/2017
Przetarg nieograniczony na:
04110 - Wykonanie robót budowlanych polegających na przełożeniu sieci ciepłowniczej 2xDn700 z zabytkowego Mostu Pomorskiego południowego nad Odrą pod dno rzeki z wykorzystaniem metody mikrotuneli wraz z budową komory startowej i komory odbiorczej we Wrocławiu

unieważniony
24 listopada 2017

ZP/52/PN/2017
Przetarg nieograniczony na:
Aktualizacja wraz z przeprojektowaniem dokumentacji projektowej pn. „04440 - Rozbudowa ul. Osobowickiej na odcinku od obwodnicy śródmiejskiej do ul. Lipskiej we Wrocławiu”.

unieważniony
24 listopada 2017

ZP/54/PN/2017
Przetarg nieograniczony na:
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania 04400 „Remont ul. M. Jackowskiego i W. Gersona we Wrocławiu” wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego.

unieważniony
24 listopada 2017

ZP/53/PN/2017
Przetarg nieograniczony na:
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „04430 Budowa odcinka ul. Idzikowskiego od ul. Szybowcowej do ul. Sterowcowej we Wrocławiu” wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego.

rozstrzygnięty
20 listopada 2017

ZP/50/PN/2017
Przetarg nieograniczony na:
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „04420 Poprawa nawierzchni dróg gruntowych ul. Morska i ul. Rewalska we Wrocławiu” wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego.

unieważniony
20 listopada 2017

ZP/49/PN/2017
Przetarg nieograniczony na:
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „04370 - Poprawa nawierzchni fragmentu ul. Braterskiej we Wrocławiu” wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego

rozstrzygnięty
17 listopada 2017

ZP/48/PN/2017
Przetarg nieograniczony na:
04130 - Budowa trasy tramwajowej wzdłuż ul. Popowickiej, Starogroblowej – Długiej (od ul. Milenijnej do ul. Jagiełły) wraz z przebudową wiaduktu nad ul. Długą oraz budową zintegrowanego węzła tramwajowo – kolejowego Wrocław – Popowice wraz z zaprojektowaniem i wybudowaniem przystanku kolejowego Wrocław-Szczepin

unieważniony
17 listopada 2017

ZP/51/PN/2017
Przetarg nieograniczony na:
Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji i pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania 04410 – Przebudowa ul. Dolnobrzeskiej od ul. Krępickiej do ul. Polkowickiej we Wrocławiu.

rozstrzygnięty
6 listopada 2017

ZP/46/PN/2017
Przetarg nieograniczony na:
04380 „Budowa fragmentu ul. Melioranckiej we Wrocławiu”

unieważniony
27 października 2017

ZP/45/PN/2017
Przetarg nieograniczony na:
Aktualizacja wraz z przeprojektowaniem dokumentacji projektowej pn. „04440 - Rozbudowa ul. Osobowickiej na odcinku od obwodnicy śródmiejskiej do ul. Lipskiej we Wrocławiu”.

unieważniony
18 października 2017

ZP/43/PN/2017
Przetarg nieograniczony na:
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „04370 - Poprawa nawierzchni fragmentu ul. Braterskiej we Wrocławiu” wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego

unieważniony
17 października 2017

ZP/42/PN/2017
Przetarg nieograniczony na:
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „04380 - Poprawa nawierzchni fragmentu ul. Melioranckiej we Wrocławiu” wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego

unieważniony
13 października 2017

ZP/41/PN/2017
Przetarg nieograniczony na:
03730 - Wykonanie zastępcze robót polegających na zakończeniu budowy pawilonu technicznego – prace instalacyjne i wykończeniowe w ramach przedsięwzięcia pn. „Budowa infrastruktury technicznej, dróg oraz miejskich obiektów użyteczności publicznej na oś. Nowe Żerniki w obszarze bazarku”

unieważniony
12 października 2017

ZP/40/PN/2017
Przetarg nieograniczony na:
04460 - Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnych oraz pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania pn. Poprawa nawierzchni w ul. Bezpiecznej na odcinku od ul. Łużyckiej do ul. Obornickiej we Wrocławiu.

rozstrzygnięty
29 września 2017

ZP/39/PN/2017
Przetarg nieograniczony na:
Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji i pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania 04410 – Przebudowa ul. Dolnobrzeskiej od ul. Krępickiej do ul. Polkowickiej we Wrocławiu.

unieważniony
29 września 2017

ZP/19/PN/2017
Przetarg nieograniczony na:
02090 - Budowa Alei Wielkiej Wyspy we Wrocławiu

rozstrzygnięty
28 września 2017

ZP/38/PN/2017
Przetarg nieograniczony na:
04380 „Budowa fragmentu ul. Melioranckiej we Wrocławiu”

unieważniony
26 września 2017

ZP/37/PN/2017
Przetarg nieograniczony na:
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „04420 Poprawa nawierzchni dróg gruntowych ul. Morska i ul. Rewalska we Wrocławiu” wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego.

unieważniony
26 września 2017

ZP/33/PN/2017
Przetarg nieograniczony na:
04460 - Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnych oraz pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania pn. Poprawa nawierzchni w ul. Bezpiecznej na odcinku od ul. Łużyckiej do ul. Obornickiej we Wrocławiu.

unieważniony
26 września 2017

ZP/36/PN/2017
Przetarg nieograniczony na:
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania 04400 „Remont ul. M. Jackowskiego i W. Gersona we Wrocławiu” wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego.

unieważniony
25 września 2017

ZP/27/PN/2017
Przetarg nieograniczony na:
Aktualizacja wraz z przeprojektowaniem dokumentacji projektowej pn. „04440 - Rozbudowa ul. Osobowickiej na odcinku od obwodnicy śródmiejskiej do ul. Lipskiej we Wrocławiu”.

unieważniony
25 września 2017

ZP/26/PN/2017
Przetarg nieograniczony na:
03730 – wykonanie robót budowalnych oraz montażowych związanych z zagospodarowaniem brzegów zbiornika retencyjnego oraz terenu wokół niego. Zbiornik retencyjny zlokalizowany jest na obszarze przynależnym do planowanego Centrum Kultury i Aktywności Lokalnej – dawny schron przy ul. Białodrzewnej we Wrocławiu, pomiędzy ulicami: Hansa Poelziga, Maxa Berga oraz Tadeusza Brzozy we Wrocławiu

unieważniony
25 września 2017

ZP/32/PN/2017
Przetarg nieograniczony na:
03730 - Wykonanie zastępcze robót polegających na zakończeniu budowy pawilonu technicznego – prace instalacyjne i wykończeniowe w ramach przedsięwzięcia pn. „Budowa infrastruktury technicznej, dróg oraz miejskich obiektów użyteczności publicznej na oś. Nowe Żerniki w obszarze bazarku”

unieważniony
21 września 2017

ZP/35/PN/2017
Przetarg nieograniczony na:
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „04430 Budowa odcinka ul. Idzikowskiego od ul. Szybowcowej do ul. Sterowcowej we Wrocławiu” wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego.

unieważniony
21 września 2017

ZP/34/PN/2017
Przetarg nieograniczony na:
04340 - Budowa stajni wyścigowej wraz z zapleczem trenerskim na terenie Wrocławskiego Toru Wyścigów Konnych – Partynice

unieważniony
19 września 2017

ZP/28/PN/2017
Przetarg nieograniczony na:
04110 - Wykonanie robót budowlanych polegających na przełożeniu sieci ciepłowniczej 2xDn700 z zabytkowego Mostu Pomorskiego południowego nad Odrą pod dno rzeki z wykorzystaniem metody mikrotuneli wraz z budową komory startowej i komory odbiorczej we Wrocławiu

unieważniony
18 września 2017

ZP/31/PN/2017
Przetarg nieograniczony na:
„04470 - Poprawy nawierzchni w ul. Berenta na odc. od ul. Boya – Żeleńskiego do al. Kasprowicza wraz z przejściem dla pieszych przez al. Kasprowicza we Wrocławiu” wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego

rozstrzygnięty
18 września 2017

ZP/30/PN/2017
Przetarg nieograniczony na:
„04380 - Poprawa nawierzchni fragmentu ul. Melioranckiej we Wrocławiu” wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego

unieważniony
15 września 2017

ZP/29/PN/2017
Przetarg nieograniczony na:
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „04370 - Poprawa nawierzchni fragmentu ul. Braterskiej we Wrocławiu” wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego

unieważniony
05 września 2017

ZP/25/PN/2017
Przetarg nieograniczony na:
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „04420 Poprawa nawierzchni dróg gruntowych ul. Morska i ul. Rewalska we Wrocławiu” wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego.

rozstrzygnięty
23 sierpnia 2017

ZP/24/PN/2017
Przetarg nieograniczony na:
Opracowanie projektu budowlanego i projektów wykonawczych z uzyskaniem wszelkich decyzji, uzgodnień i oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla zadania: 04390 „Poprawa nawierzchni ulicy Tarnogórskiej we Wrocławiu.

rozstrzygnięty
21 sierpnia 2017

ZP/23/PN/2017
Przetarg nieograniczony na:
04340 - Budowa stajni wyścigowej wraz z zapleczem trenerskim na terenie Wrocławskiego Toru Wyścigów Konnych – Partynice

unieważniony
11 sierpnia 2017

ZP/22/PN/2017
Przetarg nieograniczony na:
Opracowanie projektu budowlanego i projektów wykonawczych z uzyskaniem wszelkich decyzji, uzgodnień i oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla zadania: 04390 Poprawa nawierzchni ulicy Tarnogórskiej we Wrocławiu

unieważniony
4 sierpnia 2017

ZP/21/PN/2017
Przetarg nieograniczony na:
Wykonanie nasadzeń zieleni przy ul. Bardzkiej we Wrocławiu wraz z 3 letnim okresem pielęgnacji w ramach kompensacji zieleni na zadaniu: 03170 „Przebudowa ul. Buforowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 395 we Wrocławiu – etap I”

rozstrzygnięty
4 sierpnia 2017

ZP/20/PN/2017
Przetarg nieograniczony na:
04430 Budowa odcinka ul. Idzikowskiego od ul. Szybowcowej do ulicy Sterowcowej we Wrocławiu.

unieważniony
12 lipca 2017

ZP/18/PN/2017
Przetarg nieograniczony na:
04110 - Wykonanie robót budowlanych polegających na przełożeniu sieci ciepłowniczej 2xDn700 z zabytkowego Mostu Pomorskiego południowego nad Odrą pod dno rzeki z wykorzystaniem metody mikrotuneli wraz z budową komory startowej i komory odbiorczej we Wrocławiu

unieważniony
07 lipca 2017

ZP/17/PN/2017
Przetarg nieograniczony na:
Wykonanie nasadzeń zieleni wraz z 3 letnim okresem pielęgnacji w ramach kompensacji zieleni na zadaniu: 03170 „Przebudowa ul. Buforowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 395 we Wrocławiu – etap I”

Część 1: Zadanie 1 dokumentacja projektowa, nasadzenia oraz elementy małej architektury przy ul. Konduktorskiej we Wrocławiu;

Część 2: Zadanie 2 dokumentacja projektowa i nasadzenia wzdłuż ciągu pieszo-rowerowego od ul. Konduktorskiej do ul. Buforowej bocznej;

Część 3: Zadanie 3 nasadzenia przy ul. Bardzkiej we Wrocławiu.

unieważniony
03 lipca 2017

ZP/14/PN/2017
Przetarg nieograniczony na:
04090 - Budowa drogi łączącej autostradę A-4 z portem lotniczym (Oś Inkubacji) we Wrocławiu na odcinku od ul. Granicznej do ul. Rakietowej – Etap II

rozstrzygnięty
22 czerwca 2017

ZP/13/PN/2017
Przetarg nieograniczony na:
Przygotowanie wniosków aplikacyjnych wraz z załącznikami dla zadania nr 04140 pn. Przebudowa ul Wilkszyńskiej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 336 we Wrocławiu i 04150 pn. Przebudowa ulic w ciągu drogi wojewódzkiej nr 342 we Wrocławiu

rozstrzygnięty
12 czerwca 2017

ZP/9/PN/2017
Przetarg nieograniczony na:
04110 - Wykonanie robót budowlanych polegających na przełożeniu sieci ciepłowniczej 2xDn700 z zabytkowego Mostu Pomorskiego południowego nad Odrą pod dno rzeki z wykorzystaniem metody mikrotuneli wraz z budową komory startowej i komory odbiorczej we Wrocławiu

unieważniony
12 czerwca 2017

ZP/12/PN/2017
Przetarg nieograniczony na:
Wykonanie nasadzeń zieleni wraz z 3 letnim okresem pielęgnacji w ramach kompensacji zieleni na zadaniu: 03170 „Przebudowa ul. Buforowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 395 we Wrocławiu – etap I”

Część 1: Zadanie 1 dokumentacja projektowa, nasadzenia oraz elementy małej architektury przy ul. Konduktorskiej we Wrocławiu;

Część 2: Zadanie 2 dokumentacja projektowa i nasadzenia wzdłuż ciągu pieszo-rowerowego od ul. Konduktorskiej do ul. Buforowej bocznej;

Część 3: Zadanie 3 nasadzenia przy ul. Bardzkiej we Wrocławiu.

unieważniony
31 maja 2017

ZP/10/PN/2017
Przetarg nieograniczony na:
„ Budowa Systemu „Parkuj i Jedź” we Wrocławiu – Etap I”

Część 1:
Zadanie 1: 04160 – Budowa parkingu „Parkuj i jedź” w rejonie przystanku kolejowego Wrocław Grabiszyn;
Zadanie 2: 04250 - Budowa parkingu „Parkuj i jedź” w rejonie przystanku kolejowego Wrocław Kuźniki;

Część 2:
Zadanie 1: 04170 – Budowa parkingu „Parkuj i jedź” przy przystankach komunikacji miejskiej Bardzka – Świeradowska;
Zadanie 2: 04240 – Budowa parkingu „Parkuj i jedź” przy przystankach komunikacji miejskiej Opolska – Karwińska;

Część 3:
04230 - Budowa parkingu „Parku i jedź” przy przystankach komunikacji miejskiej Opolska - Głubczycka;

rozstrzygnięty
11 maja 2017

ZP/6/PN/2017
Przetarg nieograniczony na:
04040 - Budowa trasy tramwajowej w ul. Hubskiej na odcinku od ul. Glinianej do ul. Dyrekcyjnej we Wrocławiu

rozstrzygnięty
06 kwietnia 2017

ZP/7/PN/2017
Przetarg nieograniczony na:
„ Budowa Systemu „Parkuj i Jedź” we Wrocławiu – Etap I”

Część 1:
Zadanie 1: 04160 – Budowa parkingu „Parkuj i jedź” w rejonie przystanku kolejowego Wrocław Grabiszyn;
Zadanie 2: 04250 - Budowa parkingu „Parkuj i jedź” w rejonie przystanku kolejowego Wrocław Kuźniki;

Część 2:
Zadanie 1: 04190 – Parking w rejonie skrzyżowania ulic: Kosmonautów – Boguszowska;
Zadanie 2: 04200 – Budowa parkingu „Parkuj i jedź” przy przystankach komunikacji zbiorowej Kosmonautów - gen. Fieldorfa;

Część 3:
Zadanie 1: 04170 – Budowa parkingu „Parkuj i jedź” przy przystankach komunikacji miejskiej Bardzka – Świeradowska;
Zadanie 2: 04240 – Budowa parkingu „Parkuj i jedź” przy przystankach komunikacji miejskiej Opolska – Karwińska;

Część 4:
04230 - Budowa parkingu „Parku i jedź” przy przystankach komunikacji miejskiej Opolska - Głubczycka;

rozstrzygnięty
24 marca 2017

ZP/5/PN/2017
Przetarg nieograniczony na:
04120 – Kompleksowa modernizacja budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych we Wrocławiu przy ul. Hubskiej 8-16

rozstrzygnięty
21 lutego 2017

ZP/3/PN/2017
Przetarg nieograniczony na:
04270 Zadanie 1: Oświetlenie Parku Grabiszyńskiego we Wrocławiu;
04280 Zadanie 2: Oświetlenie Parku Tysiąclecia we Wrocławiu;
04290 Zadanie 3: Oświetlenie Parku Leśnickiego we Wrocławiu;
04300 Zadanie 4: Oświetlenie drogi do kościoła św. Jadwigi we Wrocławiu.

rozstrzygnięty
20 lutego 2017

ZP/2/PN/2017
Przetarg nieograniczony na:
04120 – Kompleksowa modernizacja budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych we Wrocławiu przy ul. Hubskiej 8-16

unieważniony
30 stycznia 2017

ZP/1/PN/2017
Przetarg nieograniczony na:
04040 – Poprawa stanu technicznego infrastruktury drogowej – Poprawa nawierzchni ul. Dyrekcyjnej

rozstrzygnięty

Przetargi 2016

Data
ogłoszenia
PrzetargStatus
28 grudnia 2016

ZP/50/PN/2016
Przetarg nieograniczony na:
03332 – „Wdrożenie rozwiązań zazielenienia placu Nowy Targ we Wrocławiu”

rozstrzygnięty
06 grudnia 2016

ZP/46/PN/2016
Przetarg nieograniczony na:
03170 - Przebudowa ul. Buforowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 395 we Wrocławiu-etap I

rozstrzygniety
30 listopada 2016

ZP/48/PN/2016
Przetarg nieograniczony na:
„03940 Opracowanie dokumentacji projektowej w tym projektu budowlanego, projektu wykonawczego, przedmiarów robót, stwiorb, kosztorysu inwestorskiego (zwanych dalej „opracowaniem” lub „dokumentacją”) oraz uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia (lub postanowienia o odmowie wszczęcia postepowania środowiskowego) i decyzji o pozwoleniu na budowę, a także sprawowanie nadzoru autorskiego dla realizacji przedsięwzięcia pn. „03940 – Budowa mostów Bolesława Chrobrego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 455 we Wrocławiu”

rozstrzygnięty
30 listopada 2016

ZP/47/PN/2016
Przetarg nieograniczony na:
Obsługa laboratoryjna robót budowlanych na obiektach drogowych, mostowych, kubaturowych i torowiskach dla potrzeb realizacji zadań inwestycyjnych.

rozstrzygnięty
28 października 2016

ZP/45/PN/2016
Przetarg nieograniczony na:
04140 Opracowanie dokumentacji projektowej w tym projektu budowlanego, projektu wykonawczego, przedmiarów robót, stwiorb, kosztorysu inwestorskiego (zwanych dalej „opracowaniem” lub „dokumentacją”) oraz uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia (lub postanowienia o odmowie wszczęcia postepowania środowiskowego) i decyzji o pozwoleniu na budowę / ZRID, a także sprawowanie nadzoru autorskiego dla realizacji przedsięwzięcia pn. „04140 – Przebudowa ulicy Wilkszyńskiej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 336 we Wrocławiu”

rozstrzygnięty
26 października 2016

ZP/44/PN/2016
Przetarg nieograniczony na:
04150 Opracowanie dokumentacji projektowej w tym projektu budowlanego, projektu wykonawczego, przedmiarów robót, stwiorb, kosztorysu inwestorskiego oraz uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia (lub postanowienia o odmowie wszczęcia postepowania środowiskowego) i decyzji o pozwoleniu na budowę, a także sprawowania nadzoru autorskiego dla realizacji przedsięwzięcia pn. „04150 – Przebudowa ulic w ciągu drogi wojewódzkiej nr 342 we Wrocławiu”

rozstrzygnięty
30 września 2016

ZP/43/PN/2016
Przetarg nieograniczony na:
04040 - Budowa trasy tramwajowej w ul. Hubskiej na odcinku od ul. Glinianej do ul. Dyrekcyjnej we Wrocławiu:
Część 1: Budowa trasy tramwajowej w ul. Hubskiej;
Część 2: Docelowa Organizacja Ruchu – oznakowanie poziome i pionowe;
Część 3: Poprawa stanu technicznego infrastruktury drogowej – Poprawa nawierzchni ul. Dyrekcyjnej

rozstrzygnięty
13 września 2016

ZP/42/PN/2016
Przetarg nieograniczony na:
Część 1: 03960 - Budowa dróg publicznych w rejonie nowobudowanej szkoły przy ul. Kłodzkiej we Wrocławiu oraz Część 2: 03960 - Zaprojektowanie i wybudowanie połączenia ul. W. Rutkiewicz na odcinku od ul. Pirenejskiej do ul. Niemczańskiej we Wrocławiu

rozstrzygnięty
09 września 2016

ZP/41/PN/2016
Przetarg nieograniczony na:
„04140 Opracowanie dokumentacji projektowej w tym projektu budowlanego, projektu wykonawczego, przedmiarów robót, STWIORB, kosztorysu inwestorskiego oraz uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia (lub postanowienia o odmowie wszczęcia postepowania środowiskowego) i decyzji o pozwoleniu na budowę / ZRID, a także sprawowanie nadzoru autorskiego dla realizacji przedsięwzięcia pn. „04140 – Przebudowa ulicy Wilkszyńskiej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 336 we Wrocławiu”

unieważniony
31 sierpnia 2016

ZP/40/PN/2016
Przetarg nieograniczony na:
„04150 Opracowanie dokumentacji projektowej w tym projektu budowlanego, projektu wykonawczego, przedmiarów robót, stwiorb, kosztorysu inwestorskiego oraz uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia (lub postanowienia o odmowie wszczęcia postepowania środowiskowego) i decyzji o pozwoleniu na budowę, a także sprawowania nadzoru autorskiego dla realizacji przedsięwzięcia pn. „04150 – Przebudowa ulic w ciągu drogi wojewódzkiej nr 342 we Wrocławiu”

unieważniony
23 sierpnia 2016

ZP/39/PN/2016
Przetarg nieograniczony na:
„04180 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „04180 Przebudowa Mostów Średzkich we Wrocławiu” wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego”

rozstrzygnięty
17 sierpnia 2016

ZP/36/PN/2016
Przetarg nieograniczony na:
„03730 - Budowa pawilonu technicznego wraz z zagospodarowaniem terenu oraz elementami małej architektury i oświetlenia w obszarze bazarku na osiedlu „Nowe Żerniki w ramach zadania pn. Budowa infrastruktury technicznej, dróg oraz obiektów użyteczności publicznej na osiedlu Nowe Żerniki we Wrocławiu”

rozstrzygnięty
9 sierpnia 2016

ZP/37/PN/2016
Przetarg nieograniczony na:
03170 Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej dla Projektu pn. „Przebudowa ulicy Buforowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 395 we Wrocławiu – etap I” niezbędnej do efektywnego zaaplikowania o środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Działanie 5.1. Drogowa dostępność transportowa, Poddziałanie nr 5.1.2 Drogowa dostępność transportowa – ZIT WrOF

rozstrzygnięty
5 sierpnia 2016

ZP/35/PN/2016
Przetarg nieograniczony na:
„02100 Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej, uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej i sprawowanie nadzoru autorskiego na potrzeby realizacji zadania „02100 Budowa Osi Zachodniej we Wrocławiu w ciągu drogi krajowej nr 94”

rozstrzygnięty
26 lipca 2016

ZP/33/PN/2016
Przetarg nieograniczony na:
83830 - Wykonanie nasadzeń zieleni kompensacyjnej wraz z 3 letnim okresem pielęgnacji w ramach realizacji zadania pn. Przebudowa torowiska tramwajowego w ul. Grabiszyńskiej na odcinku od pętli tramwajowej „Grabiszyńska” do pętli tramwajowej „Oporów”

rozstrzygnięty
25 lipca 2016

ZP/31/PN/2016
Przetarg nieograniczony na:
„03950 – Rozbudowa ulicy Konduktorskiej we Wrocławiu wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego”

rozstrzygnięty
22 lipca 2016

ZP/32/PN/2016
Przetarg nieograniczony na:
03170 Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej dla Projektu pn. „Przebudowa ulicy Buforowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 395 we Wrocławiu – etap I” niezbędnej do efektywnego zaaplikowania o środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Działanie 5.1. Drogowa dostępność transportowa, Poddziałanie nr 5.1.2 Drogowa dostępność transportowa – ZIT WrOF

unieważniony
23 czerwca 2016

ZP/29/PN/2016
Przetarg nieograniczony na:
03332 – „Wdrożenie rozwiązań zazielenienia placu Nowy Targ we Wrocławiu”

unieważniony
10 czerwca 2016

ZP/15/PN/2016
Przetarg nieograniczony na:
„Dostawa komórkowych aparatów telefonicznych dla Wrocławskich Inwestycji Sp. z o.o.”

unieważniony
7 czerwca 2016

ZP/27/PN/2016
Przetarg nieograniczony na:
03332 – „Wdrożenie rozwiązań zazielenienia placu Nowy Targ we Wrocławiu”.

unieważniony
20 maja 2016

ZP/24/PN/2016
Przetarg nieograniczony na:
03332 – „Wdrożenie rozwiązań zazielenienia placu Nowy Targ we Wrocławiu”.

unieważniony
04 maja 2016

ZP/21/PN/2016
Przetarg nieograniczony na:
03760-Zaprojektowanie i wykonanie kotłowni gazowej zlokalizowanej w budynku Trybuny Zachodniej Stadionu Olimpijskiego we Wrocławiu w ramach zadania pn. "03760-Przygotowanie infrastruktury sportowej w związku z World Games 2017 - renowacja Stadionu Olimpijskiego"

rozstrzygnięty
15 kwietnia 2016

ZP/19/PN/2016
Przetarg nieograniczony na:
03730 - Przebudowa ul. Białodrzewnej, Bukowej oraz Grabowej we Wrocławiu: Część nr 1 – Przebudowa ul. Białodrzewnej i Bukowej we Wrocławiu, Część nr 2 – Przebudowa ul. Grabowej we Wrocławiu

rozstrzygnięty
6 kwietnia 2016

ZP/18/PN/2016
Przetarg nieograniczony na:
„04110 - Opracowanie dokumentacji projektowej w tym projektu budowlanego, projektu wykonawczego, przedmiarów robót, stwiorb, kosztorysu inwestorskiego (zwanych dalej „opracowaniem” lub „dokumentacją”) oraz uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia (lub postanowienia o odmowie wszczęcia postepowania środowiskowego) i decyzji o pozwoleniu na budowę, a także sprawowania nadzoru autorskiego dla realizacji przedsięwzięcia pn. 04110 – „Przebudowa Mostu Pomorskiego Południowego we Wrocławiu””

rozstrzygnięty
4 kwietnia 2016

ZP/16/PN/2016
Przetarg nieograniczony na:
04100 Przebudowa ul. Międzyleskiej i ul. Klimasa we Wrocławiu.

rozstrzygnięty
1 kwietnia 2016

ZP/13/PN/2016
Przetarg nieograniczony na:
„03811 – Zagospodarowanie obszaru w obrębie trzech ulic: Stoczniowej, Zatorskiej i Księżycowej we Wrocławiu”

rozstrzygnięty
23 marca 2016

ZP/14/PN/2016
Przetarg nieograniczony na:
04130 - Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszelkich decyzji, uzgodnień, pozwoleń włącznie z ostateczną decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej umożliwiającą realizację robót budowlanych i ich zakończenie, jak również pełnienia nadzoru autorskiego w ramach zadania nr 04130 Budowa trasy tramwajowej wzdłuż ulic Popowickiej - Starogroblowej – Długiej we Wrocławiu (od ul. Milenijnej do ul. W. Jagiełły) wraz z przebudową wiaduktu nad ul. Długą oraz budową zintegrowanego węzła tramwajowo-kolejowego Wrocław - Popowice

rozstrzygnięty
11 marca 2016

ZP/9/PN/2016
Przetarg nieograniczony na:
Wykonanie studiów wykonalności, audytów efektywności energetycznej oraz Dokumentacji aplikacyjnych wraz z załącznikami dla zadania 04120 „Kompleksowa modernizacja budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych przy ul. Hubskiej 8-16 we Wrocławiu”

rozstrzygnięty
10 marca 2016

ZP/10/PN/2016
Przetarg nieograniczony na:
04050 Przebudowa ul. Parafialnej, Pawiej i Pszczelarskiej we Wrocławiu

rozstrzygnięty
1 marca 2016

ZP/8/PN/2016
Przetarg nieograniczony na:
03900 - Opracowanie koncepcji programowo – przestrzennej wraz z wariantami dla wybranych odcinków trasy oraz projektu budowlanego i projektów wykonawczych z uzyskaniem wszelkich decyzji, uzgodnień i pozwoleń oraz pełnienie nadzoru autorskiego w ramach zadania nr 03900 Budowa wydzielonej trasy autobusowo-tramwajowej łączącej osiedle Nowy Dwór z Centrum Wrocławia

rozstrzygnięty
24 lutego 2016

ZP/7/PN/2016
Przetarg nieograniczony na:
03760-Zaprojektowanie i wykonanie kotłowni gazowej zlokalizowanej w budynku Trybuny Zachodniej Stadionu Olimpijskiego we Wrocławiu w ramach zadania pn. "03760-Przygotowanie infrastruktury sportowej w związku z World Games 2017 - renowacja Stadionu Olimpijskiego"

unieważniony
1 lutego 2016

ZP/6/PN/2016
Przetarg nieograniczony na:
02100 Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z wykonaniem wszystkich czynności niezbędnych do skutecznego uzyskania decyzji ZRID dla budowy łącznika ul. Beskidzkiej z ul. Gromadzką we Wrocławiu w ramach zadania 02100 „Budowa obwodnicy osiedla Leśnica we Wrocławiu”

rozstrzygnięty
21 stycznia 2016

ZP/1/PN/2016
Przetarg nieograniczony na:
02100 Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z wykonaniem wszystkich czynności niezbędnych do skutecznego uzyskania decyzji ZRID dla budowy łącznika ul. Beskidzkiej z ul. Gromadzką we Wrocławiu w ramach zadania 02100 „Budowa obwodnicy osiedla Leśnica we Wrocławiu”

unieważniony

Przetargi 2015

Data
ogłoszenia
PrzetargStatus
17 grudnia 2015

ZP/64/PN/2015
Przetarg nieograniczony na:
04070 – „Opracowanie dokumentacji projektowej łącznika ul. Kwidzyńskiej z ul. Kowalską we Wrocławiu.”

rozstrzygnięty
16 grudnia 2015

ZP/69/PN/2015
Przetarg nieograniczony na:
Opracowanie Koncepcji Programowo – Przestrzennej, oraz opracowanie Programu Funkcjonalno – Użytkowego dla zadania 04060 „Przebudowa al. Słowackiego na odcinku od pl. Powstańców Warszawy do ul. Janickiego we Wrocławiu”

rozstrzygnięty
14 grudnia 2015

ZP/63/PN/2015
Przetarg nieograniczony na:
03513 – „Budowa ekranu akustycznego w ul. gen. T. Bora - Komorowskiego we Wrocławiu.”

rozstrzygnięty
20 listopada 2015

ZP/49/PN/2015
Przetarg nieograniczony na:
„03920 Zagospodarowanie rejonu Parku Tysiąclecia od strony ul. Sukielickiej we Wrocławiu wraz z budową infrastruktury sportowej w ramach World Games 2017”

rozstrzygnięty
20 listopada 2015

ZP/61/PN/2015
Przetarg nieograniczony na:
04030 – Program poprawy stanu technicznego infrastruktury drogowej w zakresie przebudowy ul. Sukielickiej

rozstrzygnięty
29 października 2015

ZP/58/PN/2015
Przetarg nieograniczony na:
Obsługa laboratoryjna robót budowlanych na obiektach drogowych, mostowych, kubaturowych i torowiskach dla potrzeb realizacji zadań inwestycyjnych

rozstrzygnięty
29 października 2015

ZP/57/PN/2015
Przetarg nieograniczony na:
Świadczenie usług telefonii komórkowej oraz świadczenie usług dostępu do Internetu mobilnego wraz z urządzeniami zapewniającymi dostęp dla Wrocławskich Inwestycji Sp. z o.o.

rozstrzygnięty
26 października 2015

ZP/55/PN/2015
Przetarg nieograniczony na:
04080 Budowa ul. Racławickiej - etap III wraz z mostem przez Ślęzę

rozstrzygnięty
26 października 2015

ZP/56/PN/2015
Przetarg nieograniczony na:
03541 – „Zagospodarowanie skweru zielonego w obrębie skrzyżowania ul. Mińskiej i Tyrmanda”

rozstrzygnięty
2 października 2015

ZP/54/PN/2015
Przetarg nieograniczony na:
03170 – Aktualizacja i częściowe przeprojektowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych i sprawowaniem nadzoru autorskiego dla zadania pn.: „Przebudowa ul. Buforowej w ciągu drogi wojewódzkiej 395 we Wrocławiu” – Etap I

rozstrzygnięty
1 października 2015

ZP/53/PN/2015
Przetarg nieograniczony na:
04020 – Usługa ochrony mienia na potrzeby Parkingu podziemnego przy Narodowym Forum Muzyki we Wrocławiu

rozstrzygnięty
29 września 2015

ZP/52/PN/2015
Przetarg nieograniczony na:
04020 – Usługi sprzątania Parkingu podziemnego przy Narodowym Forum Muzyki we Wrocławiu

rozstrzygnięty
22 września 2015

ZP/50/PN/2015
Przetarg nieograniczony na:
03570 Budowa zadaszeń zewnętrznych klatek schodowych parkingu podziemnego Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu

rozstrzygnięty
14 września 2015

ZP/51/PN/2015
Przetarg nieograniczony na:
03170 – Aktualizacja i częściowe przeprojektowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych i sprawowaniem nadzoru autorskiego dla zadania pn.: „Przebudowa ul. Buforowej w ciągu drogi wojewódzkiej 395 we Wrocławiu” – Etap I

unieważniony
28 sierpnia 2015

ZP/48/PO/2015
Przetarg ograniczony na:
04020 Parking Podziemny Narodowego Forum Muzyki w zakresie zaprojektowania i wykonania wyposażenia wraz z uruchomieniem

rozstrzygnięty
28 sierpnia 2015

ZP/46/PN/2015
Przetarg nieograniczony na:
04060 – Poprawa nawierzchni ul. Podwale wraz z przebudową kanału ogólnospławnego

rozstrzygnięty
28 lipca 2015

ZP/44/PN/2015
Przetarg nieograniczony na:
04030 – „Program poprawy stanu technicznego infrastruktury drogowej w zakresie przebudowy ul. Sukielickiej”

unieważniony
24 lipca 2015

ZP/43/PN/2015
Przetarg nieograniczony na:
04040 – „Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnych oraz sprawowaniem nadzoru autorskiego przy realizacji robót budowlanych dla zadania: „Budowa trasy tramwajowej w ul. Hubskiej na odcinku od ul. Glinianej do ul. Dyrekcyjnej we Wrocławiu”

rozstrzygnięty
9 lipca 2015

ZP/39/PN/2015
Przetarg nieograniczony na:
03950 – Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnych oraz sprawowaniem nadzoru autorskiego podczas realizacji robót budowlanych dla zadania pn. „Poprawa nawierzchni w ulicy Konduktorskiej we Wrocławiu wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego".

rozstrzygnięty
3 lipca 2015

ZP/37/PN/2015
Przetarg nieograniczony na:
[03730] „Opracowanie dokumentacji projektowych dla przebudowy ulic Grabowej oraz Bukowej i fragmentu Białodrzewnej wraz z pozyskaniem decyzji administracyjnych umożliwiających realizację robót budowlanych na podstawie opracowanej dokumentacji w ramach realizacji projektu nr 03730: „Budowa infrastruktury technicznej, dróg oraz obiektów użyteczności publicznej na osiedlu Nowe Żerniki we Wrocławiu”.

rozstrzygnięty
2 lipca 2015

ZP/36/PN/2015
Przetarg nieograniczony na:
04040 – „Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnych oraz sprawowaniem nadzoru autorskiego przy realizacji robót budowlanych dla zadania: „Budowa trasy tramwajowej w ul. Hubskiej na odcinku od ul. Glinianej do ul. Dyrekcyjnej we Wrocławiu”

unieważniony
30 czerwca 2015

ZP/35/PN/2015
Przetarg nieograniczony na:
04020 Parking Podziemny Narodowego Forum Muzyki w zakresie zaprojektowania i wykonania wyposażenia wraz z uruchomieniem Numer postępowania nadany przez Zamawiającego

unieważniony
30 czerwca 2015

ZP/34/PN/2015
Przetarg nieograniczony na:
03730 Budowa infrastruktury technicznej, dróg oraz miejskich obiektów użyteczności publicznej oraz infrastruktury Fortum na osiedlu „Nowe Żerniki” we Wrocławiu

rozstrzygnięty
24 czerwca 2015

06/Sprzedaż drewna/2015
Przetarg nieograniczony na:
Sprzedaż drewna

unieważniony
24 czerwca 2015

05/Sprzedaż drewna/2015
Przetarg nieograniczony na:
Sprzedaż drewna

rozstrzygnięty
22 czerwca 2015

ZP/28/PN/2015
Przetarg nieograniczony na:
„03810 – Zagospodarowanie obszaru w obrębie trzech ulic Stoczniowej, Zatorskiej i Księżycowej we Wrocławiu wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego”

rozstrzygnięty
19 czerwca 2015

04/Sprzedaż drewna/2015
Przetarg nieograniczony na:
Sprzedaż drewna

unieważniony
19 czerwca 2015

03/Sprzedaż drewna/2015
Przetarg nieograniczony na:
Sprzedaż drewna

unieważniony
15 czerwca 2015

02/Sprzedaż drewna/2015
Przetarg nieograniczony na:
Sprzedaż drewna

unieważniony
12 czerwca 2015

01/Sprzedaż drewna/2015
Przetarg nieograniczony na:
Sprzedaż drewna

unieważniony
10 czerwca 2015

ZP/26/PN/2015
Przetarg nieograniczony na:
04040 – „Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnych oraz sprawowaniem nadzoru autorskiego przy realizacji robót budowlanych dla zadania: „Budowa trasy tramwajowej w ul. Hubskiej na odcinku od ul. Glinianej do ul. Dyrekcyjnej we Wrocławiu”.

unieważniony
8 czerwca 2015

ZP/24/PN/2015
Przetarg nieograniczony na:
04030 – Program poprawy stanu technicznego infrastruktury drogowej w zakresie przebudowy ul. Sukielickiej

unieważniony
2 czerwca 2015

ZP/25/PN/2015
Przetarg nieograniczony na:
„03960 Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnych oraz sprawowaniem nadzoru autorskiego przy realizacji robót budowlanych dla zadania: „Budowa dróg w rejonie nowobudowanej szkoły przy ul. Kłodzkiej we Wrocławiu”

rozstrzygnięty
29 maja 2015

ZP/23/PN/2015
Przetarg nieograniczony na:
03870 – Przebudowa nawierzchni jezdni wraz z odwodnieniem ulicy Marszowickiej na odcinku od. ul. Małomickiej do ul. Głównej we Wrocławiu

rozstrzygnięty
29 maja 2015

ZP/22/PN/2015
Przetarg nieograniczony na:
03950 – Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnych oraz sprawowaniem nadzoru autorskiego podczas realizacji robót budowlanych dla zadania pn. „Poprawa nawierzchni w ulicy Konduktorskiej we Wrocławiu wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego".

unieważniony
20 maja 2015

ZP/20/PN/2015
Przetarg nieograniczony na:
„03960 Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnych oraz sprawowaniem nadzoru autorskiego przy realizacji robót budowlanych dla zadania: „Budowa dróg w rejonie nowobudowanej szkoły przy ul. Kłodzkiej we Wrocławiu”

unieważniony
14 maja 2015

ZP/18/PN/2015
Przetarg nieograniczony na:
04020 - Parking Podziemny Narodowego Forum Muzyki w zakresie zaprojektowanie i wykonanie wyposażenia wraz z uruchomieniem

unieważniony
30 kwietnia 2015

ZP/8/PN/2015
Przetarg nieograniczony na:
03470 – Przebudowa ul. Miłoszyckiej we Wrocławiu

rozstrzygnięty
30 kwietnia 2015

ZP/19/PN/2015
Przetarg nieograniczony na:
Wynajem 3 urządzeń wielofunkcyjnych (drukarka/ksero/skaner/fax) przez spółkę Wrocławskie Inwestycje Sp. z o.o.

rozstrzygnięty
10 kwietnia 2015

ZP/14/PN/2015
Przetarg nieograniczony na:
Świadczenie usług telefonii stacjonarnej oraz symetrycznego, szerokopasmowego dostępu do Internetu

rozstrzygnięty
23 marca 2015

ZP/13/PN/2015
Przetarg nieograniczony na:
03380 - Budowa kanalizacji deszczowej na skrzyżowaniu ul. Przyjaźni i ul. Karkonoskiej we Wrocławiu

rozstrzygnięty
12 marca 2015

ZP/10/PN/2015
Przetarg nieograniczony na:
03850 – Przebudowa wiaduktu w ul. Chociebuskiej we Wrocławiu

rozstrzygnięty
05 marca 2015

ZP/6/PN/2015
Przetarg nieograniczony na:
01320 - Budowa północno-wschodniego fragmentu esplanady Stadionu Miejskiego we Wrocławiu w ramach zadania „Zagospodarowanie terenu wschodniego pomiędzy obszarem stadionu a rzeką Ślęza wraz z budową kładki”

rozstrzygnięty
27 lutego 2015

ZP/7/PN/2015
Przetarg nieograniczony na:
03910 - Budowa ul. Wojanowskiej i drogi w ciągu Al. Stabłowickiej we Wrocławiu

rozstrzygnięty
20 lutego 2015

ZP/5/PN/2015
Przetarg nieograniczony na:
03380 - Budowa kanalizacji deszczowej na skrzyżowaniu ul. Przyjaźni i ul. Karkonoskiej we Wrocławiu

unieważniony
13 stycznia 2015

ZP/60/PO/2014
Przetarg ograniczony na:
„03750 - Modernizacja i przebudowa basenu przy ul. Wejherowskiej - Budowa krytej pływalni z zespołem zewnętrznych basenów sportowo – rekreacyjnych, zagospodarowaniem terenu, infrastrukturą techniczną oraz niezbędnymi obiektami i urządzeniami, przyłączami oraz instalacjami zewnętrznymi:
Część 1: Budowa krytego basenu sportowego przy ul. Wejherowskiej
Część 2: Przebudowa zewnętrznych basenów rekreacyjno-sportowych przy ul. Wejherowskiej”

rozstrzygnięty
8 stycznia 2015

ZP/1/PN/2015
Przetarg nieograniczony na:
03380 - Budowa kanalizacji deszczowej na skrzyżowaniu ul. Przyjaźni i ul. Karkonoskiej we Wrocławiu

unieważniony

Przetargi 2014

Data
ogłoszenia
PrzetargStatus
30 grudnia 2014

ZP/59/PN/2014
Przetarg nieograniczony na:
03830 – Część I - Zadanie nr 1 - 03830 Zintegrowany System Transportu Szynowego w Aglomeracji i we Wrocławiu – Etap II w zakresie „Przebudowa pętli tramwajowej Oporów wraz z odcinkiem torowiska od pętli tramwajowej Cmentarz Grabiszyński”
Część II - Zadanie nr 2 - Przebudowa ul. Grabiszyńskiej we Wrocławiu na odcinku od Cmentarza Grabiszyńskiego do mostu na rzece Ślęza

rozstrzygnięty
22 grudnia 2014

ZP/58/PN/2014
Przetarg nieograniczony na:
„03750 – Zmiana projektu budowlanego dla budowy krytej pływalni z zespołem zewnętrznych basenów sportowo-rekreacyjnych, zagospodarowaniem terenu, infrastrukturą techniczną oraz niezbędnymi urządzeniami budowlanymi przy ul. Wejherowskiej 34 we Wrocławiu wraz z uzyskaniem decyzji o zmianie pozwolenia na budowę oraz pełnieniem nadzoru autorskiego”

rozstrzygnięty
18 grudnia 2014

ZP/57/PN/2014
Przetarg nieograniczony na:
03920 – Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego celem realizacji przedsięwzięcia pn. „Zagospodarowanie rejonu Parku Tysiąclecia od strony ul. Sukielickiej we Wrocławiu wraz z budową infrastruktury sportowej w ramach World Games 2017” wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego.

rozstrzygnięty
04 grudnia 2014

ZP/48/PN/2014
Przetarg nieograniczony na:
03920 – Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego celem realizacji przedsięwzięcia pn. „Zagospodarowanie rejonu Parku Tysiąclecia od strony ul. Sukielickiej we Wrocławiu wraz z budową infrastruktury sportowej w ramach World Games 2017” wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego.

unieważniony
07 listopada 2014

ZP/50/PN/2014
Przetarg nieograniczony na:
03380 - Budowa kanalizacji deszczowej na skrzyżowaniu ul. Przyjaźni i ul. Karkonoskiej we Wrocławiu

unieważniony
31 października 2014

ZP/44/PN/2014
Przetarg nieograniczony na:
„03930 – Rozbudowa ul. Rudolfa Weigla we Wrocławiu na odcinku od wjazdu na teren Szpitala Wojskowego do ul. Spiskiej oraz ul. Spiskiej od ul. R. Weigla do wjazdu na teren ASK przy ul. Borowskiej we Wrocławiu wraz z budową parkingu przy ul. R. Weigla”

rozstrzygnięty
17 października 2014

ZP/47/PN/2014
Przetarg nieograniczony na:
82120 Remont nawierzchni jezdni autobusowej w obrębie trzech przystanków autobusowych przy ul. Strzegomskiej we Wrocławiu

unieważniony
01 października 2014

ZP/41/PN/2014
Przetarg nieograniczony na:
„03380 Wykonanie nasadzeń zieleni zastepczej oraz kompensacyjnej w ramach realizacji zadania Remont ul. Przyjaźni we Wrocławiu wraz z trzyletnim okresem pielęgnacji ”

rozstrzygnięty
26 września 2014

ZP/38/PN/2014
Przetarg nieograniczony na:
Wykonanie nasadzeń zieleni kompensacyjnej oraz izolacyjnej wraz z 3 letnim okresem pielęgnacyjnym w ramach realizacji zadań:
Część 1 Wykonanie nasadzeń kompensacyjnych zieleni dla zadania 03830 „Przebudowa torowiska tramwajowego w ul. Grabiszyńskiej na odcinku od pętli tramwajowej „Grabiszyńska” do km 0+230”.
Część 2 Wykonanie nasadzeń izolacyjnych zieleni dla zadania: 82063 (02063) ZSTS w Aglomeracji we Wrocławiu – etap I w zakresie: zad. 1.4. Budowa połączenia tramwajowego skrzyżowania ulic Legnicka – Na Ostatnim Groszu ze Stadionem EURO przez osiedle Kozanów

rozstrzygnięty
26 września 2014

ZP/39/PN/2014
Przetarg nieograniczony na:
„82063 – Obsługa gwarancyjna zadania „Budowa połączenia tramwajowego skrzyżowania ulic Legnicka - Na Ostatnim Groszu ze Stadionem EURO przez osiedle Kozanów” w zakresie dostawy i montażu nowego automatu biletowego”

rozstrzygnięty
25 września 2014

ZP/40/PN/2014
Przetarg nieograniczony na:
82120 Remont nawierzchni jezdni autobusowej w obrębie trzech przystanków autobusowych przy ul. Strzegomskiej we Wrocławiu

unieważniony
09 września 2014

ZP/37/PN/2014
Przetarg nieograniczony na:
82120 Remont nawierzchni jezdni autobusowej w obrębie trzech przystanków autobusowych przy ul. Strzegomskiej we Wrocławiu

unieważniony
09 września 2014

ZP/36/PN/2014
Przetarg nieograniczony na:
„03750 - Modernizacja i przebudowa basenu przy ul. Wejherowskiej - Budowa krytej pływalni z zespołem zewnętrznych basenów sportowo – rekreacyjnych, zagospodarowaniem terenu, infrastrukturą techniczną oraz niezbędnymi obiektami i urządzeniami, przyłączami oraz instalacjami zewnętrznymi”

unieważniony
06 sierpnia 2014

ZP/34/PN/2014
Przetarg nieograniczony na:
„03870 – Budowa infrastruktury drogowej wzdłuż ul. Marszowickiej we Wrocławiu”

rozstrzygnięty
04 sierpnia 2014

ZP/33/PN/2014
Przetarg nieograniczony na:
„Wykonanie analizy porealizacyjnej w zakresie odziaływania na środowisko dla zadania Budowa Łącznika Żmigrodzkiego we Wrocławiu.”

unieważniony
22 lipca 2014

ZP/32/PN/2014
Przetarg nieograniczony na:
„03750 - Modernizacja i przebudowa basenu przy ul. Wejherowskiej - Budowa krytej pływalni z zespołem zewnętrznych basenów sportowo – rekreacyjnych, zagospodarowaniem terenu, infrastrukturą techniczną oraz niezbędnymi obiektami i urządzeniami, przyłączami oraz instalacjami zewnętrznymi”

unieważniony
26 czerwca 2014

ZP/30/PN/2014
Przetarg nieograniczony na:
Opracowanie projektu nasadzeń zieleni dla zadania:
CZĘŚĆ 1: 03830 „Przebudowa torowiska tramwajowego w ul. Grabiszyńskiej na odcinku od pętli tramwajowej „Grabiszyńska” do km 0+230”.
CZĘŚĆ 2: 82063 (02063) ZSTS w Aglomeracji we Wrocławiu – etap I w zakresie: zad. 1.4. Budowa połączenia tramwajowego skrzyżowania ulic Legnicka – Na Ostatnim Groszu ze Stadionem EURO przez osiedle Kozanów

unieważniony
03 czerwca 2014

ZP/26/PN/2014
Przetarg nieograniczony na:
„Budowa infrastruktury drogowej w ulicy Marszowickiej we Wrocławiu”

unieważniony
13 maja 2014

ZP/20/PN/2014
Przetarg nieograniczony na:
„03760 Przygotowanie infrastruktury sportowej w związku z World Games - renowacja Stadionu Olimpijskiego”

rozstrzygnięty
18 kwietnia 2014

ZP/16/PN/2014
Przetarg nieograniczony na:
03840 – Poprawa nawierzchni ul. Wyszyńskiego na odcinku od ul. Nowowiejskiej do ul. A. Mosbacha we Wrocławiu

rozstrzygnięty
16 kwietnia 2014

ZP/14/PN/2014
Przetarg nieograniczony na:
„03600 - Remont ul. I. Łukasiewicza od ul. M. Skłodowskiej – Curie do ul. M. Smoluchowskiego we Wrocławiu”

rozstrzygnięty
10 kwietnia 2014

ZP/15/PN/2014
Przetarg nieograniczony na:
03860 - Połączenie ścieżki rowerowej w ul. Grota Roweckiego ze ścieżką w ul. Borowskiej poprzez budowę ciągu pieszo rowerowego po zachodniej stronie ul. Borowskiej oraz wykonanie lewoskrętu w ul. J. Kukuczki we Wrocławiu

rozstrzygnięty
28 marca 2014

ZP/8/PN/2014
Przetarg nieograniczony na:
Usługi kserograficzne

rozstrzygnięty
25 marca 2014

ZP/11/PN/2014
Przetarg nieograniczony na:
03850 – Opracowanie projektu budowlanego, projektu wykonawczego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę celem realizacji przedsięwzięcia pn. Program poprawy stanu technicznego infrastruktury drogowej w zakresie „Przebudowy wiaduktu w ul. Chociebuskiej we Wrocławiu” wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego.

rozstrzygnięty
25 marca 2014

ZP/9/PO/2014
Przetarg ograniczony na:
„02100 – Budowa obwodnicy osiedla Leśnica od ul. Średzkiej do ul. Granicznej we Wrocławiu”

rozstrzygnięty
21 marca 2014

ZP/10/PN/2014
Przetarg nieograniczony na:
03860 - Połączenie ścieżki rowerowej w ul. Grota Roweckiego ze ścieżką w ul. Borowskiej poprzez budowę ciągu pieszo rowerowego po zachodniej stronie ul. Borowskiej oraz wykonanie lewoskrętu w ul. J. Kukuczki we Wrocławiu

unieważniony
12 marca 2014

ZP/7/PN/2014
Przetarg nieograniczony na:
Obsługa laboratoryjna robót budowlanych na obiektach drogowych, mostowych, kubaturowych i torowiskach dla potrzeb realizacji zadań inwestycyjnych.

rozstrzygnięty
05 marca 2014

ZP/6/PN/2014
Przetarg nieograniczony na:
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania 03730 pn. Budowa infrastruktury technicznej, dróg oraz miejskich obiektów użyteczności publicznej na osiedlu „Nowe Żerniki”

rozstrzygnięty
28 lutego 2014

ZP/5/PN/2014
Przetarg nieograniczony na:
„03900 - Opracowanie koncepcji programowo - przestrzennej wraz z wariantami dla wybranych elementów oraz projektu budowlanego i projektów wykonawczych z uzyskaniem wszelkich decyzji, uzgodnień i pozwoleń dla wskazanego fragmentu i pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania 03900 pn. „Budowa wydzielonej trasy transportu zbiorowego - METROBUS”

rozstrzygnięty
26 lutego 2014

ZP/4/PN/2014
Przetarg nieograniczony na:
„03730 - Przebudowa ul. Kosmonautów w ciągu drogi Krajowej nr 94 we Wrocławiu w zakresie budowy skrzyżowania z Trasą Targową wraz z budową i przebudową niezbędnej infrastruktury na potrzeby skomunikowania układu drogowego z osiedlem Nowe Żerniki (WUWA 2)”

rozstrzygnięty
24 lutego 2014

ZP/3/PN/2014
Przetarg nieograniczony na:
„03511 - Budowa łącznika ulicy Gorlickiej do ronda w ul. Krzywoustego do skrzyżowania ulic Gorlickiej z ul. Mulicką we Wrocławiu”

rozstrzygnięty
27 stycznia 2014

ZP/2/PN/2014
Przetarg nieograniczony na:
„03540 - Przebudowa ul. Mińskiej od ul. Tyrmanda do ul. Zagony we Wrocławiu”:

rozstrzygnięty
15 stycznia 2014

ZP/1/PN/2014
Przetarg nieograniczony na:
„03830 Część I Zadanie 1 Przebudowa torowiska tramwajowego w ul. Grabiszyńskiej na odcinku od pętli tramwajowej „Grabiszyńska” do km 0+230 Zadanie 2 Budowa dojazdu do Pomnika Wspólnej Pamięci Cześć II Zadanie 3 – Wycinka drzew i krzewów oraz wyłączenie i demontaż trakcji tramwajowej ”

rozstrzygnięty

Przetargi 2013

Data
ogłoszenia
PrzetargStatus
23 grudnia 2013

ZP/65/PN/2013
Przetarg nieograniczony na:
„03780 – Budowa placu postojowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla autobusów MPK Wrocław przy ul. Obornickiej”

rozstrzygnięty
20 grudnia 2013

ZP/64/PN/2013
Przetarg nieograniczony na:
„Przygotowanie infrastruktury sportowej w związku z World Games - renowacja Stadionu Olimpijskiego”

unieważniony
17 grudnia 2013

ZP/61/PN/2013
Przetarg nieograniczony na:
„03810 - Przebudowa ul. Okulickiego od ul. Przedwiośnie do ul. Odolanowskiej ze skrzyżowaniami i pętlą autobusową oraz budową kanalizacji deszczowej i sanitarnej we Wrocławiu)”

rozstrzygnięty
13 grudnia 2013

ZP/63/PN/2013
Przetarg nieograniczony na:
03790: Przebudowa ul. Nowowiejskiej od ul. Prusa do Piastowskiej oraz remont od ul. Wyszyńskiego do ul. Prusa

rozstrzygnięty
13 grudnia 2013

ZP/62/PN/2013
Przetarg nieograniczony na:
03830
Zadanie 1 Przebudowa torowiska tramwajowego w ul. Grabiszyńskiej na odcinku od pętli tramwajowej „Grabiszyńska” do km 0+230
Zadanie 2 Budowa dojazdu do Pomnika Wspólnej Pamięci

unieważniony
29 listopada 2013

ZP/60/Dialog Techniczny/2013
Dialog Techniczny na:
„Dialog Techniczny w sprawie zaprojektowania i wykonania robót dla zadania inwestycyjnego 03780 pn. „Budowa placu postojowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla autobusów MPK Wrocław przy ul. Obornickiej”

rozstrzygnięty
15 listopada 2013

ZP/57/PN/2013
Przetarg nieograniczony na:
„Dostawa komputerów stacjonarnych oraz przenośnych wraz z oprogramowaniem i akcesoriami dla Wrocławskich Inwestycji Sp. z o.o..”

rozstrzygnięty
30 września 2013

ZP/48/PN/2013
Przetarg nieograniczony na:
„03460- Przebudowa ul. Krupniczej wraz z budową przystanków tramwajowych na ul. Kazimierza Wielkiego we Wrocławiu”

rozstrzygnięty
30 września 2013

ZP/47/KONKURS/2013
Konkurs na:
03750 Opracowanie koncepcji architektonicznej Przebudowy basenu kąpielowego przy ul. Wejherowskiej we Wrocławiu wraz z elementami zagospodarowaniem terenu.

rozstrzygnięty
19 września 2013

ZP/46/PN/2013
Przetarg nieograniczony na:
„01320- Budowa północno-wschodniego fragmentu esplanady Stadionu Miejskiego we Wrocławiu w ramach zadania Zagospodarowanie terenu wschodniego pomiędzy obszarem stadionu a rzeką Ślęza wraz z budową kładki”

rozstrzygnięty
11 września 2013

ZP/39/PN/2013
Przetarg nieograniczony na:
„Świadczenie usług telefonii komórkowej wraz z dostawą telefonów komórkowych i akcesoriów oraz świadczenie usług dostępu do Internetu mobilnego wraz z urządzeniami zapewniającymi dostęp dla Wrocławskich Inwestycji Sp. z o.o.”

rozstrzygnięty
29 sierpnia 2013

ZP/44/PN/2013
Przetarg nieograniczony na:
„01320- Budowa północno-wschodniego fragmentu esplanady Stadionu Miejskiego we Wrocławiu w ramach zadania Zagospodarowanie terenu wschodniego pomiędzy obszarem stadionu a rzeką Ślęza wraz z budową kładki ”

rozstrzygnięty
22 sierpnia 2013

ZP/41/PN/2013
Przetarg nieograniczony na:
„Budowa ul. Racławickiej we Wrocławiu – etap I (kanał deszczowy) i etap II (deweloperski)”

rozstrzygnięty
28 czerwca 2013

ZP/30/PN/2013
Przetarg nieograniczony na:
„03700- Przebudowa ul. Zamkowej wraz z budową wjazdu do parkingu Narodowego Forum Muzyki"

rozstrzygnięty
20 czerwca 2013

ZP/29/PN/2013
Przetarg nieograniczony na:
„Ekspertyza przesiąków płyt fundamentowych i ścian szczelinowych ze wskazaniem niezbędnych prac naprawczych celem skutecznego uszczelnienia w ramach budowy Narodowego Forum Muzyki wraz z parkingiem podziemnym we Wrocławiu”

rozstrzygnięty
07 czerwca 2013

ZP/27/PN/2013
Przetarg nieograniczony na:
„Ekspertyza przesiąków płyt fundamentowych i ścian szczelinowych ze wskazaniem niezbędnych prac naprawczych celem skutecznego uszczelnienia w ramach budowy Narodowego Forum Muzyki wraz z parkingiem podziemnym we Wrocławiu”

unieważniony
29 maja 2013

ZP/25/PN/2013
Przetarg nieograniczony na:
03770 – Poprawa nawierzchni ul. Wyszyńskiego na odcinku od ul. Sienkiewicza do ul. Nowowiejskiej we Wrocławiu

rozstrzygnięty
27 maja 2013

ZP/24/PN/2013
Przetarg nieograniczony na:
„Wykonanie opracowania zawierającego oszacowanie wartości likwidowanego oświetlenia drogowego we Wrocławiu będącego na majątku Tauron Dystrybucja S.A.”

rozstrzygnięty
10 maja 2013

ZP/21/PN/2013
Przetarg nieograniczony na:
„Ekspertyza przesiąków płyt fundamentowych i ścian szczelinowych ze wskazaniem niezbędnych prac naprawczych celem skutecznego uszczelnienia w ramach budowy Narodowego Forum Muzyki wraz z parkingiem podziemnym we Wrocławiu”

unieważniony
29 kwietnia 2013

ZP/20/PO/2013
Przetarg ograniczony na:
03600- Rozbudowa ul. M. Skłodowskiej - Curie od ul. Cypriana Kamila Norwida do Mostu Zwierzynieckiego we Wrocławiu

rozstrzygnięty
29 kwietnia 2013

ZP/14/PN/2013
Przetarg nieograniczony na:
Świadczenie kompleksowej obsługi prawnej na rzecz Wrocławskich Inwestycji Sp. z o.o

rozstrzygnięty
24 kwietnia 2013

ZP/18/PN/2013
Przetarg nieograniczony na:
Część I – Opracowanie koncepcji programowo – przestrzennej obejmującej układ drogowy oraz sieci uzbrojenia podziemnego i naziemnego dla obsługi komunikacyjnej osiedla „Nowe Żerniki” w ramach zadania 03730 pn. „Budowa infrastruktury technicznej, dróg oraz miejskich obiektów użyteczności publicznej na osiedlu „Nowe Żerniki”
Część II – Zmiana decyzji nr 4/10 z dnia 05.03.2012 roku o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą „Przebudowa ul. Kosmonautów w ciągu drogi Krajowej nr 94 we Wrocławiu, od zachodniego przyczółka wiaduktu nad linią kolejową 273 relacji Wrocław Szczecin do skrzyżowania z Aleją Stabłowicką (rejon ul. Jeżowskiej) na odcinku ok. 2610m”

rozstrzygnięty
11 kwietnia 2013

ZP/17/PN/2013
Przetarg nieograniczony na:
Wynajem 3 urządzeń wielofunkcyjnych (drukarka/ksero/skaner/fax) przez spółkę Wrocławskie Inwestycje Sp. z o.o.

rozstrzygnięty
09 kwietnia 2013

ZP/15/PO/2013
Przetarg ograniczony na:
03700- Przebudowa ul Zamkowej od ul. Kazimierza Wielkiego do ul. Modrzejewskiej we Wrocławiu

unieważniony
05 kwietnia 2013

ZP/7/PN/2013
Przetarg nieograniczony na:
„Wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie jezdni oraz torowiska tramwajowego w ulicy Przyjaźni, wraz w opracowaniem projektów wykonawczych oraz pozyskaniem niezbędnych uzgodnień: dla zadania 03380:
Część I - Remont ul. Przyjaźni
Część II - Remont pętli tramwajowej przy ul. Przyjaźni”

rozstrzygnięty
22 marca 2013

ZP/11/PN/2013
Przetarg nieograniczony na:
„Świadczenie usług telefonii stacjonarnej oraz symetrycznego, szerokopasmowego dostępu do Internetu.”

rozstrzygnięty
20 marca 2013

ZP/13/PN/2013
Przetarg nieograniczony na:
„Wykonanie analizy porealizacyjnej w zakresie oceny skuteczności zastosowanych rozwiązań minimalizujących i kompensujących wpływ inwestycji 82070 – Budowa Północnej Obwodnicy Śródmiejskiej we Wrocławiu – etap I w stosunku do populacji płazów”

rozstrzygnięty
08 marca 2013

ZP/9/PN/2013
Przetarg nieograniczony na:
„Wykonanie analizy porealizacyjnej w zakresie oceny skuteczności zastosowanych rozwiązań minimalizujących i kompensujących wpływ inwestycji 82070 – Budowa Północnej Obwodnicy Śródmiejskiej we Wrocławiu – etap I w stosunku do populacji płazów”

unieważniony
06 marca 2013

ZP/8/PN/2013
Przetarg nieograniczony na:
„Poprawa nawierzchni w ul. Kochanowskiego kierunek wyjazd z miasta od ul. Różyckiego do m. Jagiellońskich"

rozstrzygnięty
12 lutego 2013

ZP/5/PN/2013
Przetarg nieograniczony na:
„Wykonanie analizy porealizacyjnej oddziaływania na środowisko w zakresie hałasu komunikacyjnego na zabudowę, inwestycji Część I - 82120 - Budowa połączenia Obwodnicy Śródmiejskiej z Portem Lotniczym - etap I, Część II - 82063 - Budowa połączenia tramwajowego skrzyżowania ulic Legnicka - Na Ostatnim Groszu za Stadionem EURO przez osiedle Kozanów”

rozstrzygnięty
08 lutego 2013

ZP/6/PN/2013
Przetarg nieograniczony na:
Dokończenie budowy Narodowego Forum Muzyki i Parkingu Podziemnego

rozstrzygnięty
06 lutego 2013

ZP/2/PN/2013
Przetarg nieograniczony na:
Świadczenie kompleksowej obsługi prawnej na rzecz Wrocławskich Inwestycji Sp. z o.o

rozstrzygnięty
10 stycznia 2013

ZP/1/PN/2013
Przetarg nieograniczony na:
Kontynuacja pełnienia nadzoru autorskiego na zadaniu pn.: „Rozbudowa ul. B. Krzywoustego na odcinku od al. Jana III Sobieskiego do ul. Kiełczowskiej wraz z zagospodarowaniem rynku Psiego Pola we Wrocławiu

rozstrzygnięty

Przetargi 2012

Data
ogłoszenia
PrzetargStatus
20 grudnia 2012

ZP/53/PO/2012
Przetarg ograniczony na:
„02100 – Budowa dojazdu do Nowego Szpitala Wojewódzkiego w ciągu Alei Stabłowickiej”

rozstrzygnięty
15 listopada 2012

ZP/46/PN/2012
Przetarg nieograniczony na:
Modernizacja pamięci masowej serwerowni Wrocławskich Inwestycji Sp. z o.o. wraz z wirtualizacją posiadanych zasobów systemowych

rozstrzygnięty
06 listopada 2012

ZP/45/PN/2012
Przetarg nieograniczony na:
02090 Roboty budowlane polegające na rozbiórce kubaturowych obiektów budowlanych położonych w poniższych lokalizacjach:
- budynek mieszkalny wielorodzinny (obiekt nr 8), działka nr 18, arkusz mapy AM 40, obręb Południe, ul. Wilcza 17.
- warsztat samochodowy (obiekt nr 29) z częścią magazynową (obiekt nr 30) oraz obiekty gospodarcze (obiekt nr 31 i 32), działka nr 27/2, arkusz mapy AM 6, obręb Dąbie, ul. Bolesława Biegasa 4.
- budynek mieszkalny wielorodzinny (obiekt nr 15), działka nr 3/2, arkusz mapy AM 7, obręb Dąbie, ul. Jana Jerzego Urbańskiego 6,

rozstrzygnięty
31 padziernika 2012

ZP/43/PN/2012
Przetarg nieograniczony na:
Świadczenie kompleksowej obsługi prawnej na rzecz Wrocławskich Inwestycji Sp. z o.o

unieważniony
19 padziernika 2012

ZP/44/PN/2012
Przetarg nieograniczony na:
Modernizacja pamięci masowej serwerowni Wrocławskich Inwestycji Sp. z o.o. wraz z wirtualizacją posiadanych zasobów systemowych

unieważniony
17 września 2012

ZP/40/NBO/2012
Negocjacje bez ogłoszenia na:
Świadczenie usługi polegającej na udzieleniu bankowej gwarancji zapłaty dla Wykonawcy robót budowlanych pn. „Budowa Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu

rozstrzygnięty
29 sierpnia 2012

ZP/37/PN/2012
Przetarg nieograniczony na:
Zadanie 03690 - Przebudowa ulicy Purkyniego na odcinku od ulicy Wyszyńskiego do ulicy Kraińskiego.

rozstrzygnięty
31 lipca 2012

ZP/32/PN/2012
Przetarg nieograniczony na:
„03550 Rozbudowa odcinka jezdni pl. Orląt Lwowskich od ul. Nabycińskiej do ul. Podwale we Wrocławiu” w tym:

Zadanie 1 - Rozbudowa odcinka jezdni pl. Orląt Lwowskich wraz z korektą sygnalizacji na pl. Orląt Lwowskich;
Zadanie 2 - Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Piłsudskiego i ul. Lelewela;
Zadanie 3 - Budowa sygnalizacji świetlnej na pl. Kościuszki

rozstrzygnięty
20 lipca 2012

ZP/29/PN/2012
Przetarg nieograniczony na:
Wykonanie analizy porealizacyjnej oddziaływania na środowisko, inwestycji polegającej na Budowie torowiska tramwajowego wzdłuż ul. Świeradowskiej (na odcinku krańcówki tramwajowej w rejonie ul. Działkowej do ul. Krynickiej) w ramach zadania: 03160

rozstrzygnięty
27 czerwca 2012

ZP/27/PN/2012
Przetarg nieograniczony na:
03610 „Przebudowa układu drogowego oraz infrastruktury podziemnej i naziemnej w rejonie wiaduktu kolejowego przy ul. Starogroblowej we Wrocławiu.”

rozstrzygnięty
25 czerwca 2012

ZP/25/PN/2012
Przetarg nieograniczony na:
Wykonanie inwentaryzacji i wyceny w formie 4 odrębnych operatów szacunkowych zawierających oszacowanie wartości nieruchomości w związku z realizacją zadania inwestycyjnego nr 02100 – „Budowa połączenia Portu Lotniczego ze Stadionem Piłkarskim w ciągu drogi krajowej nr 94 we Wrocławiu”

rozstrzygnięty
18 maja 2012

ZP/22/PN/2012
Przetarg nieograniczony na:
Wykonanie analizy porealizacyjnej dla zadania 01011 – Przebudowa ul. Królewieckiej wraz z zagospodarowaniem terenu po północnej stronie Stadionu Piłkarskiego EURO 2012

rozstrzygnięty
15 maja 2012

ZP/18/PN/2012
Przetarg nieograniczony na:
Nadzór geodezyjny dla zadań:
02100 - „Budowa połączenia Portu Lotniczego ze Stadionem Piłkarskim w ciągu drogi krajowej nr 94 we Wrocławiu
02130 - „Budowa Osi Inkubacji na odcinku od ul. Granicznej do ul. Rakietowej we Wrocławiu”
03510 - „Rozbudowa ul. B. Krzywoustego na odc. od al. Jana III Sobieskiego do ul. Kiełczowskiej wraz z zagospodarowaniem rynku Psiego Pola we Wrocławiu”
03520 - „Budowa wału przeciwpowodziowego dla osiedla Kozanów we Wrocławiu”
03610 - „Wiadukt Starogroblowa”

rozstrzygnięty
11 maja 2012

ZP/17/PN/2012
Przetarg nieograniczony na:
03460 – „Remont ul. Podwale od skrzyżowania z ul. Świdnicką do skrzyżowania z pl. Orląt Lwowskich we Wrocławiu”

rozstrzygnięty
11 maja 2012

ZP/16/PN/2012
Przetarg nieograniczony na:
03610 „Przebudowa układu drogowego oraz infrastruktury podziemnej i naziemnej w rejonie wiaduktu kolejowego przy ul. Starogroblowej we Wrocławiu.”

unieważniony
30 kwietnia 2012

ZP/13/PN/2012
Przetarg nieograniczony na:
Przebudowę ulicy Zwycięskiej i ul. Kutrzeby stanowiących połączenie dróg krajowych nr 5 i nr 8 z gminą Kobierzyce w tym:
03340 Przebudowa ul. Zwycięskiej od ul. Agrestowej do ul. Karkonoskiej
03370 Przebudowa al. Karkonoskiej -etap I
03580 Przebudowa ul. Kutrzeby od ul. Strachowskiego do przepustu na rowie S-31

rozstrzygnięty
11 kwietnia 2012

ZP/11/PN/2012
Przetarg nieograniczony na:
„Obsługę laboratoryjną robót budowlanych na obiektach drogowych, mostowych i torowiskach dla potrzeb realizacji zadań inwestycyjnych:
03510 - Rozbudowa ul. Bolesława Krzywoustego na odcinku od Al. Jana III Sobieskiego do ul. Kiełczowskiej wraz z zagospodarowaniem Rynku Psiego Pola we Wrocławiu
03520 - Budowa wału przeciwpowodziowego dla osiedla Kozanów we Wrocławiu
02130 - Budowa Osi Inkubacji na odcinku od ul.Granicznej do ul. Żwirki i Wigury”

rozstrzygnięty
03 kwietnia 2012

ZP/12/PN/2012
Przetarg nieograniczony na:
„Tyczenie osi i zagospodarowanie terenu ogródków działkowych znajdujących się na trasie Północnej Obwodnicy Śródmiejskiej we Wrocławiu – etap II (odcinek od ul. Poświęckiej do ul. Kamieńskiego) zadanie nr 02080”

rozstrzygnięty
01 marca 2012

ZP/7/PN/2012
Przetarg nieograniczony na:
„Wykonanie zabezpieczenia wykopu pod planowane centrum handlowe Maślice we Wrocławiu (projekt nr 03590)”

rozstrzygnięty
29 lutego 2012

ZP/4/PN/2012
Przetarg nieograniczony na:
„Wykonanie analizy porealizacyjnej dla zadania 02120 - Budowa połączenia Obwodnicy Śródmiejskiej z Portem Lotniczym we Wrocławiu - etap I”

rozstrzygnięty
24 lutego 2012

ZP/5/PN/2012
Przetarg nieograniczony na:
03620 – Remont ul. Kamieńskiego we Wrocławiu na odcinku od ul. Starościńskiej do granicy miasta

rozstrzygnięty
23 lutego 2012

ZP/6/PN/2012
Przetarg nieograniczony na:
„Poprawa nawierzchni ulic w zakresie:
Część I – Poprawa nawierzchni w ul. Kochanowskiego - pas ruchu w stronę miasta na odcinków od Mostów Jagiellońskich do ul. Wojciecha z Brudzewa (zadanie 03640)
Część II – Poprawa nawierzchni ul. Pilczyckiej - wybrane odcinki (zadanie 03650)”

rozstrzygnięty


Przetargi 2011

Data
ogłoszenia
PrzetargStatus
30 grudnia 2011

ZP/91/PN/2011
Przetarg nieograniczony na:
Wykonanie inwentaryzacji i wyceny w formie operatu szacunkowego zawierającego oszacowanie wartości nieruchomości w związku z realizacją zadania inwestycyjnego nr 02100 – „Budowa połączenia Portu Lotniczego ze Stadionem Piłkarskim w ciągu drogi krajowej nr 94 we Wrocławiu”

unieważniony
14 grudnia 2011

ZP/40/PN/2011
Przetarg nieograniczony na:
„Wykonanie badań archeologicznych metodą wykopaliskową i sprawowanie stałego nadzoru archeologicznego w ramach zadań:

02130 - Budowa Osi Inkubacji od na odcinku od ul. Granicznej do ul. Żwirki Wigury we Wrocławiu
03460 - Przebudowa układu ulic Podwale - Krupnicza - Sądowa wraz z torowiskiem tramwajowym we Wrocławiu
03490 - Przebudowa ulic Dubois i Drobnera we Wrocławiu
03510 - Rozbudowa ul. Bolesława Krzywoustego na odcinku od Al. Jana III Sobieskiego do ul. Kiełczowskiej wraz z zagospodarowaniem Rynku Psiego Pola we Wrocławiu
03520 - Budowa wału przeciwpowodziowego dla osiedla Kozanów we Wrocławiu”

rozstrzygnięty
07 grudnia 2011

ZP/87/PN/2011
Przetarg nieograniczony na:
„Opracowanie projektów podziału nieruchomości dla zadania nr 02130 - Budowa Osi Inkubacji na odcinku od ul. Granicznej do Rakietowej”

rozstrzygnięty
01 grudnia 2011

ZP/84/PN/2011
Przetarg nieograniczony na:
„Opracowanie pełnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych i sprawowanie nadzoru autorskiego dla zadania 03540 pn. „Przebudowa ul. Mińskiej od ul. Tyrmanda do ul. Zagony we Wrocławiu”

rozstrzygnięty
24 listopada 2011

ZP/77/PN/2011
Przetarg nieograniczony na:
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Dojazd do Nowego Szpitala Wojewódzkiego w ciągu Alei Stabłowickiej, w ramach zadania 02100 – „Budowa połączenia Portu Lotniczego ze Stadionem Piłkarskim w ciągu drogi krajowej nr 94 we Wrocławiu”

rozstrzygnięty
27 października 2011

ZP/76/PN/2011
Przetarg nieograniczony na:
Wykonanie analizy porealizacyjnej dla zadania pn. „82070 - Budowa Północnej Obwodnicy Śródmiejskiej we Wrocławiu - etap I

rozstrzygnięty
26 września 2011

ZP/58/PN/2011
Przetarg nieograniczony na:
03520 Budowa wału przeciwpowodziowego dla osiedla Kozanów we Wrocławiu. Przebudowa kolektora Odra – odcinek od komory K69 do komory K60

rozstrzygnięty
23 września 2011

ZP/57/PN/2011
Przetarg nieograniczony na:
Wykonanie badań dotyczących wpływu oddziaływań dynamicznych pochodzących od drogi kołowej na otoczenie w rejonie zabudowy mieszkaniowej dla zadania pn. Budowa Mostu Wschodniego we Wrocławiu (02090)

rozstrzygnięty
08 września 2011

ZP/54/PN/2011
Przetarg nieograniczony na:
Świadczenie usług telefonii komórkowej wraz z dostawą telefonów komórkowych i akcesoriów oraz świadczenie usług internetu mobilnego dla Wrocławskich Inwestycji Sp. z o.o.

rozstrzygnięty
05 września 2011

ZP/44/PN/2011
Przetarg nieograniczony na:
Nadzór geodezyjny dla zadań:
01030 - Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego w rejonie stadionu EURO 2012
02063 - Budowa połączenia tramwajowego skrzyżowania ulic Legnicka na Ostatnim Groszu ze Stadionem EURO przez osiedle Kozanów
03330 - Budowa parkingu podziemnego pod placem Nowy Targ we Wrocławiu
03242 - Budowa Łącznika Żmigrodzkiego
03440 - Przebudowa torowiska w ul. Pułaskiego wraz z remontem jezdni i chodników we Wrocławiu”
03500 - Przebudowa ul. Awicenny na odcinku od ul. Wiejskiej do torów kolejowych

rozstrzygnięty
02 września 2011

ZP/52/PN/2011
Przetarg nieograniczony na:
Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych oraz sprawowaniem nadzoru autorskiego w ramach zadania nr 03550 pn. „Poszerzenie ul. Braniborskiej od ul. Nabycińskiej do ul. Robotnicze we Wrocławiu”

rozstrzygnięty
30 sierpnia 2011

ZP/50/PN/2011
Przetarg nieograniczony na:
Wykonanie inwentaryzacji składników majątkowych i dokonanie wyceny majątku na ogrodach działkowych w związku z realizacją zadania nr 03520 pn. „Budowa wału przeciwpowodziowego dla osiedla Kozanów we Wrocławiu"

rozstrzygnięty
25 sierpnia 2011

ZP/46/PN/2011
Przetarg nieograniczony na:
Świadczenie usług telefonii komórkowej wraz z dostawą telefonów komórkowych i akcesoriów oraz świadczenie usług internetu mobilnego dla Wrocławskich Inwestycji Sp. z o.o.

unieważniony
24 sierpnia 2011

ZP/43/PN/2011
Przetarg nieograniczony na:
03510-Rozbudowa ul. Bolesława Krzywoustego na odcinku od Al. Jana III Sobieskiego do ul. Kiełczowskiej wraz z zagospodarowaniem Rynku Psiego Pola we Wrocławiu

rozstrzygnięty
19 sierpnia 2011

ZP/35/PN/2011
Przetarg nieograniczony na:
Opracowanie Koncepcji Programowo - Przestrzennej dla zadania: 03450 - Przebudowa ul. Wyszyńskiego we Wrocławiu

rozstrzygnięty
30 czerwca 2011

ZP/37/PO/2011
Przetarg ograniczony na:
Przebudowa torowiska w ul. Pułaskiego wraz z remontem jezdni i chodników na odcinku od ul. Traugutta do ul. Kościuszki

rozstrzygnięty
29 czerwca 2011


Przetarg nieograniczony na:
Sprzedaż drewna

rozstrzygnięty
17 czerwca 2011

ZP/36/PN/2011
Przetarg nieograniczony na:
Obsługa laboratoryjna robót budowlanych na obiektach drogowych, mostowych i torowiskach dla potrzeb realizacji zadań inwestycyjnych

rozstrzygnięty
06 czerwca 2011

ZP/33/PN/2011
Przetarg nieograniczony na:
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Przebudowa układu ulic Podwale - Krupnicza - Sądowa wraz z torowiskiem tramwajowym we Wrocławiu" (nr zadania 03460)

rozstrzygnięty
03 czerwca 2011

ZP/29/PN/2011
Przetarg nieograniczony na:
Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnych oraz sprawowaniem nadzoru autorskiego przy realizacji robót budowlanych dla zadania: Przebudowa ul. Miłoszyckiej we Wrocławiu (zadanie nr 03470)

rozstrzygnięty
23 maja 2011

ZP/32/PN/2011
Przetarg nieograniczony na:
Nowe zagospodarowanie Placu Społecznego we Wrocławiu – opracowanie koncepcji przebiegu docelowego układu drogowego

rozstrzygnięty
11 maja 2011


Przetarg nieograniczony na:
Sprzedaż drewna

unieważniony
11 maja 2011

ZP/28/PN/2011
Przetarg nieograniczony na:
Opracowanie Koncepcji Programowo Przestrzennej oraz dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Przebudowa skrzyżowania ul. Dubois z ul. Drobnera"

rozstrzygnięty
5 maja 2011

ZP/27/PN/2011
Przetarg nieograniczony na:
Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie ekranów akustycznych wzdłuż ul. Wyścigowej we Wrocławiu - zadanie 03190

rozstrzygnięty
19 kwietnia 2011

ZP/23/PN/2011
Przetarg nieograniczony na:
Wykonanie ekspertyzy stanu technicznego schronu zlokalizowanego pod pl. Nowy Targ we Wrocławiu

rozstrzygnięty
31 marca 2011

ZP/17/PN/2011
Przetarg nieograniczony na:
Przeprowadzenie badań populacji nietoperzy na Wielkiej Wyspie w związku z planowanym zadaniem inwestycyjnym nr 02090 "Budowa Mostu Wschodniego we Wrocławiu"

rozstrzygnięty
30 marca 2011

ZP/16/PN/2011
Przetarg nieograniczony na:
Wykonanie ekspertyzy stanu technicznego schronu zlokalizowanego pod pl. Nowy Targ we Wrocławiu

unieważniony
25 marca 2011

ZP/15/PN/2011
Przetarg nieograniczony na:
Świadczenie usług telefonii stacjonarnej oraz symetrycznego, szerokopasmowego dostępu do Internetu

rozstrzygnięty
10 marca 2011

ZP/13/PN/2011
Przetarg nieograniczony na:
02068 Zintegrowany System Transportu Szynowego w Aglomeracji i we Wrocławiu - etap I - Zad. 7.5 Wyposażenie przystanków tramwajowych na nowych odcinkach Tramwaju Plus

rozstrzygnięty
1 marca 2011

ZP/10/PN/2011
Przetarg nieograniczony na:
Wykonanie inwentaryzacji i wyceny składników majątkowych na ogrodach działkowych R.O.D. "Pod Morwami" oraz wykonanie wyceny wartości utraconych zasiewów na części nieruchomości, które ulegną likwidacji w związku z realizacją zadania 03242 - "Budowa Łącznika Żmigrodzkiego".

rozstrzygnięty
23 lutego 2011

ZP/9/PN/2011
Przetarg nieograniczony na:
Świadczenie usług telefonii stacjonarnej oraz symetrycznego, szerokopasmowego dostępu do Internetu

unieważniony
22 lutego 2011

ZP/8/PN/2011
Przetarg nieograniczony na:
03500 Przebudowa ul. Awicenny na odcinku od ul. Wiejskiej do torów kolejowych we Wrocławiu

rozstrzygnięty
21 lutego 2011

ZP/4/PN/2011
Przetarg nieograniczony na:
03480 Remont estakady wschodniej na Pl. Społecznym we Wrocławiu

rozstrzygnięty
18 lutego 2011

ZP/7/PN/2011
Przetarg nieograniczony na:
Część 1:
Wykonanie opracowania zawierającego oszacowanie wartości likwidowanego oświetlenia drogowego oraz oświetlenia zamiennego przeznaczonego na ekwiwalent;
Część 2:
Wykonanie inwentaryzacji i wyceny składników majątkowych na ogrodach działkowych R.O.D. „Pod Morwami” oraz wykonanie wyceny wartości utraconych zasiewów na części nieruchomości, które ulegną likwidacji.

rozstrzygnięty
11 lutego 2011

ZP/5/PN/2011
Przetarg nieograniczony na:
Monitoring przyrodniczy obszaru chronionego Natura 2000 "Łęgi nad Bystrzycą" pod kątem występowania dróg migracyjnych zwierząt (nietoperzy, ptaków, wydr i bobrów), w związku z realizacją inwestycji "Budowa połączenia Portu Lotniczego ze Stadionem Piłkarskim w ciągu drogi krajowej nr 94 we Wrocławiu".

rozstrzygnięty
08 lutego 2011

ZP/6/PN/2011
Przetarg nieograniczony na:
Sporządzanie operatów szacunkowych będących podstawą do ustalenia wartości ustanowienia służebność przesyłu dla nieruchomości, na których znajduje się skablowana linia wysokiego napięcia 110 kV. 01320 - Zagospodarowanie terenu wschodniego pomiędzy obszarem stadionu a rzeką Ślęzą wraz z budową kładki.

rozstrzygnięty
14 stycznia 2011

ZP/2/PN/2011
Przetarg nieograniczony na:
02067 Zintegrowany System Transportu Szynowego w Aglomeracji i we Wrocławiu - etap I - w zakresie przebudowy torowiska tramwajowego w ul. Legnickiej na odcinku od pl. Jana Pawła II do ul. Na Ostatnim Groszu we Wrocławiu, w tym:
Zadanie nr 1 - przebudowa torowiska tramwajowego na odcinku od pl. Strzegomskiego do ul. Zachodniej.
Zadanie nr 2 - przebudowa peronów przystankowych oraz ich integracja z przystankami autobusowymi na zachodnim wlocie pl. Jana Pawła II (od strony Sokolniczej).

rozstrzygnięty
06 stycznia 2011

ZP/57/PN/2010
Przetarg nieograniczony na:
02068 Zintegrowany System Transportu Szynowego w Aglomeracji i we Wrocławiu - etap I - Zad. 7.5 Wyposażenie przystanków tramwajowych na nowych odcinkach Tramwaju Plus

unieważniony
05 stycznia 2011

ZP/56/PN/2010
Przetarg nieograniczony na:
Budowa Łącznika Żmigrodzkiego we Wrocławiu (zadanie nr 03242)

rozstrzygnięty


Przetargi 2010

Data
ogłoszenia
PrzetargStatus
30 grudnia 2010

ZP/55/PN/2010
Przetarg nieograniczony na:
020622 (120622) Zintegrowany System Transportu Szynowego w Aglomeracji i we Wrocławiu – etap I – Zad. 3.3. Budowa nowych stacji zasilania na potrzeby Trasy Średnicowej Wschód - Południowy Zachód - stacja prostownikowa - Fiołkowa.

rozstrzygnięty
21 grudnia 2010

ZP/54/PN/2010
Przetarg nieograniczony na:
Wykonanie inwentaryzacji i wyceny składników majątkowych na części działki nr 56AM – 4, 5/27 AM – 5 obręb Pilczyce w ramach zadania 01320 "Opracowanie dokumentacji projektowej i skablowanie dwutorowej linii napowietrznej 110 kV S-149/S-151 relacji: R-112 Pilczyce – R – 114 Leśnica – R – 144 Długa na odcinku od słupa nr 24c przy ul. Królewieckiej od słupa 24a"

rozstrzygnięty
02 grudnia 2010

ZP/51/PN/2010
Przetarg nieograniczony na:
01320 - Zagospodarowanie terenu wschodniego pomiędzy obszarem stadionu a rzeką Ślęzą wraz z budową kładki.

rozstrzygnięty
19 października 2010

ZP/48/PN/2010
Przetarg nieograniczony na:
02063 - Budowa połączenia tramwajowego skrzyżowania ulic: Legnicka – Na Ostatnim Groszu ze Stadionem EURO przez Osiedle Kozanów w ramach Projektu „Zintegrowany System Transportu Szynowego w Aglomeracji i we Wrocławiu- etap I” w zakresie rozbiórki obiektów kolidujących z planowaną do wybudowania trasą tramwajową na całej jej długości.

rozstrzygnięty
12 października 2010

ZP/44/PN/2010
Przetarg nieograniczony na:
Zintegrowany System Transportu Szynowego w Aglomeracji i we Wrocławiu – etap I w zakresie: Zad 1.4. Budowa połączenia tramwajowego skrzyżowania ulic Legnicka-Na Ostatnim Groszu za Stadionem EURO przez osiedle Kozanów w zakresie:
I. 02063 (12063) Budowa połączenia tramwajowego skrzyżowania ulic Legnicka – Na Ostatnim Groszu ze Stadionem Euro przez osiedle Kozanów – Obszar I i IVa,
II. 02063 (12063) Budowa połączenia tramwajowego skrzyżowania ulic Legnicka – Na Ostatnim Groszu ze Stadionem Euro przez osiedle Kozanów – Obszar II,
III. 02063 (12063) Budowa połączenia tramwajowego skrzyżowania ulic Legnicka – Na Ostatnim Groszu ze Stadionem Euro przez osiedle Kozanów – Obszar III,
IV. 02063 (12063) Budowa połączenia tramwajowego skrzyżowania ulic Legnicka – Na Ostatnim Groszu ze Stadionem Euro przez osiedle Kozanów – Obszar IVb,
V. 02063 Budowa połączenia tramwajowego skrzyżowania ulic Legnicka – Na Ostatnim Groszu ze Stadionem Euro przez osiedle Kozanów – Budowa (montaż) trakcji tramwajowej dla obszarów I, II, III, IVa, IVb,
VI. 02063 Budowa połączenia tramwajowego skrzyżowania ulic Legnicka – Na Ostatnim Groszu ze Stadionem Euro przez osiedle Kozanów – Budowa (wyniesienie) docelowej organizacji ruchu dla obszarów I, II, III, IVa, IVb.

rozstrzygnięty
07 października 2010

ZP/46/PN/2010
Przetarg nieograniczony na:
WYCINKĘ DRZEW I KRZEWÓW KOLIDUJĄCYCH Z PROJEKTOWANĄ LINIĄ TRAMWAJOWĄ NA CAŁEJ JEJ DŁUGOŚCI W RAMACH ZADANIA:
Zintegrowany System Transportu Szynowego w Aglomeracji i we Wrocławiu – etap I.
02063 Zad. 1.4 Budowa połączenia tramwajowego skrzyżowania ulic Legnicka – Na Ostatnim Groszu ze Stadionem Euro przez osiedle Kozanów.
Zad. 1.5.2. Stacja zasilania „Milenijna”.
Zad. 1.5.3. Stacja zasilania „Dworska”.

rozstrzygnięty
28 września 2010

ZP/40/PN/2010
Przetarg nieograniczony na:
WYCINKĘ DRZEW I KRZEWÓW KOLIDUJĄCYCH Z PROJEKTOWANĄ LINIĄ TRAMWAJOWĄ NA CAŁEJ JEJ DŁUGOŚCI W RAMACH ZADANIA:
Zintegrowany System Transportu Szynowego w Aglomeracji i we Wrocławiu – etap I.
02063 Zad. 1.4 Budowa połączenia tramwajowego skrzyżowania ulic Legnicka – Na Ostatnim Groszu ze Stadionem Euro przez osiedle Kozanów.
Zad. 1.5.2. Stacja zasilania „Milenijna”.
Zad. 1.5.3. Stacja zasilania „Dworska”.

unieważniony
28 września 2010

ZP/39/PN/2010
Przetarg nieograniczony na:
02063 - Budowa połączenia tramwajowego skrzyżowania ulic: Legnicka – Na Ostatnim Groszu ze Stadionem EURO przez Osiedle Kozanów w ramach Projektu „Zintegrowany System Transportu Szynowego w Aglomeracji i we Wrocławiu- etap I” w zakresie:
1. Budowa mostu tramwajowego nad rzeką Ślęzą wraz z przepustem pieszo rowerowym w śladzie ul. Nadrzecznej.
2. Przebudowa technologiczna sieci ciepłowniczej.
3. Rozbiórka obiektów kolidujących z planowaną do wybudowania trasą tramwajową na całej jej długości.

rozstrzygnięty
24 września 2010

ZP/37/PN/2010
Przetarg nieograniczony na:
02063 (12063)
1. Zintegrowany System Transportu Szynowego w Aglomeracji i we Wrocławiu – etap I – Zad. 1.5.2. Stacja zasilania "Milenijna" wraz z budową systemu zasilania.
2. Zintegrowany System Transportu Szynowego w Aglomeracji i we Wrocławiu – etap I – Zad. 1.5.3. Stacja zasilania "Dworska" wraz z budową systemu zasilania.

rozstrzygnięty
22 września 2010

ZP/35/PN/2010
Przetarg nieograniczony na:
Opracowanie dokumentacji projektowej z uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego dla zadania: 03440 Przebudowa torowiska w ul. Pułaskiego wraz z remontem jezdni i chodników.

rozstrzygnięty
15 września 2010

ZP/36/PN/2010
Przetarg nieograniczony na:
02063 Zintegrowany System Transportu Szynowego w Aglomeracji i we Wrocławiu - etap I, Zad. 1.5.3. Stacja zasilania "Dworska" - w zakresie budowy linii średniego napięcia zasilającego stacje prostownikową "Dworska" - etap I - odcinek od GPZ Pilczyce do krańcówki tramwajowej przy ul. Pilczyckiej.

rozstrzygnięty
01 września 2010

ZP/31/PN/2010
Przetarg nieograniczony na:
Wycena składników majątkowych zlokalizowanych na likwidowanej części Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Raj” we Wrocławiu w ramach realizacji zadania nr zadania 02080 - Budowa Północnej Obwodnicy Śródmiejskiej - etap II - od ul. Poświęckiej do ul. Kamieńskiego.

rozstrzygnięty
31 sierpnia 2010

ZP/34/PN/2010
Przetarg nieograniczony na:
Wykonanie inwentaryzacji składników majątkowych i dokonanie wyceny majątku na ogrodach działkowych R.O.D. „Tęcza” w związku z realizacją skablowania dwutorowej linii napowietrznej 110kV w ramach zadania 01320 – „Zagospodarowanie terenu wschodniego pomiędzy obszarem Stadionu a rzeką Ślęzą wraz z budową kładki”

rozstrzygnięty
20 sierpnia 2010

ZP/32/PN/2010
Przetarg nieograniczony na:
02063 Zintegrowany System Transportu Szynowego w Aglomeracji i we Wrocławiu - etap I, Zad. 1.5.3. Stacja zasilania "Dworska" - w zakresie budowy linii średniego napięcia zasilającego stacje prostownikową "Dworska" - etap I - odcinek od GPZ Pilczyce do krańcówki tramwajowej przy ul. Pilczyckiej.

unieważniony
10 sierpnia 2010

ZP/30/PN/2010
Przetarg nieograniczony na:
Świadczenie usług laboratoryjnych w zakresie wykonania badań ciągłości pali dla zadania 02050 Przebudowa ul. Lotniczej w ciągu drogi krajowej nr 94 we Wrocławiu – etap II.

rozstrzygnięty
05 lipca 2010

ZP/28/PN/2010
Przetarg nieograniczony na:
NADZÓR GEODEZYJNY DLA ZADANIA: 02140 Przebudowa ul. Kosmonautów w ciągu drogi krajowej nr 94 we Wrocławiu – etap I

rozstrzygnięty
23 czerwca 2010

ZP/26/PN/2010
Przetarg nieograniczony na:
Wykonanie badań archeologicznych metodą wykopaliskową i sprawowanie stałego nadzoru archeologicznego w ramach zadania: 02063 pn: Budowa połączenia tramwajowego skrzyżowania ulic Legnicka-Na Ostatnim Groszu za Stadionem EURO przez osiedle Kozanów wraz z budową dwóch stacji prostownikowych „Milenijna” i „Dworska” wraz z zasilaniem.

rozstrzygnięty
02 czerwca 2010

ZP/20/PN/2010
Przetarg nieograniczony na:
Organizacja ruchu na czas EURO 2012 – prace przygotowawcze, nr projektu: 01430

rozstrzygnięty
12 maja 2010

ZP/17/PN/2010
Nadzór geodezyjny dla zadania:
- 02050 - Przebudowa ul. Lotniczej w ciągu drogi krajowej nr 94 we Wrocławiu - etap II;
- Budowa ul. Drzymały w nowym przebiegu pomiędzy łącznicami węzła z drogą krajową nr 94 do planowanego parkingu przy stadionie w ramach zadania 02050 - Przebudowa ul. Lotniczej w ciągu drogi krajowej nr 94 we Wrocławiu - etap II

rozstrzygnięty
04 maja 2010

ZP/13/PN/2010
Przetarg nieograniczony na:
Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnych oraz sprawowaniem nadzoru autorskiego przy realizacji robót budowlanych dla zadania: Przebudowa ul. Buforowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 395 we Wrocławiu.

rozstrzygnięty
28 kwietnia 2010

ZP/14/PN/2010
Przetarg nieograniczony na:
Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego w rejonie Stadionu EURO 2012 - węzeł Stadion EURO 2012 - Zad. 5.2. w ramach projektu Zintegrowany System Transportu Szynowego w Aglomeracji i we Wrocławiu - etap I

rozstrzygnięty
16 kwietnia 2010

ZP/10/PN/2010
Przetarg nieograniczony na:
Nadzór geodezyjny dla zadania:
- 02050 - Przebudowa ul. Lotniczej w ciągu drogi krajowej nr 94 we Wrocławiu - etap II;
- Budowa ul. Drzymały w nowym przebiegu pomiędzy łącznicami węzła z drogą krajową nr 94 do planowanego parkingu przy stadionie w ramach zadania 02050 - Przebudowa ul. Lotniczej w ciągu drogi krajowej nr 94 we Wrocławiu - etap II

unieważniony
19 marca 2010

ZP/4/PN/2010
Przetarg nieograniczony na:
Część I:
Wykonanie badań archeologicznych metodą wykopaliskową i sprawowanie stałego nadzoru archeologicznego w ramach zadania: 01320 Zagospodarowanie terenu wschodniego pomiędzy obszarem stadionu a rzeką Ślęzą wraz z budową kładki
Część II:
Wykonanie badań archeologicznych metodą wykopaliskową i sprawowanie stałego nadzoru archeologicznego w ramach zadania: 01030 Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego w rejonie Stadionu EURO 2012 - węzeł Stadion EURO 2012 – Zad. 5.2. w ramach projektu Zintegrowany System Transportu Szynowego w Aglomeracji i we Wrocławiu - etap I

rozstrzygnięty


Przetargi 2009

Data
ogłoszenia
PrzetargStatus
31 grudnia 2009

ZP/70/PN/2009
Przetarg nieograniczony na:
Obsługę laboratoryjną robót budowlanych na obiektach drogowych, mostowych i torowiskach dla potrzeb realizacji zadań inwestycyjnych.

rozstrzygnięty
31 grudnia 2009

ZP/69/PN/2009
Przetarg nieograniczony na:
Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnych oraz sprawowaniem nadzoru autorskiego przy realizacji robót budowlanych dla zadania: „Przebudowa ul. Przyjaźni - 03380”

rozstrzygnięty
11 grudnia 2009

ZP/66/PN/2009
Przetarg nieograniczony na:
02070 - Budowa połączenia ul. Lekarskiej ze stacją redukcyjną gazu i torem kolarskim

rozstrzygnięty
24 listopada 2009

ZP/32/PO/2009
Przetarg ograniczony na:
02140 Przebudowa ul. Kosmonautów w ciągu drogi krajowej nr 94 we Wrocławiu

rozstrzygnięty
20 listopada 2009

ZP/58/PN/2009
Przetarg nieograniczony na:
Opracowanie Koncepcji Programowo Przestrzennej budowy łącznika ul. Krzywoustego z ul. Litewską we Wrocławiu "03270 - Łącznik Litewska - Krzywoustego"

rozstrzygnięty
18 listopada 2009

ZP/63/PN/2009
Przetarg nieograniczony na:
Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnych oraz sprawowaniem nadzoru autorskiego przy realizacji robót budowlanych dla zadania: 020622 - Zad.3.3. Budowa nowej stacji zasilania na potrzeby Trasy Średnicowej Wschód-Południowy Zachód - stacja prostownikowa "FIOŁKOWA"

rozstrzygnięty
30 października 2009

ZP/59/PN/2009
Przetarg nieograniczony na:
Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnych oraz sprawowaniem nadzoru autorskiego przy realizacji robót budowlanych dla zadania: 020622 - „Zad.3.3. Budowa nowej stacji zasilania na potrzeby Trasy Średnicowej Wschód - Południowy Zachód - stacja prostownikowa - FIOŁKOWA”

unieważniony
30 września 2009

ZP/51/PN/2009
Przetarg nieograniczony na:
Opracowanie Koncepcji Programowo Przestrzennej w zakresie poszerzenia ulicy Karkonoskiej o dodatkowe pasy ruchu, uwzględniając w swoim zakresie przebudowę istniejących obiektów inżynieryjnych wraz z uzyskaniem dla wybranego wariantu decyzji administracyjnych w zakresie oddziaływania na środowisko dla zadania oznaczonego "03370 - Poszerzenie al. Karkonoskiej".

rozstrzygnięty
29 września 2009

ZP/45/PN/2009
Przetarg nieograniczony na:
Obsługę laboratoryjną robót budowlanych na obiektach drogowych, mostowych i torowiskach dla potrzeb realizacji zadań inwestycyjnych.

unieważniony
22 września 2009

ZP/53/ZOC/2009
Postępowanie o udzielenia zamówienia publicznego na:
Dostawę samochodu osobowego z przeznaczeniem jako samochód służbowy dla Wrocławskich Inwestycji Sp. z o.o.

rozstrzygnięty
16 września 2009

ZP/52/PN/2009
Przetarg nieograniczony na:
Świadczenie usług telefonii komórkowej wraz z dostawą telefonów komórkowych i akcesoriów dla Wrocławskich Inwestycji Sp. z o.o.”

rozstrzygnięty
08 września 2009

ZP/34/PN/2009
Przetarg nieograniczony na:
020612 Zintegrowany System Transportu Szynowego w Aglomeracji i we Wrocławiu – etap I – ”Budowa stacji prostownikowej „Bardzka” zlokalizowanej na nieruchomościach: 6/7 i 6/5 AM5 obręb Gaj (przy ul. Ziębickiej) wraz z budową systemu zasilania stacji prostownikowej SN oraz zasilania trakcji tramwajowej nn we Wrocławiu.

rozstrzygnięty
07 września 2009

ZP/35/PN/2009
Przetarg nieograniczony na:
Obsługę laboratoryjną robót budowlanych na obiektach drogowych, mostowych i torowiskach dla potrzeb realizacji zadań inwestycyjnych.

unieważniony
02 września 2009

ZP/44/PN/2009
Przetarg nieograniczony na:
Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnych oraz sprawowaniem nadzoru autorskiego przy realizacji robót budowlanych dla zadań:
020611 – Zad. 1.2. Budowa torowiska tramwajowego wzdłuż ul. Hubskiej i ul. Suchej na odcinku od ul. Glinianej do ul. Borowskiej.
020613 – Zad. 5.1. Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego w rejonie Dworców PKP – PKS – węzeł „Dworzec Południe”.

unieważniony
31 lipca 2009

ZP/33/PN/2009
Przetarg nieograniczony na:
02063 Zintegrowany System Transportu Szynowego w Aglomeracji i we Wrocławiu – etap I :
Zad. 1.4. Budowa połączenia tramwajowego skrzyżowania ulic Legnicka - Na Ostatnim Groszu ze Stadionem EURO przez osiedle Kozanów
Zad. 1.5.2. Stacja zasilania "Milenijna"
Zad. 1.5.3. Stacja zasilania "Dworska"

rozstrzygnięty
29 lipca 2009

ZP/38/PN/2009
Przetarg nieograniczony na:
01320 – Opracowanie dokumentacji projektowej i skablowanie dwutorowej linii napowietrznej 110kV S-149/S-151 relacji: R-112 Pilczyce- R-114 Leśnica- R-144 Długa na odcinku od R-112 Pilczyce do słupa na 24c przy ul. Królewieckiej w ramach zadania „Zagospodarowanie terenu wschodniego pomiędzy obszarem stadionu a rzeką Ślęzą wraz z budową kładki”

rozstrzygnięty
28 lipca 2009

ZP/37/PN/2009
Przetarg nieograniczony na:
• 02050 -Przebudowa ul. Lotniczej w ciągu drogi krajowej nr 94 we Wrocławiu – etap II
• Budowa ul. Drzymały w nowym przebiegu pomiędzy łącznicami węzła z drogą krajową nr 94 do planowanego parkingu przy stadionie w ramach zadania 02050 – Przebudowa ul. Lotniczej w ciągu drogi krajowej nr 94 we Wrocławiu – etap II

rozstrzygnięty
25 czerwca 2009

ZP/25/PN/2009
Przetarg nieograniczony na:
Obsługę laboratoryjną robót budowlanych na obiektach drogowych, mostowych i torowiskach dla potrzeb realizacji zadań inwestycyjnych.

unieważniony
25 czerwca 2009

ZP/15/PN/2009
Przetarg nieograniczony na:
Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnych dla zadania (02080): "Budowa Północnej Obwodnicy Śródmiejskiej we Wrocławiu – etap II (odcinek od ul. Poświęckiej do ul. Kamieńskiego)".

rozstrzygnięty
16 czerwca 2009

ZP/24/PN/2009
Przetarg nieograniczony na:
Budowa tymczasowej drogi objazdowej wraz z budową przejazdu kolejowego dla realizacji zadania 02050 – przebudowa ul. Lotniczej w ciągu drogi krajowej nr 94 we Wrocławiu – etap II.

rozstrzygnięty
26 maja 2009

ZP/10/PN/2009
Przetarg nieograniczony na:
Obsługę laboratoryjną robót budowlanych na obiektach drogowych, mostowych i torowiskach dla potrzeb realizacji zadań inwestycyjnych.

unieważniony
30 kwietnia 2009

ZP/7/PN/2009
Przetarg nieograniczony na:
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: „Budowa ul. Racławickiej – zadanie 2 – prace przygotowawcze” (zadanie nr 3260).

rozstrzygnięty
27 kwietnia 2009

ZP/2/PN/2009
Przetarg nieograniczony na:
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: 03340 – Przebudowa ulicy Zwycięskiej od ulicy Agrestowej do al. Karkonoskiej we Wrocławiu wraz z uzyskaniem decyzji zezwolenia na realizację inwestycji i pełnieniem nadzoru autorskiego.

rozstrzygnięty
23 kwietnia 2009

ZP/11/PN/2009
Przetarg nieograniczony na:
Wykonanie projektów podziału nieruchomości dla zadania 02140 Przebudowa ulicy Kosmonautów w ciągu drogi krajowej nr 94 we Wrocławiu.

rozstrzygnięty
16 kwietnia 2009

ZP/4/PO/2009
Przetarg ograniczony na:
Opracowanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem zezwolenia na realizację inwestycji drogowej dla zadania nr 02100: „Budowa połączenia Portu Lotniczego ze Stadionem Piłkarskim w ciągu drogi krajowej nr 94 we Wrocławiu”.

rozstrzygnięty
1 kwietnia 2009

ZP/8/PN/2009
Przetarg ograniczony na:
Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania inwestycyjnego „Budowa Łącznika Żmigrodzkiego” we Wrocławiu (zadanie nr 03242).

rozstrzygnięty
14 stycznia 2009

ZP/36/PN/2008
Przetarg nieograniczony na:
"01020 Budowa infrastruktury w otoczeniu Stadionu Piłkarskiego Euro 2012 we Wrocławiu, w skład którego wchodzą:
- 01021 Budowa ul. Drzymały w nowym przebiegu od ul. Królewieckiej do północnej łącznicy węzła z drogą krajową nr 94
- 01011 Przebudowa ul. Królewieckiej wraz z zagospodarowaniem terenu po północnej stronie Stadionu Piłkarskiego Euro 2012
- 01024 Budowa skrzyżowania ul. Królewieckiej z ul. Drzymały
01012 Budowa fragmentu połączenia tramwajowego skrzyżowania ulic: Legnicka - Na Ostatnim Groszu ze Stadionem EURO 2012 przez osiedle Kozanów - odcinek od przecięcia ul. Pilczyckiej do krańcówki przy planowanym stadionie / część zadania 1.4.10"

rozstrzygnięty


Przetargi 2008

Data
ogłoszenia
PrzetargStatus
31 grudnia 2008

ZP/30/PN/2008
Przetarg nieograniczony na:
„Budowa połączenia Obwodnicy Śródmiejskiej z Portem Lotniczym we Wrocławiu – etap I”

rozstrzygnięty
30 grudnia 2008

ZP/34/PO/2008
Przetarg ograniczony na:
opracowanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem zezwolenia na realizację inwestycji drogowej dla zadania: „02100-Budowa połączenia Portu Lotniczego ze Stadionem Piłkarskim w ciągu drogi krajowej nr 94 we Wrocławiu.”

unieważniony
17 grudnia 2008

ZP/33/PN/2008
Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego dla zadania: Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego wraz z nadzorem autorskim dla zadania: Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego w rejonie Stadionu Euro 2012 – węzeł „Stadion EURO 2012”– zadanie nr 01030

rozstrzygnięty
28 listopada 2008

ZP/17/PN/2008
Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Łącznika Żmigrodzkiego”.

unieważniony
22 października 2008

ZP/25/PN/2008
Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego dla zadania: Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnych oraz sprawowanie nadzoru autorskiego przy realizacji robót budowlanych dla zadania: „01320 - Zagospodarowanie terenu wschodniego pomiędzy obszarem stadionu i rzeką Ślęzą wraz z budową kładki”

rozstrzygnięty
17 października 2008

ZP/24/PN/2008
Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego dla zadania:
Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego wraz z nadzorem autorskim dla zadania: Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego w rejonie Stadionu Euro 2012 – węzeł „Stadion EURO 2012”– zadanie nr 01030

unieważniony
08 października 2008

ZP/23/PN/2008
Przetarg nieograniczony na wykonanie:
03400 - Regulacja rzeki Brochówki we Wrocławiu
Zadanie nr 1
03400 - Remont mostu drogowego (M-1) przez rzekę Brochówkę w ciągu ulicy Krakowskiej we Wrocławiu.
Zadanie nr 2
03400 - Przebudowa mostu tramwajowego (M-2) przez rzekę Brochówkę w ciągu ulicy Krakowskiej we Wrocławiu.

rozstrzygnięty
08 września 2008

ZP/21/PN/2008
Przetarg nieograniczony na wykonanie:
03400 - Regulacja rzeki Brochówki we Wrocławiu
Zadanie nr 1
03400 - Remont mostu drogowego (M-1) przez rzekę Brochówkę w ciągu ulicy Krakowskiej we Wrocławiu.
Zadanie nr 2
03400 - Przebudowa mostu tramwajowego (M-2) przez rzekę Brochówkę w ciągu ulicy Krakowskiej we Wrocławiu.

unieważniony
02 września 2008

ZP/15/PN/2008
Przetarg nieograniczony na:
„Przebudowa ul. Wyścigowej w ciągu drogi krajowej nr 8 we Wrocławiu” – zadanie nr 03190

rozstrzygnięty
13 sierpnia 2008

ZP/14/PN/2008
Przetarg nieograniczony na:
02310 Przebudowa ul. Świeradowskiej
02060 Zintegrowany System Transportu Szynowego w Aglomeracji i we Wrocławiu - etap I, 020612 zad. 1.1 Budowa torowiska tramwajowego wzdłuż ul. Świeradowskiej /na odcinku krańcówki tramwajowej w rejonie ul. Działkowej do ul. Krynickiej/ wraz z zasilaniem
03160 Przebudowa ul. Bardzkiej w ciągu drogi wojewódzkiej 395 we Wrocławiu - etap I

rozstrzygnięty
11 sierpnia 2008

ZP/18/PN/2008
Przetarg nieograniczony na:
Opracowanie projektu budowlanego oraz dodatkowych opracowań: „Budowa Północnej Obwodnicy Śródmiejskiej we Wrocławiu - etap II” – zadanie nr 02080

unieważniony
25 lipca 2008

ZP/16/PN/2008
Przetarg nieograniczony na:
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania „Budowa Północnej Obwodnicy Śródmiejskiej we Wrocławiu – etap I.”

rozstrzygnięty
19 maja 2008

ZP/13/PN/2008
Przetarg nieograniczony na:
Przebudowę ul. Grabiszyńskiej (od ul. Pereca do Pl. Srebrnego) – zadanie 02300 oraz Zintegrowany System Transportu Szynowego we Wrocławiu - etap I - Zintegrowany System Transportu Szynowego we Wrocławiu i Aglomeracji Wrocławskiej "Tramwaj Plus" - etap I - zad. 3 Trasa tramwajowa Wielka Wyspa - Oporów w zakresie zad. 3.1 (Grabiszyńska) – zadanie 02062.

rozstrzygnięty
10 kwietnia 2008

ZP/10/PN/2008
Przetarg nieograniczony na:
03170: "Przebudowa ul. Buforowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 395 we Wrocławiu". Kompleksowe opracowanie koncepcji, programu funkcjonalno-użytkowego i studium wykonalności.

rozstrzygnięty
03 kwietnia 2008

ZP/9/PN/2008
Przetarg nieograniczony na:
Dostawę sprzętu komputerowego w okresie do 31 grudnia 2008 r. wraz z instalacją i konfiguracją.

rozstrzygnięty
21 marca 2008

ZP/7/PN/2008
Przetarg nieograniczony na:
Dostawę i wdrożenie elektronicznego systemu do wspomagania zarządzania projektami.

rozstrzygnięty
21 marca 2008

ZP/5/PN/2008
Przetarg nieograniczony na:
Wykonanie koncepcji programowo-przestrzennej, studium wykonalności i programu funkcjonalno-użytkowego (PFU) dla budowy połączenia Portu Lotniczego ze Stadionem Piłkarskim w ciągu drogi krajowej nr 94 we Wrocławiu (w tym budowa „Alei Stabłowickiej” i „Osi Inkubacji 2”) wraz z uzyskaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji drogi i decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych.
Na zadanie składa się realizacja Alei Stabłowickiej od ul. Kosmonautów do ul. Granicznej o długości ok. 3,4 km oraz Osi Inkubacji 2 od skrzyżowania z Aleja Stabłowicka do skrzyżowania z droga krajowa nr 94, długości ok. 4,3 km.

rozstrzygnięty
20 marca 2008

ZP/6/PN/2008
Przygotowanie i przeprowadzenie w imieniu i na rzecz Zamawiającego postępowania zmierzającego do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach:
- dla zadania "Przebudowa ul. Królewieckiej wraz z zagospodarowaniem terenu po północnej stronie stadionu Euro 2012" należącego do projektu nr 01010 "Przebudowa układu komunikacyjnego po północnej stronie stadionu piłkarskiego Euro 2012" oraz dla zadań: "Budowa skrzyżowania ul. Królewieckiej z ul. Drzymały", "Budowa ul. Drzymały w nowym przebiegu na odcinku pomiędzy łącznicami węzła z drogą krajową nr 94", "Łącznik Gądowski od południowej łącznicy węzła z drogą krajową nr 94 do planowanego parkingu przy stadionie", "Budowa ul. Drzymały w nowym przebiegu od ul. Królewieckiej do północnej łącznicy węzła z drogą nr 94" wchodzących w skład projektu nr 01020 "Budowa infrastruktury drogowej w otoczeniu stadionu piłkarskiego Euro 2012" oraz dla projektu nr 01040 "Budowa Parkingu wraz zagospodarowaniem na południe od drogi krajowej nr 94 pomiędzy rzeką Ślężą, a linią kolejową"
- dla projektu nr 02050 "Przebudowa ul. Lotniczej w ciągu drogi krajowej nr 94 we Wrocławiu – etap II".

rozstrzygnięty
12 marca 2008

ZP/4/PN/2008
Przetarg nieograniczony na:
opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego dla zadania: "Przebudowa ul. Lotniczej w ciągu drogi krajowej nr 94 we Wrocławiu etap II" - zadanie nr 02050.

rozstrzygnięty
11 marca 2008

ZP/3/PN/2008
Przetarg nieograniczony na:
Opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej, programu funkcjonalno-użytkowego, dokumentacji geologiczno-inżynierskiej, dokumentacji do uzyskania decyzji o lokalizacji drogi dla zadań:
"Budowa ul. Drzymały w nowym przebiegu na odcinku pomiędzy łącznicami węzła z drogą krajową nr 94" oraz "Łącznik Gądowski od południowej łącznicy węzła z drogą krajową nr 94 do planowanego parkingu przy stadionie", wchodzących w skład projektu "Budowa infrastruktury drogowej w otoczeniu stadionu piłkarskiego Euro 2012 we Wrocławiu".
Opracowanie studium wykonalności dla zadań:
"Budowa skrzyżowania ul. Drzymały z ul. Królewiecką" (rondo), "Budowa ul. Drzymały w nowym przebiegu od ul. Królewieckiej do północnej łącznicy węzła z drogą krajową nr 94", "Budowa ul. Drzymały w nowym przebiegu na odcinku pomiędzy łącznicami węzła z drogą krajową nr 94" oraz "Łącznik Gądowski od południowej łącznicy węzła z drogą krajową nr 94 do planowanego parkingu przy stadionie" wchodzących w skład projektu "Budowa infrastruktury drogowej w otoczeniu stadionu piłkarskiego Euro 2012 we Wrocławiu".

rozstrzygnięty
07 marca 2008

ZP/2/PN/2008
Przetarg nieograniczony na:
Opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej, programu funkcjonalno-użytkowego, oraz dokumentacji geologiczno-inżynierskiej dla zadania
"Przebudowa ul. Królewieckiej wraz z zagospodarowaniem terenu po północnej stronie stadionu Euro 2012", wchodzącego w skład projektu "Przebudowa układu komunikacyjnego po północnej stronie stadionu Euro 2012" oraz dla zadania "Budowa skrzyżowania ul. Drzymały z ul. Królewiecką" wchodzącego w skłąd projektu "Budowa infrastruktury drogowej w otoczeniu stadionu piłkarskiego Euro 2012 we Wrocławiu".
Opracowanie dokumentacji do uzyskania decyzji o lokalizacji drogi dla zadania
"Przebudowa ul. Królewieckiej wraz z zagospodarowaniem terenu po północnej stronie stadionu Euro 2012" (z przystankiem tramwajowo-autobusowym, z wyłączeniem parkingu), wchodzącego w skład projektu "Przebudowa układu komunikacyjnego po północnej stronie stadionu piłkarskiego Euro 2012",
oraz dla zadania
"Budowa skrzyżowania ul. Królewieckiej z ul. Drzymały" wchodzącego w skład projektu "Budowa infrastruktury drogowej w otoczeniu stadionu piłkarskiego Euro 2012 we Wrocławiu".
Opracowanie dokumentacji do decyzji o warunkach zabudowy dla zadania
"Przebudowa ul. Królewieckiej wraz z zagospodarowaniem terenu po północnej stronie stadionu Euro 2012" (część parkingowa) wchodzącego w skład projektu "Przebudowa układu komunikacyjnego po północnej stronie stadionu piłkarskiego Euro 2012".

rozstrzygnięty
18 lutego 2008

ZP/1/PN/2008
Przetarg nieograniczony na:
przebudowę ul. Świeradowskiej oraz Zintegrowany System Transportu Szynowego w Aglomeracji i we Wrocławiu - etap I - Budowa trasy tramwajowej wzdłuż ul. Świeradowskiej wraz ze stacją zasilania Bardzka oraz przebudowę ul. Bardzkiej w ciągu drogi wojewódzkiej 395 we Wrocławiu

unieważniony