Ta strona używa ciasteczek. Jesli chcesz poznać politykę prywatnosci w tym zakresie kliknij [tutaj]

ZP/36/TP/2021

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym na:
04891 Grow Green - Zielone miasta na rzecz klimatu, wody, zrównoważonego rozwoju gospodarczego, zdrowych mieszkańców i środowisk - Adaptacja do zmian klimatu - Parki kieszonkowe – etap 2
OBSZAR NR 6: wykonanie robót budowlanych na obszarze nr 6 – podwórze pomiędzy ulicami: Nowowiejską, Żeromskiego, Orzeszkowej i Barlickiego we Wrocławiu

  1. Ogłoszenie o zamówieniu
  2. CZĘŚĆ I Instrukcja dla Wykonawców (IDW)
  3. CZĘŚĆ III Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ)
  4. CZĘŚĆ II Wzór umowy
  5. Załączniki do OPZ
  6. Załączniki do IDW – wersja edytowalna
  7. Strona internetowa, na której dostępny jest klucz publiczny