Ta strona używa ciasteczek. Jesli chcesz poznać politykę prywatnosci w tym zakresie kliknij [tutaj]

Zamówienie poniżej 130 000 zl

Zamówienia 2021

Data
ogłoszenia
PrzetargStatus
25 października 2021

ZP/45/04440/2021
Zamówienie na:
Wykonanie, dostawa i montaż Tablicy informacyjno-pamiątkowej na terenie parkingu P&R na ul. Osobowickiej we Wrocławiu przy pętli tramwajowej w ramach zadania inwestycyjnego Gminy Wrocław: pn.: „Budowa systemu „Parkuj i Jedź” we Wrocławiu – etap II”

w toku
13 października 2021

ZP/43/04130/2021
Zamówienie na:
„Dostawa środków ochrony indywidualnej w związku z COVID-19 (zarządzanie projektem) dla zadania pn.: „Zintegrowany System Transportu Szynowego w Aglomeracji i Wrocławiu – etap IIIA, zadanie 04130 Budowa trasy tramwajowej wzdłuż ul. Popowickiej - Starogroblowej – Długiej (od ul. Milenijnej do ul. W. Jagiełły wraz z przebudową wiaduktu nad ul. Długą oraz budową zintegrowanego węzła tramwajowo-kolejowego Wrocław – Popowice”

w toku
13 października 2021

ZP/42/03900/2021
Zamówienie na:
„Dostawa środków ochrony indywidualnej w związku z COVID-19 (zarządzanie projektem) dla zadania 03900 Budowa wydzielonej trasy autobusowo-tramwajowej łączącej osiedle Nowy Dwór z Centrum Wrocławia”

w toku
11 października 2021

ZP/41/04440/2021
Zamówienie na:
Wykonanie, dostawa i montaż Tablicy informacyjno-pamiątkowej na terenie parkingu P&R na ul. Osobowickiej we Wrocławiu przy pętli tramwajowej w ramach zadania inwestycyjnego Gminy Wrocław: pn.: „Budowa systemu „Parkuj i Jedź” we Wrocławiu – etap II”

unieważniony
11 czerwca 2021

ZP/31/04130/2021
Zamówienie na:
"Zarządzanie projektem, dostawa sprzętu do pracy zdalnej w związku z COVID-19 - aparaty telefoniczne. Zintegrowany System Transportu Szynowego w Aglomeracji i Wrocławiu - etap IIIA, zadanie 04130 Budowa trasy tramwajowej wzdłuż ul. Popowickiej - Starogroblowej - Długiej (od ul. Milenijnej do ul. W. Jagiełły wraz z przebudową wiaduktu nad ul. Długą oraz budową zintegrowanego węzła tramwajowo-kolejowego Wrocław - Popowice"

rozstrzygnięty
13 maja 2021

ZP/22/04230/2021
Zamówienie na:
"Zarządzanie projektem, dostawa sprzętu do pracy zdalnej w związku z COVID-19 - aparaty telefoniczne. Zintegrowany System Transportu Szynowego w Aglomeracji i Wrocławiu - etap IIIA, zadanie 04130 Budowa trasy tramwajowej wzdłuż ul. Popowickiej - Starogroblowej - Długiej (od ul. Milenijnej do ul. W. Jagiełły wraz z przebudową wiaduktu nad ul. Długą oraz budową zintegrowanego węzła tramwajowo-kolejowego Wrocław - Popowice"

unieważniony
13 maja 2021

ZP/23/03900/2021
Zamówienie na:
"Zarządzanie projektem, dostawa sprzętu do pracy zdalnej w związku z COVID-19 - aparaty telefoniczne. Zadanie 03900 "Budowa wydzielonej trasy autobusowo-tramwajowej łączącej osiedle Nowy Dwór z Centrum Wrocławia"

w toku

Zamówienia 2020

Data
ogłoszenia
PrzetargStatus
20 listopada 2020

ZP/40/05300/2020
Zamówienie na:
Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnych dla zadania pn. 05300- „Budowa drogi dla rowerów i pieszych w ciągu ul. Zabrodzkiej na odcinku od granicy Gminy Wrocław do ul. Kwiatkowskiego”

rozstrzygnięty

Zamówienia 2019

Data
ogłoszenia
PrzetargStatus
26 lipca 2019

ZP/38/04950/2019
Zamówienie na:
04950 Budowa Bike and Ride przy pętli tramwajowej – Leśnica nr ZP/38/04950/2019

rozstrzygnięty

Zamówienia 2017

Data
ogłoszenia
PrzetargStatus
26 maja 2017

ZP/17/02100/2017
Zamówienie na:
„Dostawa wraz z montażem 3 sztuk tablic informacyjnych, w ramach realizacji zadania: „02100 – Budowa Osi Zachodniej w ciągu drogi krajowej nr 94 we Wrocławiu”.

rozstrzygnięty
20 marca 2017

ZP/10/02100,03730,04030/2017
Zamówienie na:
„Wykonanie opracowania zawierającego oszacowanie wartości godziwej likwidowanego oświetlenia drogowego w rejonie ulic Bukowa, Grabowa, Białodrzewna Jerzmanowska i Sukielicka we Wrocławiu będącego na majątku Tauron Dystrybucja S.A” dla zadań:

1. nr 02100 – „Budowa Osi zachodniej we Wrocławiu w ciągu drogi krajowej nr 94”,
2. nr 03730 – „Budowa infrastruktury technicznej, dróg oraz miejskich obiektów użyteczności publicznej na osiedlu 'Nowe Żerniki'”,
3. nr 04030 – „Program poprawy stanu technicznego infrastruktury drogowej’ w zakresie przebudowy ul. Sukielickiej”.

rozstrzygniety
31 stycznia 2017

ZP/2/04130/2017
Zamówienie na:
„04130 - Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszelkich decyzji, uzgodnień, pozwoleń włącznie z ostateczną decyzją o pozwoleniu na przebudowę budynków przy ul. Długiej 49 we Wrocławiu i elementów zagospodarowania terenu, jako kolidujących z zadaniem inwestycyjnym nr 04130 Budowa trasy tramwajowej wzdłuż ulic Popowickiej - Starogroblowej - Długiej (od ul. Milenijnej do ul. W. Jagiełły) wraz z przebudową wiaduktu nad ul. Długą oraz budową zintegrowanego węzła tramwajowo-kolejowego Wrocław - Popowice) oraz pełnienie nadzoru autorskiego”

rozstrzygniety

Zamówienia 2016

Data
ogłoszenia
PrzetargStatus
20 grudnia 2016

ZP/62/82050/2016
Zamówienie na:
Wykonanie Raportu – Badanie osiągniętych efektów uzyskanych w wyniku realizacji projektu pn. Przebudowa ulicy Lotniczej w ciągu drogi krajowej nr 94 we Wrocławiu - ETAP II , współfinansowanego ze środków Funduszy Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

rozstrzygniety
21 lipca 2016

ZP/29/04160,04170,04190,04200,04210,04230,04240,04250/2016
Zamówienie na:
Wykonanie inwentaryzacji zieleni wraz z jej dokumentacją, w wybranych lokalizacjach parkingów dla zadania „Budowa parkingów w systemie „Parkuj i Jedź” w rejonie wybranych przystanków komunikacji zbiorowej (PKP, MPK) , w ramach Projektu Budowa Systemu "Parkuj i Jedź" we Wrocławiu – Etap I

rozstrzygniety
21 lipca 2016

ZP/30/04160,04170,04190,04200,04210,04230,04240,04250/2016
Zamówienie na:
Wykonanie badań geotechnicznych wraz z opracowaniem opinii geotechnicznej dla podłoża gruntowego w wybranych lokalizacjach parkingów dla zadania „Budowa parkingów w systemie „Parkuj i Jedź” w rejonie wybranych przystanków komunikacji zbiorowej (PKP, MPK) , w ramach Projektu Budowa Systemu "Parkuj i Jedź" we Wrocławiu - Etap I

rozstrzygniety