Ta strona używa ciasteczek. Jesli chcesz poznać politykę prywatnosci w tym zakresie kliknij [tutaj]

Zamówienie poniżej 30 000 Euro

Zamówienia 2019

Data
ogłoszenia
PrzetargStatus
26 lipca 2019

ZP/38/04950/2019
Zamówienie na:
04950 Budowa Bike and Ride przy pętli tramwajowej – Leśnica nr ZP/38/04950/2019

rozstrzygnięty

Zamówienia 2017

Data
ogłoszenia
PrzetargStatus
26 maja 2017

ZP/17/02100/2017
Zamówienie na:
„Dostawa wraz z montażem 3 sztuk tablic informacyjnych, w ramach realizacji zadania: „02100 – Budowa Osi Zachodniej w ciągu drogi krajowej nr 94 we Wrocławiu”.

w toku
20 marca 2017

ZP/10/02100,03730,04030/2017
Zamówienie na:
„Wykonanie opracowania zawierającego oszacowanie wartości godziwej likwidowanego oświetlenia drogowego w rejonie ulic Bukowa, Grabowa, Białodrzewna Jerzmanowska i Sukielicka we Wrocławiu będącego na majątku Tauron Dystrybucja S.A” dla zadań:

1. nr 02100 – „Budowa Osi zachodniej we Wrocławiu w ciągu drogi krajowej nr 94”,
2. nr 03730 – „Budowa infrastruktury technicznej, dróg oraz miejskich obiektów użyteczności publicznej na osiedlu 'Nowe Żerniki'”,
3. nr 04030 – „Program poprawy stanu technicznego infrastruktury drogowej’ w zakresie przebudowy ul. Sukielickiej”.

rozstrzygniety
31 stycznia 2017

ZP/2/04130/2017
Zamówienie na:
„04130 - Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszelkich decyzji, uzgodnień, pozwoleń włącznie z ostateczną decyzją o pozwoleniu na przebudowę budynków przy ul. Długiej 49 we Wrocławiu i elementów zagospodarowania terenu, jako kolidujących z zadaniem inwestycyjnym nr 04130 Budowa trasy tramwajowej wzdłuż ulic Popowickiej - Starogroblowej - Długiej (od ul. Milenijnej do ul. W. Jagiełły) wraz z przebudową wiaduktu nad ul. Długą oraz budową zintegrowanego węzła tramwajowo-kolejowego Wrocław - Popowice) oraz pełnienie nadzoru autorskiego”

rozstrzygniety

Zamówienia 2016

Data
ogłoszenia
PrzetargStatus
20 grudnia 2016

ZP/62/82050/2016
Zamówienie na:
Wykonanie Raportu – Badanie osiągniętych efektów uzyskanych w wyniku realizacji projektu pn. Przebudowa ulicy Lotniczej w ciągu drogi krajowej nr 94 we Wrocławiu - ETAP II , współfinansowanego ze środków Funduszy Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

rozstrzygniety
21 lipca 2016

ZP/29/04160,04170,04190,04200,04210,04230,04240,04250/2016
Zamówienie na:
Wykonanie inwentaryzacji zieleni wraz z jej dokumentacją, w wybranych lokalizacjach parkingów dla zadania „Budowa parkingów w systemie „Parkuj i Jedź” w rejonie wybranych przystanków komunikacji zbiorowej (PKP, MPK) , w ramach Projektu Budowa Systemu "Parkuj i Jedź" we Wrocławiu – Etap I

rozstrzygniety
21 lipca 2016

ZP/30/04160,04170,04190,04200,04210,04230,04240,04250/2016
Zamówienie na:
Wykonanie badań geotechnicznych wraz z opracowaniem opinii geotechnicznej dla podłoża gruntowego w wybranych lokalizacjach parkingów dla zadania „Budowa parkingów w systemie „Parkuj i Jedź” w rejonie wybranych przystanków komunikacji zbiorowej (PKP, MPK) , w ramach Projektu Budowa Systemu "Parkuj i Jedź" we Wrocławiu - Etap I

rozstrzygniety