Ta strona używa ciasteczek. Jesli chcesz poznać politykę prywatnosci w tym zakresie kliknij [tutaj]

ZP/43/04130/2021

Zamówienie na:
„Dostawa środków ochrony indywidualnej w związku z COVID-19 (zarządzanie projektem) dla zadania pn.: „Zintegrowany System Transportu Szynowego w Aglomeracji i Wrocławiu – etap IIIA, zadanie 04130 Budowa trasy tramwajowej wzdłuż ul. Popowickiej - Starogroblowej – Długiej (od ul. Milenijnej do ul. W. Jagiełły wraz z przebudową wiaduktu nad ul. Długą oraz budową zintegrowanego węzła tramwajowo-kolejowego Wrocław – Popowice”

 1. Zaproszenie
 2. Załącznik nr 1 Opis Przedmiotu Zamówienia część 1 i część 2
 3. Załącznik nr 2a Wzór umowy część 1
 4. Załącznik nr 2b Wzór umowy część 2
 5. Załącznik nr 3a Formularz ofertowy część 1
 6. Załącznik nr 3b Formularz ofertowy część 2
 7. Załącznik nr 4a Parametry oferowanych dostaw część 1
 8. Załącznik nr 4b Parametry oferowanych dostaw część 2
 9. załącznik nr 5a Formularz cenowy część 1
 10. załącznik nr 5b Formularz cenowy część 2
 11. Załącznik nr 6 Informacje dodatkowe do Formularza cenowego część 1 i część 2
 12. Załączniki wersja edytowalna