Ta strona używa ciasteczek. Jesli chcesz poznać politykę prywatnosci w tym zakresie kliknij [tutaj]

ZP/8/TP/2021

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego:
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: 05400 Poprawa dostępności przystanków komunikacji zbiorowej oraz powiązań dla pieszych i rowerzystów w rejonie skrzyżowania ulic Dubois-Drobnera

  1. Ogłoszenie o zamówieniu
  2. CZĘŚĆ I Instrukcja dla Wykonawców (IDW)
  3. CZĘŚĆ II Wzór umowy
  4. CZĘŚĆ III Opis Przedmiotu Zamówienia
  5. Załączniki do OPZ
  6. Załącznik nr 2 do IDW – Wzór Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia
  7. Załącznik nr 5 do IDW - Instrukcja wypełniania JEDZ
  8. Załączniki do IDW – wersja edytowalna
  9. Strona internetowa, na której dostępny jest klucz publiczny