Ta strona używa ciasteczek. Jesli chcesz poznać politykę prywatnosci w tym zakresie kliknij [tutaj]

ZP/30/TP/2022

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu niegraniczonego:
83570 Remont nawierzchni placu oraz instalacji odwodnienia przed budynkiem Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu

  1. Ogłoszenie o zamówieniu
  2. CZĘŚĆ I Instrukcja dla Wykonawców (IDW)
  3. CZĘŚĆ II Wzór umowy
  4. CZĘŚĆ III Program Funkcjonalno-Użytkowy
  5. Załączniki do Programu Funkcjonalno Użytkowego
  6. Załączniki do IDW - wersja edytowalna
  7. Strona internetowa, na której dostępny jest klucz publiczny