Ta strona używa ciasteczek. Jesli chcesz poznać politykę prywatnosci w tym zakresie kliknij [tutaj]

ZP/16/PN/2022

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu niegraniczonego:
03570 Obsługa eksploatacyjna urządzeń zapewniających obniżenie parcia hydrostatycznego wód gruntowych na płytę żelbetową i pozostałe elementy żelbetowej konstrukcji obiektu Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu wraz z monitoringiem obiektu

  1. Ogłoszenie o zamówieniu
  2. Część I Instrukcja dla Wykonawców
  3. Część II Wzór umowy
  4. Część III Opis Przedmiotu Zamówienia
  5. Załączniki do Opisu Przedmiotu Zamówienia
  6. Załączniki edytowalne do IDW
  7. Załącznik nr 2 do IDW - Wzór Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia
  8. Załącznik nr 6 do IDW - Instrukcja wypełniania JEDZ
  9. Strona internetowa, na której dostępny jest klucz publiczny