Ta strona używa ciasteczek. Jesli chcesz poznać politykę prywatnosci w tym zakresie kliknij [tutaj]

ZP/18/TP/2021

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym na:
04891 Grow Green - Zielone miasta na rzecz klimatu, wody, zrównoważonego rozwoju gospodarczego, zdrowych mieszkańców i środowisk - Adaptacja do zmian klimatu - Parki kieszonkowe - etap 2
Część 1: OBSZAR NR 3: wykonanie robót budowlanych na obszarze nr 3 - podwórze pomiędzy ulicami: Daszyńskiego, Lompy, Orzeszkowej i Jaracza we Wrocławiu
Część 2: OBSZAR NR 6: wykonanie robót budowlanych na obszarze nr 6 - podwórze pomiędzy ulicami: Nowowiejską, Żeromskiego, Orzeszkowej i Barlickiego we Wrocławiu
Część 3: OBSZAR NR 7: wykonanie robót budowlanych na obszarze nr 7 - podwórze przy ul. Wygodnej pomiędzy ulicami: Nowowiejską a Żeromskiego we Wrocławiu.

  1. Ogłoszenie o zamówieniu
  2. CZĘŚĆ I Instrukcja dla Wykonawców (IDW)
  3. CZĘŚĆ II Wzór umowy
  4. CZĘŚĆ III Opis Przedmiotu Zamówienia dotyczący Części 1,2,3
  5. Załączniki do OPZ dotyczące części 1,2,3
  6. Załączniki do IDW – wersja edytowalna
  7. Strona internetowa, na której dostępny jest klucz publiczny