Ta strona używa ciasteczek. Jesli chcesz poznać politykę prywatnosci w tym zakresie kliknij [tutaj]

ZP/54/PN/2010

Przetarg nieograniczony na:
Wykonanie inwentaryzacji i wyceny składników majątkowych na części działki nr 56AM – 4, 5/27 AM – 5 obręb Pilczyce w ramach zadania 01320 "Opracowanie dokumentacji projektowej i skablowanie dwutorowej linii napowietrznej 110 kV S-149/S- 151 relacji: R-112 Pilczyce – R – 114 Leśnica – R – 144 Długa na odcinku od słupa nr 24c przy ul. Królewieckiej od słupa 24a"