Ta strona używa ciasteczek. Jesli chcesz poznać politykę prywatnosci w tym zakresie kliknij [tutaj]

2019.12.27 - Informacja
Załączniki do OPZ 1-2
Załączniki do OPZ 3-5
Załączniki do OPZ 6-20

2020.01.31 - Odpowiedzi na zapytania do treści SIWZ, zmiana terminu składania ofert
Zmieniony Załącznik nr 7 do IDW
Załącznik nr 21 do OPZ
Dokumentacja geotechniczna dot. budowy odcinka alei Stabłowickiej (Załącznik do odpowiedzi na pytanie nr 33)
Załącznik do pytania nr 5 (pismo nr UZP/DP/0/026/656 (3)/17/PK)
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

2020.02.07 - Odpowiedzi na zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
Zmieniony Załącznik nr 1 a do IDW
Zmieniony Załącznik nr 1 a do IDW – wersja edytowalna
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach nr RDOŚ-02-WOOŚ-6613-1/28-12/10/mp (plik pn. 101103_RDOS)

2020.02.14 - Odpowiedzi na zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Załącznik do odpowiedzi na pytanie nr 42
Załącznik do odpowiedzi na pytanie nr 168
Załącznik do odpowiedzi na pytanie nr 175
Załącznik do odpowiedzi na pytanie nr 185
Załącznik do odpowiedzi na pytanie nr 220
Załącznik do odpowiedzi na pytanie nr 229

2020.02.20 - Odpowiedzi na zapytania Wykonawców – ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

2020.03.03 - Odpowiedzi na zapytania Wykonawców – ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Załącznik do odpowiedzi na pytanie nr 85
Załącznik do odpowiedzi 176
Załącznik do odpowiedzi na pytanie nr 177

2020.03.11 - Odpowiedzi na zapytania do treści SIWZ
Załącznik do zmiany nr 47
Załącznik do zmiany nr 54
Załącznik do zmiany nr 55
Załącznik do zmiany nr 56

2020.03.13 - Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia. Zmiana terminu otwarcia ofert.
Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Strona internetowa, na której dostępny jest klucz publiczny - AKTUALNA

2020.03.20 - Odpowiedzi na zapytania Wykonawców, zmiana Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
Załączniki do odpowiedzi na zapytania nr 276 , 285, 288, 314,331, 396, 399, 427,463,484,490,494,510,512, 514,544,559,567, 573,593

2020.03.24 - Zmiana Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
Zmieniona treść kosztorysu ofertowego nr 47
Zmieniona treść kosztorysu ofertowego nr 48

2020.03.27 - Transmisja z otwarcia ofert na żywo 27.03.2020 godz. 12:00

2020.03.27 - Informacja, której mowa a art. 86 ust. 5 ustawy PZP

2020.05.22 - Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

2020.08.19 - Informacja o unieważnieniu postępowania