Ta strona używa ciasteczek. Jesli chcesz poznać politykę prywatnosci w tym zakresie kliknij [tutaj]

ZP/4/TP/2022

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym na:
05790 Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla dwóch zadań:
Zadanie 1. – Przebudowa ul. Bożego Ciała i ul. Widok w celu wydzielenia drogi rowerowej
Zadanie 2. – Budowa MKT oraz remont nawierzchni w ul. Szewskiej
w ramach przedsięwzięcia pn. „Budowa trasy rowerowej na odcinku: ul. Świdnicka –ul. Bożego Ciała –ul. Widok –ul. Szewska we Wrocławiu

  1. Ogłoszenie o zamówieniu
  2. CZĘŚĆ I Instrukcja dla Wykonawców (IDW)
  3. CZĘŚĆ II Wzór umowy
  4. CZĘŚĆ III Opis Przedmiotu Zamówienia
  5. Załączniki do OPZ
  6. Załączniki do IDW – wersja edytowalna
  7. Strona internetowa, na której dostępny jest klucz publiczny