Ta strona używa ciasteczek. Jesli chcesz poznać politykę prywatnosci w tym zakresie kliknij [tutaj]

2020.02.27 - Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

2020.03.13 - Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

2020.03.20 - Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia. Zmiana terminu otwarcia ofert.
Odpowiedzi i zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Część III Opis Przedmiotu Zamówienia – wersja aktualna
Załączniki do IDW – wersja aktualna
Załączniki do IDW (edytowalne) – wersja aktualna
Załącznik nr 2 do IDW – Wzór Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia – wersja aktualna
Zgodnie ze zmianą nr 24 - folder T01_07_Telekomunikacja_zmiana
Zgodnie ze zmianą nr 25 - folder T02_05_Telekomunikacja_zmiana
Zgodnie ze zmianą nr 26 - folder ITS Podetap IB_EL_ZMIANA
Zgodnie ze zmianą nr 27 – Sygnalizacja_świetlna_STWIORB_zmiana
Zgodnie ze zmianą nr 28 – kosztorys T01_tom12 – wersja aktualna
Zgodnie ze zmianą nr 29 - pismo Fortum Network Wrocław Sp. z o.o.
Zgodnie ze zmianą nr 30 - ZDiUM-WT-2019-OZN.-PIONOWE
Zgodnie ze zmianą nr 31 - kosztorys S01_tom_02_zmiana

2020.03.23 - Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
Formularz oferty - zał. 1 do IDW – wersja aktualna
Formularz oferty - zał. 1 do IDW (edytowalny) – wersja aktualna

2020.03.27 - Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.ZMIANA TERMINU OTWARCIA OFERT
Odpowiedzi i zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
Załączniki do odpowiedzi

2020.04.02 - Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.ZMIANA TERMINU OTWARCIA OFERT
Odpowiedzi i zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
Załączniki do odpowiedzi

2020.04.08 - Transmisja z otwarcia ofert na żywo w dniu 09.04.2020 godz. 12:00

2020.04.09 - Informacja, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp

2020.05.26 - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty