Ta strona używa ciasteczek. Jesli chcesz poznać politykę prywatnosci w tym zakresie kliknij [tutaj]

ZP/13/PN/2021

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:
03900 - Budowa torowiska tramwajowego i pętli tramwajowo-autobusowej oraz parkingu typu P+R wraz z infrastrukturą w ul. Rogowskiej oraz Przebudowa kanalizacji drenażowej w ramach zadania pn. Budowa wydzielonej trasy autobusowo-tramwajowej łączącej osiedle Nowy Dwór z centrum Wrocławia.

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. CZĘŚĆ I Instrukcja dla Wykonawców (IDW)
 3. CZĘŚĆ II Wzór umowy
 4. CZĘŚĆ III Opis Przedmiotu Zamówienia
 5. Załączniki do OPZ 1
 6. Załączniki do OPZ 2
 7. Załączniki do IDW – wersja edytowalna
 8. Załacznik nr 1b –kosztorysy ofertowe
 9. Załącznik nr 2 do IDW – Wzór Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia
 10. Załącznik nr 6 do IDW - Instrukcja wypełniania JEDZ
 11. Strona internetowa, na której dostępny jest klucz publiczny