Ta strona używa ciasteczek. Jesli chcesz poznać politykę prywatnosci w tym zakresie kliknij [tutaj]

ZP/27/TP/2022

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym:
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania nr 07120 pn. "Rozbudowa ul. Ołtaszyńskiej we Wrocławiu w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego - połączenie z gminą Kobierzyce" wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego

  1. Ogłoszenie o zamówieniu
  2. Część I Instrukcja dla Wykonawców
  3. Część II Wzór umowy
  4. Część III Opis Przedmiotu Zamówienia
  5. Załączniki do Opisu Przedmiotu Zamówienia
  6. Załączniki edytowalne do IDW
  7. Strona internetowa, na której dostępny jest klucz publiczny