Ta strona używa ciasteczek. Jesli chcesz poznać politykę prywatnosci w tym zakresie kliknij [tutaj]

ZP/18/TP/2022

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym na:
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania "Przebudowa torowiska tramwajowego w ul. Bardzkiej na odcinku pomiędzy ul. Kamienną i al. Armii Krajowej we Wrocławiu" w ramach zadania nr 04811: pn. "Budowa bus-pasa na istniejącym torowisku w ciągu ul. Bardzkiej na odcinku od ul. Pięknej do Armii Krajowej"

  1. Ogłoszenie o zamówieniu
  2. CZĘŚĆ I Instrukcja dla Wykonawców (IDW)
  3. CZĘŚĆ II Wzór umowy
  4. CZĘŚĆ III Opis Przedmiotu Zamówienia
  5. Załączniki do OPZ
  6. Załączniki do IDW – wersja edytowalna
  7. Strona internetowa, na której dostępny jest klucz publiczny