Ta strona używa ciasteczek. Jesli chcesz poznać politykę prywatnosci w tym zakresie kliknij [tutaj]

ZP/22/TP/2022

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu niegraniczonego:
Wykonanie robót budowlanych w ramach poniższych zadań: Część 1: Wykonanie robót budowlanych dla zadania nr 04960 pn. „Oświetlenie i elektryfikacja parku Brochowskiego - etapy 2 i 3” w ramach projektu pn.: „Park Brochowski i na Skraju – rewitalizacja parków dla mieszkańców osiedli: Brochów, Bieńkowice, Tarnogaj, Jagodno, Księże Wielkie” – WBO; Część 2: Wykonanie robót budowlanych dla zadania nr 04790 pn. „Budowa oświetlenia przy ul. Konduktorskiej na odcinku od przejazdu kolejowego linii 276 do ul. Wiaduktowej wraz z remontem chodnika.”

  1. Ogłoszenie o zamówieniu
  2. Część I Instrukcja dla Wykonawców
  3. CZĘŚĆ II Wzór umowy dla Części nr 1 i 2
  4. CZĘŚĆ III Opis Przedmiotu Zamówienia dla Części nr 1 i 2
  5. Załączniki do Opisu Przedmiotu Zamówienia
  6. Załączniki edytowalne do IDW
  7. Strona internetowa, na której dostępny jest klucz publiczny