Ta strona używa ciasteczek. Jesli chcesz poznać politykę prywatnosci w tym zakresie kliknij [tutaj]

ZP/25/TP/2021

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym na:
Wykonanie robót budowlanych dla zadania nr 04960 „Oświetlenie i elektryfikacja parku Brochowskiego – etap 1” WBO

  1. Ogłoszenie o zamówieniu
  2. CZĘŚĆ I Instrukcja dla Wykonawców (IDW)
  3. CZĘŚĆ II Wzór umowy
  4. CZĘŚĆ III Opis Przedmiotu Zamówienia
  5. Załączniki do OPZ
  6. Załączniki do IDW - wersja edytowalna
  7. Strona internetowa, na której dostępny jest klucz publiczny

2021.06.22 - Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia. Zmiana terminu składania ofert.
Odpowiedzi na pytania do Specyfikacji Warunków Zamówienia

2021.07.06 - Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
Informacja o Wykonawcach, których oferty zostały otwarte

2021.07.22 - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty