Ta strona używa ciasteczek. Jesli chcesz poznać politykę prywatnosci w tym zakresie kliknij [tutaj]

ZP/21/TP/2021

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:
05770 - Opracowanie dokumentacji projektowej dla Przebudowy ul. Koszarowej w ramach zadania pn.: "Poprawa nawierzchni w ul. Koszarowej - opracowanie dokumentacji projektowej"

  1. Ogłoszenie o zamówieniu
  2. CZĘŚĆ I Instrukcja dla Wykonawców (IDW)
  3. CZĘŚĆ II Wzór umowy
  4. CZĘŚĆ III Opis Przedmiotu Zamówienia
  5. Załączniki do OPZ 1
  6. Załączniki do IDW – wersja edytowalna
  7. Strona internetowa, na której dostępny jest klucz publiczny