Ta strona używa ciasteczek. Jesli chcesz poznać politykę prywatnosci w tym zakresie kliknij [tutaj]

ZP/35/TP/2022

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu niegraniczonego:
07160 07180 Budowa Park & Ride we Wrocławiu w zakresie: Część 1: 07180 Park & Ride przy stacji kolejowej Wrocław Leśnica
Część 2: 07160 Park & Ride w rejonie skrzyżowania ulic Żmigrodzka/Wołowska:
Zadanie 1 - P&R w rejonie skrzyżowania ulic Żmigrodzka/Wołowska - Etap I (strona południowo-zachodnia)
Zadanie 2 - P&R w rejonie skrzyżowania ulic Żmigrodzka/Wołowska - Etap II (strona północno-zachodnia)

  1. Ogłoszenie o zamówieniu
  2. CZĘŚĆ I Instrukcja dla Wykonawców (IDW)
  3. CZĘŚĆ II Wzór umowy dla Części 1 i 2 zamówienia
  4. Część III Opis Przedmiotu Zamówienia dla Części 1
  5. Załączniki do Opisu Przedmiotu Zamówienia dla Części 1
  6. Część III Opis Przedmiotu Zamówienia dla Części 2
  7. Załączniki do Opisu Przedmiotu Zamówienia dla Części 2
  8. Załączniki do IDW w wersji edytowalnej
  9. Strona internetowa, na której dostępny jest klucz publiczny