Ta strona używa ciasteczek. Jesli chcesz poznać politykę prywatnosci w tym zakresie kliknij [tutaj]

ZP/33/PN/2021

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:
05210 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa Alei Północnej na odcinku od ul. Poświęckiej do ul. B. Krzywoustego we Wrocławiu

  1. Ogłoszenie o zamówieniu
  2. CZĘŚĆ I Instrukcja dla Wykonawców (IDW)
  3. CZĘŚĆ II Wzór umowy
  4. CZĘŚĆ III Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ)
  5. Załączniki do OPZ
  6. Załączniki do IDW - wersja edytowalna
  7. Wzór Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ)
  8. Instrukcja wypełniania JEDZ
  9. Strona internetowa, na której dostępny jest klucz publiczny