Ta strona używa ciasteczek. Jesli chcesz poznać politykę prywatnosci w tym zakresie kliknij [tutaj]

ZP/29/TP/2021

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym na:
04130 Dostawa środków ochrony indywidualnej w związku z COVID-19 (zarządzanie projektem) dla zadania pn.: "Zintegrowany System Transportu Szynowego w Aglomeracji i Wrocławiu - etap IIIA, zadanie 04130 Budowa trasy tramwajowej wzdłuż ul. Popowickiej - Starogroblowej - Długiej (od ul. Milenijnej do ul. W. Jagiełły) wraz z przebudową wiaduktu nad ul. Długą oraz budową zintegrowanego węzła tramwajowo-kolejowego Wrocław - Popowice"

  1. Ogłoszenie o zamówieniu
  2. CZĘŚĆ I Instrukcja dla Wykonawców (IDW)
  3. CZĘŚĆ III Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ)
  4. CZĘŚĆ II Wzór umowy
  5. Załączniki do IDW - wersja edytowalna
  6. Strona internetowa, na której dostępny jest klucz publiczny