Ta strona używa ciasteczek. Jesli chcesz poznać politykę prywatnosci w tym zakresie kliknij [tutaj]

Wiadomości - 2012

2012
grudzień21

Uruchomienie skrzyżowania ulic Krupniczej i Sadowej z Podwalem

Od 22.12.2012 r. planowane jest uruchomienie w docelowej organizacji ruchu jezdni na ciągu ulic Krupnicza-Sądowa przez skrzyżowanie z Podwalem. Jednocześnie informujemy, że w ramach prowadzonego remontu Podwala na odcinku od Świdnickiej do pl. Orląt Lwowskiej nastąpiła konieczność zwiększenia zakresu napraw w stosunku do planowanych w projekcie dla północnej nitki torowiska tramwajowego na odcinku od Łąkowej do Krupniczej. W związku z powyższym planowo będą uruchamiane pozostałe odcinki Podwala, natomiast północna część tej ulicy zostanie poddana naprawie po przygotowaniu niezbędnej dokumentacji. Przepraszamy za utrudnienia.

więcej >>>

2012
grudzień20

Ogłoszenie przetargu ograniczonego ZP/53/PO/2012

Przetarg ograniczony na:
„02100 – Budowa dojazdu do Nowego Szpitala Wojewódzkiego w ciągu Alei Stabłowickiej”

więcej >>>

2012
grudzień17

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty do postępowania ZP/46/PN/2012

Modernizacja pamięci masowej serwerowni Wrocławskich Inwestycji Sp. z o.o. wraz z wirtualizacją posiadanych zasobów systemowych

więcej >>>

2012
grudzień14

Objazd pl. Orląt Lwowskich dla jadących od Nabycińskiej

Od 15.12.2012r. rozpoczyna się kolejny etap realizacji projektu Rozbudowa odcinka jezdni pl. Orląt Lwowskich od ul. Nabycińskiej do ul. Podwale we Wrocławiu – zostanie zamknięty połówkowo odcinek jezdni od ul. Nabycińskiej do Robotniczej. Połączenie na tym kierunku zostanie skomunikowane tymczasowym objazdem – Nabycińską prosto do Robotniczej. Kierowanie ruchem wspomoże tymczasowa sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu Nabycińskiej i Robotniczej. Przesunięty zostanie przystanek linii 149 ,406, 409 i nocnej 249 w kierunku zachodnim (w głąb) ul. Robotniczej.

więcej >>>

2012
grudzień08

Odłożona zmiana organizacji ruchu - objazd pl. Orląt Lwowskich dla jadących od Nabycińskiej w innym terminie

Z powodu warunków atmosferycznych, które uniemożliwają w najbliższym czasie prowadzenie robót drogowych zostaje przełożone planowane od 9.12.2012 r. połówkowe zamkniecie odcinka jezdni pl. Orląt Lwowskich od ul. Nabycińskiej do Robotniczej. O nowym terminie wprowadzenia zastępczej organizacji ruchu polegającej na wdrożeniu tymczasowego objazdu – nieużywaną jezdnią Nabycińskiej do Robotniczej - poinformujemy osobnym komunikatem.
Przepraszamy za utrudnienia.

więcej >>>

2012
grudzień06

Objazd pl. Orląt Lwowskich dla jadących od Nabycińskiej

Rozpoczyna się kolejny etap realizacji projektu Rozbudowa odcinka jezdni pl. Orląt Lwowskich od ul. Nabycińskiej do ul. Podwale we Wrocławiu – od 9.12.2012 r. zostanie zamknięty połówkowo odcinek jezdni od ul. Nabycińskiej do Robotniczej. Połączenie na tym kierunku zostanie skomunikowane tymczasowym objazdem – Nabycińską prosto do Robotniczej. Kierowanie ruchem wspomoże tymczasowa sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu Nabycińskiej i Robotniczej. Przesunięty zostanie przystanek linii 149 ,406, 409 i nocnej 249 w kierunku zachodnim (w głąb) ul. Robotniczej.

więcej >>>

2012
grudzień06

Zmiana geometrii na skrzyżowaniu Krupniczej, Podwala i Sądowej

W związku z rozpoczęciem następnego etapu robót związanych z remontem Podwala od 08.12.2012 r. nastąpi przełożenie ruchu na ciągu Krupnicza-Sądowa – przez skrzyżowanie z Podwalem przejazd będzie przeniesiony na torowisko tramwajowe. Przepraszamy za utrudnienia, prosimy o dostosowanie jazdy do oznakowania.

więcej >>>

2012
listopad30

Przełożenie ruchu na Podwalu między Świdnicką a Łąkową

W związku z rozpoczęciem następnego etapu robót od 01.12.2012 r. nastąpi przełożenie ruchu na Podwalu, na odcinku między ulicami Świdnicką a Łąkową – ruch będzie się odbywał jednokierunkowo od Świdnickiej po południowej części jezdni czyli po torowisku tramwajowym, zamknięta zostaje północna strona opisywanego odcinka drogi. Na reszcie remontowanych fragmentów Podwala pozostaje dotychczasowa organizacja ruchu. Przepraszamy za utrudnienia, prosimy o dostosowanie jazdy do oznakowania.

więcej >>>

2012
listopad30

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty do postępowania ZP/45/PN/2012

02090 Roboty budowlane polegające na rozbiórce kubaturowych obiektów budowlanych położonych w poniższych lokalizacjach: - budynek mieszkalny wielorodzinny (obiekt nr 8), działka nr 18, arkusz mapy AM 40, obręb Południe, ul. Wilcza 17. - warsztat samochodowy (obiekt nr 29) z częścią magazynową (obiekt nr 30) oraz obiekty gospodarcze (obiekt nr 31 i 32), działka nr 27/2, arkusz mapy AM 6, obręb Dąbie, ul. Bolesława Biegasa 4. - budynek mieszkalny wielorodzinny (obiekt nr 15), działka nr 3/2, arkusz mapy AM 7, obręb Dąbie, ul. Jana Jerzego Urbańskiego 6.

więcej >>>

2012
listopad29

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty do postępowania ZP/43/PN/2012

Świadczenie kompleksowej obsługi prawnej na rzecz Wrocławskich Inwestycji Sp. z o.o

więcej >>>

2012
listopad26

Zestawienie ofert do postępowania ZP/46/PN/2012

Przetarg nieograniczony na:
Modernizacja pamięci masowej serwerowni Wrocławskich Inwestycji Sp. z o.o. wraz z wirtualizacją posiadanych zasobów systemowych

więcej >>>

2012
listopad21

Zestawienie ofert do postępowania ZP/45/PN/2012

Przetarg nieograniczony na:
02090 Roboty budowlane polegające na rozbiórce kubaturowych obiektów budowlanych położonych w poniższych lokalizacjach:
- budynek mieszkalny wielorodzinny (obiekt nr 8), działka nr 18, arkusz mapy AM 40, obręb Południe, ul. Wilcza 17.
- warsztat samochodowy (obiekt nr 29) z częścią magazynową (obiekt nr 30) oraz obiekty gospodarcze (obiekt nr 31 i 32), działka nr 27/2, arkusz mapy AM 6, obręb Dąbie, ul. Bolesława Biegasa 4.
- budynek mieszkalny wielorodzinny (obiekt nr 15), działka nr 3/2, arkusz mapy AM 7, obręb Dąbie, ul. Jana Jerzego Urbańskiego 6,

więcej >>>

2012
listopad15

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego ZP/46/PN/2012

Przetarg nieograniczony na:
Modernizacja pamięci masowej serwerowni Wrocławskich Inwestycji Sp. z o.o. wraz z wirtualizacją posiadanych zasobów systemowych

więcej >>>

2012
listopad13

Informacja o unieważnieniu postępowania ZP/44/PN/2012

Modernizacja pamięci masowej serwerowni Wrocławskich Inwestycji Sp. z o.o. wraz z wirtualizacją posiadanych zasobów systemowych

więcej >>>

2012
listopad09

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty do postępowania ZP/44/PN/2012

Modernizacja pamięci masowej serwerowni Wrocławskich Inwestycji Sp. z o.o. wraz z wirtualizacją posiadanych zasobów systemowych

więcej >>>

2012
listopad06

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego ZP/45/PN/2012

Przetarg nieograniczony na:
02090 Roboty budowlane polegające na rozbiórce kubaturowych obiektów budowlanych położonych w poniższych lokalizacjach:
- budynek mieszkalny wielorodzinny (obiekt nr 8), działka nr 18, arkusz mapy AM 40, obręb Południe, ul. Wilcza 17.
- warsztat samochodowy (obiekt nr 29) z częścią magazynową (obiekt nr 30) oraz obiekty gospodarcze (obiekt nr 31 i 32), działka nr 27/2, arkusz mapy AM 6, obręb Dąbie, ul. Bolesława Biegasa 4.
- budynek mieszkalny wielorodzinny (obiekt nr 15), działka nr 3/2, arkusz mapy AM 7, obręb Dąbie, ul. Jana Jerzego Urbańskiego 6,

więcej >>>

2012
listopad02

Zestawienie ofert do postępowania ZP/43/PN/2012

Przetarg nieograniczony na:
Świadczenie kompleksowej obsługi prawnej na rzecz Wrocławskich Inwestycji Sp. z o.o

więcej >>>

2012
październik31

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego ZP/43/PN/2012

Przetarg nieograniczony na:
Świadczenie kompleksowej obsługi prawnej na rzecz Wrocławskich Inwestycji Sp. z o.o

więcej >>>

2012
październik31

Przełożenie ruchu na Podwalu między Świdnicką a pl. Orląt Lwowskich

Uwaga zmiana - ulica Krupnicza jednokierunkowa w kierunku Sądowej. W związku z rozpoczęciem następnego etapu robót od 03.11.2012 r. nastąpi przełożenie ruchu na Podwalu – będzie można jeździć po wyremontowanej południowej stronie ulicy, natomiast zamknięta zostanie północna połowa jezdni. Bez zmian pozostaje dotychczasowa organizacja ruchu na Podwalu – droga jednokierunkowa do pl. Orląt Lwowskich. Zwracamy uwagę na zakaz skrętu w prawo w Krupniczą. Przepraszamy za utrudnienia, prosimy o dostosowanie jazdy do oznakowania.

więcej >>>

2012
październik31

Ruszają prace na pl. Orląt Lwowskich

W związku z realizacja zadania Rozbudowa odcinka jezdni pl. Orląt Lwowskich od ul. Nabycińskiej do ul. Podwale we Wrocławiu na wspomnianym odcinku drogi od 03.11.2012 r. zaczną obowiązywać miejscowe zwężenia jezdni. Po za tym organizacja ruchu nie ulega na razie innym zmianom. Przepraszamy za utrudnienia, prosimy zwracać uwagę na oznakowanie.

więcej >>>

2012
październik31

Zestawienie ofert do postępowania ZP/44/PN/2012

Przetarg nieograniczony na:
Modernizacja pamięci masowej serwerowni Wrocławskich Inwestycji Sp. z o.o. wraz z wirtualizacją posiadanych zasobów systemowych

więcej >>>

2012
październik24

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty do postępowania ZP/37/PN/2012

Zadanie 03690 - Przebudowa ulicy Purkyniego na odcinku od ulicy Wyszyńskiego do ulicy Kraińskiego.

więcej >>>

2012
październik19

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego ZP/44/PN/2012

Przetarg nieograniczony na:
Modernizacja pamięci masowej serwerowni Wrocławskich Inwestycji Sp. z o.o. wraz z wirtualizacją posiadanych zasobów systemowych

więcej >>>

2012
październik08

Zestawienie ofert do postępowania ZP/37/PN/2012

Zadanie 03690 - Przebudowa ulicy Purkyniego na odcinku od ulicy Wyszyńskiego do ulicy Kraińskiego.

więcej >>>

2012
październik03

Zamknięcie torowiska tramwajowego na Podwalu

Rozpoczynają się związane z remontem Podwala roboty na czynnej dotychczas części torowiska tramwajowego. Od 6.10.2012r. te fragmenty drogi zostają wyłączona z eksploatacji. Organizacja ruchu pozostaje bez większych zmian (wyjątkiem jest korekta geometrii skrętów na skrzyżowaniu Podwale-Sądowa-Krupnicza). W dalszym ciągu obowiązuje objazd od Sądowej do Krupniczej przez ulice Świebodzką, Muzealną i Podwale. Zmieniają swoje trasy linie tramwajowe 6, 7, 14, 20, 23 i 24. Przepraszamy za utrudnienia

więcej >>>

2012
wrzesień20

Zamknięcie przejazdu na ul. Kutrzeby

W związku trwającą przebudową ulic Zwycięskiej i Kutrzeby od 22.09.2012 r.- odcinek ul. Kutrzeby pomiędzy ul. Strachowskiego, a ul. Kryniczną będzie zamknięty. Objazd w kierunku miejscowości Wysoka, Żórawina przez ulice Strachowskiego, Zwycięską, Ołtaszyńską i Radosną do Chabrowej. W przeciwnym kierunku ulicami Diamentową, Nenckiego i Strachowskiego. Zmienionymi trasami pojadą także autobusy komunikacji miejskiej. Przepraszamy za utrudnienia, prosimy o zwracanie uwagi na oznakowanie.

więcej >>>

2012
wrzesień17

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty do postępowania ZP/40/NBO/2012

Świadczenie usługi polegającej na udzieleniu bankowej gwarancji zapłaty dla Wykonawcy robót budowlanych pn. „Budowa Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu

więcej >>>

2012
wrzesień12

Ruch dwukierunkowy na połączeniu ulic Kiełczowskiej i Bora Komorowskiego

W rejonie powstającego na Psim Polu ronda, w ramach przebudowy ul. Bolesława Krzywoustego, planowana jest zmiana organizacji ruchu, która ma być wdrażana w nocy 15/16 września 2012 roku. Nastąpi wprowadzenie ruchu dwukierunkowego w ciągu ulic Kiełczowskiej i Bora Komorowskiego. Zastosowane objazdy nie ulegają likwidacji i w dalszym ciągu można z nich korzystać. Na wyjeździe z drogi tymczasowej w Kiełczowską będzie obowiązywał nakaz jazdy w prawo. Zamknięty pozostaje przejazd do ul. Bierutowskiej. Przepraszamy za utrudnienia, prosimy zwrócić uwagę na nowe oznakowanie

więcej >>>

2012
wrzesień06

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty do postępowania ZP/32/PN/2012

„03550 Rozbudowa odcinka jezdni pl. Orląt Lwowskich od ul. Nabycińskiej do ul. Podwale we Wrocławiu” w tym:

Zadanie 1 - Rozbudowa odcinka jezdni pl. Orląt Lwowskich wraz z korektą sygnalizacji na pl. Orląt Lwowskich;
Zadanie 2 - Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Piłsudskiego i ul. Lelewela;
Zadanie 3 - Budowa sygnalizacji świetlnej na pl. Kościuszki

więcej >>>

2012
sierpień30

Ulica Zwycięska – głównie utrudnienia dla pieszych

W związku z planowaną przebudową ulic Zwycięskiej i Kutrzeby od 1.09.2012 r. nastąpi wdrożenie organizacji ruchu zastępczego na ulicy Zwycięskiej. Ponieważ pierwsze roboty budowlane mają być prowadzone poza jezdnią ograniczenia w ruchu dotyczyły będą głównie pieszych. Przepraszamy za utrudnienia, prosimy zwracać uwagę na oznakowanie. Jednocześnie informujemy, że przez cały czas prowadzenia inwestycji na ulicy Zwycięskiej planowane jest utrzymanie ruchu w obu kierunkach. Niemniej mogą wystąpić utrudnienia w postaci miejscowych zwężeń i ruchu maszyn budowlanych. Kolejne zmiany w organizacji ruchu będą wprowadzane sukcesywnie, stosownie do postępu robót. W ciągu najbliższego miesiąca planowane jest ograniczenie ruchu na ul. Kutrzeby i północnym wlocie ul. Ołtaszyńskiej – wdrożenie zmian poprzedzimy szczegółową informacją.

więcej >>>

2012
sierpień29

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego ZP/37/PN/2012

Przetarg nieograniczony na:
Zadanie 03690 - Przebudowa ulicy Purkyniego na odcinku od ulicy Wyszyńskiego do ulicy Kraińskiego.

więcej >>>

2012
sierpień23

Zmiana organizacji ruchu na Podwalu między Świdnicką a pl. Orląt Lwowskich

Od 25.08.2012 r. zacznie obowiązywać na przeznaczonym do remontu odcinku Podwala między ulicą Świdnicką a placem Orląt Lwowskich zastępcza organizacja ruchu. Przejazd będzie możliwy tylko w jednym kierunku – od Świdnickiej do Orląt Lwowskich. Od 3 września ograniczony zostanie także ruch tramwajowy.

więcej >>>

2012
sierpień22

Zestawienie ofert do postępowania ZP/32/PN/2012

„03550 Rozbudowa odcinka jezdni pl. Orląt Lwowskich od ul. Nabycińskiej do ul. Podwale we Wrocławiu” w tym:

Zadanie 1 - Rozbudowa odcinka jezdni pl. Orląt Lwowskich wraz z korektą sygnalizacji na pl. Orląt Lwowskich;
Zadanie 2 - Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Piłsudskiego i ul. Lelewela;
Zadanie 3 - Budowa sygnalizacji świetlnej na pl. Kościuszki

więcej >>>

2012
sierpień14

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty do postępowania ZP/29/PN/2012

Wykonanie analizy porealizacyjnej oddziaływania na środowisko, inwestycji polegającej na Budowie torowiska tramwajowego wzdłuż ul. Świeradowskiej (na odcinku krańcówki tramwajowej w rejonie ul. Działkowej do ul. Krynickiej) w ramach zadania: 03160

więcej >>>

2012
sierpień02

Układanie nawierzchni na ul. Kamieńskiego

Remont ulicy Kamieńskiego we Wrocławiu na odcinku od ul. Starościńskiej do granic miasta wkroczył w kolejną fazę, rozpoczęło się układanie nawierzchni. Prace prowadzone są nocą. W związku z nimi na bieżąco wprowadzane są miejscowe zwężenia jezdni do jednego pasa, w ciągu tego miesiąca ruch nocami może być puszczany wahadłowo. Przepraszamy za utrudnienia, prosimy zwracać uwagę na oznakowanie i polecenia kierujących ruchem.

więcej >>>

2012
lipiec31

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego ZP/32/PN/2012

Przetarg nieograniczony na:
„03550 Rozbudowa odcinka jezdni pl. Orląt Lwowskich od ul. Nabycińskiej do ul. Podwale we Wrocławiu” w tym:

Zadanie 1 - Rozbudowa odcinka jezdni pl. Orląt Lwowskich wraz z korektą sygnalizacji na pl. Orląt Lwowskich;
Zadanie 2 - Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Piłsudskiego i ul. Lelewela;
Zadanie 3 - Budowa sygnalizacji świetlnej na pl. Kościuszki

więcej >>>

2012
lipiec30

Zestawienie ofert do postępowania ZP/29/PN/2012

Wykonanie analizy porealizacyjnej oddziaływania na środowisko, inwestycji polegającej na Budowie torowiska tramwajowego wzdłuż ul. Świeradowskiej (na odcinku krańcówki tramwajowej w rejonie ul. Działkowej do ul. Krynickiej) w ramach zadania: 03160

więcej >>>

2012
lipiec24

Umowa na przebudowę ulicy Starogroblowej we Wrocławiu

Zadanie Przebudowa układu drogowego oraz infrastruktury podziemnej i naziemnej w rejonie wiaduktu kolejowego przy ul. Starogroblowej we Wrocławiu polega na przystosowaniu, pod przyszłe połączenie tramwajowe, infrastruktury podziemnej i drogowej w trakcie prowadzonej w najbliższym okresie inwestycji kolejowej w ramach, której zostanie poszerzony wiadukt nad ulicą Starogroblową. Kontrakt wart 4 796 645,91 zł realizuje Przedsiębiorstwo Drogowe Drobud.

więcej >>>

2012
lipiec20

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego ZP/29/PN/2012

Przetarg nieograniczony na:
Wykonanie analizy porealizacyjnej oddziaływania na środowisko, inwestycji polegającej na Budowie torowiska tramwajowego wzdłuż ul. Świeradowskiej (na odcinku krańcówki tramwajowej w rejonie ul. Działkowej do ul. Krynickiej) w ramach zadania: 03160

więcej >>>

2012
lipiec18

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty do postępowania ZP/27/PN/2012

03610 „Przebudowa układu drogowego oraz infrastruktury podziemnej i naziemnej w rejonie wiaduktu kolejowego przy ul. Starogroblowej we Wrocławiu.&rdquo

więcej >>>

2012
lipiec16

Podpisane umowy na przebudowę ulicy Zwycięskiej

Podpisana została umowa z firmą Skanska dla zadania Przebudowa ul. Zwycięskiej i ul. Kutrzeby stanowiących połączenie dróg krajowych nr 5 i nr 8 z gminą Kobierzyce. W jego zakres wchodzą przebudowa lewoskrętu z al. Karkonoskiej (I etap poszerzenia), przebudowa ulicy Zwycięskiej (ok. 1,4 km) od Karkonoskiej do Agrestowej oraz przebudowa ulicy gen. Kutrzeby od Parafialnej do granic zabudowy (ok. 1 km). Wykonawca ma 17 - miesięczny termin realizacji. Wartość kontraktu ok. 25 mln zł. Realizacja rozpocznie się od przebudowy ul. Zwycięskiej w drugiej połowie sierpnia. Obecnie Wykonawca przygotowuje projekt zastępczej organizacji ruchu.

więcej >>>

2012
lipiec12

Zestawienie ofert do postępowania ZP/27/PN/2012

03610 „Przebudowa układu drogowego oraz infrastruktury podziemnej i naziemnej w rejonie wiaduktu kolejowego przy ul. Starogroblowej we Wrocławiu.”

więcej >>>

2012
lipiec10

Wał na Kozanowie wyrasta ponad poziom poziom gruntu

Po uprzątnięciu terenu i szczegółowym ustaleniu miejsca przebiegu budowę zapory przeciwpowodziowej poprzedziły badania gruntu. W ich efekcie wymieniliśmy znajdujące się pod przyszłym wałem wszystkie warstwy "przepuszczalne" na "nieprzepuszczalne". Równocześnie cały czas był i jest gromadzony materiał, który już jest sukcesywnie wbudowywany. Tego materiału jest już tyle, że w razie zagrożenia powodziowego można z niego stworzyć tymczasowe zabezpieczenie. Niemniej można już na niektórych odcinkach zaobserwować pierwszą cześć powstającej konstrukcji to tzw. korpus wału.

więcej >>>

2012
lipiec05

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty do postępowania ZP/25/PN/2012

Wykonanie inwentaryzacji i wyceny w formie 4 odrębnych operatów szacunkowych zawierających oszacowanie wartości nieruchomości w związku z realizacją zadania inwestycyjnego nr 02100 – „Budowa połączenia Portu Lotniczego ze Stadionem Piłkarskim w ciągu drogi krajowej nr 94 we Wrocławiu”

więcej >>>

2012
lipiec04

Ograniczenia w ruchu na Psim Polu

W związku z trwającą przebudową ul. Bolesława Krzywoustego na odcinku od węzła z al. Jana III Sobieskiego do skrzyżowania z ulicami Bora Komorowskiego, Kiełczowską oraz Bierutowską w dniu 7 lipca 2012 r. rozpoczynają się roboty na centralnym skrzyżowaniu ulic Bora Komorowskiego z Bierutowską i Kiełczowską. Ruch na skrzyżowaniu zostanie znacznie ograniczony i skierowany objazdami. Przepraszamy za utrudnienia.

więcej >>>

2012
lipiec03

Zestawienie ofert do postępowania ZP/25/PN/2012

Wykonanie inwentaryzacji i wyceny w formie 4 odrębnych operatów szacunkowych zawierających oszacowanie wartości nieruchomości w związku z realizacją zadania inwestycyjnego nr 02100 – „Budowa połączenia Portu Lotniczego ze Stadionem Piłkarskim w ciągu drogi krajowej nr 94 we Wrocławiu”

więcej >>>

2012
lipiec02

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty do postępowania ZP/13/PN/2012

Przebudowę ulicy Zwycięskiej i ul. Kutrzeby stanowiących połączenie dróg krajowych nr 5 i nr 8 z gminą Kobierzyce w tym:
03340 Przebudowa ul. Zwycięskiej od ul. Agrestowej do ul. Karkonoskiej
03370 Przebudowa al. Karkonoskiej -etap I
03580 Przebudowa ul. Kutrzeby od ul. Strachowskiego do przepustu na rowie S-31

więcej >>>

2012
Czerwiec29

Rusza projektowanie Podwala

W dniu 28.06.2012 r. została podpisana z firmą HEILIT+WOERNER BUDOWLANA Sp. z o.o, umowa na zadanie Remont ul. Podwale od skrzyżowania z ul. Świdnicką do skrzyżowania z pl. Orląt Lwowskich we Wrocławiu. Wykonawca najpierw sporządzi dokumentacje projektową, rozpoczęcie realizacji planowane jest po wakacjach.

więcej >>>

2012
czerwiec27

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego ZP/27/PN/2012

Przetarg nieograniczony na:
03610 „Przebudowa układu drogowego oraz infrastruktury podziemnej i naziemnej w rejonie wiaduktu kolejowego przy ul. Starogroblowej we Wrocławiu.”

więcej >>>

2012
czerwiec25

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego ZP/25/PN/2012

Przetarg nieograniczony na:
Wykonanie inwentaryzacji i wyceny w formie 4 odrębnych operatów szacunkowych zawierających oszacowanie wartości nieruchomości w związku z realizacją zadania inwestycyjnego nr 02100 – „Budowa połączenia Portu Lotniczego ze Stadionem Piłkarskim w ciągu drogi krajowej nr 94 we Wrocławiu”

więcej >>>

2012
czerwiec22

Nagroda architektoniczna dla zintegrowanego węzła przesiadkowego przy stadionie EURO 2012

Prowadzone przez naszą spółkę zadanie zostało uznane w kategorii „obiekt inżynierski” za najlepszą, wspólnie z mostem Rędzińskim, realizację architektoniczną ubiegłego roku w konkursie „Piękny Wrocław”, organizowanym przez Prezydenta Wrocławia i Towarzystwo Miłośników Wrocławia. Nagroda została przyznana 21 czerwca 2012 r. Bardzo dziękujemy wszystkim osobom i firmom, które pracowały na ten sukces. Jego główni autorzy wymienieni są na dyplomie – to fantastyczne, że mogliśmy z Państwem współpracować.

więcej >>>

2012
czerwiec21

Informacja o unieważnieniu postępowania ZP/16/PN/2012

03610 „Przebudowa układu drogowego oraz infrastruktury podziemnej i naziemnej w rejonie wiaduktu kolejowego przy ul. Starogroblowej we Wrocławiu.”

więcej >>>

2012
czerwiec19

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty do postępowania ZP/17/PN/2012

03460 – „Remont ul. Podwale od skrzyżowania z ul. Świdnicką do skrzyżowania z pl. Orląt Lwowskich we Wrocławiu”

więcej >>>

2012
czerwiec11

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty do postępowania ZP/16/PN/2012

03610 „Przebudowa układu drogowego oraz infrastruktury podziemnej i naziemnej w rejonie wiaduktu kolejowego przy ul. Starogroblowej we Wrocławiu.”

więcej >>>

2012
czerwiec05

Zestawienie ofert do postępowania ZP/17/PN/2012

03460 – „Remont ul. Podwale od skrzyżowania z ul. Świdnicką do skrzyżowania z pl. Orląt Lwowskich we Wrocławiu”

więcej >>>

2012
czerwiec04

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty do postępowania ZP/18/PN/2012

Nadzór geodezyjny dla zadań:
02100 - „Budowa połączenia Portu Lotniczego ze Stadionem Piłkarskim w ciągu drogi krajowej nr 94 we Wrocławiu
02130 - „Budowa Osi Inkubacji na odcinku od ul. Granicznej do ul. Rakietowej we Wrocławiu”
03510 - „Rozbudowa ul. B. Krzywoustego na odc. od al. Jana III Sobieskiego do ul. Kiełczowskiej wraz z zagospodarowaniem rynku Psiego Pola we Wrocławiu”
03520 - „Budowa wału przeciwpowodziowego dla osiedla Kozanów we Wrocławiu”
03610 - „Wiadukt Starogroblowa”

więcej >>>

2012
maj31

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty do postępowania ZP/22/PN/2012

Wykonanie analizy porealizacyjnej dla zadania 01011 – Przebudowa ul. Królewieckiej wraz z zagospodarowaniem terenu po północnej stronie Stadionu Piłkarskiego EURO 2012

więcej >>>

2012
maj31

Próbny przejazd tramwaju przez Pułaskiego zaliczony

Został wykonany kolejny krok umożliwiający udostępnienie do ruchu ulicy Pułaskiego – odbyty w czwartek 31 maja 2012 r. przejazd techniczny tramwaju to jeden z ostatnich elementów przygotowania drogi i torowiska. Planowany termin uruchomienia z soboty na niedzielę 2/3 czerwca 2012 r.

więcej >>>

2012
maj31

Zestawienie ofert do postępowania ZP/16/PN/2012

Przetarg nieograniczony na:
03610 „Przebudowa układu drogowego oraz infrastruktury podziemnej i naziemnej w rejonie wiaduktu kolejowego przy ul. Starogroblowej we Wrocławiu.”

więcej >>>

2012
maj30

Zestawienie ofert do postępowania ZP/13/PN/2012

Przetarg nieograniczony na:
Przebudowę ulicy Zwycięskiej i ul. Kutrzeby stanowiących połączenie dróg krajowych nr 5 i nr 8 z gminą Kobierzyce w tym: 03340 Przebudowa ul. Zwycięskiej od ul. Agrestowej do ul. Karkonoskiej 03370 Przebudowa al. Karkonoskiej -etap I 03580 Przebudowa ul. Kutrzeby od ul. Strachowskiego do przepustu na rowie S-31

więcej >>>

2012
maj28

Zestawienie ofert do postępowania ZP/22/PN/2012

Przetarg nieograniczony na:
Wykonanie analizy porealizacyjnej dla zadania 01011 – Przebudowa ul. Królewieckiej wraz z zagospodarowaniem terenu po północnej stronie Stadionu Piłkarskiego EURO 2012

więcej >>>

2012
maj23

Zestawienie ofert do postępowania ZP/18/PN/2012

Przetarg nieograniczony na:
Nadzór geodezyjny dla zadań:
02100 - „Budowa połączenia Portu Lotniczego ze Stadionem Piłkarskim w ciągu drogi krajowej nr 94 we Wrocławiu
02130 - „Budowa Osi Inkubacji na odcinku od ul. Granicznej do ul. Rakietowej we Wrocławiu”
03510 - „Rozbudowa ul. B. Krzywoustego na odc. od al. Jana III Sobieskiego do ul. Kiełczowskiej wraz z zagospodarowaniem rynku Psiego Pola we Wrocławiu”
03520 - „Budowa wału przeciwpowodziowego dla osiedla Kozanów we Wrocławiu”
03610 - „Wiadukt Starogroblowa”

więcej >>>

2012
maj18

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego ZP/22/PN/2012

Przetarg nieograniczony na:
Wykonanie analizy porealizacyjnej dla zadania 01011 – Przebudowa ul. Królewieckiej wraz z zagospodarowaniem terenu po północnej stronie Stadionu Piłkarskiego EURO 2012

więcej >>>

2012
maj15

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego ZP/18/PN/2012

Przetarg nieograniczony na:
Nadzór geodezyjny dla zadań:
02100 - „Budowa połączenia Portu Lotniczego ze Stadionem Piłkarskim w ciągu drogi krajowej nr 94 we Wrocławiu
02130 - „Budowa Osi Inkubacji na odcinku od ul. Granicznej do ul. Rakietowej we Wrocławiu”
03510 - „Rozbudowa ul. B. Krzywoustego na odc. od al. Jana III Sobieskiego do ul. Kiełczowskiej wraz z zagospodarowaniem rynku Psiego Pola we Wrocławiu”
03520 - „Budowa wału przeciwpowodziowego dla osiedla Kozanów we Wrocławiu”
03610 - „Wiadukt Starogroblowa”

więcej >>>

2012
maj15

Przebudowa ul. Pułaskiego – otwarcie przejazdu ulicą Komuny Paryskiej

Od 16 maja 2012 otwarty będzie przejazd ulicą Komuny Paryskiej przez ulicę Pułaskiego. W związku z tym zlikwidowana ma być także obowiązująca tymczasowo organizacja ruchu na ulicy Kościuszki (ruch dwukierunkowy na odcinku między ulicami Pułaskiego i Dąbrowskiego). Na swoje stałe trasy wracają autobusy linii 114, 120, 900L i 901. Zmiany będą wprowadzane w nocy z wtorku na środę 15/16 maja. Prosimy o zwracanie uwagi na oznakowanie.

więcej >>>

2012
maj11

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego ZP/17/PN/2012

Przetarg nieograniczony na:
03460 – „Remont ul. Podwale od skrzyżowania z ul. Świdnicką do skrzyżowania z pl. Orląt Lwowskich we Wrocławiu”

więcej >>>

2012
maj11

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego ZP/16/PN/2012

Przetarg nieograniczony na:
03610 „Przebudowa układu drogowego oraz infrastruktury podziemnej i naziemnej w rejonie wiaduktu kolejowego przy ul. Starogroblowej we Wrocławiu.”

więcej >>>

2012
maj08

Zmiany organizacji ruchu w związku z przebudową ulicy Bolesława Krzywoustego - etap – 1

Od 12 maja 2012 r. generalny wykonawca prac budowlanych firma SKANSKA przystępuje do zamknięcia fragmentu ulicy Bolesława Krzywoustego od skrzyżowania z al. Jana III Sobieskiego do Rynku na Psim Polu. Prace prowadzone będą przy wyłączonym ruchu kołowym na tym odcinku. Prosimy o przeparkowanie samochodów. Przepraszamy za utrudnienia.
Zmiany wprowadzane są w związku Przebudową ul. Bolesława Krzywoustego na odcinku od węzła z al. Jana III Sobieskiego do skrzyżowania z ulicami Bora Komorowskiego, Kiełczowską oraz Bierutowską. Cała inwestycja zaplanowana jest na 19 miesięcy.

więcej >>>

2012
kwiecień30

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego ZP/13/PN/2012

Przetarg nieograniczony na:
Przebudowę ulicy Zwycięskiej i ul. Kutrzeby stanowiących połączenie dróg krajowych nr 5 i nr 8 z gminą Kobierzyce w tym:
03340 Przebudowa ul. Zwycięskiej od ul. Agrestowej do ul. Karkonoskiej
03370 Przebudowa al. Karkonoskiej -etap I
03580 Przebudowa ul. Kutrzeby od ul. Strachowskiego do przepustu na rowie S-31

więcej >>>

2012
kwiecień27

Utrudnienia wprowadzane w trakcie długiego weekendu wokół ul. Pułaskiego

W miarę postępujących robót w trakcie nadchodzącego tygodnia przy przebudowie ulicy Pułaskiego planowane są zmiany w organizacji ruchu. Najpoważniejszą z nich jest zamknięcie przejazdu ulicą Komuny Paryskiej przez ulicę Pułaskiego. Wprowadzenie tego etapu tymczasowej organizacji ruchu nastąpi najprawdopodobniej w nocy z 30 kwietnia na 1 maja 2012 roku (z poniedziałku na wtorek). W zamian ruch dwukierunkowy zostanie wprowadzony na ulicy Kościuszki, na odcinku między ulicami Pułaskiego i Dąbrowskiego. Prosimy zwracać uwagę na oznakowanie. Przepraszamy za utrudnienia.

więcej >>>

2012
kwiecień25

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty do postępowania ZP/11/PN/2012

„Obsługę laboratoryjną robót budowlanych na obiektach drogowych, mostowych i torowiskach dla potrzeb realizacji zadań inwestycyjnych:
03510 - Rozbudowa ul. Bolesława Krzywoustego na odcinku od Al. Jana III Sobieskiego do ul. Kiełczowskiej wraz z zagospodarowaniem Rynku Psiego Pola we Wrocławiu
03520 - Budowa wału przeciwpowodziowego dla osiedla Kozanów we Wrocławiu
02130 - Budowa Osi Inkubacji na odcinku od ul.Granicznej do ul. Żwirki i Wigury”

więcej >>>

2012
kwiecień25

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty do postępowania ZP/12/PN/2012

Tyczenie osi i zagospodarowanie terenu ogródków działkowych znajdujących się na trasie Północnej Obwodnicy Śródmiejskiej we Wrocławiu – etap II (odcinek od ul. Poświęckiej do ul. Kamieńskiego) zadanie nr 02080.

więcej >>>

2012
kwiecień20

Zestawienie ofert do postępowania ZP/12/PN/2012

Tyczenie osi i zagospodarowanie terenu ogródków działkowych znajdujących się na trasie Północnej Obwodnicy Śródmiejskiej we Wrocławiu – etap II (odcinek od ul. Poświęckiej do ul. Kamieńskiego) zadanie nr 02080.

więcej >>>

2012
kwiecień20

Zestawienie ofert do postępowania ZP/11/PN/2012

„Obsługę laboratoryjną robót budowlanych na obiektach drogowych, mostowych i torowiskach dla potrzeb realizacji zadań inwestycyjnych:
03510 - Rozbudowa ul. Bolesława Krzywoustego na odcinku od Al. Jana III Sobieskiego do ul. Kiełczowskiej wraz z zagospodarowaniem Rynku Psiego Pola we Wrocławiu
03520 - Budowa wału przeciwpowodziowego dla osiedla Kozanów we Wrocławiu
02130 - Budowa Osi Inkubacji na odcinku od ul.Granicznej do ul. Żwirki i Wigury”

więcej >>>

2012
kwiecień19

Utrudnienia w ruchu na ulicy Kochanowskiego i Pilczyckiej

Wykonawca, firma Skanska, rozpoczyna realizację zadań „Poprawa nawierzchni ulic w zakresie: Część I – Poprawa nawierzchni w ul. Kochanowskiego - pas ruchu w stronę miasta na odcinku od Mostów Jagiellońskich do ul. Wojciecha z Brudzewa (zadanie 03640) Część II – Poprawa nawierzchni ul. Pilczyckiej - wybrane odcinki (zadanie 03650)”. Od piątku 20 kwietnia 2012 r. należy spodziewać się ograniczeń w ruchu na obu ulicach. Przepraszamy za utrudnienia.

więcej >>>

2012
kwiecień12

Utrudnienia związane z przebudową ul. Pułaskiego – zamknięcie na weekend ul. Komuny Paryskiej

Od piątkowej nocy - 13/14 kwietnia 2012 r.- do rana w poniedziałek 16 kwietnia 2012 r. zamknięty będzie przejazd ulicą Komuny Paryskiej przez przebudowywaną ulicę Pułaskiego. Wprowadzenie tego etapu tymczasowej organizacji ruchu jest spowodowane pracami na sieci wodociągowej w rejonie ww. skrzyżowania prowadzonymi w związku z przebudową ul. Pułaskiego.
Przypominamy, że realizacja tej samej inwestycji jest powodem istniejących utrudnień w ruchu na pl. Wróblewskiego. Planowany termin zakończenia kontraktu – koniec czerwca 2012 r., jednak udostępnienie powstającej infrastruktury do ruchu powinno nastąpić przed mającymi się odbywać we Wrocławiu imprezami Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej.
Przepraszamy za utrudnienia.

więcej >>>

2012
kwiecień11

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego ZP/11/PN/2012

Przetarg nieograniczony na:
„Obsługę laboratoryjną robót budowlanych na obiektach drogowych, mostowych i torowiskach dla potrzeb realizacji zadań inwestycyjnych:
03510 - Rozbudowa ul. Bolesława Krzywoustego na odcinku od Al. Jana III Sobieskiego do ul. Kiełczowskiej wraz z zagospodarowaniem Rynku Psiego Pola we Wrocławiu
03520 - Budowa wału przeciwpowodziowego dla osiedla Kozanów we Wrocławiu
02130 - Budowa Osi Inkubacji na odcinku od ul.Granicznej do ul. Żwirki i Wigury”

więcej >>>

2012
kwiecień05

Podpisane umowy na remont ulic Kochanowskiego i Pilczyckiej

Podpisane zostały umowy z firmą Skanska dla zadań, których dotyczył przetarg „Poprawa nawierzchni ulic w zakresie: Część I – Poprawa nawierzchni w ul. Kochanowskiego - pas ruchu w stronę miasta na odcinku od Mostów Jagiellońskich do ul. Wojciecha z Brudzewa (zadanie 03640) Część II – Poprawa nawierzchni ul. Pilczyckiej - wybrane odcinki (zadanie 03650)” W obu przypadkach zakończenie realizacji jest planowane przed EURO 2012 TM. Wykonawca przystąpił do sporządzania dokumentacji projektowej, roboty rozpoczną się niezwłocznie po zakończeniu tego etapu. Wartość kontraktu brutto dla części I – 1 607 385,67 zł i dla części II – 1 033 838,35 zł.

2012
kwiecień03

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego ZP/12/PN/2012

Przetarg nieograniczony na: „Tyczenie osi i zagospodarowanie terenu ogródków działkowych znajdujących się na trasie Północnej Obwodnicy Śródmiejskiej we Wrocławiu – etap II (odcinek od ul. Poświęckiej do ul. Kamieńskiego) zadanie nr 02080”

więcej >>>

2012
marzec29

Realizacja zadania Wykonanie zabezpieczenia wykopu pod planowane centrum handlowe Maślice we Wrocławiu

W dniu 29 marca 2012r. został podpisany kontrakt z firmą Pro-Tra Building sp. z o.o. na Wykonanie zabezpieczenia wykopu pod planowane centrum handlowe Maślice we Wrocławiu. W ramach oferty wartej blisko 3,4 mln zł wykonawca m.in. zabezpieczy ściany wykopu, zbuduje ogrodzenie i zjazd do wykopu oraz wykona plantowanie terenu. Czas na wykonanie wymienionych robót - 8 tygodni. Realizacja rozpoczęta.

więcej >>>

2012
marzec28

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty do postępowania ZP/05/PN/2012

03620 – Remont ul. Kamieńskiego we Wrocławiu na odcinku od ul. Starościńskiej do granicy miasta

więcej >>>

2012
marzec28

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty do postępowania ZP/04/PN/2012

„Wykonanie analizy porealizacyjnej dla zadania 02120 - Budowa połączenia Obwodnicy Śródmiejskiej z Portem Lotniczym we Wrocławiu - etap I”

więcej >>>

2012
marzec23

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty do postępowania ZP/07/PN/2012

„Wykonanie zabezpieczenia wykopu pod planowane centrum handlowe Maślice we Wrocławiu (projekt nr 03590)”

więcej >>>

2012
marzec23

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty do postępowania ZP/06/PN/2012

„Poprawa nawierzchni ulic w zakresie:
Część I – Poprawa nawierzchni w ul. Kochanowskiego - pas ruchu w stronę miasta na odcinków od Mostów Jagiellońskich do ul. Wojciecha z Brudzewa (zadanie 03640)
Część II – Poprawa nawierzchni ul. Pilczyckiej - wybrane odcinki (zadanie 03650)”

więcej >>>

2012
marzec23

Podpisany kontrakt na Rozbudowę ul. Bolesława Krzywoustego na odc. od al. Jana III Sobieskiego do ul. Kiełczowskiej - zad. 2 wraz z zagospodarowaniem rynku Psiego Pola

W dniu 22 marca 2012 r. został podpisanie kontraktu z firmą Skanska dla zadania Rozbudowa ul. Bolesława Krzywoustego na odc. od al. Jana III Sobieskiego do ul. Kiełczowskiej - zad. 2 wraz z zagospodarowaniem rynku Psiego Pola.

więcej >>>

2012
marzec22

Zintegrowany System Transportu Szynowego w Aglomeracji i we Wrocławiu - Etap I – podpisana umowa na dofinansowanie z Programu Infrastruktura i Środowisko

Projekt otrzymał dofinansowanie ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko, Działanie 7.3 - Transport miejski w obszarach metropolitalnych. Umowa nr POIS.07.03.00-00-006/10-00 podpisana dnia 06.03.2012 r. Zintegrowany System Transportu Szynowego w Aglomeracji i we Wrocławiu - Etap I - jest kluczowy dla wygodnej i szybkiej komunikacji miejskiej do stadionu podczas Euro 2012. Ma na celu stworzenie nowej jakości systemu transportu publicznego Wrocławia i sieci powiązań transportowych miasta z Aglomeracją. Inwestycja ma również wpłynąć na większe wykorzystanie transportu miejskiego w celu stworzenia naturalnej alternatywy dla pojazdów osobowych. Beneficjentem Projektu jest Miasto Wrocław.

W realizację tego przedsięwzięcia zaangażowane są: Urząd Miejski Wrocławia, Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne we Wrocławiu Sp. z o.o. (Partner Projektu), Wrocławskie Inwestycje Sp. z o.o. oraz Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta.

Środki Finansowe zgodnie z aneksem do umowy o dofinansowanie:
całkowity koszt realizacji Projektu: 752 652 316,36 PLN
kwota dofinansowania: 362 011 247,34 PLN
(59 % wydatków kwalifikowanych w ramach Projektu)

więcej >>>

2012
marzec20

Pierwszy tramwaj przez ul. Pilczycką dojechał na stadion

Pomyślnie przebiegł przejazd techniczny nowym torowiskiem tramwajowym przez osiedle Kozanów. Tramwaj Skoda 19 T przetestował wszystkie elementy infrastruktury niezbędne do organizacji regularnego kursowania. W czasie przejazdu technicznego trzeba przyjrzeć się dosłownie każdemu rozjazdowi i wszystkim łukom na zakrętach. Lustrowane są szyny i trakcja. Niektóre odcinki tramwaj pokonuje kilkukrotnie jeżdżąc do przodu i cofając. Na ten przejazd czekały powstałe jakiś czas temu nowe stacje zasilania, most na Ślęzie i krańcówka pod stadionem. Pod stadionem tramwaj zjawił się w południe ostatniego dnia zimy – budowniczym trudno powiedzieć czy zwiastuje to wiosnę, natomiast na pewno zwiastuje to rychły koniec inwestycji.

więcej >>>

2012
marzec16

Zestawienie ofert do postępowania ZP/7/PN/2012

„Wykonanie zabezpieczenia wykopu pod planowane centrum handlowe Maślice we Wrocławiu (projekt nr 03590)”

więcej >>>

2012
marzec14

Zestawienie ofert do postępowania ZP/5/PN/2012

03620 – Remont ul. Kamieńskiego we Wrocławiu na odcinku od ul. Starościńskiej do granicy miasta

więcej >>>

2012
marzec12

Zestawienie ofert do postępowania ZP/6/PN/2012

Poprawa nawierzchni ulic w zakresie: Część I – Poprawa nawierzchni w ul. Kochanowskiego - pas ruchu w stronę miasta na odcinków od Mostów Jagiellońskich do ul. Wojciecha z Brudzewa (zadanie 03640) Część II – Poprawa nawierzchni ul. Pilczyckiej - wybrane odcinki (zadanie 03650)

więcej >>>

2012
marzec12

Zestawienie ofert do postępowania ZP/4/PN/2012

Wykonanie analizy porealizacyjnej dla zadania 02120 - Budowa połączenia Obwodnicy Śródmiejskiej z Portem Lotniczym we Wrocławiu - etap I

więcej >>>

2012
marzec01

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego ZP/7/PN/2012

Przetarg nieograniczony na: „Wykonanie zabezpieczenia wykopu pod planowane centrum handlowe Maślice we Wrocławiu (projekt nr 03590)”

więcej >>>

2012
luty29

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego ZP/4/PN/2012

Przetarg nieograniczony na: „Wykonanie analizy porealizacyjnej dla zadania 02120 - Budowa połączenia Obwodnicy Śródmiejskiej z Portem Lotniczym we Wrocławiu - etap I”

więcej >>>

2012
luty24

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego ZP/5/PN/2012

Przetarg nieograniczony na: 03620 – Remont ul. Kamieńskiego we Wrocławiu na odcinku od ul. Starościńskiej do granicy miasta

więcej >>>

2012
luty23

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego ZP/6/PN/2012

Przetarg nieograniczony na: „Poprawa nawierzchni ulic w zakresie:
Część I – Poprawa nawierzchni w ul. Kochanowskiego - pas ruchu w stronę miasta na odcinków od Mostów Jagiellońskich do ul. Wojciecha z Brudzewa (zadanie 03640)
Część II – Poprawa nawierzchni ul. Pilczyckiej - wybrane odcinki (zadanie 03650)”

więcej >>>

2012
luty20

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty do postępowania ZP/43/PN/2011

„Rozbudowę ul. Bolesława Krzywoustego na odcinku od Al. Jana III Sobieskiego do ul. Kiełczowskiej wraz z zagospodarowaniem Rynku Psiego Pola we Wrocławiu”

więcej >>>

2012
luty15

Rusza budowa wału przeciwpowodziowego na Kozanowie

W obecności prezydenta Wrocławia Rafała Dutkiewicza prezes naszej spółki Paweł Rychel podpisał ze Zbigniewem Ziajką, właścicielem firmy Ziajka Zbigniew Przedsiębiorstwo Drogowe, umowę na zarządzane przez Wrocławskie Inwestycje Budowę Wału Przeciwpowodziowego na osiedlu Kozanów we Wrocławiu od mostu Maślickiego, wzdłuż ulic Nadrzecznej, Gwareckiej i Ignuta, do siedziby Policji przy ul. Połbina oraz wykonywaną równolegle Przebudowę kolektora Odra na odcinku od komory K69 do komory K60. Planowany termin realizacji kontraktu - od marca 2012 roku do końca maja 2013 roku.

więcej >>>

2012
styczeń26

Ulica Traugutta zamknięta dla tramwajów.

W nocy 28 na 29 stycznia 2012 roku planowane jest wdrożenie zastępczej organizacji ruchu na skrzyżowaniu ulic Pułaskiego i Traugutta. W związku z budową rozjazdów torowych wstrzymany zostaje ruch tramwajowy na trasie do Księża Małego – szczegółowe dane nt. zmian w komunikacji zbiorowej: http://www.wroclaw.pl/inaczej_tramwajami_od_29_stycznia.dhtml Ponadto zostanie zwężona na ww skrzyżowaniu jezdnia dla jadących w kierunku ul. Krakowskiej, jednak równocześnie ruchu nie będzie wstrzymywała sygnalizacja świetlna. Przepraszamy za utrudnienia.

więcej >>>

2012
styczeń25

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty do postępowania ZP/84/PN/2011

„Opracowanie pełnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych i sprawowanie nadzoru autorskiego dla zadania 03540 pn. „Przebudowa ul. Mińskiej od ul. Tyrmanda do ul. Zagony we Wrocławiu”

więcej >>>

2012
styczeń18

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty do postępowania ZP/91/PN/2011

Wykonanie inwentaryzacji i wyceny w formie operatu szacunkowego zawierającego oszacowanie wartości nieruchomości w związku z realizacją zadania inwestycyjnego nr 02100 – „Budowa połączenia Portu Lotniczego ze Stadionem Piłkarskim w ciągu drogi krajowej nr 94 we Wrocławiu”

więcej >>>

2012
styczeń13

Zestawienie ofert dodatkowych do postępowania ZP/91/PN/2011

Wykonanie inwentaryzacji i wyceny w formie operatu szacunkowego zawierającego oszacowanie wartości nieruchomości w związku z realizacją zadania inwestycyjnego nr 02100 – „Budowa połączenia Portu Lotniczego ze Stadionem Piłkarskim w ciągu drogi krajowej nr 94 we Wrocławiu”

więcej >>>

2012
styczeń09

Zestawienie ofert do postępowania ZP/91/PN/2011

Wykonanie inwentaryzacji i wyceny w formie operatu szacunkowego zawierającego oszacowanie wartości nieruchomości w związku z realizacją zadania inwestycyjnego nr 02100 – „Budowa połączenia Portu Lotniczego ze Stadionem Piłkarskim w ciągu drogi krajowej nr 94 we Wrocławiu”

więcej >>>

2012
styczeń09

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty do postępowania ZP/40/PN/2011

„Wykonanie badań archeologicznych metodą wykopaliskową i sprawowanie stałego nadzoru archeologicznego w ramach zadań:

02130 - Budowa Osi Inkubacji od na odcinku od ul. Granicznej do ul. Żwirki Wigury we Wrocławiu
03460 - Przebudowa układu ulic Podwale - Krupnicza - Sądowa wraz z torowiskiem tramwajowym we Wrocławiu
03490 - Przebudowa ulic Dubois i Drobnera we Wrocławiu
03510 - Rozbudowa ul. Bolesława Krzywoustego na odcinku od Al. Jana III Sobieskiego do ul. Kiełczowskiej wraz z zagospodarowaniem Rynku Psiego Pola we Wrocławiu
03520 - Budowa wału przeciwpowodziowego dla osiedla Kozanów we Wrocławiu”

więcej >>>