Ta strona używa ciasteczek. Jesli chcesz poznać politykę prywatnosci w tym zakresie kliknij [tutaj]

Wiadomości - 2017

2017
grudzień29

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego ZP/61/PN/2017

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania 04400 „Remont ul. M. Jackowskiego i W. Gersona we Wrocławiu” wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego.

więcej >>>

2017
grudzień28

Dzień wolny

Pragniemy poinformować, iż w dniu 02.01.2018 (wtorek) biuro Spółki będzie zamknięte.

2017
grudzień27

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty do postępowania ZP/53/PN/2017

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „04430 Budowa odcinka ul. Idzikowskiego od ul. Szybowcowej do ul. Sterowcowej we Wrocławiu” wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego.

więcej >>>

2017
grudzień22

Informacja, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy pzp do postępowania ZP/57/PN/2017

04380 „Budowa fragmentu ul. Melioranckiej we Wrocławiu”

więcej >>>

2017
grudzień22

Informacja o unieważnieniu postępowania ZP/54/PN/2017

„Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania 04400 „Remont ul. M. Jackowskiego i W. Gersona we Wrocławiu” wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego.”

więcej >>>

2017
grudzień22

Informacja, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy pzp do postępowania ZP/44/PN/2017

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. 04350 Poprawa nawierzchni w ul. Chrzanowskiego wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego.

więcej >>>

2017
grudzień21

Informacja, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy pzp do postępowania ZP/60/PN/2017

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „04420 Poprawa nawierzchni dróg gruntowych ul. Morska i ul. Rewalska we Wrocławiu” wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego.

więcej >>>

2017
grudzień20

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty do postępowania ZP/49/PN/2017

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „04370 - Poprawa nawierzchni fragmentu ul. Braterskiej we Wrocławiu” wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego

więcej >>>

2017
grudzień18

Informacja, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy pzp do postępowania ZP/58/PN/2017

Aktualizacja wraz z przeprojektowaniem dokumentacji projektowej pn.”Rozbudowa ul. Osobowickiej na odcinku od obwodnicy śródmiejskiej do ul. Lipskiej we Wrocławiu

więcej >>>

2017
grudzień14

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty do postępowania ZP/51/PN/2017

Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji i pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania 04410 – Przebudowa ul. Dolnobrzeskiej od ul. Krępickiej do ul. Polkowickiej we Wrocławiu.

więcej >>>

2017
grudzień13

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego ZP/44/PN/2017

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. 04350 – Poprawa nawierzchni w ul. Chrzanowskiego wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego.

więcej >>>

2017
grudzień12

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego ZP/60/PN/2017

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „04420 Poprawa nawierzchni dróg gruntowych ul. Morska i ul. Rewalska we Wrocławiu” wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego.

więcej >>>

2017
grudzień11

Informacja o unieważnieniu postępowania ZP/50/PN/2017

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „04420 Poprawa nawierzchni dróg gruntowych ul. Morska i ul. Rewalska we Wrocławiu” wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego.

więcej >>>

2017
grudzień08

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego ZP/58/PN/2017

Aktualizacja wraz z przeprojektowaniem dokumentacji projektowej pn. „04440 - Rozbudowa ul. Osobowickiej na odcinku od obwodnicy śródmiejskiej do ul. Lipskiej we Wrocławiu.

więcej >>>

2017
grudzień08

Informacja o unieważnieniu postępowania ZP/52/PN/2017

Aktualizacja wraz z przeprojektowaniem dokumentacji projektowej pn. „04440 - Rozbudowa ul. Osobowickiej na odcinku od obwodnicy śródmiejskiej do ul. Lipskiej we Wrocławiu.

więcej >>>

2017
grudzień08

Informacja, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy pzp do postępowania ZP/53/PN/2017

„Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „04430 Budowa odcinka ul. Idzikowskiego od ul. Szybowcowej do ul. Sterowcowej we Wrocławiu” wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego.”

więcej >>>

2017
grudzień07

Informacja, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy pzp do postępowania ZP/54/PN/2017

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania 04400 „Remont ul. M. Jackowskiego i W. Gersona we Wrocławiu” wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego

więcej >>>

2017
grudzień06

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego ZP/57/PN/2017

04380 „Budowa fragmentu ul. Melioranckiej we Wrocławiu”

więcej >>>

2017
grudzień04

Informacja, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy pzp do postępowania ZP/52/PN/2017

Aktualizacja wraz z przeprojektowaniem dokumentacji projektowej pn. „04440 - Rozbudowa ul. Osobowickiej na odcinku od obwodnicy śródmiejskiej do ul. Lipskiej we Wrocławiu”

więcej >>>

2017
grudzień01

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego ZP/55/PN/2017

04110 - Wykonanie robót budowlanych polegających na przełożeniu sieci ciepłowniczej 2xDn700 z zabytkowego Mostu Pomorskiego południowego nad Odrą pod dno rzeki z wykorzystaniem metody mikrotuneli wraz z budową komory startowej i komory odbiorczej we Wrocławiu

więcej >>>

2017
listopad30

Informacja, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy pzp do postępowania ZP/50/PN/2017

„Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „04420 Poprawa nawierzchni dróg gruntowych ul. Morska i ul. Rewalska we Wrocławiu” wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego”

więcej >>>

2017
listopad29

Informacja, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy pzp do postępowania ZP/49/PN/2017

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „04370 - Poprawa nawierzchni fragmentu ul. Braterskiej we Wrocławiu” wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego

więcej >>>

2017
listopad28

Informacja, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy pzp do postępowania ZP/51/PN/2017

Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji i pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania 04410 – Przebudowa ul. Dolnobrzeskiej od ul. Krępickiej do ul. Polkowickiej we Wrocławiu.

więcej >>>

2017
listopad24

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego ZP/52/PN/2017

Aktualizacja wraz z przeprojektowaniem dokumentacji projektowej pn. „04440 - Rozbudowa ul. Osobowickiej na odcinku od obwodnicy śródmiejskiej do ul. Lipskiej we Wrocławiu”.

więcej >>>

2017
listopad24

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego ZP/54/PN/2017

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania 04400 „Remont ul. M. Jackowskiego i W. Gersona we Wrocławiu” wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego.

więcej >>>

2017
listopad24

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego ZP/53/PN/2017

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „04430 Budowa odcinka ul. Idzikowskiego od ul. Szybowcowej do ul. Sterowcowej we Wrocławiu” wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego.

więcej >>>

2017
listopad23

Informacja o unieważnieniu postępowania ZP/35/PN/2017

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „04430 Budowa odcinka ul. Idzikowskiego od ul. Szybowcowej do ul. Sterowcowej we Wrocławiu” wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego.

więcej >>>

2017
listopad22

Informacja o unieważnieniu postępowania ZP/45/PN/2017

Aktualizacja wraz z przeprojektowaniem dokumentacji projektowej pn. „04440 - Rozbudowa ul. Osobowickiej na odcinku od obwodnicy śródmiejskiej do ul. Lipskiej we Wrocławiu.

więcej >>>

2017
listopad22

Informacja o unieważnieniu postępowania ZP/46/PN/2017

04380 „Budowa fragmentu ul. Melioranckiej we Wrocławiu”

więcej >>>

2017
listopad21

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego ZP/50/PN/2017

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „04420 Poprawa nawierzchni dróg gruntowych ul. Morska i ul. Rewalska we Wrocławiu” wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego.

więcej >>>

2017
listopad21

Informacja o unieważnieniu postępowania ZP/28/PN/2017

04110- Wykonanie robót budowlanych polegających na przełożeniu sieci ciepłowniczej 2xDn700 z zabytkowego Mostu Pomorskiego południowego nad Odrą pod dno rzeki z wykorzystaniem metody mikrotuneli wraz z budową komory startowej i komory odbiorczej we Wrocławiu

więcej >>>

2017
listopad20

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego ZP/49/PN/2017

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „04370 - Poprawa nawierzchni fragmentu ul. Braterskiej we Wrocławiu” wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego

więcej >>>

2017
listopad17

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego ZP/48/PN/2017

04130 - Budowa trasy tramwajowej wzdłuż ul. Popowickiej, Starogroblowej – Długiej (od ul. Milenijnej do ul. Jagiełły) wraz z przebudową wiaduktu nad ul. Długą oraz budową zintegrowanego węzła tramwajowo – kolejowego Wrocław – Popowice wraz z zaprojektowaniem i wybudowaniem przystanku kolejowego Wrocław-Szczepin.

więcej >>>

2017
listopad17

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego ZP/51/PN/2017

Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji i pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania 04410 – Przebudowa ul. Dolnobrzeskiej od ul. Krępickiej do ul. Polkowickiej we Wrocławiu.

więcej >>>

2017
listopad17

Informacja o unieważnieniu postępowania ZP/39/PN/2017

„Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji i pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania 04410 – Przebudowa ul. Dolnobrzeskiej od ul. Krępickiej do ul. Polkowickiej we Wrocławiu.”

więcej >>>

2017
listopad15

Informacja, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy pzp do postępowania ZP/39/PN/2017

Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji i pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania 04410 – Przebudowa ul. Dolnobrzeskiej od ul. Krępickiej do ul. Polkowickiej we Wrocławiu.

więcej >>>

2017
listopad08

Informacja, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy pzp do postępowania ZP/45/PN/2017

Aktualizacja wraz z przeprojektowaniem dokumentacji projektowej pn. „04440 - Rozbudowa ul. Osobowickiej na odcinku od obwodnicy śródmiejskiej do ul. Lipskiej we Wrocławiu”

więcej >>>

2017
listopad07

Informacja, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy pzp do postępowania ZP/28/PN/2017

04110- Wykonanie robót budowlanych polegających na przełożeniu sieci ciepłowniczej 2xDn700 z zabytkowego Mostu Pomorskiego południowego nad Odrą pod dno rzeki z wykorzystaniem metody mikrotuneli wraz z budową komory startowej i komory odbiorczej we Wrocławiu

więcej >>>

2017
listopad06

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego ZP/46/PN/2017

04380 „Budowa fragmentu ul. Melioranckiej we Wrocławiu”

więcej >>>

2017
listopad06

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty do postępowania ZP/31/PN/2017

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „04470 - Poprawy nawierzchni w ul. Berenta na odc. od ul. Boya – Żeleńskiego do al. Kasprowicza wraz z przejściem dla pieszych przez al. Kasprowicza we Wrocławiu” wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego

więcej >>>

2017
listopad06

Informacja o unieważnieniu postępowania ZP/43/PN/2017

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „04370 - Poprawa nawierzchni fragmentu ul. Braterskiej we Wrocławiu” wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego

więcej >>>

2017
październik31

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty do postępowania ZP/40/PN/2017

04460 - Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnych oraz pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania pn. Poprawa nawierzchni w ul. Bezpiecznej na odcinku od ul. Łużyckiej do ul. Obornickiej we Wrocławiu

więcej >>>

2017
październik30

Informacja o unieważnieniu postępowania ZP/41/PN/2017

03730 - Wykonanie zastępcze robót polegających na zakończeniu budowy pawilonu technicznego – prace instalacyjne i wykończeniowe w ramach przedsięwzięcia pn. „Budowa infrastruktury technicznej, dróg oraz miejskich obiektów użyteczności publicznej na oś. Nowe Żerniki w obszarze bazarku”

więcej >>>

2017
październik27

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego ZP/45/PN/2017

Aktualizacja wraz z przeprojektowaniem dokumentacji projektowej pn. „04440 - Rozbudowa ul. Osobowickiej na odcinku od obwodnicy śródmiejskiej do ul. Lipskiej we Wrocławiu”.

więcej >>>

2017
październik27

Informacja, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy pzp do postępowania ZP/43/PN/2017

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „04370 - Poprawa nawierzchni fragmentu ul. Braterskiej we Wrocławiu” wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego

więcej >>>

2017
październik27

Dzień wolny

Pragniemy poinformować, iż w dniu 31.10 pracujemy do godz. 15, a w dniu 02.11.2017r. (czwartek) biuro Spółki będzie zamknięte.

2017
październik27

Informacja o unieważnieniu postępowania ZP/42/PN/2017

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „04380 - Poprawa nawierzchni fragmentu ul. Melioranckiej we Wrocławiu” wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego

więcej >>>

2017
październik26

Informacja o unieważnieniu postępowania ZP/27/PN/2017

Aktualizacja wraz z przeprojektowaniem dokumentacji projektowej pn. „04440 - Rozbudowa ul. Osobowickiej na odcinku od obwodnicy śródmiejskiej do ul. Lipskiej we Wrocławiu.

więcej >>>

2017
październik26

Informacja o unieważnieniu postępowania ZP/37/PN/2017

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „04420 Poprawa nawierzchni dróg gruntowych ul. Morska i ul. Rewalska we Wrocławiu” wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego.

więcej >>>

2017
październik26

Informacja o unieważnieniu postępowania ZP/34/PN/2017

04340 - Budowa stajni wyścigowej wraz z zapleczem trenerskim na terenie Wrocławskiego Toru Wyścigów Konnych – Partynice

więcej >>>

2017
październik25

Informacja o unieważnieniu postępowania ZP/36/PN/2017

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania 04400 „Remont ul. M. Jackowskiego i W. Gersona we Wrocławiu” wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego.

więcej >>>

2017
październik25

Zamknięcia Hubskiej od 4 listopada

W związku ze wzmożonym ruchem w okresie Wszystkich Świętych oraz wprowadzanymi na ten czas munikacji, zarządzający ruchem we Wrocławiu polecił przenieść termin wyłączenia z ruchu ulicy Hubskiej, na odcinku między ulicami Glinianą i Dyrekcyjną, na okres po 1 listopada. Obecny termin planowanego wdrożenia organizacji ruchu zastępczego – noc 3/4 listopada 2017r.

2017
październik24

Informacja, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy pzp do postępowania ZP/34/PN/2017

04340 - Budowa stajni wyścigowej wraz z zapleczem trenerskim na terenie Wrocławskiego Toru Wyścigów Konnych – Partynice

więcej >>>

2017
październik23

Informacja o unieważnieniu postępowania ZP/26/PN/2017

03730 – wykonanie robót budowalnych oraz montażowych związanych z zagospodarowaniem brzegów zbiornika retencyjnego oraz terenu wokół niego. Zbiornik retencyjny zlokalizowany jest na obszarze przynależnym do planowanego Centrum Kultury i Aktywności Lokalnej – dawny schron przy ul. Białodrzewnej we Wrocławiu, pomiędzy ulicami: Hansa Poelziga, Maxa Berga oraz Tadeusza Brzozy we Wrocławiu

więcej >>>

2017
październik20

Informacja, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy pzp do postępowania ZP/26/PN/2017

03730 – wykonanie robót budowalnych oraz montażowych związanych z zagospodarowaniem brzegów zbiornika retencyjnego oraz terenu wokół niego. Zbiornik retencyjny zlokalizowany jest na obszarze przynależnym do planowanego Centrum Kultury i Aktywności Lokalnej – dawny schron przy ul. Białodrzewnej we Wrocławiu, pomiędzy ulicami: Hansa Poelziga, Maxa Berga oraz Tadeusza Brzozy we Wrocławiu

więcej >>>

2017
październik20

Informacja, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy pzp do postępowania ZP/40/PN/2017

04460 - Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnych oraz pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania pn. Poprawa nawierzchni w ul. Bezpiecznej na odcinku od ul. Łużyckiej do ul. Obornickiej we Wrocławiu

więcej >>>

2017
październik19

Informacja o unieważnieniu postępowania ZP/38/PN/2017

04380 „Budowa fragmentu ul. Melioranckiej we Wrocławiu”

więcej >>>

2017
październik18

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego ZP/43/PN/2017

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „04370 - Poprawa nawierzchni fragmentu ul. Braterskiej we Wrocławiu” wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego

więcej >>>

2017
październik18

Informacja, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy pzp do postępowania ZP/38/PN/2017

04380 „Budowa fragmentu ul. Melioranckiej we Wrocławiu”

więcej >>>

2017
październik18

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty do postępowania ZP/24/PN/2017

Opracowanie projektu budowlanego i projektów wykonawczych z uzyskaniem wszelkich decyzji, uzgodnień i oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla zadania: 04390 „Poprawa nawierzchni ulicy Tarnogórskiej we Wrocławiu”

więcej >>>

2017
październik18

Zmiana terminu zamknięcia Hubskiej

Termin planowanego na najbliższy weekend, noc z 21 na 22 października 2017 r., wyłączenia z ruchu ulicy Hubskiej na odcinku między ulicami Glinianą i Dyrekcyjną zostaje przesunięty o tydzień – planowany obecnie termin to 28 października 2017 r.
Przepraszamy za utrudnienia.

2017
październik17

Informacja, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy pzp do postępowania ZP/35/PN/2017

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „04430 Budowa odcinka ul. Idzikowskiego od ul. Szybowcowej do ul. Sterowcowej we Wrocławiu” wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego.

więcej >>>

2017
październik17

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego ZP/42/PN/2017

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „04380 - Poprawa nawierzchni fragmentu ul. Melioranckiej we Wrocławiu” wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego

więcej >>>

2017
październik17

Otwarcie Parafialnej

W związku z rozpoczęciem kolejnego etapu robót na przebudowywanej na odcinku między ulicami Pszczelarską a Grota Roweckiego ulicy Parafialnej w najbliższy weekend, w nocy z 21 na 22 października 2017r., planowane jest otwarcie tej drogi dla ruchu.

Od niedzieli 22 października 2017r. jest planowane wprowadzenie zmiany trasy linii autobusowych 112 i 612, które powrócą na swoją stałą trasę przejazdu.

Prosimy zwrócić uwagę na oznakowanie

2017
październik17

Hubska bez przejazdu

W najbliższy weekend, w nocy z 21 na 22 października 2017r., planowane jest wyłączenie z ruchu ulicy Hubskiej na odcinku między ulicami Glinianą i Dyrekcyjną. Objazd miedzy Glinianą i Dyrekcyjną wytyczony ma być ulicą Gajową. Na skrzyżowaniu Gajowej z Dyrekcyjną ruchem będzie kierowała sygnalizacja świetlna. Od 22 października 2017 roku (niedziela) planowane jest także wprowadzenie zmian trasy linii autobusowych 110, 125, 325, 900L, 900P i 910.

Przepraszamy za utrudnienia, prosimy zwrócić uwagę na oznakowanie

więcej >>>

2017
październik13

Informacja, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy pzp do postępowania ZP/27/PN/2017

Aktualizacja wraz z przeprojektowaniem dokumentacji projektowej pn. „04440 - Rozbudowa ul. Osobowickiej na odcinku od obwodnicy śródmiejskiej do ul. Lipskiej we Wrocławiu”.

więcej >>>

2017
październik13

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego ZP/41/PN/2017

03730 - Wykonanie zastępcze robót polegających na zakończeniu budowy pawilonu technicznego – prace instalacyjne i wykończeniowe w ramach przedsięwzięcia pn. „Budowa infrastruktury technicznej, dróg oraz miejskich obiektów użyteczności publicznej na oś. Nowe Żerniki w obszarze bazarku”

więcej >>>

2017
październik12

Informacja, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy pzp do postępowania ZP/37/PN/2017

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „04420 Poprawa nawierzchni dróg gruntowych ul. Morska i ul. Rewalska we Wrocławiu” wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego.

więcej >>>

2017
październik12

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego ZP/40/PN/2017

04460 - Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnych oraz pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania pn. Poprawa nawierzchni w ul. Bezpiecznej na odcinku od ul. Łużyckiej do ul. Obornickiej we Wrocławiu.

więcej >>>

2017
październik12

Informacja o unieważnieniu postępowania ZP/33/PN/2017

04460 - Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnych oraz pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania pn. Poprawa nawierzchni w ul. Bezpiecznej na odcinku od ul. Łużyckiej do ul. Obornickiej we Wrocławiu

więcej >>>

2017
październik11

Informacja, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy pzp do postępowania ZP/36/PN/2017

„Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania 04400 „Remont ul. M. Jackowskiego i W. Gersona we Wrocławiu” wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego.”

więcej >>>

2017
październik11

Informacja o unieważnieniu postępowania ZP/32/PN/2017

03730 - Wykonanie zastępcze robót polegających na zakończeniu budowy pawilonu technicznego – prace instalacyjne i wykończeniowe w ramach przedsięwzięcia pn. „Budowa infrastruktury technicznej, dróg oraz miejskich obiektów użyteczności publicznej na oś. Nowe Żerniki w obszarze bazarku”

więcej >>>

2017
październik09

Informacja, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy pzp do postępowania ZP/33/PN/2017

04460 - Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnych oraz pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania pn. Poprawa nawierzchni w ul. Bezpiecznej na odcinku od ul. Łużyckiej do ul. Obornickiej we Wrocławiu

więcej >>>

2017
wrzesień29

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego ZP/39/PN/2017

Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji i pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania 04410 – Przebudowa ul. Dolnobrzeskiej od ul. Krępickiej do ul. Polkowickiej we Wrocławiu.

więcej >>>

2017
wrzesień29

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego ZP/19/PN/2017

02090 - Budowa Alei Wielkiej Wyspy we Wrocławiu

więcej >>>

2017
wrzesień28

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego ZP/38/PN/2017

04380 „Budowa fragmentu ul. Melioranckiej we Wrocławiu”

więcej >>>

2017
wrzesień27

Otwarcie ul. Dyrekcyjnej

W najbliższy weekend, w nocy z 30 września na 1 października 2017r., planowane jest przywrócenie do ruchu ulicy Dyrekcyjnej na odcinku między skrzyżowaniem z ul. Hubską/Suchą a wyjazdem z tymczasowego dworca autobusowego.
Prosimy zwracać uwagę na oznakowanie.

2017
wrzesień27

Informacja, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy pzp do postępowania ZP/31/PN/2017

„04470 - Poprawy nawierzchni w ul. Berenta na odc. od ul. Boya – Żeleńskiego do al. Kasprowicza wraz z przejściem dla pieszych przez al. Kasprowicza we Wrocławiu” wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego

więcej >>>

2017
wrzesień27

Informacja o unieważnieniu postępowania ZP/30/PN/2017

„04380 - Poprawa nawierzchni fragmentu ul. Melioranckiej we Wrocławiu” wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego

więcej >>>

2017
wrzesień26

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego ZP/37/PN/2017

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „04420 Poprawa nawierzchni dróg gruntowych ul. Morska i ul. Rewalska we Wrocławiu” wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego.

więcej >>>

2017
wrzesień26

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego ZP/33/PN/2017

04460 - Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnych oraz pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania pn. Poprawa nawierzchni w ul. Bezpiecznej na odcinku od ul. Łużyckiej do ul. Obornickiej we Wrocławiu.

więcej >>>

2017
wrzesień26

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego ZP/36/PN/2017

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania 04400 „Remont ul. M. Jackowskiego i W. Gersona we Wrocławiu” wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego.

więcej >>>

2017
wrzesień26

Informacja o unieważnieniu postępowania ZP/29/PN/2017

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „04370 - Poprawa nawierzchni fragmentu ul. Braterskiej we Wrocławiu” wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego

więcej >>>

2017
wrzesień25

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego ZP/27/PN/2017

Aktualizacja wraz z przeprojektowaniem dokumentacji projektowej pn. „04440 - Rozbudowa ul. Osobowickiej na odcinku od obwodnicy śródmiejskiej do ul. Lipskiej we Wrocławiu”.

więcej >>>

2017
wrzesień25

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego ZP/26/PN/2017

03730 – wykonanie robót budowalnych oraz montażowych związanych z zagospodarowaniem brzegów zbiornika retencyjnego oraz terenu wokół niego. Zbiornik retencyjny zlokalizowany jest na obszarze przynależnym do planowanego Centrum Kultury i Aktywności Lokalnej – dawny schron przy ul. Białodrzewnej we Wrocławiu, pomiędzy ulicami: Hansa Poelziga, Maxa Berga oraz Tadeusza Brzozy we Wrocławiu

więcej >>>

2017
wrzesień25

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego ZP/32/PN/2017

03730 - Wykonanie zastępcze robót polegających na zakończeniu budowy pawilonu technicznego – prace instalacyjne i wykończeniowe w ramach przedsięwzięcia pn. „Budowa infrastruktury technicznej, dróg oraz miejskich obiektów użyteczności publicznej na oś. Nowe Żerniki w obszarze bazarku”

więcej >>>

2017
wrzesień22

Informacja o unieważnieniu postępowania ZP/25/PN/2017

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „04420 Poprawa nawierzchni dróg gruntowych ul. Morska i ul. Rewalska we Wrocławiu” wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego.

więcej >>>

2017
wrzesień21

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego ZP/35/PN/2017

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „04430 Budowa odcinka ul. Idzikowskiego od ul. Szybowcowej do ul. Sterowcowej we Wrocławiu” wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego.

więcej >>>

2017
września21

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego ZP/34/PN/2017

04340 - Budowa stajni wyścigowej wraz z zapleczem trenerskim na terenie Wrocławskiego Toru Wyścigów Konnych – Partynice

więcej >>>

2017
września19

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego ZP/28/PN/2017

04110 - Wykonanie robót budowlanych polegających na przełożeniu sieci ciepłowniczej 2xDn700 z zabytkowego Mostu Pomorskiego południowego nad Odrą pod dno rzeki z wykorzystaniem metody mikrotuneli wraz z budową komory startowej i komory odbiorczej we Wrocławiu

więcej >>>

2017
wrzesień18

Informacja o unieważnieniu postępowania ZP/20/PN/2017

04430 Budowa odcinka ul. Idzikowskiego od ul. Szybowcowej do ulicy Sterowcowej we Wrocławiu.

więcej >>>

2017
września18

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego ZP/31/PN/2017

„04470 - Poprawy nawierzchni w ul. Berenta na odc. od ul. Boya – Żeleńskiego do al. Kasprowicza wraz z przejściem dla pieszych przez al. Kasprowicza we Wrocławiu” wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego

więcej >>>

2017
września18

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego ZP/30/PN/2017

„04380 - Poprawa nawierzchni fragmentu ul. Melioranckiej we Wrocławiu” wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego

więcej >>>

2017
wrzesień15

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty do postępowania ZP/21/PN/2017

Wykonanie nasadzeń zieleni przy ul. Bardzkiej we Wrocławiu wraz z 3 letnim okresem pielęgnacji w ramach kompensacji zieleni na zadaniu: 03170 „Przebudowa ul. Buforowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 395 we Wrocławiu – etap I”

więcej >>>

2017
wrzesień15

Zestawienie ofert do postępowania ZP/25/PN/2017

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „04420 Poprawa nawierzchni dróg gruntowych ul. Morska i ul. Rewalska we Wrocławiu” wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego.

więcej >>>

2017
września15

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego ZP/29/PN/2017

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „04370 - Poprawa nawierzchni fragmentu ul. Braterskiej we Wrocławiu” wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego

więcej >>>

2017
wrzesień12

Informacja o unieważnieniu postępowania ZP/18/PN/2017

04110 - Wykonanie robót budowlanych polegających na przełożeniu sieci ciepłowniczej 2xDn700 z zabytkowego Mostu Pomorskiego południowego nad Odrą pod dno rzeki z wykorzystaniem metody mikrotuneli wraz z budową komory startowej i komory odbiorczej we Wrocławiu

więcej >>>

2017
wrzesień06

Informacja, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy pzp do postępowania ZP/24/PN/2017

Opracowanie projektu budowlanego i projektów wykonawczych z uzyskaniem wszelkich decyzji, uzgodnień i oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla zadania: 04390 „Poprawa nawierzchni ulicy Tarnogórskiej we Wrocławiu.

więcej >>>

2017
wrzesień06

Informacja o unieważnieniu postępowania ZP/23/PN/2017

04340 - Budowa stajni wyścigowej wraz z zapleczem trenerskim na terenie Wrocławskiego Toru Wyścigów Konnych – Partynice

więcej >>>

2017
września05

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego ZP/25/PN/2017

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „04420 Poprawa nawierzchni dróg gruntowych ul. Morska i ul. Rewalska we Wrocławiu” wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego.

więcej >>>

2017
wrzesień04

Zamknięcie ul. Krupniczej w dniu 17 września 2017

UWAGA !!! Zamknięcie ul. Krupniczej w dniu 17 września 2017 (w godz. 6:00 - 20:00). Dojazd do PARKIGNU PODZIEMNEGO od ul. Kazimierza Wielkiego

więcej >>>

2017
sierpień30

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty do postępowania ZP/14/PN/2017

04090 - Budowa drogi łączącej autostradę A-4 z portem lotniczym (Oś Inkubacji) we Wrocławiu na odcinku od ul. Granicznej do ul. Rakietowej – Etap II

więcej >>>

2017
sierpień23

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego ZP/24/PN/2017

Opracowanie projektu budowlanego i projektów wykonawczych z uzyskaniem wszelkich decyzji, uzgodnień i oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla zadania: 04390 „Poprawa nawierzchni ulicy Tarnogórskiej we Wrocławiu.

więcej >>>

2017
sierpień21

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego ZP/23/PN/2017

04340 - Budowa stajni wyścigowej wraz z zapleczem trenerskim na terenie Wrocławskiego Toru Wyścigów Konnych – Partynice

więcej >>>

2017
sierpień17

Informacja, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy pzp do postępowania ZP/21/PN/2017

Wykonanie nasadzeń zieleni przy ul. Bardzkiej we Wrocławiu wraz z 3 letnim okresem pielęgnacji w ramach kompensacji zieleni na zadaniu: 03170 „Przebudowa ul. Buforowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 395 we Wrocławiu – etap I”

więcej >>>

2017
sierpień11

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego ZP/22/PN/2017

Opracowanie projektu budowlanego i projektów wykonawczych z uzyskaniem wszelkich decyzji, uzgodnień i oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla zadania: 04390 Poprawa nawierzchni ulicy Tarnogórskiej we Wrocławiu

więcej >>>

2017
sierpień07

Informacja, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy pzp do postępowania ZP/18/PN/2017

04110 - Wykonanie robót budowlanych polegających na przełożeniu sieci ciepłowniczej 2xDn700 z zabytkowego Mostu Pomorskiego południowego nad Odrą pod dno rzeki z wykorzystaniem metody mikrotuneli wraz z budową komory startowej i komory odbiorczej we Wrocławiu

więcej >>>

2017
sierpień04

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego ZP/21/PN/2017

Wykonanie nasadzeń zieleni przy ul. Bardzkiej we Wrocławiu wraz z 3 letnim okresem pielęgnacji w ramach kompensacji zieleni na zadaniu: 03170 „Przebudowa ul. Buforowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 395 we Wrocławiu – etap I”

więcej >>>

2017
sierpień04

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego ZP/20/PN/2017

04430 Budowa odcinka ul. Idzikowskiego od ul. Szybowcowej do ulicy Sterowcowej we Wrocławiu.

więcej >>>

2017
sierpień04

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty do postępowania ZP/6/PN/2017

04040 - Budowa trasy tramwajowej w ul. Hubskiej na odcinku od ul. Glinianej do ul. Dyrekcyjnej we Wrocławiu

więcej >>>

2017
sierpień04

Ruch wahadłowy na ulicy Średzkiej

W kolejne dwa weekendy, od godz. 6:00 rano w sobotę 5 sierpnia 2017r., do godzin wieczornych w niedzielę 6 sierpnia 2017r. oraz analogicznie w dniach 12-13 sierpnia 2017r., na ul. Średzkiej, w sąsiedztwie skrzyżowania z ul. Lutyńską, planowane jest wprowadzenie ruchu wahadłowego. Powodem zwężeń są roboty związane z układaniem nawierzchni w miejscu budowanego połączenia ul. Średzkiej z powstającą obwodnicą Leśnicy.

Zwężenia będą wprowadzane okresowo. Na czas ich trwania ruchem będą kierowały osoby do tego uprawnione. Wykonawca dąży do tego by roboty przeprowadzić jak najszybciej. Prosimy zwracać uwagę na oznakowanie i stosować się do poleceń obsługi.
Przepraszamy za utrudnienia.

2017
sierpień02

Zwężenia na skrzyżowaniu Jerzmanowskiej z Osiniecką, Płużną i Piołunową

W związku z realizacja zadania Budowa obwodnicy Leśnicy We Wrocławiu i związaną z tym przebudową układu drogowego na Jerzmanowie od soboty 5 sierpnia 2017r. planowane jest rozpoczęcie prac na skrzyżowaniu ulic Jerzmanowskiej z Osiniecką, Płużną i Piołunową. Rozpoczęcie robót oznacza wprowadzanie zwężeń jezdni i ruchu wahadłowego. Przejazd przez skrzyżowanie ul. Jerzmanowską będzie odbywał się po drodze tymczasowej. Ruchem na skrzyżowaniu będzie kierowała sygnalizacja świetlna.
Przepraszamy za utrudnienia prosimy zwracać uwagę na oznakowanie.

2017
lipiec27

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty do postępowania ZP/10/PN/2017

„ Budowa Systemu „Parkuj i Jedź” we Wrocławiu – Etap I”

Część 1:
Zadanie 1: 04160 – Budowa parkingu „Parkuj i jedź” w rejonie przystanku kolejowego Wrocław Grabiszyn;
Zadanie 2: 04250 - Budowa parkingu „Parkuj i jedź” w rejonie przystanku kolejowego Wrocław Kuźniki;

Część 2:
Zadanie 1: 04170 – Budowa parkingu „Parkuj i jedź” przy przystankach komunikacji miejskiej Bardzka – Świeradowska;
Zadanie 2: 04240 – Budowa parkingu „Parkuj i jedź” przy przystankach komunikacji miejskiej Opolska – Karwińska;

Część 3:
04230 - Budowa parkingu „Parku i jedź” przy przystankach komunikacji miejskiej Opolska - Głubczycka;

więcej >>>

2017
sierpień04

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty do postępowania ZP/6/PN/2017

04040 - Budowa trasy tramwajowej w ul. Hubskiej na odcinku od ul. Glinianej do ul. Dyrekcyjnej we Wrocławiu

więcej >>>

2017
lipiec27

Ruch wahadłowy na ulicy Średzkiej

W najbliższy weekend, od godz. 6:00 rano w sobotę 29 lipca 2017r., do godzin wieczornych w niedzielę 30 lipca 2017r., na ul. Średzkiej, w sąsiedztwie skrzyżowania z ul. Lutyńską, planowane jest wprowadzenie ruchu wahadłowego. Powodem mogących powstać zwężeń są roboty związane z usuwaniem nawierzchni w miejscu budowanego połączenia ul. Średzkiej z powstającą obwodnicą Leśnicy.

Zwężenia będą wprowadzane okresowo. Na czas ich trwania ruchem będą kierowały osoby do tego uprawnione. Wykonawca dąży do tego by roboty przeprowadzić jak najszybciej. Prosimy zwracać uwagę na oznakowanie i stosować się do poleceń obsługi.
Przepraszamy za utrudnienia.

2017
lipiec27

Godziny pracy w dniu 31.07.2017r.

Pragniemy poinformować, iż w dniu 31.07.2017r. (poniedziałek) pracujemy do godziny 15:30.

2017
lipiec26

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty do postępowania ZP/13/PN/2017

Przygotowanie wniosków aplikacyjnych wraz z załącznikami dla zadania nr 04140 pn. Przebudowa ul Wilkszyńskiej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 336 we Wrocławiu i 04150 pn. Przebudowa ulic w ciągu drogi wojewódzkiej nr 342 we Wrocławiu

więcej >>>

2017
lipiec18

Informacja, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy pzp do postępowania ZP/17/PN/2017

Wykonanie nasadzeń zieleni wraz z 3 letnim okresem pielęgnacji w ramach kompensacji zieleni na zadaniu: 03170 „Przebudowa ul. Buforowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 395 we Wrocławiu – etap I”

Część 1: Zadanie 1 dokumentacja projektowa, nasadzenia oraz elementy małej architektury przy ul. Konduktorskiej we Wrocławiu;

Część 2: Zadanie 2 dokumentacja projektowa i nasadzenia wzdłuż ciągu pieszo-rowerowego od ul. Konduktorskiej do ul. Buforowej bocznej;

Część 3: Zadanie 3 nasadzenia przy ul. Bardzkiej we Wrocławiu.

więcej >>>

2017
lipiec18

Informacja, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy pzp do postępowania ZP/14/PN/2017

04090 - Budowa drogi łączącej autostradę A-4 z portem lotniczym (Oś Inkubacji) we Wrocławiu na odcinku od ul. Granicznej do ul. Rakietowej – Etap II

więcej >>>

2017
lipiec12

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego ZP/18/PN/2017

04110 - Wykonanie robót budowlanych polegających na przełożeniu sieci ciepłowniczej 2xDn700 z zabytkowego Mostu Pomorskiego południowego nad Odrą pod dno rzeki z wykorzystaniem metody mikrotuneli wraz z budową komory startowej i komory odbiorczej we Wrocławiu

więcej >>>

2017
lipiec10

Informacja, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy pzp do postępowania ZP/10/PN/2017

„ Budowa Systemu „Parkuj i Jedź” we Wrocławiu – Etap I”

Część 1:
Zadanie 1: 04160 – Budowa parkingu „Parkuj i jedź” w rejonie przystanku kolejowego Wrocław Grabiszyn;
Zadanie 2: 04250 - Budowa parkingu „Parkuj i jedź” w rejonie przystanku kolejowego Wrocław Kuźniki;

Część 2:
Zadanie 1: 04170 – Budowa parkingu „Parkuj i jedź” przy przystankach komunikacji miejskiej Bardzka – Świeradowska;
Zadanie 2: 04240 – Budowa parkingu „Parkuj i jedź” przy przystankach komunikacji miejskiej Opolska – Karwińska;

Część 3:
04230 - Budowa parkingu „Parku i jedź” przy przystankach komunikacji miejskiej Opolska - Głubczycka;

więcej >>>

2017
lipiec07

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego ZP/17/PN/2017

Wykonanie nasadzeń zieleni wraz z 3 letnim okresem pielęgnacji w ramach kompensacji zieleni na zadaniu: 03170 „Przebudowa ul. Buforowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 395 we Wrocławiu – etap I”

Część 1: Zadanie 1 dokumentacja projektowa, nasadzenia oraz elementy małej architektury przy ul. Konduktorskiej we Wrocławiu;

Część 2: Zadanie 2 dokumentacja projektowa i nasadzenia wzdłuż ciągu pieszo-rowerowego od ul. Konduktorskiej do ul. Buforowej bocznej;

Część 3: Zadanie 3 nasadzenia przy ul. Bardzkiej we Wrocławiu.

więcej >>>

2017
lipiec03

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego ZP/14/PN/2017

04090 - Budowa drogi łączącej autostradę A-4 z portem lotniczym (Oś Inkubacji) we Wrocławiu na odcinku od ul. Granicznej do ul. Rakietowej – Etap II

więcej >>>

2017
czerwiec22

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego ZP/13/PN/2017

Przygotowanie wniosków aplikacyjnych wraz z załącznikami dla zadania nr 04140 pn. Przebudowa ul Wilkszyńskiej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 336 we Wrocławiu i 04150 pn. Przebudowa ulic w ciągu drogi wojewódzkiej nr 342 we Wrocławiu

więcej >>>

2017
czerwiec12

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego ZP/9/PN/2017

04110 - Wykonanie robót budowlanych polegających na przełożeniu sieci ciepłowniczej 2xDn700 z zabytkowego Mostu Pomorskiego południowego nad Odrą pod dno rzeki z wykorzystaniem metody mikrotuneli wraz z budową komory startowej i komory odbiorczej we Wrocławiu

więcej >>>

2017
czerwiec12

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego ZP/12/PN/2017

Wykonanie nasadzeń zieleni wraz z 3 letnim okresem pielęgnacji w ramach kompensacji zieleni na zadaniu: 03170 „Przebudowa ul. Buforowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 395 we Wrocławiu – etap I”

Część 1: Zadanie 1 dokumentacja projektowa, nasadzenia oraz elementy małej architektury przy ul. Konduktorskiej we Wrocławiu;

Część 2: Zadanie 2 dokumentacja projektowa i nasadzenia wzdłuż ciągu pieszo-rowerowego od ul. Konduktorskiej do ul. Buforowej bocznej;

Część 3: Zadanie 3 nasadzenia przy ul. Bardzkiej we Wrocławiu.

więcej >>>

2017
czerwiec09

Godzina na parkingu podziemnym przy NFM po 2,50 zł przez moBilet

Na parkingu podziemnym przy NFM do odwołania utrzymana zostaje promocyjna cena 2,50 zł za godzinę parkowania dla wnoszących opłatę przez aplikację moBilet lub sms-em. Uwaga! Promocja skierowana jest wyłącznie do klientów dokonujących opłat przez urządzenia mobilne. Naliczanie opłat dokonywane jest co godzinę, a nie co 15 minut. Aplikacja do pobrania i warunki korzystania z niej na stronie: http://www.mobilet.pl/. W związku z licznymi pytaniami przypominamy, że korzystający z tej formy wnoszenia opłat także bez trudu uzyskają fakturę VAT.


Zapraszamy

2017
czerwiec09

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty do postępowania ZP/7/PN/2017

„ Budowa Systemu „Parkuj i Jedź” we Wrocławiu – Etap I”

Część 1:
Zadanie 1: 04160 – Budowa parkingu „Parkuj i jedź” w rejonie przystanku kolejowego Wrocław Grabiszyn;
Zadanie 2: 04250 - Budowa parkingu „Parkuj i jedź” w rejonie przystanku kolejowego Wrocław Kuźniki;

Część 2:
Zadanie 1: 04190 – Parking w rejonie skrzyżowania ulic: Kosmonautów – Boguszowska;
Zadanie 2: 04200 – Budowa parkingu „Parkuj i jedź” przy przystankach komunikacji zbiorowej Kosmonautów - gen. Fieldorfa;

Część 3:
Zadanie 1: 04170 – Budowa parkingu „Parkuj i jedź” przy przystankach komunikacji miejskiej Bardzka – Świeradowska;
Zadanie 2: 04240 – Budowa parkingu „Parkuj i jedź” przy przystankach komunikacji miejskiej Opolska – Karwińska;

Część 4:
04230 - Budowa parkingu „Parku i jedź” przy przystankach komunikacji miejskiej Opolska - Głubczycka;

więcej >>>

2017
maj31

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty do postępowania ZP/5/PN/2017

„04120 – Kompleksowa modernizacja budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych we Wrocławiu przy ul. Hubskiej 8-16”

więcej >>>

2017
maj31

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego ZP/10/PN/2017

„ Budowa Systemu „Parkuj i Jedź” we Wrocławiu – Etap I”

Część 1:
Zadanie 1: 04160 – Budowa parkingu „Parkuj i jedź” w rejonie przystanku kolejowego Wrocław Grabiszyn;
Zadanie 2: 04250 - Budowa parkingu „Parkuj i jedź” w rejonie przystanku kolejowego Wrocław Kuźniki;

Część 2:
Zadanie 1: 04170 – Budowa parkingu „Parkuj i jedź” przy przystankach komunikacji miejskiej Bardzka – Świeradowska;
Zadanie 2: 04240 – Budowa parkingu „Parkuj i jedź” przy przystankach komunikacji miejskiej Opolska – Karwińska;

Część 3:
04230 - Budowa parkingu „Parku i jedź” przy przystankach komunikacji miejskiej Opolska - Głubczycka;

więcej >>>

2017
maj30

Zamknięcie ul. Dyrekcyjnej

Od 3 czerwca 2017 roku planowane jest zamknięcie dla ruchu ul. Dyrekcyjnej na odcinku od skrzyżowania z ul. Hubską/Suchą (relacje w kierunku ulic Hubska, Sucha i Pułaskiego pozostają drożne) do wjazdu na tymczasowy dworzec autobusowy. Objazd wyłączonego fragmentu drogi zostaje wyznaczony w obu kierunkach ulicami Suchą i Joannitów.
Autobusy 110, 125, 325, 900L i 910 jadące w kierunku Jagodna i Brochowa zostaną skierowane objazdem od skrzyżowania ulicy Dyrekcyjnej i Joannitów przez ulicę Joannitów i Suchą do ulicy Hubskiej. W kierunku przeciwnym trasa tych linii pozostanie bez zmian. Obecny tymczasowy przystanek autobusowy "Dworzec Autobusowy" zlokalizowany przy ulicy Dyrekcyjnej za skrzyżowaniem z ulicą Joannitów zostanie przeniesiony w tymczasową lokalizację na ulicę Suchą w pobliżu tymczasowego Dworca Autobusowego zlokalizowanego za budynkiem Dyrekcji PKP.
Przepraszamy za utrudnienia.

2017
maj23

Zamknięcie ul. Parafialnej

Od 28 maja 2017 roku planowane jest wyłączenie z ruchu ulicy Parafialnej na odcinku między skrzyżowaniem z ulicami Strachowskiego, Kutrzeby i Kurpiów a skrzyżowaniem z ul. Grota Roweckiego. Objazd w obu kierunkach ulicami Kurpiów i Grota Roweckiego. Na potrzeby objazdu dostosowana zostanie sygnalizacja świetlna. Dodatkowo nowa sygnalizacja świetlna ma kierować ruchem na skrzyżowaniu Kurpiów i Grota Roweckiego.
Trasą objazdu będą kursowały także autobusy 112 i 612.
Dojazd do posesji przy ul. Parafialnej ma być organizowany przez plac budowy, a ponadto dla ułatwienia obsługi Parafialnej przebudowana zostaje ul. Świt.
Przepraszamy za utrudnienia.

2017
maj17

Informacja, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy pzp do postępowania ZP/7/PN/2017

„ Budowa Systemu „Parkuj i Jedź” we Wrocławiu – Etap I”

Część 1:
Zadanie 1: 04160 – Budowa parkingu „Parkuj i jedź” w rejonie przystanku kolejowego Wrocław Grabiszyn;
Zadanie 2: 04250 - Budowa parkingu „Parkuj i jedź” w rejonie przystanku kolejowego Wrocław Kuźniki;

Część 2:
Zadanie 1: 04190 – Parking w rejonie skrzyżowania ulic: Kosmonautów – Boguszowska;
Zadanie 2: 04200 – Budowa parkingu „Parkuj i jedź” przy przystankach komunikacji zbiorowej Kosmonautów - gen. Fieldorfa;

Część 3:
Zadanie 1: 04170 – Budowa parkingu „Parkuj i jedź” przy przystankach komunikacji miejskiej Bardzka – Świeradowska;
Zadanie 2: 04240 – Budowa parkingu „Parkuj i jedź” przy przystankach komunikacji miejskiej Opolska – Karwińska;

Część 4:
04230 - Budowa parkingu „Parku i jedź” przy przystankach komunikacji miejskiej Opolska - Głubczycka;

więcej >>>

2017
maj11

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego ZP/6/PN/2017

04040 - Budowa trasy tramwajowej w ul. Hubskiej na odcinku od ul. Glinianej do ul. Dyrekcyjnej we Wrocławiu

więcej >>>

2017
kwiecień25

Godziny pracy w dniu 02.05.2017r.

Pragniemy poinformować, iż w dniu 02.05.2017r. (wtorek) pracujemy do godziny 15:30.

2017
kwiecień24

Swojczycka – trzy dni utrudnień

Od godziny 0:00 (z poniedziałku na wtorek) 25 kwietnia 2017 roku przejazd ulicą Swojczycką w stronę centrum będzie odbywał się objazdem przez ulice Miłoszycką i Ludową. Od piątku 28 kwietnia planowane jest przywrócenie ruchu na zamkniętym odcinku jezdni. Powodem ograniczeń jest wymiana wadliwego elementu kanalizacji sanitarnej.
Przepraszamy za utrudnienia.

więcej >>>

2017
kwiecień21

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty do postępowania ZP/46/PN/2016

03170 - Przebudowa ul. Buforowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 395 we Wrocławiu-etap I

więcej >>>

2017
kwiecień10

Od 15 kwietnia wracają do ruchu Swojczycka i Miłoszycka

W związku z dobiegającymi końca robotami kontraktu „Przebudowa ul. Miłoszyckiej we Wrocławiu” oraz zaawansowaniem, nie prowadzonego przez naszą firmę, zadania związanego z przebudową mostu Strachocińskiego, od soboty 15.04.2017 r. planowane jest przywrócenie ruchu na ul. Miłoszyckiej i zamkniętym fragmencie ul. Swojczyckiej.
Na swoje trasy w związku z powyższym powinny powrócić linie autobusowe 115, 118 oraz nocny autobus 259. Kursy zastępczej linii 718 zostaną zlikwidowane.
Prosimy zwracać uwagę na oznakowanie.

więcej >>>

2017
kwiecień10

Informacja, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy pzp do postępowania ZP/5/PN/2017

04120 – Kompleksowa modernizacja budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych we Wrocławiu przy ul. Hubskiej 8-16

więcej >>>

2017
kwiecień06

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego ZP/7/PN/2017

„ Budowa Systemu „Parkuj i Jedź” we Wrocławiu – Etap I”

Część 1:
Zadanie 1: 04160 – Budowa parkingu „Parkuj i jedź” w rejonie przystanku kolejowego Wrocław Grabiszyn;
Zadanie 2: 04250 - Budowa parkingu „Parkuj i jedź” w rejonie przystanku kolejowego Wrocław Kuźniki;

Część 2:
Zadanie 1: 04190 – Parking w rejonie skrzyżowania ulic: Kosmonautów – Boguszowska;
Zadanie 2: 04200 – Budowa parkingu „Parkuj i jedź” przy przystankach komunikacji zbiorowej Kosmonautów - gen. Fieldorfa;

Część 3:
Zadanie 1: 04170 – Budowa parkingu „Parkuj i jedź” przy przystankach komunikacji miejskiej Bardzka – Świeradowska;
Zadanie 2: 04240 – Budowa parkingu „Parkuj i jedź” przy przystankach komunikacji miejskiej Opolska – Karwińska;

Część 4:
04230 - Budowa parkingu „Parku i jedź” przy przystankach komunikacji miejskiej Opolska - Głubczycka;

więcej >>>

2017
kwiecień06

Promocja na parkingu przy NFM jest kontynuowana

Miło nam poinformować, że na wniosek mieszkańców i użytkowników parkingu podziemnego przy NFM utrzymana zostaje promocyjna cena 2,50 zł za godzinę parkowania dla wnoszących opłatę przez aplikację moBilet lub sms-em. Uwaga! Promocja skierowana jest wyłącznie do klientów dokonujących opłat przez urządzenia mobilne. Naliczanie opłat dokonywane jest co godzinę, a nie co 15 minut. Aplikacja do pobrania i warunki korzystania z niej na stronie: mobilet.pl W związku z licznymi pytaniami informujemy, że korzystający z tej formy wnoszenia opłat także bez trudu uzyskają fakturę VAT.
Przypominamy, że system parkingowy na wjeździe i wyjeździe rozpoznaje pojazdy zalogowane w systemie po numerach tablic rejestracyjnych – prosimy zadbać o ich czytelność. Okres trwania promocji do 30.06.2017.
Zapraszamy

więcej >>>

2017
kwiecień05

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty do postępowania ZP/1/PN/2017

04040 – Poprawa stanu technicznego infrastruktury drogowej – Poprawa nawierzchni ul. Dyrekcyjnej

więcej >>>

2017
kwiecień05

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty do postępowania ZP/3/PN/2017

04270 Zadanie 1: Oświetlenie Parku Grabiszyńskiego we Wrocławiu;
04280 Zadanie 2: Oświetlenie Parku Tysiąclecia we Wrocławiu;
04290 Zadanie 3: Oświetlenie Parku Leśnickiego we Wrocławiu;
04300 Zadanie 4: Oświetlenie drogi do kościoła św. Jadwigi we Wrocławiu.

więcej >>>

2017
kwiecień05

Informacja o unieważnieniu postępowania ZP/43/PN/2016 w zakresie Części 1

Przetarg nieogranicznony na:
04040 - Budowa trasy tramwajowej w ul. Hubskiej na odcinku od ul. Glinianej do ul. Dyrekcyjnej we Wrocławiu:
Część 1: Budowa trasy tramwajowej w ul. Hubskiej;
Część 2: Docelowa Organizacja Ruchu – oznakowanie poziome i pionowe;
Część 3: Poprawa stanu technicznego infrastruktury drogowej – Poprawa nawierzchni ul. Dyrekcyjnej

więcej >>>

2017
marzec24

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego ZP/5/PN/2017

04120 – Kompleksowa modernizacja budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych we Wrocławiu przy ul. Hubskiej 8-16

więcej >>>

2017
marzec24

Informacja o unieważnieniu postępowania ZP/2/PN/2017

04120 – Kompleksowa modernizacja budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych we Wrocławiu przy ul. Hubskiej 8-16

więcej >>>

2017
marzec22

Zmiany na objeździe Swojczyckiej i Miłoszyckiej

Utrudnienia od 24.03.2017r. W ramach przebudowy ul. Miłoszyckiej od dniu 23.03.2017r. przewidziane jest układanie nawierzchni. W dniu 23.03.2017 ma być układana masa na odcinku ulicy Swojczyckiej, od ronda w kierunku centrum do Ludowej. Od 24.03.2017, od piątku, na tym odcinku, po nowej nawierzchni (warstwa wiążąca), będzie zorganizowany tymczasowy przejazd, zamiast funkcjonującego obecnie objazdu przez Miłoszycką i Ludową. W tym czasie, przez weekend, roboty przeniosą się na wyłączony z ruchu odcinek ulicy Miłoszyckiej, aby umożliwić w dniu 27.03.2017, poniedziałek, ułożenie warstwy ścieralnej. W nocy 27/28.03.2017 ponownie ma być przywrócony do ruchu tymczasowy objazd przez Ludową z Wojnowa w kierunku centrum, natomiast z centrum w kierunku Wojnowa ruch odbywać się będzie Swojczycką przez Ludową i Miłoszycką (tak jak przed podtopieniami).
Przepraszamy za utrudnienia.

więcej >>>

2017
marzec21

Informacja, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy pzp do postępowania ZP/2/PN/2017

04120 – Kompleksowa modernizacja budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych we Wrocławiu przy ul. Hubskiej 8-16

więcej >>>

2017
marzec14

Informacja, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy pzp do postępowania ZP/3/PN/2017

04270 Zadanie 1: Oświetlenie Parku Grabiszyńskiego we Wrocławiu;
04280 Zadanie 2: Oświetlenie Parku Tysiąclecia we Wrocławiu;
04290 Zadanie 3: Oświetlenie Parku Leśnickiego we Wrocławiu;
04300 Zadanie 4: Oświetlenie drogi do kościoła św. Jadwigi we Wrocławiu.

więcej >>>

2017
luty23

Awaryjna zmiana na objeździe Swojczyckiej i Miłoszyckiej

W związku z przekroczeniem stanu ostrzegawczego na rzece Widawie i zagrożeniem dostępu do tymczasowej jezdni ulicy Ludowej (tzw. odcinek na międzywalu) w trybie awaryjnym zostaje, od dzisiaj do odwołania, zmieniona organizacja ruchu na objeździe ul. Miłoszyckiej. Przejazd w obu kierunkach będzie odbywał się przez ul. Swojczycką, Miłoszycką i Ludową (Ludową i Miłoszycką trzeba omijać wyłączony z ruchu fragment Swojczyckiej). Przepraszamy za utrudnienia.

więcej >>>

2017
luty21

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego ZP/3/PN/2017

04270 Zadanie 1: Oświetlenie Parku Grabiszyńskiego we Wrocławiu;
04280 Zadanie 2: Oświetlenie Parku Tysiąclecia we Wrocławiu;
04290 Zadanie 3: Oświetlenie Parku Leśnickiego we Wrocławiu;
04300 Zadanie 4: Oświetlenie drogi do kościoła św. Jadwigi we Wrocławiu.

więcej >>>

2017
luty21

Informacja, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy pzp do postępowania ZP/1/PN/2017

04040 – Poprawa stanu technicznego infrastruktury drogowej – Poprawa nawierzchni ul. Dyrekcyjnej

więcej >>>

2017
luty20

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego ZP/2/PN/2017

04120 – Kompleksowa modernizacja budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych we Wrocławiu przy ul. Hubskiej 8-16

więcej >>>

2017
luty17

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty do postępowania ZP/43/PN/2016

04040 - Budowa trasy tramwajowej w ul. Hubskiej na odcinku od ul. Glinianej do ul. Dyrekcyjnej we Wrocławiu:
Część 1: Budowa trasy tramwajowej w ul. Hubskiej;
Część 2: Docelowa Organizacja Ruchu – oznakowanie poziome i pionowe;
Część 3: Poprawa stanu technicznego infrastruktury drogowej – Poprawa nawierzchni ul. Dyrekcyjnej

więcej >>>

2017
luty17

Zestawienie ofert do postępowania ZP/46/PN/2016

03170 - Przebudowa ul. Buforowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 395 we Wrocławiu-etap I

więcej >>>

2017
luty16

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty do postępowania ZP/50/PN/2016

03332 – „Wdrożenie rozwiązań zazielenienia placu Nowy Targ we Wrocławiu”.

więcej >>>

2017
luty15

Zestawienie ofert do postępowania ZP/48/PN/2016

„03940 Opracowanie dokumentacji projektowej w tym projektu budowlanego, projektu wykonawczego, przedmiarów robót, stwiorb, kosztorysu inwestorskiego (zwanych dalej „opracowaniem” lub „dokumentacją”) oraz uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia (lub postanowienia o odmowie wszczęcia postepowania środowiskowego) i decyzji o pozwoleniu na budowę, a także sprawowanie nadzoru autorskiego dla realizacji przedsięwzięcia pn. „03940 – Budowa mostów Bolesława Chrobrego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 455 we Wrocławiu”

więcej >>>

2017
luty14

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty do postępowania ZP/47/PN/2016

Obsługa laboratoryjna robót budowlanych na obiektach drogowych, mostowych, kubaturowych i torowiskach dla potrzeb realizacji zadań inwestycyjnych

więcej >>>

2017
luty03

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty do postępowania ZP/44/PN/2016

04150 Opracowanie dokumentacji projektowej w tym projektu budowlanego, projektu wykonawczego, przedmiarów robót, stwiorb, kosztorysu inwestorskiego oraz uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia (lub postanowienia o odmowie wszczęcia postepowania środowiskowego) i decyzji o pozwoleniu na budowę, a także sprawowania nadzoru autorskiego dla realizacji przedsięwzięcia pn. „04150 – Przebudowa ulic w ciągu drogi wojewódzkiej nr 342 we Wrocławiu”

więcej >>>

2017
luty02

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty do postępowania ZP/45/PN/2016

04140 Opracowanie dokumentacji projektowej w tym projektu budowlanego, projektu wykonawczego, przedmiarów robót, stwiorb, kosztorysu inwestorskiego (zwanych dalej „opracowaniem” lub „dokumentacją”) oraz uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia (lub postanowienia o odmowie wszczęcia postepowania środowiskowego) i decyzji o pozwoleniu na budowę / ZRID, a także sprawowanie nadzoru autorskiego dla realizacji przedsięwzięcia pn. „04140 – Przebudowa ulicy Wilkszyńskiej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 336 we Wrocławiu”

więcej >>>

2017
styczeń30

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego ZP/1/PN/2017

04040 – Poprawa stanu technicznego infrastruktury drogowej – Poprawa nawierzchni ul. Dyrekcyjnej

więcej >>>

2017
styczeń18

Zestawienie ofert do postępowania ZP/50/PN/2016

03332 – „Wdrożenie rozwiązań zazielenienia placu Nowy Targ we Wrocławiu”.

więcej >>>

2017
styczeń12

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty do postępowania ZP/35/PN/2016

„02100 - Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej, uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej i sprawowanie nadzoru autorskiego na potrzeby realizacji zadania ”02100 Budowa Osi Zachodniej we Wrocławiu w ciągu drogi krajowej nr 94”

więcej >>>

2017
styczeń03

Godziny pracy w dniu 05.01.2017r.

Pragniemy poinformować, iż w dniu 05.01.2017r. (czwartek) pracujemy od 7:30 do 13:00.