Ta strona używa ciasteczek. Jesli chcesz poznać politykę prywatnosci w tym zakresie kliknij [tutaj]

Aktualności

2016
lipiec07

Wraca połączenie Granicznej i Jerzmanowskiej przez Rdestową

Korzystna dla kierowców jest kolejna z planowanych zmian organizacji ruchu związanych z budową obwodnicy Leśnicy – przywrócenie w obu kierunkach zamkniętego połączenia ulic Jerzmanowskiej i Granicznej poprzez ul. Rdestową. Uwaga, od skrzyżowania Rdestowej z powstającą obwodnicą Leśnicy komunikacja do Granicznej (konkretnie do ronda koło lotniska) będzie się odbywać po nowo wybudowanej jezdni obwodnicy. Planowany termin wdrożenia zmian to 9 lipca 2016r.
Prosimy zwracać uwagę na oznakowanie.

2016
maj06

Ulica Rdestowa nie łączy Granicznej i Jerzmanowskiej

W związku z budową obwodnicy Leśnicy i rozpoczęciem robót na przecięciu z ul. Rdestową droga ta od 7 maja 2016 r. zostaje zamknięta. Dojazd zarówno od ulicy Jerzmanowskiej jak i Granicznej będzie możliwy tylko do skrzyżowania z powstającą trasą. Objazd wyznaczony zostaje od Jerzmanowskiej przez ulice: Strachowicką, Pieprzną i Przybyły do Granicznej. Analogicznie w kierunku przeciwnym. Przepraszamy za utrudnienia.

2015
grudzień11

Utrudnienia na Osinieckiej

W związku z budową Obwodnicy Leśnicy od 14 grudnia 2015r. zajęta zostanie jezdnia ulicy Osinieckiej w miejscu przecięcia z powstającą drogą. Przejazd po tymczasowej jezdni. Prace sieciowe w tym miejscu powinny zakończyć się jeszcze przed świętami. Przepraszamy za utrudnienia.

2013
październik04

Utrudnienia na ul. Kosmonautów

W związku z Budową dojazdu do powstającego nowego szpitala wojewódzkiego w dniach 4 i 5 października 2013r. w okolicach skrzyżowania dojazdu z ul. Kosmonautów planowane jest układanie nawierzchni asfaltowej. Prace prowadzone są poza pasem drogowym, jednak ruch mogą utrudniać maszyny budowlane i samochody dowożące masę. Przepraszamy za utrudnienia

2011
luty21

Zestawienie ofert do postępowania ZP/5/PN/2011

Zestawienie ofert do przetargu na: Monitoring przyrodniczy obszaru chronionego Natura 2000 "Łęgi nad Bystrzycą" pod kątem występowania dróg migracyjnych zwierząt (nietoperzy, ptaków, wydr i bobrów), w związku z realizacją inwestycji "Budowa połączenia Portu Lotniczego ze Stadionem Piłkarskim w ciągu drogi krajowej nr 94 we Wrocławiu".

2011
luty11

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego ZP/5/PN/2011

Monitoring przyrodniczy obszaru chronionego Natura 2000 "Łęgi nad Bystrzycą" pod kątem występowania dróg migracyjnych zwierząt (nietoperzy, ptaków, wydr i bobrów), w związku z realizacją inwestycji "Budowa połączenia Portu Lotniczego ze Stadionem Piłkarskim w ciągu drogi krajowej nr 94 we Wrocławiu".

2010
listopad04

Zmiana harmonogramu realizacji Alei Stabłowickiej

Informujemy, że trwają prace nad zmianą terminów realizacji projektu Budowa połączenia Portu Lotniczego ze Stadionem Piłkarskim w ciągu drogi krajowej nr 94 we Wrocławiu. Drogę trzeba przeprojektować w związku z tym, że nie wiadomo kiedy powstanie nowe połączenie kolejowe, dla którego projekt przewidywał wart kilkanaście milionów złotych wiadukt.

Związane z tym procedury formalne zajmą tyle czasu, że przetarg będzie można ogłosić najwcześniej w przyszłym roku, nie ma więc możliwości aby zakończyć realizację projektu przed EURO 2012 TM. Realny termin zakończenia to rok 2013.

Obsługę komunikacyjną imprezy piłkarskiej zapewni AOW, która ma być gotowa w przyszłym roku i także łączy stadion z lotniskiem poprzez ulicę Graniczną. Natomiast budowa alei Stabłowickiej jest przede wszystkim istotna ze względu na ominiecie osiedla Leśnica przeciętego drogą krajową. Dlatego też priorytetem przy zmianach w projekcie będzie obwodnica Leśnicy i ta część alei, która skomunikuje ją z drogą krajową nr 94.

2009
maj27

Umowa na projekt Alei Stabłowickiej podpisana

Wykonaliśmy poważny krok w kierunku budowy połączenia Portu Lotniczego ze Stadionem Piłkarskim w ciągu drogi krajowej nr 94. Zadanie obejmuje budowę Alei Stabłowickiej i obwodnicy Leśnicy. W dniu 25 maja 2009 roku została podpisana z firmą Biprogeo Projekt umowa na wykonanie projektu budowlanego i zdobycie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej.

Planowana inwestycja umożliwi skomunikowanie stadionu piłkarskiego z lotniskiem. Jednak w jej ramach ma powstać także jezdnia łącząca aleję Stabłowicką z drogą krajową nr 94, która pozwoli wyprowadzić ruch poza osiedle Leśnica. W przyszłości trasa drogi krajowej nr 94 ma przebiegać od ul. Kosmonautów poprzez projektowane połączenia. Umowa na projekt powinna być zrealizowana w ciągu 11 miesięcy. W trakcie prac projektowych zostanie przeprowadzone postępowanie przetargowe na wykonanie tego zadania.

2009
maj07

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu ZP/4/PO/2009

Opracowanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem zezwolenia na realizację inwestycji drogowej dla zadania nr 02100: „Budowa połączenia Portu Lotniczego ze Stadionem Piłkarskim w ciągu drogi krajowej nr 94 we Wrocławiu”.

2009
maj07

Zestawienie ofert do przetargu ZP/4/PO/2009

Opracowanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem zezwolenia na realizację inwestycji drogowej dla zadania nr 02100: „Budowa połączenia Portu Lotniczego ze Stadionem Piłkarskim w ciągu drogi krajowej nr 94 we Wrocławiu”.

Nazwa zadania inwestycyjnego:

Budowa połączenia Portu Lotniczego ze Stadionem Piłkarskim Euro 2012 w ciągu drogi krajowej nr 94 we Wrocławiu

Tryb:

zaprojektuj i wybuduj

Prace przygotowawcze (projekt budowlany, decyzja środowiskowa, zezwolenie na realizację inwestycji drogowej według najnowszej specustawy):

ogłoszenie przetargu: I kw. 2009

otwarcie ofert: II kw. 2009

rozpoczęcie realizacji: II kw. 2009

czas na realizację [miesięcy]: 32

koniec realizacji: I kw. 2012

Realizacja (relizacja projektu, robót budowlanych):

ogłoszenie przetargu: IV kw. 2011

otwarcie ofert: I kw. 2012

rozpoczęcie projektowania: II kw. 2012

rozpoczęcie realizacji: II kw. 2012

czas na realizację robót budowlanych [miesięcy]: 23

koniec realizacji robót budowlanych: I kw. 2014

Wartość brutto ogółem zgodnie z WPI [PLN]:

377 188 549,00

Propozycja dofinansowania ze środków zewnętrznych:

POIiŚ


Podane terminy i kwoty, w niektórych przypadkach mogą być korygowane.